Valstybinių miškų urėdijai – 5-eri metai!

Sausio 8-ąją Valstybinių miškų urėdija minėjo 5 metų sukaktį. Per penkerius metus urėdija tapo didžiausia medienos sektoriaus įmonė Lietuvoje, veikianti pagal aukščiausius verslo, socialinius ir aplinkosaugos standartus. Įmonės veikloje diegiamos naujos bei pažangios technologijos užtikrinant efektyvų medienos ruošos procesą, nepertraukiamą medienos tiekimą klientams bei visuomenės lūkesčius dėl Lietuvos miškų išsaugojimo bei miškingumo didinimo.

„Jau penkeri metai kaip Valstybinių miškų urėdija susivienijo į didelę, stiprią ir nuolat tobulėjančią komandą. Per 5 metus suvienodinome miškininkų darbo sąlygas ir atlygio sistemą, įvedėme daugybę naujovių, kurios yra būtinos modernėjančioje darbo rinkoje, investavome į technologijas, automobilius, modernią miško techniką. Šie 5 metai žymėjo ir įmonės pradžios iššūkius, ir naujos organizacijos sėkmę – už kurios stovi šauni, veržli ir nuolat tobulėjanti komanda, kuria didžiuojuosi“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

Per penkerius metus, nuo 2018 įvykusios urėdijų reorganizacijos ir įkurtos vienos įmonės, kuri patikėjimo teise valdo ir prižiūri valstybinius miškus, nueitas nemažas ir iššūkių kupinas kelias. Naujai įmonei, kuri apjungė 42 skirtingas iki tol veikusias urėdijas ir Valstybinį miškotvarkos institutą, dirbusius skirtingomis sąlygomis ir taikiusias skirtingus vadybos metodus, sukurta bendra apskaitos sistema, patvirtinta veiklos strategija, sukurta vienoda atlygio sistema darbuotojams, centralizuoti viešieji pirkimai, suformuota susitelkusi ir tikslo siekianti vadovų komanda ir priimti kiti svarbūs sprendimai, stiprinantys įmonę.

„Naujai susikūrusiai įmonei buvo reikalingos didelės investicijos, į suformuotus 26 regioninius padalinius keliavo nauja medienos ir ruošos technika, darbo priemonės, nauji automobiliai, sparčiai vykdytas medelynų modernizavimas, investuota į miško sėklinės bazės kokybės ir paruošimo pagerinimą, išgryninti veiklų procesai bei suplanuotos nepertraukiamos investicijos“, – sako Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

Šiandien Valstybinių miškų urėdija džiaugiasi sparčiu įmonės augimu. Ir toliau investuojama į modernias technologijas, infrastruktūrą ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimą. 2022 metais įmonė atidarė moderniausią Pabaltyje miško sodmenų medelyno kompleksą Panevėžyje, kuriame įrengta ąžuolo gilių terminio apdorojimo technologija ir naujas kryžminimo stacionaras. Taip pat modernizuota Dubravos kankorėžių aižykla – vienintelė tokia Lietuvoje. VMU sėkmingai įgyvendino taip reikalingą girininkijų pertvarką, pirmoji Lietuvoje gavo ekosisteminių paslaugų sertifikatą.

2022 metais įmonė pradėjo projektuoti naująjį biurą – didžiausią modernios medinės architektūros pastatą šalyje. Valdymo koordinavimo centro sudaromame valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekso rezultatų pristatyme VMU buvo apdovanoti nominacijoje „Valdysenos pažanga“.

Per penkmetį Valstybinių miškų urėdija ypatingą dėmesį skyrė darnumo įsipareigojimams – patvirtinta Darnumo politika, apibrėžianti kryptis darnesnės ateities kūrimui. Įmonė skaičiuoja anglies dvideginio kiekius ir kasdienėje veikloje stengiasi juos sumažinti – jau 2022 tapo klimatui neutralia įmone.

„Nacionalinis miškasodis“, kurį VMU organizuoja kiekvienais metais tapo ne tik svarbiausiu miškininkų pavasario darbu, bet ir didelio visuomenės dėmesio sulaukiantis renginys, kai visos šalies piliečiai yra kviečiami sodinti naujus medelius – per metus Valstybinių miškų urėdija pasodina apie 30 mln. sodinukų. Santykį su visuomenę taip pat tvirtina jau kelerius metus iš eilės organizuojama miškų švarinimo talka „Miško kuopa“ – kuomet gamtai neabejingi piliečiai prisijungia prie miškininkų švarindami visų mūsų turtą – Lietuvos miškus.

Valstybinių miškų urėdija įkurta 2018 m., įgyvendinus valstybinių miškų ūkio pertvarką ir apjungus 42 urėdijas. Dabar įmonę sudaro 26 regioniniai padaliniai su 192 girininkijomis.

Įmonės savininkė yra valstybė. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

VMU inf.