2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

ES Aplinkos tarybos posėdyje ministras Kęstutis Trečiokas pateiks Lietuvos poziciją

 

Įsipareigojimai turėtų būti ambicingi, bet realūs
 
Kita šiandieninio posėdžio tema – kaip mažinti į atmosferą išmetamų teršalų kiekį iki 2030 metų. Pasak Kęstučio Trečioko, konkretūs mažinimo įsipareigojimai turi būti ambicingi, bet realiai įgyvendinami. Todėl Lietuvai priimtini tik šalių jau bendrai sutarti, bet ne didesni tikslai: iki 2030 m. sieros dioksido išmetimus sumažinti 60 proc., azoto oksidų – 51 proc., nemetaninių lakiųjų organinių junginių – 47 proc., amoniako – 10 proc., kietųjų dalelių – 35 proc. Šiems tikslams pasiekti reikia daug pastangų ir lėšų, tad tiesiog nebėra galimybių dar aukščiau kelti kartelę. 
 
Pritarimas žiedinei ekonomikai
 
Liuksemburge bus išsakytas Lietuvos pritarimas parengtoms posėdžio išvadoms dėl žiedinės ekonomikos veiksmų plano. Šios išvados atspindi visus žiedinės ekonomikos elementus – nuo gaminių projektavimo, gamybos procesų, vartojimo etapo, atliekų ir jų tvarkymo, antrinių žaliavų rinkos iki inovacijų, investicijų ir naujų darbo vietų kūrimo. Mūsų šaliai ypač svarbu, kad atliekų perdirbimas būtų ekonomiškai pagrįstas, saugus aplinkai ir žmonių sveikatai, o gautos antrinės žaliavos kokybiškos ir tinkamos toliau naudoti.
 
Kovosime su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais
 
Lietuva pritars ir Tarybos darbo grupėje jau suderintoms išvadoms dėl kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Į kovą su šia labai pelninga nusikalstama veikla raginamos įsitraukti visos ES šalys, „EUROPOL“ ir kitos institucijos. 
 
Paryžiaus konvencijos ratifikavimui reikia parengti teisės aktus
 
Mūsų šalis taip pat numato pritarti ES aplinkos ministrų pareiškimui, raginančiam Europos Sąjungos šalis ratifikuoti praėjusių metų gruodį Paryžiuje pasirašytą visuotinį susitarimą dėl klimato kaitos. Tačiau Lietuvai svarbu, ministro Kęstučio Trečioko žodžiais, kad, prieš pradedant nacionalinį ratifikavimo procesą, būtų pateikti ES teisės aktai, nustatantys būsimus įsipareigojimus. Tai mums leistų įvertinti, ar galime laiku įvykdyti nustatytus reikalavimus.
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.