2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Miškų reformos įgyvendinimo metai

 
Parengta veikos strategija
 
Baigiantis 2018-iesiems Valstybinių miškų urėdija pranešė visuomenei apie sėkmingai valdomus reformos iššūkius – apie sklandžiai organizuojamą kasdienę veiklą ir užtikrintai veikiančius pagrindinės įmonės ekonominės veiklos procesus. Praėjusiais metais buvo išgryninta naujosios bendrovės misija, vizija bei vertybės, parengtas veiklos strategijos 2018-2023 m. projektas. Be to, įmonė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir kitomis teisėsaugos institucijomis, sustiprino veiklos kontrolės funkcijas.
 
Valstybinių miškų urėdijos direktorius  Marius Pulkauninkas.
Valstybinių miškų urėdijos nuotr.
 
Skaidri ir teisinga medienos apskaita, efektyvus medelynų veiklos valdymas, atsakingas ir skaidrus specialiosios technikos pirkimas, skaidrios viešųjų pirkimų procedūros, įmonės turto efektyvus valdymas ir veikloje nenaudojamo turto perdavimas Turto bankui – tokios Valstybinių miškų urėdijos veiklos organizavimo kryptys įvardijamos kaip šių metų svarbiausios. 
 
Pajamos už žaliavinę medieną augo 14 proc.
 
Valstybinių miškų urėdija pabrėžė, kad įmonės veiklos sąnaudos, palyginti su 2017 metais,   sumažėjo apie pusę milijono eurų.
 
„Vykdant įmonės reorganizaciją, kritiškai svarbu yra įsivertinti ir suvaldyti sąnaudas. Valstybinių miškų urėdija, optimizuodama bendrąsias administracines funkcijas bei centralizuotai organizuodama medienos ruošą, 2018 m. išlaikė stabilius išlaidų bei sąnaudų rodiklius, ir netgi sutaupė“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
 
Valstybinių miškų urėdija 2017 metais pardavė 3696 tūkst. kub. m. žaliavinės medienos, pardavimo pajamos siekė 150 mln. eurų. Valstybei tais metais buvo sumokėta 22,5 mln. eurų rinkliavų.
 
Per 2018 metus, negalutiniais duomenimis, Valstybinių miškų urėdija pardavė apie 3,4 mln. kub. m. žaliavinės medienos, o pardavimo pajamos, lyginant su pernai, augo 14 proc. – iki 176 mln. eurų. Prognozuojama, kad 2018 metais, palyginti su pernai, Valstybinių miškų urėdija rinkliavų nuo žaliavinės medienos pardavimų valstybei sumokės 14 proc. daugiau – 25,6 mln. Eurų.
 
Daugiau kaip 3 tūkst. darbuotojų
 
2018 m. pradžioje įvyko pirmasis valstybinių miškų sektorių valdančių įmonių reorganizacijos žingsnis: iki tol veikusios 42 atskiros urėdijos ir tuometis Miškotvarkos institutas apjungti į vieną įmonę. Nuo 2019-ųjų įmonėje veikia 26 regioniniai padaliniai. Po sujungimo Valstybinių miškų urėdija tapo viena didžiausių valstybės įmonių Lietuvoje – joje iš viso dirba daugiau kaip 3 tūkst. darbuotojų. Tiesa, į klausimą, kiek darbuotojų liko, neįskaičiuojant tuomečio Miškotvarkos instituto prijungtų darbuotojų, Valstybinių miškų urėdija atsakymo „Mūsų girių“ redakcijai nepateikė.Neoficialiais duomenimis, darbo neteko apie 600 žmonių.
 
„Vienas didžiausių šiemet mūsų laukusių iššūkių – rasti vadovus bei specialistus, turinčius profesinių ir vadovavimo kompetencijų, reikiamų organizuojant didelės įmonės darbą. Baigiama formuoti įmonės valdymo komanda, tęsiamos atrankos į miškininkystės, bendrųjų funkcijų administravimo funkcijas“, – komentavo M. Pulkauninkas.
 
