VMU stabdo kirtimus „Natura 2000“ teritorijose  

LVAT panaikino Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 87-21-V dalį, kuria patvirtintas valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Ignalinos regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektas tiek, kiek jame (projekte) numatyti pagrindiniai miškų kirtimai įsteigtose ir potencialiose „Natura 2000“ teritorijose bei šių teritorijų artimoje aplinkoje.

LVAT išplėstinei teisėjų kolegijai vidinės miškotvarkos projektą pripažinus „planu”, VMU kreipsis į kompetentingą saugomų teritorijų instituciją su prašymu nustatyti miškotvarkos projektuose planuojamų miškų kirtimų poveikio aptariamoms teritorijoms reikšmingumą.

Sustabdžiusi kirtimus šiose teritorijose, VMU rengia reikšmingumo vertinimo dokumentus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai dėl Ignalinos regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektuose suplanuotų kirtimų.

VMU inf.