2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

2019 m. vasario - kovo mėn. įvykių kronika

 

Vasario 7 d. Aplinkos ministerijoje aptartos Miškų ūkio konsultacinės tarybos narių ir kitų organizacijų pateiktos pastabos ir siūlymai dėl Aplinkos ministerijos rengiamų Miškų įstatymo ir Kirtimo taisyklių pataisų projekto tobulinimo. Pasitarimui moderavo AM Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vadovas Donatas Dudutis, vyr. patarėjai Nerijus Kupstaitis  ir  Algirdas Klimavičius. 
 
Daugiausiai diskutuota dėl Miškų įstatymo ir Kirtimų taisyklių pakeitimų, su kuriais nesutinka Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Lietuvos miškininkų sąjunga, Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija, Miško darbų rangovų asociacija, Medienos vežėjų asociacija, Privačių miškų savininkų asociacija, Medienos prekybos asociacija ir Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija, manančios, jog siūlomi pakeitimai nepamatuotai suvaržys ūkininkavimo galimybes Lietuvos miškuose. 
 
Vasario 7–9 d. Vilniuje vykusioje 17-oje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019”, kurią organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos parodų ir kongresų centru LITEXPO, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos ir Profesinio mokymo skyrius dėstytojai bei studentai pristatė besidomintiems moksleiviams čia galimas studijuoti mokymosi  programas, galimybes studijuoti užsienyje pagal mainų programas, papasakojo apie studijų procesą ir studijų aplinką kolegijoje. 
 
Vasario 8 d. Girionyse vykusiame susitikime Miško darbų rangovų asociacijos atstovai su atvykusiu Valstybinės miškų urėdijos  direktoriaus pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai Valdu Kaubre, Seimo nariu Kęstučiu Bacvinka aptarė susidariusią situaciją medžiapjūtėje, kaip vyksta VMU skelbiami medienos ruošos darbų konkursai. Abiem šalims pavyko susitarti, jog su VMU bus derinamos galimybės bendrai užsakyti nepriklausomų ekonomistų skaičiavimus dėl medienos ruošos įkainių.
 
Vasario 13 d. Vilniuje įteikta Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos teiktiems kandidatams – gamtininkui, kraštotyrininkui, publicistui Henrikui Gudavičiui ir fotomenininkui Algimantui Černiauskui už sukauptus lietuvių etninės kultūros šaltinius ir jų sklaidą, tradicinės gamtojautos raišką kūryboje, Dainavos krašto savimonės ugdymą. Premiją jiems įteikė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.
 
 
 
Vasario 13 d. LR Seimo Kaimo reikalų komitetas nepritarė konservatoriaus Jurgio Razmos teiktam siūlymui Miškų įstatymo pataisomis apriboti galimą turėti privataus miško valdos dydį iki 1000 ha. Tam nepritarė ir Vyriausybė. 
 
Vasario 14 d. VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas surengė konferenciją-forumą „Regionai – bioekonomokos plėtros proveržio Lietuvoje katalizatoriai“, kurioje dalyvavo 10 šalies regionų, savivaldybių, verslo, mokslo institucijų atstovai. Pristatyta ES bioekonomikos strategija, gerosios praktikos pavyzdžiai, bioekonomikos plėtros Lietuvoje ir atskiruose regionuose potencialas, taikomos technologijos. Šiame kontekste aptartas ir proveržis bioenergetikos sektoriuje (pranešimus skaitė Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ atstovės), bioatliekų panaudojimas (LMSA valdybos narys Mindaugas Šilininkas), miško išteklių panaudojimas Baltijos šalyse (bendrovės „Vakarų medienos grupė“ konsultantas medienos klausimais Sigitas Girdziušas). Surengta apskritojo stalo diskusija.    
 
Vasario 20 d. vyko pirmasis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis. Ši taryba sudaryta iš ŽŪA akademinių padalinių ir studentų skirtų narių. Tarybos nariais iš Miškų ir ekologijos fakulteto paskirti prof. Vitas Marozas, doc. Donatas Jonikavičius, lekt. Aida Stiklienė bei studentė Monika Stankevičiūtė.
 
Vasario 21 d. VDU Žemės ūkio akademijoje šalies miškininkų bendruomenei, privačių miškų, medienos verslo, mokslo, gamtosaugos institucijų, su miškais ir gamtosauga susijusių visuomenės grupių atstovams pristatyti viešai diskusijai ekologinio tinklo "Natura 2000" plėtros užmojai ir problemos, jų sprendimui Aplinkos ministerijos parengti Miškų įstatymo ir Miško kirtimo taisyklių pakeitimų projektai.
 
