Lietuvos miškininkų sąjungos rinkiminiame suvažiavime naujuoju Sąjungos Prezidentu išrinktas ZBIGNEV GLAZKO

LMS Prezidiumas: Vitas Marozas, Petras Budvytis, Vaida Venckuvienė, Zita Bitvinskaitė, Aidas Pivoriūnas, Zbignev Glazko (Prezidentas), Audrius Marcinkevičius.