2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Padidėjo valstybiniuose miškuose iškirstos medienos tūrio išeiga

 
Likvidinės medienos tūrio išeiga, gauta visose plyno kirtimo biržėse, 2015 m. buvo 75,3% (2014m. ji buvo 72,9%). Penkiose miškų urėdijose (Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos) išeiga nesiekia 70%, tačiau 7 miškų urėdijose (Alytaus, Kauno, Kėdainių, Trakų, Valkininkų, Varėnos ir Vilniaus) ji viršija 80%, dar 14 miškų urėdijų pasiektas likvidinės medienos tūrio procentas – per 75.
 
Generalinė miškų urėdija atkreipia dėmesį į tai, kad trečdalyje visų Lietuvos miškų urėdijų likvidinės medienos išeiga 2015 metais, palyginti su 2009-2013 metais, padidėjo. Joniškio, Jurbarko, Kupiškio, Raseinių,Švenčionėlių ir Tauragės miškų urėdijose – daugiau nei 10 ktm/ha, Kazlų Rūdos, Rietavo, Šilutės, Vilniaus miškų urėdijose – daugiau nei 20 ktm/ha, Alytaus, Prienų, Valkininkų, Veisėjų miškų urėdijose – daugiau nei 30 ktm/ha. Miškų urėdijose, kuriose miškotvarka atlikta prieš 6 ar daugiau metų ir nėra atlikta brandžių medynų inventorizacija, likvidinės medienos tūrio procentas yra žemesnis.
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.