2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Aplinkos apsauga ir ekonomikos augimas yra tiesiogiai susijusios sritys

 

Pabrėžęs, kad aplinkos apsauga ir ekonomikos augimas yra viena su kita tiesiogiai susijusios ir derančios sritys, ministras forumo dalyvius informavo apie konkrečius Lietuvos veiksmus kovojant su klimato kaita skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir didinant energinį efektyvumą.
 
„Visos šalys turi jaustis atsakingos už darnų vystymąsi. Ambicingi vystymosi darbotvarkės tikslai bus pasiekti tik bendromis šalių – mažų ir didelių – bei tarptautinės bendruomenės pastangomis, į jų įgyvendinimą įsitraukus visuomenei, mokslininkams ir privačiam sektoriui“, - forume akcentavo K. Trečiokas.
 
HPLF bus patvirtinta ministrų deklaracija, kuri apibrėš politines gaires ir rekomendacijas dėl tolesnio Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo bei ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių darnaus vystymosi aspektų integravimo. Aplinkos ministerija pagal kompetenciją koordinuoja darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą Lietuvoje. Dalyvauti HLPF veikloje svarbu siekiant stebėti pasaulinį procesą ir užtikrinti, kad darnaus vystymosi tikslai būtų tinkamai integruoti į nacionalinę politiką bei sukurtas Jungtinių Tautų modelį atitinkantis stebėsenos ir atsiskaitymo mechanizmas.
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją