2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Palygino 5 skirtingus apvaliosios medienos rietuvių matavimo būdus

 
2016 m. liepos 26 d. VĮ Tauragės miškų urėdijoje vyko pasitarimas dėl optimalių apvaliosios medienos rietuvių matavimo būdų parinkimo. Pasitarime dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius, Generalinės miškų urėdijos atstovai, VĮ miškų urėdijų miškų urėdai ir įmonėse atsakingi už medienos matavimus specialistai, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius, Valstybinės miškų tarnybos ir Nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos atstovai bei svečias iš Danijos kartu su Lietuvoje jį lydinčiu specialistu.
 
Medienos tarpiniame sandėlyje buvo matuojamos aštuonių skirtingų sortimentų - pjautinųjų pušies ir eglės rąstų, pjautinųjų pušies ir eglės smulkiųjų rąstų, eglės ir beržo popierrąsčių, spygliuočių tarrąsčių ir trečios kaitrumos grupės malkų - skirtingos rietuvės. Tos pačios rietuvės buvo matuojamos VĮ Tauragės miškų urėdijos specialistų įprastiniu rankiniu būdu ir nepriklausomų medienos matuotojų, paskleidus rietuves. Rezultatai buvo lyginami tarpusavyje ir su duomenimis, gautais su prieš tai atliktais medkirčių (harvesterių) matavimų sistemomis, fotogrametriniu medienos matavimo būdu (interaktyviąja kompiuterine programa (estų) ir mobiliuoju medienos matavimo įrenginiu (danų) matavimais.
 
Pasitarimo dalyviams buvo pristatyta ir medienos sandėlyje demonstruojama automatizuota medienos rietuvių fotogrametrinio skenavimo sistema. Tai mobilusis įrenginys, kuris montuojamas ant visureigio automobilio stogo. Važiuojant tokiam automobiliui, nufotografuojamos medienos rietuvės, nustatomas jose esantis rąstų skaičius ir jų skersmenys. Pagal gautus duomenis sistemos kompiuteris apskaičiuoja rietuvių tūrį, o duomenys išsaugomi valdymo modulyje ir automatiškai išsiunčiami į duomenų bazę, nurodant žemėlapyje rietuvių buvimo vietą. 
 
Nors Tauragėje pristatytas daniškas mobilusis medienos matavimo įrenginys atlieka matavimus, nepriklausomai nuo oro sąlygų ar paros laikotarpio, tačiau medienos rietuvių sukrovimui keliami tam tikri reikalavimai - rietuvės aukštis turi būti nedidesnis nei atstumas iki automobilio, rąstai rietuvėje turi būti kraunami kuo glaudžiau (galima maišyti storgalius ir plongalius), rąstų galai - kuo lygiau (išsikišimas iki +/- 30 cm), rietuvių paviršus turi būti kuo lygesnis, šalia rietuvių ar jose negali būti žolinės augmenijos. Mobilusis įrenginys nematuoja rietuvių, kurių tūris mažesnis negu 10 m³.  Per metus šis įrenginys miško sąlygomis vidutiniškai gali sumatuoti iki 300 tūkst. m³ medienos ir pasak sistemos kūrėjų, matavimo paklaida sudaro tik 2 procentus. Nuo 2010 m. šia sistema Danijos ir Vokietijos valstybiniuose bei privačiuose miškuose, taip pat ir Rusijos Permės srityje pamatuota daugiau nei 10 mln. m³ (daugiau nei 115 mln. rąstų) medienos.
 
Šis pasitarimas buvo labai naudingas VĮ miškų urėdijų vadovams ir specialistams, mokslo ir mokymo institucijų atstovams. Palyginus įvairiais matavimo būdais nustatytus tų pačių rietuvių tūrius, šie tarpusavyje žymiai nesiskyrė.
 
Pasak Generalinės miškų urėdijos miško resursų ir prekybos mediena skyriaus vedėjo Gintaro Paltanavičiaus, miškų urėdijų medienos apskaitoje panaudojus medkirčių (harvesterių) sistemų ar fotogrametrinių matavimų būdų rezultatus sumažės ne tik šalies miškininkų darbo krūviai, bet ir medienos matavimo rezultatai bus operatyvesni bei tikslesni. Tačiau pasitarimo dalyviai vieningai sutarė, kad prieš įdiegiant modernius medienos matavimo būdus reikia atsakingai pasiruošti - galbūt atlikti ir papildomus tyrimus.
 
Parengta pagal generalinės miškų urėdijos informaciją