Jo teigimu, didžioji dalis specialistų, dabar dirbančių Valstybinių miškų urėdijoje, išliko tie patys, ypač šalies regionuose. Tarp 26 konkurso būdu naujai išrinktų regioninių padalinių vadovų – tik 2 žmonės, atėję dirbti į Valstybinių miškų urėdiją iš kitų įmonių, o likusių vadovų komanda suformuota iš esamų darbuotojų. Tarp atrinktųjų naujais vadovais tapo 4 anksčiau urėdų pareigas ėję asmenys – jie dabar vadovauja Ignalinos, Radviliškio, Varėnos ir Veisiejų regioniniams padaliniams. Netrukus bus paskelbta atranka Šilutės ir Tauragės regioninių padalinių vadovų pareigoms užimti. Šiuo metu šiems padaliniams vadovauja laikinai paskirti vadovai. 
 
Pasirašė kolektyvinę sutartį
 
2018-ųjų darbus vainikavo gruodžio 27 d. Valstybinių miškų urėdijos su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe pasirašyta kolektyvinė sutartis. Sutarta, kad ji, po patvirtinimo darbuotojų atstovų konferencijoje, galios visiems Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams, išskyrus aukščiausius vadovus – direktorių ir jo pavaduotojus. Pasirašyta kolektyvinė sutartis bus registruojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, jis bus  išsiųsta Valstybinių miškų urėdijos  regioniniams padaliniams.
 
 
Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Marius Pulkauninko ir  Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkės Ingos Ruginienės
rankų paspaudimu patvirtinti į kolektyvinę sutartį sudėti susitarimai.
Valstybinių miškų urėdijos nuotrauka.
 
Sutartimi įtvirtinamos geresnės darbo sąlygos bei didesnės garantijos darbuotojams nei numatoma šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse. Valstybinių miškų urėdija skelbia, kad visos finansinės ir nefinansinės naudos įmonės darbuotojams vertinamos daugiau kaip 1,8 mln. eurų per metus. Vien darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, mokymams ir ugdymui įmonė planuoja apie 300 tūkst. eurų per metus.
 
Kolektyvinėje sutartyje patikslintos darbo sutarties keitimo bei nutraukimo sąlygos, apmokėjimas už viršvalandžius ir didesnį darbo krūvį, darbuotojų sveikatos ir kritinių ligų atvejų draudimas, mokslo ir studijų atostogos. Sutartyje taip pat susitarta dėl tam tikrais atvejais darbuotojams skiriamų papildomų apmokamų atostogų dienų bei  išmokos dėl ypatingų asmeninių įvykių, tokių kaip vaiko gimimo ar artimo šeimos nario netektis.
 
Pavyzdžiui, apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės darbuotojai bus įspėjami prieš du mėnesius, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – prieš vieną mėnesį.
 
Darbuotojams, kurie Valstybinėje miškų urėdijoje dirba ilgiau negu vienerius metus, už mokymosi atostogas, jeigu mokymasis yra susijęs su darbuotojo tiesioginės kvalifikacijos kėlimu, trunkančias iki dešimt darbo dienų per vienerius darbo metus, bus paliekama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.
 
Visi įmonės darbuotojai bus draudžiami nelaimingų atsitikimų draudimu, kuris galios 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę Europos Sąjungos valstybėse narėse.
 
Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams, dirbantiems 5 darbo dienas per savaitę, bus suteikiamos 20 darbo dienų kasmetinės atostogos. Darbuotojams, kurie bus išnaudoję visas priklausančias atostogas, bus suteikiamos papildomos 5 darbo dienų apmokamos atostogos per metus.
 
Su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe suderintos sutarties priede numatytas metinis premijų fondas, skirtas skatinti darbuotojus už ypatingus rezultatus bei darbus. Taip pat sutarta dėl įmonės pelno rezervo darbuotojų kultūriniams, sporto ir ugdymo tikslams, paskirstant Valstybinių miškų urėdijos praėjusių finansinių metų paskirstytiną pelną (nuostolį) Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.
 
Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pranešime teigiama, kad derybų dėl jungtinės sutarties procesas vyko gana sudėtingai. Kol pavyko pasiekti susitarimus, kai kurie sutarties punktai buvo kelis kartus perrašomi, ieškant abi šalis tenkinančių formuluočių. Ne visas nuostatas, kurias siūlė Jungtinė atstovybė, derybų metu  pavyko įtraukti į kolektyvinę sutartį, net ir tokias, kurios buvo buvusių miškų urėdijų kolektyvinėse sutartyse. Pavyzdžiui, neliko išmokų darbuotojams jubiliejų ir sutuoktuvių proga.
 
„Dėsime visas pastangas, kad darbuotojai realiai pajaustų valstybinių miškų valdymo reformos metu žadėtą atlyginimų didėjimą“, – pažadėjo Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkė Inga Ruginienė.