2020 m. Nr. 8

 

2020 m. Nr. 7

 

2020 m. Nr. 6

 

2020 m. Nr. 5

 

2020 m. Nr. 4

 

2020 m. Nr. 3

 

2020 m. Nr. 2

 

2020 m. Nr. 1

 

2019 m. Nr. 12

 

2019 m. Nr. 11

 

2019 m. Nr. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketinės apklausos internetu apžvalga

 
Apklausoje dalyvavo 76 respondentai: 18 moterų (23,68 proc.) ir 58 vyrai (76,32 proc.); 67 (89,33 proc.) respondentai nurodė tu-rintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 8 (10,67 proc.) – aukštąjį neuniversitetinį, vienas savo išsilavinimo nenurodė. Daugiau nei pusė atsakiusiųjų dirba viešajame sektoriuje (42 respondentai, 56 proc.), privačiame sektoriuje – 21 respondentas (28 proc.), 11 verslininkų (14,67 proc.), 5 studentai (6,67 proc.), 3 bedarbiai (4 proc.) bei 2 dirbantys individualiai (2,67 proc.). 
Amžiaus grupės pasiskirstė taip: daugiausia į klausimus atsakinėjo 31–40 metų amžiaus respondentai – 24 (31,58 proc.), 51–70 metų – 21 (27,63 proc.), 41–50 metų – 18 (23,68 proc.), 23–30 metų – 10 (13,16 proc.), 71 ir daugiau metų – 2 (2,63 proc.) ir 18–22 metų – 1 (1,32 proc.). Savo mėnesines pajamas iki 500 eurų nurodė 5 respondentai (6,85 proc.), 501–1000 eurų – 29 (39,73 proc.), 1001–1500 eurų – 24 (32,88 proc.), 1501–2500 eurų – 12 (16,44 proc.), daugiau nei 2500 eurų – 3 (4,11 proc.).   
Atsakydami į klausimą „Ar esate skaitęs žurnalą „Mūsų girios“?, 73 respondentai parašė „Taip“, 3 – „Ne“. 
Vertindami žurnalo „Mūsų girios“ straipsnius, dizainą, nuotraukas, kainą ir periodiškumą, respondentai turėjo pasirinkti vieną atsakymą iš penkių: „Labai nepatiko“, „Nepatiko“, „Nei patiko, nei nepatiko“, „Patiko“, „Labai patiko“ (žiūr. lentelė). 
Analizuodami užduotus klausimus respondentai daugiausia pasirinko atsakymą „Patiko“ (nuo 45 iki 67 proc. apklaustųjų), atsakymą „Nei patiko, nei nepatiko“ pasirinko nuo 18 iki 40 proc. atsakiusiųjų. Atsakymai „Labai patiko“ svyravo intervale nuo 8 iki 13 proc., o mažiausią procentą surinko atsakymai „Labai nepatiko“ ir „Nepatiko“.
Į klausimą „Kokiomis temomis straipsniai Jums būtų įdomiausi?“ atsakė 75 respondentai. Iš 37 pasiūlytų temų daugiausia dėmesio susilaukė šios: „Miško augalija“ (45 respondentų; 60 proc.), „Miške dirbantys žmonės ir jų darbai“ (46 resp. 61,33 proc.), „Patarimai miškininkaujantiems, darbų kalendorius“ (46 resp.; 61,33 proc.), „Miškų ūkis pas kaimynus: apie Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos, Vokietijos miškų ūkio problemas ir jų sprendimus“ (47 resp.; 62,67 proc.), „Miškų politika“ (49 resp.; 65,33 proc.), „Privačių ir valstybinių miškų problemos“ (50 resp.; 66,67 proc.), „Mokslo ir technologijų pažanga“ (52 resp.; 69,33 proc.). 
Beveik pusei ir daugiau respondentų (pasirinko nuo 49 proc. iki 60 proc. apklaustųjų) būtų įdomios temos  „Poilsis miške“, „Miškų ūkio ir miško pramonės statistika: Lietuvos, Europos, Pasaulio“, „ES paramos priemonių prieš paraiškų rinkimą aprašymas, komentavimas“, „Miškų ekonomika“, „Darbai miške pagal metų laikus: darbų apžvalga privačiam miško savininkui“, „Miškininkavimo patirtis privačiuose miškuose“, „Įžymūs miškininkai, gamtininkai, jų darbai“, „Medienos ir paslaugų kainos“, „Įvairių skaitmeninių programėlių pristatymas (augalų atpažinimo, tūrio paskaičiavimo ir kt.)“, „Reportažai iš seminarų, konferencijų miškų ūkio tema“, „Miškininkystė ir ekologija: gamtosaugininkų argumentuoti straips-niai, jų komentarai, diskusijos“.
Kiek mažesnio suinteresuotumo (pasirinko nuo 32 proc. iki 46,67 proc. apklaustųjų) susilaukė tokios temos: „VMU ir privačių savininkų rekreaciniai ir gamtosauginiai objektai“, „Medžioklė“, „Nuomonių rubrika“, „Jaunimas miške, Jaunieji miško bičiuliai“, „Medienos perdirbimas ir panaudojimas“, „Laisvalaikis miške“, „Miškų ūkio studentai: VDU ŽŪA, KMAIK studentų veikla“, „Ką rašė Girios, Mūsų girios. Kaip iliustracija esamoms aktualijoms.“, „Medienos ruoša“, „Klausimų–atsakymų bei pasisakymų skiltis“, „Miškai svetur: kelionių įspūdžiai miškininko akimis“, „Nemedie-ninis miško naudojimas“, „Medienos prekyba“, „Lankytinų vietų miškuose aprašymas, akcentuojant pasiekiamumą ir ką galima realiai pamatyti nuvykus. Lankytojo įspūdžiai.“, „Technologijų ir mechanizmų, derančių su gamtosauga, aprašymas“, „Mūsų (miškininkų) istorija Lietuvoje ir svetur“. 
Mažiausiai populiarūs tarp respondentų (pasirinko nuo 17 proc. iki 32 proc. apklaustųjų) būtų straipsniai šia tematika: „Moksleivių veikla“, „Pavyzdingai tvarkomos miško valdos konkurso nugalėtojų ir daugiausiai balų surinkusių miško savininkų aprašymas“.
Į klausimą „Dėl kokios priežasties labiausiai tikėtina, kad pradė-tumėte skaityti žurnalą Mūsų girios?“ respondentai atsakė taip: „Dėl aktualių straipsnių“ (31 respondentas; 40,79 proc.), „Žurnalą skaito ir dabar“ (21 resp.; 27,63 proc.), „Dėl galimybės gauti elektroninę žurnalo versiją“ (10 resp.; 13,16 proc.), „Dėl patrauklaus dizaino“ (6 resp.; 7,89 proc.), „Dėl galimybės įsigyti žurnalą spaudos kioske“ (5 resp.; 6,58 proc.) ir „Jei žurnalas būtų platinamas nemokamai“ (3 resp.; 3,95 proc.). 
Atsakymo „Žurnalo skaityti neplanuoju“ niekas nepasirinko.