2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Tyrimas Kongo baseine: kaip greitai atauga miškai kirtimui nutiestuose keliuose

 
Turime svarbių faktų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti planuojant iškirstų atogrąžų miškų priežiūrą. Svarbu neleisti keliais važiuoti transporto priemonėms po to, kai baigiami kirtimo darbai, bet tikslinga juos vėl pradėti naudoti, kai prasideda kitas kirtimo etapas. Mūsų tyrimo duomenys taip pat rodo, kad yra puikios galimybės šalia kelių  išvalytoje žemėje užauginti naujų medžių medienai.
 
Atogrąžų miškų naudojimas žemės ūkio kultūrų (pavyzdžiui, aliejinių palmių Pietryčių Azijoje ar sojos pupelių Amazonėje) auginimui buvo pagrindinė priežastis nerimauti dėl ekologijos atogrąžoje, bet tik ne Kongo upės baseino regione - čia daugiausia dėmesio buvo skiriama medienos gamybai, t. y. atrankiniam miškų kirtimui. Dar 2007-aisiais Nadine Laporte ir jo kolegos pranešė, kad daugiau nei 600 000 km2 (30%) miškų Centrinėje Afrikoje vyriausybė pagal koncesijos sutartis skyrė medienos ruošai.
 
Pastaruoju metu pastebima tendencija taikyti sertifikavimo standartus, siekiant pagerinti aplinkosaugą šioje srityje, nes buvo daug mokslinių pranešimų apie kirtimo neigiamą poveikį miškų gyvūnijai, taip pat ir primatams, ir paukščiams, dėl kenkimo jų buveinėms ir padidėjusio brakonieriavimo. Rūpinantis aplinkosauga dėmesys dažnai krypsta ir į medienos ruošai naudojamus kelius.
 
Kirtaviečių keliai Kongo baseine
 
Mūsų neseniai paskelbtoje ataskaitoje pranešama apie Kongo baseine atrankiniam kirtimui nutiestų kelių likimą ir aptariama jų įtaka miškų priežiūrai. Nuotoliniu būdu 30 metų stebint daugiau nei 100 000 km2 ploto miškų buvo galima ištirti kelius nuo jų atsiradimo iki išnykimo.
 
Šie stebėjimai parodė, kad tik 12% kelių buvo naudojami nuolat. Likusių 88% kelių buvo atsisakyta po kelerių metų, per kuriuos buvo paruošta mediena. Palydovinių vaizdų pokyčiai laikui bėgant aiškiai parodė, kada kelius visiškai padengia augalija.
 
Kokios struktūros ta augmenija, kokia jos įvairovė? Kaip ilgai skirtingos rūšys dominuoja apleistuose keliuose ir kaip greitai atsikuria biomasė?
Siekiant atsakyti į šiuos klausimus rytinėje Kamerūno ir šiaurinėje Kongo Respublikos dalyse buvo tiriami per pastaruosius 30 metų apleisti keliai. Tyrimas atskleidė miškų atsinaujinimo tendencijas.
 
Greitas atsinaujinimas
 
Rezultatai rodo, kad medienos ruošos poreikiams  tiesiant kelius buvo sunaikinta mažiau nei 1% miško dangos. Per pastaruosius 30 metų apleistuose keliuose įvairių rūšių medžiai, laja, šiukšlių sluoksnis ir žolė susiliejo su aplinkinių miško teritorijų augmenija. Kelių takeliuose ir pakraščiuose komercinių rūšių medžių atsinaujinimo procesas vyko geriau nei šalia miške, nes mažiau lajos sudarė mažiau šešėlių, ir medžiai gavo daugiau šviesos.
 
Šie rezultatai nereiškia, kad keliai nesukelia ilgalaikio neigiamo poveikio miško augmenijai, tačiau tiriant paaiškėjo, kad tas poveikis yra mažesnis, nei žmonės galėjo manyti. Lėčiausiai atsikuria medžių biomasė apleistuose kelių takeliuose.  Čia tik per šimtus metų galėtų būti sukaupta tiek anglies dvideginio kaip senuose miškuose, o tai reiškia, kad kelių tiesimas sukelia anglies dvideginio emisijos padidėjimą ir prisideda prie visuotinio atšilimo, ir kad padarytai žalai atstatyti reikia labai daug laiko.
 
Po tam tikro laiko pomiškyje pradeda dominuoti žolės. Tai trukdo tolesniam medžių augimui taip pat, kaip ir šalia esančiose miško teritorijose. Nereguliuojama medžioklė taip pat išlieka problema. Apleidus kelius vargu ar būtų galima priversti brakonierius jais nesinaudoti. Tačiau laikui bėgant augmenijos auga vis daugiau, ir medžiotojams tampa sunkiau važinėti apleistais keliais.
 
Ar apleistus kelius galima vėl naudoti?
 
Siekiant sumažinti ilgalaikį kirtaviečių kelių poveikį miško ekosistemai, svarbi tvari miško priežiūra. Akivaizdu, kad kelių pakraščiai tinka medienai naudojamų medžių augimui - sodinukų arba natūraliai išaugusių iš sėklų.  Nebenaudoti kelių po kirtimo – taip pat veiksminga priemonė, norint išvengti poveikio miško ekosistemai, ypač per medžiokles.
 
Tačiau miško kirtimo darbai toje pačioje vietoje įprastai vykdomi kas 30 metų, todėl kyla klausimas, kas atsitiks su senais keliais, jei tas pats miško plotas su jais susilies daugiau nei vieną kartą? Stebėtina, bet tik trečdalis visų kelių tokiose vietose buvo atnaujinti. Visi kiti nauji keliai buvo nutiesti  greta senųjų.
 
Atsižvelgdami į lėtą biomasės atsikūrimo procesą, priėjome išvados, kad daugiau kirtimui nutiestų kelių turėtų būti atnaujinta, kad svarbu vengti naujų kelių tiesimo.