2020 m. Nr. 8

 

2020 m. Nr. 7

 

2020 m. Nr. 6

 

2020 m. Nr. 5

 

2020 m. Nr. 4

 

2020 m. Nr. 3

 

2020 m. Nr. 2

 

2020 m. Nr. 1

 

2019 m. Nr. 12

 

2019 m. Nr. 11

 

2019 m. Nr. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos

Ar „Mūsų girios“ iš tikrųjų taps mūsų?

Zita Bitvinskaitė

Mūsų girios, 2020-08

„Mūsų girioms“ – profesiniam miškininkų žurnalui, įkurtam net prieš 90 metų, atlaikiusiam karą, okupaciją ir kitas negandas, dabar po 30 atkurtosios nepriklausomybės metų, iškilo reali grėsmė – nebūti. 
Kas atsitiko: ar žurnalas, kaip ir medis – paseno, ar miškai dabar tvarkomi „geriausiai pasaulyje“, ar miškininkai išsikvėpė – tapo visažiniai, jų nedomina ne tik tai, kas vyksta Lietuvos, bet ir pasaulio miškuose, tapo nekūrybingi ir viskam abejingi, ar žurnalo vadovai nesugeba parengti žurnalo taip, kad jis būtų ne tik patrauklaus dizaino, bet ir įdomus, naudingas ne tik miškininkams, bet ir privačių miškų savininkams, gamtosaugininkams? Pagrindine ištikusios krizės problema įvardinamas lėšų trūkumas. Bet ar iš tikrųjų tai pagrindinė problema?  
Kadangi esu ne tik šio žurnalo skaitytoja, bet ir neetatinė „rašytoja“, drįstu pateikti savo pastebėjimus, kodėl taip atsitiko ar bent išprovokuoti diskusiją, jeigu mano nuomonė kolegoms ir pasirodytų subjektyvi.
 
Plačiau >>

Gyvenimas ratu arba vidutiniškai

Mūsų girios, 2020-08
 
Daugybė gamtos reiškinių yra ciklai arba kitaip – su tam tikru periodiškumu pasikartojantys įvykiai. Nemažai jų mes matome kasdien, nes jie įvyksta per mums suvokiamą laiką: per mėnesį, metus, per žmogaus gyvenimą. Saulė kyla ir leidžiasi – mes matom. Mėnulis dyla ir pilnėja – mes matom. Vasarą keičia ruduo, rudenį žiema, o ją pavasaris – mes matom. Apleistame, dirbtame lauke, vietoje javų ar bulvių, ima želti žoliniai augalai. Atsiranda pieva su ištisu mikrokosmosu mums beveik nepažįstamų bestuburių ir smulkiųjų stuburinių. Pieva užauga krūmais, medžiais, ten įsikuria mūsų pastebimi ir mylimi paukščiai bei žvėrys, bet prireikus, tai gali būti vėl paversta dirbamu lauku. Mes tai matom.
O jeigu mums lemta stebėti lopinėlį gamtos ciklo, kuris trunka ne vieno žmogaus gyvenimą?
Gal net daugybės žmonių kartų gyvenimą! Sensacija!?
 
Plačiau >>

Ką būtina žinoti pradedančiajam miško investuotojui?

Mūsų girios, 2020-08
 
Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojus draudimui, kuris apribojo miško pirkėjus ir su jais susijusius asmenis įsigyti daugiau nei 1500 hektarų miškų ūkio paskirties sklypų, užsienio kapitalo įmonės nustojo pirkti miškus. Tačiau ilgai netrukus akylesni žmonės pamatė šio ribojimo naudą – stipriai sumažėjus nebrandaus miško su žeme kainai, jis tampa patrauklia investicija ne tik profesio-naliems investuotojams. Miškas yra ypatingai stabilus nekilnojamas turtas, tačiau kiekvienam norinčiam pirkti mišką investicijai reikia žinoti ir suprasti bent pagrindinius dalykus, o svarbiausia, jog miškas yra  ne vien tik medžiai.
 
Plačiau >>

Anketinės apklausos internetu apžvalga

Mūsų girios, 2020-08
 
Šių metų vasario 22 d. vykusiame Lietuvos miškininkų sąjungos 15-ajame suvažiavime priimtuose naujuose įstatuose bei nutarimuose numatyta, jog LMS vienu svarbiausiu savo veiklos tikslų laiko miškininkų profesinio ir kultūrinio lygio kėlimą, jų kūrybinės iniciatyvos ir aktyvumo skatinimą, miškininkystės mokslo populiarimą. Šiems tikslams įgyvendinti Miškininkų sąjunga teikė ir numato teikti ateity informaciją miškininkams, miško savininkams, žmonėms susijusiems su mišku  apie miškų mokslo naujienas, pažangias technologijas, Lietuvos miškus, jų būklę, ūkinę veiklą juose, leisdama profesinį miškininkystės žurnalą „Mūsų girios“. 
LMS siekdama suaktyvinti leidinio prenumeratą bei sužinoti, kokie esamų ir būsimų skaitytojų lūkesčiai, liepos mėnesį, padedant UAB „Miško aukcionas” vadovui  Tadui Palaimai, atliko anoniminę apklausą internetu.
Plačiau >>

