2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Teisinis valstybinių miškų registravimas - prioritetinis miškų urėdijų uždavinys

 

Vidaus kontrolės ir prevencijos skyriaus bei Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus specialistai pirmąjį patikrinimą atliko VĮ Panevėžio miškų urėdijoje, vienoje iš didžiausią valstybinių miškų plotą patikėjimo teise valdančių valstybės įmonių. Atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytus valstybinių miškų valdymo teisės registravimo rezultatus, jog 95 procentai (rugpjūčio 1 d. duomenys) miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų miškų ploto yra įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre miškų urėdijos vardu, konstatuota, kad teisinė valstybinių miškų registracija vykdoma tinkamai.
 
Patikrinimo metu dėmesys skiriamas valstybinės reikšmės miškų teisinio registravimo organizavimui, kadastrinių matavimų darbų vykdymui, panaudojus miškų urėdijų lėšas. Tikrinama ar veiksminga valstybinių miškų statuso apsaugos vidaus kontrolė. Vertinami atribojimai tarp miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinės reikšmės miškų ir privačių miško valdų (ribinių linijų prakirtimas, jų savalaikis atnaujinimas, riboženklių pastatymas), ar paaiškėjus valstybinių miškų statuso apsaugos pažeidimams užtikrinamas viešojo intereso gynimas.
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.