2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Lietuvos Seimas pradėjo Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos ratifikavimo procedūrą

 
Paryžiaus susitarimas – tai 20 metų tarptautinių derybų rezultatas ir pirmasis XXI a. daugiašalis susitarimas, kuris nustato visuotinių veiksmų planą, kaip išvengti pavojingų klimato kaitos padarinių. Jis įsigalios 2020 m. ir pakeis Kioto protokolą.
 
Šis susitarimas siunčia aiškų signalą visų šalių politikams, pramonininkams, investuotojams finansinius ir ekonominius išteklius nukreipti taip, kad vietoj iškastinio kuro vis daugiau būtų naudojama atsinaujinančių energijos išteklių ir mažėtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų.
 
Aplinkos ministerijos informacija.