2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Aplinkos ministerija: darbuotojų apsauga – vienas pagrindinių tikslų

Šiuo susitarimu Aplinkos ministerija siekia plėtoti socialinį dialogą su miškininkų bendruomenės atstovais ir juos iš anksto informuoti apie būsimus pertvarkos procesus. Diskutuojant dėl VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“ galimos struktūros, funkcijų ir etatų skaičiaus, apie tai reguliariai bus informuojamos profesinės sąjungos ir su jomis konsultuojamasi.

„Ne kartą pabrėžėme, kad pertvarka susijusi tik su valstybinių miškų ūkio valdymo struktūros pokyčiais. Mums svarbu, kad dėl to nenukentėtų nei miškai, nei miškininkų bendruomenės interesai. Vykstant pertvarkai turi būti užtikrinta, kad valstybinių miškų ūkis ir darbo santykiai išliktų kokybiški ir stabilūs. Todėl susitarime aiškiai įvardijame, kad valdančių įmonių darbuotojų skaičių iki 2018 m. pabaigos žadame sumažinti ne daugiau nei keturiais šimtais, o tiesiogiai miške dirbančių specialistų skaičių palikti tą patį“, – sako M. Norbutas.
 
Aplinkos ministerijos ir Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos susitikime taip pat pabrėžta, kad Aplinkos ministerija dės visas pastangas, kad atleidžiami darbuotojai turėtų galimybę persikvalifikuoti. Taip pat po pertvarkos norima sistemoje liksiantiems darbuotojams padidinti atlyginimus bei panaikinti šiuo metu esančius atlyginimų dydžių skirtumus tarp tas pačias funkcijas vykdančių specialistų.
 
Aplinkos ministerija konstruktyviam dialogui taip pat kviečia ir kitas profesines sąjungas, kurios atstovauja miškininkų bendruomenės nariams.
 
Aplinkos ministerijos informacija.
Šiuo susitarimu Aplinkos ministerija siekia plėtoti socialinį dialogą su miškininkų bendruomenės atstovais ir juos iš anksto informuoti apie būsimus pertvarkos procesus. Diskutuojant dėl VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“ galimos struktūros, funkcijų ir etatų skaičiaus, apie tai reguliariai bus informuojamos profesinės sąjungos ir su jomis konsultuojamasi.
 
„Ne kartą pabrėžėme, kad pertvarka susijusi tik su valstybinių miškų ūkio valdymo struktūros pokyčiais. Mums svarbu, kad dėl to nenukentėtų nei miškai, nei miškininkų bendruomenės interesai. Vykstant pertvarkai turi būti užtikrinta, kad valstybinių miškų ūkis ir darbo santykiai išliktų kokybiški ir stabilūs. Todėl susitarime aiškiai įvardijame, kad valdančių įmonių darbuotojų skaičių iki 2018 m. pabaigos žadame sumažinti ne daugiau nei keturiais šimtais, o tiesiogiai miške dirbančių specialistų skaičių palikti tą patį“, – sako M. Norbutas.
 
Aplinkos ministerijos ir Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos susitikime taip pat pabrėžta, kad Aplinkos ministerija dės visas pastangas, kad atleidžiami darbuotojai turėtų galimybę persikvalifikuoti. Taip pat po pertvarkos norima sistemoje liksiantiems darbuotojams padidinti atlyginimus bei panaikinti šiuo metu esančius atlyginimų dydžių skirtumus tarp tas pačias funkcijas vykdančių specialistų.
 
Aplinkos ministerija konstruktyviam dialogui taip pat kviečia ir kitas profesines sąjungas, kurios atstovauja miškininkų bendruomenės nariams.