Aplinkos ministras stabdo neskaidrų žemės suteikimą

„Tokiu būdu žemės valstybėje buvo išdalinta apie 35 tūkst. ha. Siekiant  sustabdyti neskaidrų ir neteisėtą žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis procesą, šių metų kovo 9 d. pavedžiau Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriui nepriimti naujų įsakymų dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti.

Noriu pabrėžti, kad asmenys, kuriems iki 2023 m. kovo 9 d. buvo suteikta teisė laikinai naudotis valstybine žemės ūkio paskirties žeme, ir toliau turės galimybę šia žeme naudotis. Minėtiems žemės naudotojams nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2024 metų gruodžio 31 d., per kurį naudojama žemė turės būti suprojektuota, suformuoti sklypai ir atitinkamai sudarytos žemės sklypų nuomos sutartys“, – įsakymą dėl sustabdymo ankstesnio neskaidraus suteikimo naudotis valstybine žeme mechanizmo komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Aplinkos ministro pavedimas netaikomas žemės sklypams, kurie paimti įgyvendinant žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Teisė buvusiems savininkams laikinai naudotis visuomenės poreikiams paimtu sklypu numatyta LR žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme.  

Aplinkos ministerijai nuo 2023 m. sausio 4 d. perėmus žemės tvarkymo politikos formavimo funkcijas, atliekama ne tik galiojančio teisinio reguliavimo peržiūra, bet ir peržiūrimos suformuotos žemės tvarkymo politikos kryptys. Dėl šios priežasties Aplinkos ministerija, sustabdžiusi neskaidrią ir Žemės įstatyme nenumatytą valstybinės žemės suteikimo naudotis praktiką, kompleksiškai vertins laisvos valstybinės žemės panaudojimo klausimą, atsižvelgdama į valstybės prioritetus ir strateginius planus.   

AM inf.