2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Prenumerata 2017 m.

Mielas skaitytojau,

Primename, kad prasidėjo LMS miškininkystės žur­na­lo ,,MŪSŲ GIRIOS“ pre­nu­me­ra­ta 2017 me­tams. Žurnalą galite užsiprenumeruoti leidinio internetiniame puslapyje www.musu-girios.lt, parašę žinutę el. paštu info@musu-girios.lt, vi­suo­se ,,Lie­tu­vos paš­to“ sky­riuo­se arba tiesiog paskambinę į re­dak­ci­ją tel. 8-5 2752047.

Žur­na­lo in­dek­sas – 5057, su nuo­lai­da – 5058. Pre­nu­me­ra­tos kai­na mė­ne­siui (su pri­sta­ty­mu ir PVM): 3,10 EUR (me­tams – 37,20 EUR), su nuolaida (stu­den­tams, pen­si­nin­kams, ne­įga­lie­siems) – 2,05 EUR (me­tams – 24,60 EUR).

REDAKCIJA