2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Praūžusi audra Dzūkijos miškuose prilygsta stichinei nelaimei

 

 
 
Ministro žodžiais, neturi likti nuošaly ir nukentėjusių privačių miškų savininkai. Jie privalo pasirūpinti, kad jų valdose būtų sutvarkytos vėjavartos ir vėjalaužos. Jeigu jos bus paliktos, gali susidaryti medžių kenkėjų židiniai. Ypač pavojingas eglę pažeidžiantis žievėgraužis tipografas. Miško sanitarinės apsaugos taisyklės įpareigoja sanitariniais miško kirtimais iškirsti žalių eglių vėjavartas, vėjalaužas, labai pažeistus medžius, kol dar po žieve neatsirado gyvų liemenų kenkėjų.
 
Privačių miškų savininkai, kurie ruošiasi kirsti atrankiniais sanitariniais kirtimais tik sausuolius ar vėjavartas stichinių nelaimių pažeistuose miškuose, gali tai daryti be VMT leidimo, o norintiems kirsti plynaisiais sanitariniais kirtimais užteks pateikti pranešimą apie tokį ketinimą VMT teritoriniam poskyriui raštu arba per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą. Tokius kirtimus galima vykdyti, jeigu per 14 kalendorinių dienų negauta neigiamo atsakymo arba per penkias darbo dienas juos suderinus su šiuo poskyriu.
 
Stichinės nelaimės pažeistam miškui atkurti jo valdytojai ir savininkai gali pasinaudoti ES parama. Ši parama suteikiama, jeigu pažeistas ne mažesnis kaip 0,5 ha miško plotas. Paraiškas paramai priima Nacionalinės mokėjimų agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai.
 
Aplinkos ministerijos informacija.
Nuotrauka - Gintarės Janiškienės.