2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Kronika. 2018 spalis - lapkritis

 
Spalio 29 d. VĮ Valstybinių miškų urėdija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdama labiau užkardyti galimus nusikaltimus valstybiniuose miškuose.
 
Spalio 31 d. Šiauliuose bendrovė "DOJUS agro" surengė diskusiją apie šalies miškų ūkio dabartį ir perspektyvą ,,Miškininkystės iššūkiai ir technikos naujovės Lietuvoje". LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis skaitė pranešimą „Privataus miškų ūkio dabartis ir plėtros iššūkiai Lietuvoje“. Išvykoje į mišką renginio dalyviai galėjo praktiškai išbandykite GREMO medvežę, Pezzolato medienos smulkintuvus, BMF miško priekabas. 
 
Lapkričio 5–8 d. grupė LIFE IP PAF-NATURALIT projekto vykdytojų (Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Aplinkos projektų valdymo agentūros  atstovai) lankėsi Čekijos Aplinkos ministerijoje ir dalijosi patirtimi, kaip yra įgyvendinamos ES Buveinių ir Paukščių direktyvos
 
Lietuvos delegacija išvykos metu susipažino su NATURA 2000 tinklo steigimo ypatumais Čekijoje, gamtotvarkos planavimu, teritorijų apsaugos tikslų ir priemonių nustatymu, buveinių ir rūšių monitoringu ir duomenų analizės būdais, poveikio aplinkai vertinimu, gamtosaugos priemonių taikymu žemės ūkyje. Išvykoje dalyvavę Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pavaduotojas Algirdas Klimavičius ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM direktorius Albertas Stanislovaitis pasidalijo  mūsų gerąja patirtimi šioje srityje.
 
Lapkričio 14 d. Kaune, Valstybinėje miškų tarnyboje, vyko Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo komisijos posėdis
 
Lapkričio  14 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Valstybinės miškų tarnybos parengto Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto  viešas svarstymas.
 
Lapkričio 15 d. ASU vyko mokslinė konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos 2018“, kurioje aptarta, kaip darniai suderinti miško ekonomines, socialines ir ekologines funkcijas kintančioje aplinkoje, svarstyta, kodėl visuomenėje kilo nepasitenkinimas intensyviu miškų naudojimu, kokie šių iššūkių galimi sprendimai (plačiau – 7 p.).
 
Lapkričio 16 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje surengtas pirmasis tarptautinės geomokslų olimpiados etapas moksleiviams. Geriausiai pasirodę moksleiviai bus pakviesti į antrąjį etapą, kuris vyks 2019 m. sausio 25 d. Vilniaus universiteto Geomokslų institute. Keturi nacionalinės geomokslų olimpiados laimėtojai įgis teisę atstovauti Lietuvai tarptautinėje Žemės mokslų olimpiadoje, kuri 2019 m. vyks Pietų Korėjoje.
 
Lapkričio 22 d. Tbilisyje surengta aplinkosauginio ES Dvynių projekto, kuriam vadovavo Lietuva, baigiamoji konferencija (projektas vyko 18 mėn. – nuo 2017 m. birželio iki š. m. lapkričio). Joje dalyvavo Lietuvos aplinkos ministras Kęstutis Navickas. 
 
Lietuvos, Vengrijos ir Slovakijos ekspertai  pristatė bendro darbo su Sakartvelo kolegomis rezultatus. Aktualiausia šio projekto rekomendacija – kuo greičiau priimti ir pradėti įgyvendinti naujos redakcijos Miškų įstatymą. Ekspertai parengė ES patirtimi paremtą ir Sakartvelui pritaikytą miškų ūkio įmonės koncepciją, pateikė konkrečias rekomendacijas, kaip stiprinti valstybinę miškų kontrolę vykdančio Sakartvelo aplinkos apsaugos departamentą, paruošė visiškai naują ilgalaikių nuolatinių mokymų ir kvalifikacijos kėlimo miškų ūkio sektoriaus institucijose koncepciją, pasiūlė naują papildomą nacionalinio finansavimo mechanizmą geresniam aplinkosaugos ir miškų ūkio valdymui užtikrinti. 
 
Lapkričio 22 d. Kaune, Valstybinėje miškų tarnyboje vykusiame Miškotvarkos mokslinės-techninės tarybos posėdyje svarstyti keli aktualūs klausimai. Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pristatė Valstybinių miškų urėdijos Joniškio, Kuršėnų, Mažeikių, Šiaulių ir Tytuvėnų regioninių padalinių valdomų valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų atrankinės inventorizacijos rezultatus; aptarta VMU Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio regioninių padalinių valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos rezultatų kokybė bei pateikta šių padalinių miško išteklių rodiklių kaitos (2008–2017 m.) analizė ir metinės miško naudojimo apimtys 2019–2028 metams. 
 
Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai informavo apie numatomą miško naudojimą Alytaus miesto bei Trakų rajono Lentvario miesto miškuose 2019–2028 metais.
 
Lapkričio 23 d. surengtas LMPF tarybos posėdis, kuriame aptarta, kaip vyksta Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės derybos su Valstybinių miškų urėdijos administracija dėl kolektyvinės sutarties, pristatytas Jungtinei atstovybei pateiktas darbo apmokėjimo sistemos projektas (plačiau – 22 p.).
 
Lapkričio  23 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Valstybinės miškų tarnybos parengto Radviliškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto viešas svarstymas.
 
Lapkričio 23–24 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba dalyvavo Litexpo parodų ir kongresų centro LITEXPO surengtoje 8-oje švietimo inovacijų parodoje MOKYKLA, kur mokytojų ir mokinių auditorijai pristatė saugomų teritorijų gamtos mokyklas (veikia 6 tokios mokyklos), kitą Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų edukacinę veiklą, skirta jaunuomenei. Lapkričio 23 d. parodoje dalyvavo Varnių regioninio parko, lapkričio 24 d. – Dzūkijos nacionalinio parko ir Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklų atstovai. Su mokytojais ir mokiniais informaciniame parodos stende – improvizuotoje Gamtos mokykloje – bendravo „Kukutis“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei  gamtos mokyklų specialistai. Surengti gamtine tematika žaidimai, viktorinos, galvosūkiai. 
 
Aplinkos ministerijos ir
Valstybinių miškų urėdijos naujienos 
 
  • Aplinkos ministerijos išplatintame pranešime nepritariama siūlomai Miškų įstatymo pataisai, kuri leistų kirtaviečių nebelaikyti mišku.
„Tokia pataisa pasitarnautų ne miškų labui, o priešingai – sudarytų prielaidas jiems nykti. Būtų diskredituota prievolė per trejus metus po kirtimo atkurti mišką, dabartinius miškus būtų lengviau paversti kitomis naudmenomis“, – teigia aplinkos viceministras Martynas Norbutas.
 
Kirtavietės, kaip ir kiti laikinai miško medžių netekę plotai (žuvę medynai, želdintinos miško aikštės ir pan.), ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje užsienio šalių yra laikomos mišku pagal visuotinai pripažintą ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos patvirtintą miško sąvokos apibrėžimą. Jis reiškia, kad miškui priskiriami ne tik apaugę miško medžiais, bet ir jų dangos laikinai netekę plotai. Tokia samprata remiasi kas 5 metus atliekama Pasaulinė miškų apskaita, kurioje dalyvauja ir Lietuva.
 
Jeigu siūloma pataisa būtų priimta ir kirtavietės ar žuvę medynai nebebūtų laikomi mišku, nebeliktų, pasak viceministro, įstatymo nustatytos prievolės juos atkurti (maždaug po 20 tūkst. ha kasmet), nes ši Miškų įstatymo nuostata taikoma tik miškams. Miško savininkas ar valdytojas kirtavietėje galėtų daryti ką nori, o tai reikštų miško sunaikinimo įteisinimą. Šiuo metu kitomis naudmenomis kasmet paverčiama maždaug po 300 ha miškų, o naujai pasodinama po 2–3 tūkst. ha. Priėmus siūlomą pataisą, neabejotinai padėtis pasikeistų ne miškų naudai.
 
Per pastaruosius 5 metus kirtimų apimtys visuose šalies miškuose beveik nesikeičia ir nedidėja. Tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose kasmet iškertama 71 proc. grynojo medienos prieaugio.
 
  • Vilniaus rajono savivaldybė inicijavo Lavoriškių seniūnijos vidinės miškotvarkos projektą, kuriuo siekiama pritaikyti prie Vilnios upės esantį Lavoriškių mišką, kuris priskirtas VMU Vilniaus teritorinio padalinio Mickūnų girininkijai, žmonių poilsiui. Projektą patvirtino aplinkos ministras. Laukymėje prie Vilnios upės numatyta Lavoriškių kaimo gyventojų poilsio zona, kuri tinka organizuoti šventes ir bendruomenės renginius. Rekreacinei aplinkai pagerinti suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai.
  • Valstybinių miškų urėdija spalio mėnesį didmeninės prekybos rinkoje pardavė 290 tūkst. m3 žaliavinės medienos. Palyginus šių metų spalio ir rugsėjo mėn. medienos pardavimų apimtis, spalį žaliavinės medienos parduota 8 proc. daugiau negu rugsėjį.
Pernai per 10 mėn. buvo parduota 3,18 mln. m3 žaliavinės medienos, šiemet per tą patį laikotarpį – 2,88 mln. m3 arba 10 proc. mažiau.
Spalį didmeninėje rinkoje taip pat parduota 22 tūkst. m3 miško kirtimo liekanų arba 2 kartus daugiau nei pernai spalį.
Valstybinių miškų urėdija 2018 m. spalį gavo 16 mln. eurų pajamų arba  beveik penktadaliu daugiau nei praėjusių metų spalį, kai pajamos siekė 13 mln. Iš žaliavinės medienos pardavimo spalį gauta 15 mln. eurų, 1 m3 žaliavinės medienos buvo parduodamas už 53 eurus.
 
Valstybinių miškų urėdijos veiklos sąnaudos spalį siekė beveik 9 mln. eurų, rugsėjį buvo apie 7,2 mln. eurų. Apie 4,6 mln. eurų spalį išleista miško išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklai.
 
  • Lapkričio 23 d. ir 30 d. Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių 337-iose girininkijose gyventojams buvo nemokamai dalinamos eglišakės, kuriomis jie galėjo nuo žiemos šalčių apsaugoti savo sodybų ir sodų augalus. Miškininkai atvežė šakų iš kirtaviečių ar būsimų biržių, kurios pagal miškotvarkos projektus bus artimiausiu metu iškertamos.