5G ryšio perspektyvos miškuose

VYGANDAS KUNGYS, Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyr. specialistas 
 
Mūsų girios, 2020-06
 
Įvykiai, susiję su COVID 19 pandemija, verčia mus galvoti, kas bus toliau, kaip keisis pasaulis, kokį poveikį darys naujosios technologijos miškuose dirbantiems žmonėms. Pastaruoju metu iš visų technologinių pasiekimų didelę įtaką turės 5G penktosios kartos belaidžio plačiajuosčio ryšio įdiegimas. Daug kam gali pasirodyti, ar išvis mums jo reikia, nes dabartinis ketvirtos kartos 4G LTE ryšys yra pakankamai spartus, tenkina visus poreikius, o ir jo galimybių dažnai neišnaudojame. Jei 4G ryšio diegimo metu buvo akcentuojami vaizdo skambučiai, tai 5G pateikiamas kaip išmanių daiktų komunikavimo ryšys. Reikia pripažinti, kad esant pilnai įdiegtam 4G vis dar naudojame įprastus skambučius, o kaip bus su 5G naudojimo prognozėmis, parodys laikas.
Plačiau >>

Ar įveiksime pandemiją Europos uosynuose?

Akad. ALFAS PLIŪRA, jaun. akad. DIANA MARČIULYNIENĖ, LAMMC  Miškų institutas 

Mūsų girios, 2020-06

Per pastaruosius 200 metų Europoje dėl tarptautinio augalų ir augalinių produktų gabenimo ir prekybos masiškai išaugo miško patogenų skaičius. Istoriškai tik nedidelė introdukuotų kenkėjų ir patogenų dalis sukelia platų medžių šeimininkų rūšių nykimą. Kai tokie įvykiai atsitinka ir kenkėjų bei patogenų populiacijos natūralizuojasi, o vėliau tampa invazinėmis, pasireiškia didelis ekologinis poveikis.

Uosių džiūties plitimas Europoje (mėlyna spalva pažymėtas paprastojo uosio arealas Europoje (www.euforgen.org), raudona spalva žymi uosių džiūties mastą Europoje)

Plačiau >>

ĮVARDINKIME MIŠKININKUS, ATLIKUSIUS ĮSTABIUS DARBUS

Dr. Vidmantas VERBYLA, LMS prezidentas

Dr. Julius DANUSEVIČIUS, Lietuvos miškų instituto konsultantas

Mūsų girios, 2020-05

Būdami miškuose gėrimės išaugintais nuostabiais medynais, sėklinėmis plantacijomis, bandomaisiais želdiniais, kitais objektais, bet nežinome kieno ir kada jie įveisti ar padaryti. Laiko dulkės užkloja ne tik senesnės kartos miškininkų darbus, bet ir neseniai atliktus bei atliekamus.    

A. Olšausko veisti maumedžio želdiniai

Plačiau >>

TEBEIEŠKANT BALANSO TARP MIŠKO NAUDOJIMO IR GAMTOSAUGOSs

Dr. Nerijus Kupstaitis

Mūsų girios, 2020-05

Besitęsiant diskusijoms apie Lietuvos miškų politiką po 2020 metų, lygiagrečiai „į trasą įšoka“ ir viena labai svarbi trumpojo laikotarpio miškų politikos priemonė – Miškų įstatymo pakeitimo projektas dėl miško kirtimų reglamentavimo pakeitimų, siekiant geresnės miško ekosistemų, įskaitant ir EB svarbos miško buveines, apsaugos. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad šis Aplinkos ministerijos ilgiau nei metus rengtas ir derintas bei galiausiai per Vyriausybę Seimui pateiktas įstatymo pakeitimo projektas apima daug daugiau, nei vien miško kirtimų reglamentavimą, tačiau didžiausią rezonansą ir diskusijas sukelia būtent tas klausimas, todėl apie tai plačiau.

 

Plačiau >>

ĮVYKO LMS PREZIDIUMO NUOTOLINIS POSĖDIS

Balandžio 17 d. įvyko LMS prezidiumo posėdis nuotoliniu būdu, kurio metu aptarta:

– LMS skyrių sudarymas, kitų organizacijų miškininkų įtraukimas į sąjungos veiklą;

– Jaunųjų miško bičiulių veikla;

– LMS veiklos viešinimas; 

– Bendradarbiavimas su kitų šalių miškininkų sąjungomis;

– Lietuvos miškininkų parko idėja.

