Atnaujink savo narystę
Lietuvos miškininkų sąjungoje
arba tapk nauju nariu

Norint tapti LMS nariu, užtenka užpildyti ir pateikti anketą: https://miskininkusajunga.lt/prisijunk/ (stojamasis mokestis – 0 Eur), o atnaujinti narystę – sumokėti nario mokestį už 2024 m. (metinis nario mokestis – 20 Eur).

Lietuvos miškininkų sajungos nariais gali būti miškininkai ir kiti miškų ūkio ar su juo susijusioje veikloje dalyvaujantys asmenys, sulaukę 18 metų.

LMS veiklos pagrindiniai tikslai:

  1. kelti miškininkų profesinį ir kultūrinį lygį, skatinti jų kūrybinę iniciatyvą ir aktyvumą;
  2. koordinuoti Sąjungos narių visuomeninę veiklą siekiant šalies ekonominės, ekologinės bei socialinės gerovės ir racionalaus, subalansuoto miškų tvarkymo;
  3. formuoti objektyvią visuomenės nuomonę apie miškus, miškų funkcijas ir miško ūkinę veiklą.