Pristatyti preliminarūs Miškų įstatymo pakeitimai

Taip pat siūlomi sprendimai esminiais nesutartose temose likusiais klausimais – dėl geresnės biologinės įvairovės apsaugos miškuose ir ekonominės naudos didinimo. Kartu siekiama inicijuoti ir kitus reikalingus pokyčius miškų sektoriuje.

Siūloma pertvarkyti esamą miškų grupių sistemą, ją geriau pritaikant biologinės įvairovės apsaugai, klimato kaitos iššūkių valdymui ir platesniam visuomenės poreikių, susijusių su miškais tenkinimui. Numatoma sudaryti sąlygas, kad būtų greičiau, paprasčiau planuoti ir vykdyti veiklą miškuose, ji būtų kuo įvairesnė.

Siūlomos priemonės geresnei naujų savaiminių miškų, genetinių išteklių apsaugai ir atkurtų miškų kokybei. Planuojama atsisakyti pridėtinės vertės nekuriančio teisinio reguliavimo ir atsisakyti perteklinių apribojimų, optimizuoti miško kirtimų procedūras, išlaikant dėmesį aplinkosauginiams ir darbų saugos reikalavimams.

Ketinama sumažinti reikalavimus nedideliems rekreaciniams ir infrastruktūros objektams, kurie nedaro esminės įtakos miško ekosistemai, įrengti, pertvarkyti bendrųjų miško reikmių finansavimo sistemą.

Vasario 7 d. dėl siūlomų Miškų įstatymo pakeitimų bus diskutuojama Miškų konsultacinėje taryboje. Įvertinus susitikimuose su socialiniais partneriais ir Miškų konsultacine taryba   išgirstas nuomones ir pasiūlymus bus formuluojamos konkrečios įstatymo nuostatos.

Parengtas Miškų įstatymo naujos redakcijos projektas kovo mėnesį bus pateiktas derinimui su suinteresuotomis institucijomis. Po derinimo patikslintą Miškų įstatymo projektą balandį numatoma teikti Vyriausybei, o gegužę Seimui.

AM inf.