Medienos ir jos gaminių tiekimas rinkai: kaip tinkamai įvertinti rizikas?

B. Bitauskas atkreipia dėmesį, kad pirmą kartą medieną ar jos gaminius vidaus rinkai pateikiantys subjektai pagal reglamento reikalavimus privalo taikyti deramo patikrinimo sistemą. Ji apima informacijos apie medienos tiekėjus ir pirkėjus kaupimą bei saugojimą ne mažiau kaip penkerius metus. Reglamentas taip pat numato prievolę taikyti rizikos vertinimo ir jos mažinimo procedūras.

„Būtent su rizikos vertinimu susiję reglamento trūkumai yra dažniausi. Kiekvienam medieną ir jos gaminius importuojančiam subjektui svarbu nusimatyti rizikos vertinimo procedūras, leidžiančias išvengti neteisėtai paruoštos medienos ir jos produktų importo. Vertinant rizikas, svarbu atsižvelgti ne tik į informaciją apie tiekėjus, bet ir į bendresnį kontekstą“, – sako B. Bitauskas.

Reglamentas numato, kurie kriterijai turi būti įtraukti į rizikos vertinimo ir mažinimo procedūras. Vienas svarbiausių – atitikties teisės aktams užtikrinimas. Importuodami medieną ir jos gaminius, subjektai privalo įsitikinti, kad ji buvo paruošta laikantis vietos ir tarptautinių teisės aktų. Atitiktį jiems gali patvirtinti ES pripažįstami sertifikatai ir trečiųjų šalių patikrinimo sistemų duomenys.

Anot B. Bitausko, įsitikinus medienos ir jos produktų atitiktimi teisės aktams, svarbu įvertinti ir neteisėtos medienos ruošos paplitimą ir mastą konkrečioje valstybėje, taip pat konkrečios rūšies medžių apsaugos reikalavimus ir neteisėto jų kirtimo apimtis.

Vien faktas, kad mediena atkeliauja iš valstybės, kurioje yra paplitusios neteisėto medienos ruošimo ar apsaugotų rūšių medžių kirtimo praktikos, turėtų paskatinti importuotojus dar atidžiau pasidomėti produkcijos kilme. Kruopštesnis vertinimas reikalingas ir tuomet, kai tiekimo grandinė yra sudėtinga, joje dalyvauja daug tarpininkų.

„Galiausiai, vertinant rizikas, labai svarbu patikrinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos nustatytų sankcijų sąrašą. Lietuvos įmonėms ypač aktualus draudimas importuoti medieną ir jos gaminius iš Rusijos ir Baltarusijos. Taip pat pažymėtina, kad draudžiama tarpininkauti vykdant medienos iš šių šalių importą. JT ir ES sankcijos taikomos ir medienos bei jos gaminių importui iš Mianmaro“, – pažymi B. Bitauskas.

Vilniaus miškų kontrolės skyriaus vedėjas pabrėžia, kad rizikos vertinimo ir mažinimo procedūros turi apimti efektyvias ir proporcingas priemones. Dėl to vien surinkti informaciją apie medieną tiekiančią įmonę nepakanka. Siekiant įsitikinti, kad mediena buvo paruošta teisėtai, iš tiekėjų gali tekti pareikalauti papildomų dokumentų ir atlikti išsamesnę patikrą.

„Prekiaujant mediena taip pat svarbu nuolat domėtis naujienomis rinkoje, reguliacinės aplinkos pokyčiais, aktualiais teisės aktais. Daug informacijos apie rizikos valdymą pateikti ir atitiktį reglamento reikalavimams užtikrinti gali padėti trečiųjų šalių stebėtojai. Jų sistemos daugeliu atvejų leidžia tinkamai įvertinti medienos ir jos gaminių atitiktį ES reikalavimams“, – sako B. Bitauskas.

Aplinkos apsaugos departamento informacija