2024 m. vasario 10 d.
vyks XIX-as eilinis rinkiminis
Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimas