2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

EBPO ekspertai palankiai vertina Lietuvos reformas valstybės valdomų įmonių srityje

 

Lietuvos delegaciją sudarė  Ūkio, Aplinkos, Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijų atstovai. EBPO ekspertai itin pozityviai įvertino Lietuvos pastangas panaikinti galimybę politikams būti valstybės valdomų įmonių valdybų nariais ir užtikrinti įmonių kolegialių organų nepriklausomumą, į valdybas skiriant daugiau kaip pusę nepriklausomų profesionalų, išrinktų skaidriomis atrankos procedūromis. Tokios nuostatos įtvirtintos praėjusią savaitę Vyriausybei priėmus atitinkamų teisės aktų pakeitimus.
 
Pradėti stojimo į EBPO procesą Lietuva buvo pakviesta 2015 m. birželį, o visateise EBPO nare siekia tapti 2018 metais. EBPO yra patvirtinusi individualų stojimo į organizaciją veiksmų planą, kuriame išdėstyti reikalavimai Lietuvai ir tolesnės stojimo sąlygos. Šiuo metu vyksta spartūs plano vykdymo darbai, atsižvelgiant į EBPO teikiamas rekomendacijas.
 
Aplinkos ministerijos informacija.