2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Aplinkos ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl saugomų teritorijų valdymo

 

Aplinkos ministerijos pranešime rašoma:
 
Šiuo metu saugomų teritorijų sistemos institucijos užtikrina gamtos apsaugos užduočių vykdymą apie 17 proc. šalies teritorijos, kuri apima vertingiausias šalies teritorijas, paskelbtas nacionalinėmis saugomomis arba Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Deja, gamtos išsaugojimo užduotys likusioje šalies dalyje įgyvendinamos fragmentiškai, pastebėtos besidubliuojančios funkcijos su kitomis institucijomis, pasigendama strateginių prioritetų, analitinių pajėgumų.
 
Atsižvelgdami į būtinybę iš esmės peržiūrėti saugomų teritorijų sritį ir žinodami, kad daugelis suinteresuotų asmenų galėtų turėti gerų idėjų ir pasiūlymų, kviečiame visus išsakyti savo nuomonę dėl galimos saugomų teritorijų struktūros pertvarkos, „analitinio centro“ kaupiančio biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio, ekosistemų ir jų paslaugų duomenis, inicijuojančio žinių spragų užpildymą ir reguliarią būklės stebėseną, apdorojančio šiuos duomenis, rengiančio prognozes ir planuojančio būtinus veiksmus, taip pat užtikrinančio prevencinę veiklą ir visuomenės informavimą, arba pateikti kitus savo pasiūlymus, pastebėjimus ir nuomonę.
 
Pasiūlymus prašome teikti iki š. m. kovo 30 d. Aplinkos ministerijos vyriausiajai patarėjai Vilmai Karosienei el. paštu vilma.karosiene@am.lt. Prašomaenurodyti pasiūlymus teikiantį asmenį ar instituciją.