Apie mus


Žurnalas „Mūsų girios” – seniausias (leidžiamas nuo 1929 m. birželio) mėnesinis leidinys, skirtas miškininkams ir žmonėms susijusiems su mišku. Žurnalo leidėjas – VšĮ „Mūsų girios”, steigėjas – Lietuvos miškininkų sąjunga. Vidutinis tiražas – apie 1000 egz., išeina kartą per mėnesį. Leidinys platinamas visoje Lietuvoje ir užsienyje.

Leidinyje pateikiama informacija apie miškų pasaulį, gamtos apsaugos, privačių miškų savininkų problemas, miškininkystės ir gamtos mokslų naujienas, miško priežiūros bei medienos ruošos, medienos pramonės įmonių veiklą, pristatomos miško technikos naujovės, rašoma apie medžioklę, Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veiklą.

Žurnalo puslapiuose savo straipsnius nuolat publikuoja mokslininkai, įvairių veiklos sričių analitikai bei specialistai, gamybinių įmonių darbuotojai, medžiotojai, skaitytojai.

Žurnalą prenumeruoja Aplinkos ministerijos, Valstybinių miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, savivaldybių, gamtos apsaugos įstaigų, nacionalinių ir regioninių parkų darbuotojai, privačių miškų savininkai ir kooperatyvai, LAMMC Miškų instituto, GTC Botanikos instituto, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto, Kauno aplinkos ir miškų inžinerijos kolegijos, kitų mokslo ir mokymo įstaigų mokslininkai ir studentai, gimnazijų ir mokyklų moksleiviai, medienos ruošos ir pramonės įmonės, nevyriausybinių organizacijų atstovai.