2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Lietuvai - konkreti užduotis sumažinti išmetamų į orą teršalų kiekį

 

Europos Komisijos užsakymu atlikti vertinimai rodo, kad, pasiekus direktyvos iškeltus tikslus, iki 2030 m. Lietuvoje daugiau kaip 33 proc. sumažėtų žmonių sveikatai pavojingo ozono (jis nėra tiesiogiai išmetamas į orą, o susidaro dalyvaujant kitiems teršalams) poveikis. Sumažėjus išmetamų smulkiųjų kietųjų dalelių kiekiui, 29 proc. sumažėtų dėl jų neigiamo poveikio prarandamų gyvenimo metų skaičius.
 
Kaip sako Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja Elena Auglienė, oro taršai mažinti ir naujosios ES direktyvos reikalavimams įgyvendinti bus parengta ir patvirtinta Nacionalinė oro taršos valdymo programa. Ji Europos Komisijai turi būti pateikta iki 2019 m. balandžio 1 d.
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Europos Komisijos užsakymu atlikti vertinimai rodo, kad, pasiekus direktyvos iškeltus tikslus, iki 2030 m. Lietuvoje daugiau kaip 33 proc. sumažėtų žmonių sveikatai pavojingo ozono (jis nėra tiesiogiai išmetamas į orą, o susidaro dalyvaujant kitiems teršalams) poveikis. Sumažėjus išmetamų smulkiųjų kietųjų dalelių kiekiui, 29 proc. sumažėtų dėl jų neigiamo poveikio prarandamų gyvenimo metų skaičius.
 
Kaip sako Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja Elena Auglienė, oro taršai mažinti ir naujosios ES direktyvos reikalavimams įgyvendinti bus parengta ir patvirtinta Nacionalinė oro taršos valdymo programa. Ji Europos Komisijai turi būti pateikta iki 2019 m. balandžio 1 d.