Vasario 21 d. Girionyse, Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioniniame padalinyje vyko seminaras Valstybinių miškų urėdijos ir jos regioninių padalinių miško apsaugos darbuotojams apie valstybinių miškų sanitarinės apsaugos priemonių efektyvesnį taikymą 2019 metais. Seminarą surengė Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai (plačiau –18 p.).     
 
Vasario 21 d. Birštone, Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre surengtas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pagal „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planą“ įgyvendinamo projekto „Valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemų parengimas“ 2-ojo etapo rezultatų pristatymas. Jo metu buvo galima susipažinti su Dzūkijos ir Trakų istorinio nacionalinių parkų, Aukštadvario, Dieveniškių, Kauno marių, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Pavilnių, Veisiejų, Verkių Vištyčio regioninių parkų kraštovaizdžio struktūros schemomis.
 
Vasario 25 d. vyko Aplinkos ministerijos finansuojami nuotoliniai mokymai miško savininkams, kuriems KMAI kolegijos dėstytojai parengė  paskaitą „Pagrindiniai miško kirtimai". Mokymų tikslas – nuotoliniu būdu tobulinti miško savininkų miškininkystės gebėjimus ir žinias, miško ūkio veiklos teisinį reglamentavimą bei praktines aktualijas, suteikti būtiniausių žinių apie pagrindinius miško ūkio darbus, ES fondų paramą miškininkystės srityje, suteikti atsakymus į miško savininkams aktualius klausimus.
 
Kovo  1 d. Varėnos rajone vyko Valstybinės miškų tarnybos parengto Varėnos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto viešas svarstymas.
 
 
 Valstybinių miškų urėdijoje
 
 
Suvienodintos miškininkystės darbų rangos pirkimų sąlygos visuose regionuose
 
Valstybinių miškų urėdijos visuose regioniniuose padaliniuose vasarį buvo skelbiami miškininkystės darbų pirkimo konkursai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. šių paslaugų pirkimas atskirtas nuo medienos ruošos paslaugų pirkimų, kas leidžia efektyviau planuoti ir vykdyti veiklą, specializuotis atskiruose procesuose bei sudaro geresnes sąlygas konkurse dalyvauti ir mažiems tiekėjams, ir stambioms bendrovėms. 
 
Skelbiant viešųjų pirkimų konkursą, kiekvienas regioninis padalinys kartu su sąlygomis pateikia darbų technologinių reikalavimų aprašą, jame nurodomi specifiniai tame regione taikomi reikalavimai atliekamiems miškininkystės darbams.
 
„Atskyrus medienos ruošus ir miško ūkinių darbų paslaugų pirkimus, sudarytos geresnės sąlygos šiuose konkursuose dalyvauti smulkiems rangovams, kurie turi pajėgumų teikti tik miškininkystės darbų paslaugas“, – teigia Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė.
Organizuojamu viešuoju pirkimu perkamos ir želdaviečių dirvos paruošimo, miško sodinimo, želdinių priežiūros, jaunuolynų ugdymo, miško apsaugos ir miško medelynų darbų paslaugos. Paslaugos perkamos atsižvelgiant į regioninių padalinių vidiniuose miškotvarkos projektuose suprojektuotas darbų apimtis.
 
Sutartys pasirašomos metams su galimybe jas pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių.
 
 
Naujoms miškininkų uniformoms ir darbo rūbams ketinama šiemet skirti 3,5 mln. eurų
 
Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų uniformoms ir darbo aprangai įsigyti ketinama skirti apie 3,5 mln. eurų, įsigyjant 4000 komplektų rūbų.
Uniformos ar darbo rūbai kiekvienam specialistui ir darbuotojui bus parenkami pagal jo atliekamo darbo specifiką ir priklausomai nuo sezono – žiemos bei vasaros laiko.  Įsipareigojimas visus įmonės darbuotojus aprūpinti darbui reikalingais darbo rūbais ir uniformomis įtrauktas 2018 m. gruodžio 27 d. su profesinių sąjungų jungtine atstovybe pasirašytoje kolektyvinėje sutartyje.
 
Pernai Valstybinių miškų urėdija darbuotojų darbo rūbams ir uniformoms išleido apie 220 tūkst. eurų – nauji darbo drabužiai buvo perkami naujai įsidarbinusiems, miške dirbantiems darbuotojams arba keičiami susidėvėję darbo rūbai bei avalynė. Planuojama, kad šių metų pabaigoje didžioji dalis VMU darbuotojų turės naujus darbo rūbus ir uniformas su skiriamaisiais ženklais bei šiuo metu kuriamu įmonės logotipu, kuris atspindės naują įmonę, jos misiją, viziją bei vertybes.