 

Plačiau >>

DĖL EKSTREMALIOS PADĖTIES POVEIKIO EKONOMIKAI PAKEISTA PREKYBOS ŽALIAVINE MEDIENA TVARKA

www.am.lt, 2020-04-15

Vyriausybė, atsižvelgusi į ekstremalios padėties šalyje poveikį ekonomikai ir verslo aplinkai, nutarė pakeisti Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarką ir ją papildyti.

Pasak aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos, padaryti pakeitimai šiuo sudėtingu laikotarpiu padės palengvinti su medienos perdirbimu susijusių įmonių veiklą ir užtikrinti valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos veiklos stabilumą.

Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad karantino laikotarpiu ir 12 mėnesių po jo galima atsiskaitymo už pateiktą medieną terminą pratęsti 30 kalendorinių dienų ilgiau nei iki šiol. Tai padaryti galės tie pirkėjai, kurie įgyvendina ar per pastaruosius trejus kalendorinius metus įgyvendino regioninės svarbos projektą arba sandorio įvykdymą užtikrina turto įkeitimu, banko garantija, draudimu, prekinio kredito draudimu ar kitokia pardavėjui priimtina užtikrinimo priemone. Šia papildoma nuostata siekiama prisidėti įgyvendinant regioninę politiką, palaikant verslą ir išsaugant darbo vietas regionuose.

Kaip pažymėjo ministras, šis Vyriausybės sprendimas yra kompromisas tarp medienos pirkėjų ir pardavėjų pasiūlymų suprantant, kad neišvengiamai visiems rinkos dalyviams teks prisiimti savo naštos dalį dėl susiklosčiusios situacijos.

Strateginės komunikacijos skyrius

Plačiau >>

VELYKŲ SAVAITGALĮ MIŠKININKAI GESINO LIEPSNOJANČIUS MIŠKUS IR PIEVAS

www.vivmu.lt, 2020-04-14

Valstybinių miškų urėdijos miškininkai Velykų savaitgalį gesino didžiulius gaisrus, kurie, įtariama, kilo deginant pernykštę žolę. Vieną miške kilusį gaisrą, manoma, galėjo sukelti bobausių rinkėjai.Valstybinių miškų urėdijos miškininkai Velykų savaitgalį gesino didžiulius gaisrus, kurie, įtariama, kilo deginant pernykštę žolę. Vieną miške kilusį gaisrą, manoma, galėjo sukelti bobausių rinkėjai.

Balandžio 11 d., šeštadienį, gaisras kilo Kurtuvėnų girininkijoje (Kuršėnų regioninis padalinys), nuo deginamos pernykštės žolės ugnis persimetė į mišką Balėnų pelkėje, kur išdegė 8 hektarai pievų ir 1 hektaras miško.

Balandžio 12 d., sekmadienį ryte, Antžeminė automatinė miško gaisrų stebėjimo sistema užfiksavo gaisrą Pageležių girininkijoje (Jonavos rajonas) esančiame valstybiniame miške. Gaisrą net 9 valandas gesino Valstybinių miškų urėdijos miškininkai, savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, taip pat gesinti padėjo ir vietos ūkininkai. Skaičiuojama, kad išdegė apie 3 ha miško, spėjama gaisro priežastis – mišką padegė grybautojai.

Balandžio 12 d., sekmadienio pavakarę, gaisras kilo ir Varėnos regioninio padalinio Glūko girininkijoje esančiame privačiame miške ­– išdegęs plotas siekia 3 ha, spėjama gaisro priežastis – miško lankytojai. 

 

Plačiau >>

VISI SUSITELKĖME TAM, KAD UŽTIKRINTUME MŪSŲ ĮMONĖS VEIKLOS STABILUMĄ

Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako Valstybinių miškų urėdijos direktorius VALDAS KAUBRĖ

Mūsų girios, 2020-03

Gerb. Direktoriau, kaip pertvarkytas Valstybinių miškų urėdijos administracijos ir regioninių padalinių darbas dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbus šalyje karantiną? Kokių imtasi prevencinių priemonių darbuotojų sveikatos saugumui užtikrinti? 

Turėjome greitai persiorientuoti, reaguoti, priimti daug sprendimų ir padaryti daug su tuo susijusių darbų – nuo nuotolinio darbo užtikrinimo iki darbų sustygavimo kitose mums labai svarbiose srityse. Pirmiausia, visi darbuotojai, kurie gali, dirba nuotoliniu būdu ir yra aprūpinti visomis šiam darbui reikalingomis priemonėmis. Taip pat įmonėje visos ataskaitos pradėtos teikti, derinti ir tvirtinti elektroniniu būdu, užtikrinant visus procesus bei darbus, todėl sumažėjo kontaktų būtinybė. Be to, visi regioniniai padaliniai šiuo metu nepriima lankytojų, o darbas organizuojamas taip, kad darbuotojai turėtų kuo mažiau kontaktų. Padalinių patalpos ir darbo priemonės – automobiliai, medvežės, medkirtės – keičiantis pamainai nuolat dezinfekuojamos.

