Pokyčiai sistemoje ALIS – leidimų kirsti išdavimas bus skaidresnis, biržės brėžinys turės būti skaitmeninis

Paraiškoje leidimui kirsti gauti galės būti nurodoma tik viena biržė, o jos brėžinys turės būti skaitmeninis. Šis pakeitimas užtikrins, kad leidimai kirsti nebūtų išduoti tose vietovėse, kur kirtimai negalimi. Senuoju tradiciniu būdu atrėžtų biržių brėžinius reikės perbraižyti skaitmeniniu būdu. Šį darbą gali atlikti miškotvarkos ar geodezinių darbų specialistai, naudojantys GIS programinę įrangą.

Šiuo metu vienoje paraiškoje gauti leidimą kirsti ar pranešime apie ketinimą kirsti gali būti nurodytos kelios biržės. Paraiškose pateiktų duomenų teisingumą tikrina specialistas. Dalies biržių atrėžimo dokumentai yra neskaitmenizuoti. Tai apsunkina tikrinimo procesą ir didina klaidų tikimybę.

Kad šis pakeitimas nesukeltų nepatogumų vartotojams, sistemoje ALIS įdiegta galimybė kurti paraišką senosios paraiškos pagrindu. Visa paraiškos informacija bus nukopijuojama. Vartotojui beliks tik pakeisti kertamos miško dalies informaciją ir prisegti naujus atrėžimo dokumentus.

Naujoji sistema bus tobulinama atsižvelgiant į vartotojų patirtį. Susidūrus su sunkumais teikiant prašymus leidimams gauti, Valstybinės miškų tarnybos specialistai konsultuos tel. +370 670 06211 arba el. paštu klausimai.mups@amvmt.lt.

VMT inf.