2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Pusšimtis milijonų eurų iš ES struktūrinių fondų bus skirtas biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai

 

Taip pat aplinkos ministro 2016-03-25 įsakymu Nr. D1-218 patvirtintas priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Pagal jį parengtiems projektams numatoma skirti daugiau kaip 28 mln. eurų iš ES struktūrinių fondų. Šios lėšos galės būti skirtos saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų rūšių veisimo programų, saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimui; saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimui; gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimui; gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimui ir valdymui; saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimui ir kt.
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.