Plačiau >>

KADA GAMTA NUSTOS BŪTI STEBUKLU?

Selemonas Paltanavičius

Mūsų girios, 2020-03

Mes dar nepraradome gebėjimo žavėtis gamta, mums joje patinka viskas – metų laikai, žydėjimas, žaliavimas, geltoni ir raudoni lapai. Patinka žiema ir tai, kad ateina pavasaris. Be to, kiekvienas turime savo slaptas gamtos vieteles, kurios brangios tik mums ir kur bet kada galime sakyti: stebuklas! Tikras stebuklas yra Lietuva ir jos gamta!

Būtų keista, jei kas nors rastų argumentų ir įrodytų, kad tai – netiesa. Mes tuo nepatikėtume net ir žinodami, kad gamtoje stebuklų nebūna. O gal vis tik būna? Visai visai mažų?..

Žmogaus santykis su gamtine aplinka ne toks jau senas. Tobulas, mąstantis mūsų protėvis gyveno prieš 70 tūkstančių metų, moderniam žmogui – keletą tūkstančių. Kodėl jis tapo tokiu išskirtinu, išrinktuoju iš visų daugiau kaip 300 Žemėje gyvenančių primatų rūšių – nežinia. Tačiau savo progreso negalima nesieti su gamta. Gali būti, kad tik ji formavo tolimo mūsų protėvio būtį ir mentalitetą, o jis visko mokėsi. Mokėsi dirbti, naudoti įrankius, tobulino savo kalbinius ir kultūrinius įgūdžius, išmoko vaizduoti tai, ką mato aplink save.

Plačiau >>

Valstybinės miškų tarnybos vadovas – Karolis Mickevičius

2019 11 19

www.am.lt

 

Lapkričio 19 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pareigas laikinai pradėjo eiti Karolis Mickevičius.

 

Iš Alytaus kilęs 34 metų Karolis Mickevičius studijas tuomečiame Lietuvos žemės ūkio universitete baigė miško ekonomikos magistro, o Švedijos žemės ūkio universitete – miško politikos magistro laipsniu.

Valstybinėje miškų tarnyboje jis pradėjo dirbti 2012 metais. Iš pradžių – Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus Klimato kaitos grupės vyriausiuoju specialistu, o nuo 2015-ųjų ligi šiol vadovavo Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriui.

Ryšių su visuomene skyrius

Plačiau >>

Valstybinių miškų urėdijai pradeda vadovauti Valdas Kaubrė

2019 11 14
www.am.lt
Šiandien Valstybinių miškų urėdijai (VMU) pradeda vadovauti Valdas Kaubrė, laimėjęs konkursą šios valstybės įmonės direktoriaus pareigoms užimti. Ligi šiol jis laikinai ėjo šias pareigas.
Keturiasdešimtmetis Valdas Kaubrė yra baigęs tuometį Lietuvos žemės ūkio universitetą, turi miškininkystės magistro laipsnį. Jis yra dirbęs privačiose miškotvarkos bendrovėse „Stora Enso Miškas“, „Domše Miškas“, „Domše Lietuva“ – vadybininku, direktoriaus pavaduotoju, generaliniu direktoriumi. Nuo 2014-ųjų trejus metus vadovavo Panevėžio miškų urėdijai. 2018 m. gegužę Valdas Kaubrė pradėjo dirbti VMU – direktoriaus pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai.
 

 

Plačiau >>

Lietuvos miškininkų sąjungos veikla: praeitis, dabartis ir ateitis

Akad. em. Stasys Karazija
 
Specialistų jungimasis į atitinkamas profesines organizacijas stiprina solidarumo jausmą, padeda greičiau plisti mokslo naujovėms, įsisavinti naujas technologijas gamyboje, skatina pasidalinti praktine patirtimi, leidžia koordinuoti pastangas, siekiant geresnio veiklos organizavimo, gerina ir taurina  tarpusavio bendravimo kokybę. 
Atsikūrus Lietuvos valstybei, jau nuo 1921 m. buvo diskutuojama apie miškininkų draugijos steigimą. Įvairios peripetijos lėmė, kad tik 1929 m. birželio pabaigoje susibūrė Lietuvos miškininkų sąjunga. 
Paanalizuokime Lietuvos miškininkų visuomeninės veiklos 90 metų kelią, kad susidarytume išsamesnį vaizdą apie ateities veiklos galimybes, tikslus ir metodus.
Plačiau >>