2019 m. Nr. 4

 

2019 m. Nr. 3

 

2019 m. Nr. 2

 

2019 m. Nr. 1

 

2018 m. Nr. 12

 

2018 m. Nr. 11

2018 m. Nr. 10

2018 m. Nr. 9

 

2018 m.Nr. 8

2018 m. Nr. 7

2018 m. Nr. 6

2018 m. Nr. 5

2018 m. Nr. 4

2018 m. Nr. 3

2018 m. Nr. 2

2018 m. Nr. 1

2017 m. Nr. 12

2017 m. Nr. 11

2017 m. Nr. 10

2017 m. Nr. 9

2017 m. Nr. 8

2017 m. Nr. 7

2017 m. Nr. 6

2017 m. Nr. 5

2017 m. Nr. 4

2017 m. Nr. 3

2017 m. Nr. 2

2017 m. Nr. 1

2016 m. Nr. 12

2016 m. Nr. 11

2016 m. Nr. 10

2016 m. Nr. 9

2016 m. Nr. 8

2016 m. Nr. 7

2016 m. Nr. 6

2016 m. Nr. 5

2016 m. Nr. 4

2016 m. Nr. 3

2016 m. Nr. 2

2016 m. N. 1

2015 m. Nr. 12

2015 m. Nr. 11

2015 m. Nr. 10

2015 m. Nr. 9

2015 m. Nr. 8

 

Naujienos

Miškininkai turi dirbti tą darbą, kurio jie ir atėjo dirbti

Interviu su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika, publikuotas žurnale "Mūsų girios" 2019 m. Nr. 4

Naujai paskirtasis aplinkos ministras Kęstutis Mažeika maloniai sutiko atsakyti į miškininkams aktualius klausimus ir žurnalo „Mūsų girios“ puslapiuose perduoti jiems linkėjimų. Jis pripažino, kad rinkdamasis profesiją, kaip vieną iš prioritetinių svarstė galimybę tapti miškininku, bet visgi pasirinko studijas Lietuvos veterinarijos akademijoje, vėliau tapo Žemės ūkio mokslų daktaru. Pokalbis vyko Aplinkos ministerijoje balandžio 23 dieną.
 
 
Kaip vertinate miškų urėdijų reformą ir kokios įtakos, jūsų manymu, galėtų turėti šios reformos įgyvendinimui Konstitucinio Teismo išaiškinimas apie pažeistas Miškų įstatymo pakeitimo procedūras?
 
Praėjus beveik dvejiems metams po miškų reformos, rezultatą matome, finansine prasme jis tikrai geras, kadangi matome, kiek įmonė uždirba, kiek pinigų atiduoda į Lietuvos biudžetą, tai yra mums – visiems Lietuvos žmonėms. Tai ir yra valstybės įmonės darbo rezultato įrodymas, ir jis netgi viršija pirminius iškeltus tikslus – į valstybės biudžetą šiemet bus pervesta apie 20 milijonų eurų. Matome, kad veiklos administravimo efektyvumas (vienos įmonės, o ne daug atskirų įmonių turėjimas) suteikia privalumų.
 
Aišku, ne viskas dar padaryta. Yra niuansų, kurie dar nėra išspręsti, ypač dėl visuomeninės veiklos. Pasigendu daugiau atvirumo visuomenei.  Pavyzdžiui, dar sprendžiamas jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo klausimas, nacionalinis miškasodis lyg ir vyksta pagal planą, ir žmonėms atvirumas čia lyg ir parodomas, bet trūksta dar platesnio visuomenės įtraukimo. Keliant inkilus pavasarį irgi – kai kur buvo, kai kur nebuvo organizuojama…
Plačiau >>

2019 m. balandžio mėn. įvykių kronika

Balandžio 1 d. pasirašyta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendradarbiavimo sutartis, siekiant labiau suderinti metodiškai aprobuotus mokslinius taikomuosius tyrimus, svarbius Lietuvos ekonomikai bei aplinkosaugai, bei vykdyti bendrus nacionalinius ir tarptautinius projektus, bendradarbiauti organizuojant doktorantūros komitetų darbą, recenzuojant mokslinius straipsnius, inicijuojant studentų mokslines praktikas.
 
Balandžio 1-12 d. Briuselyje Europos Komisija kartu su deleguotais šalių narių ekspertais vykdė nacionalinių miškininkystės apskaitos planų ir miškų atskaitos lygių peržiūrą. Mūsų šalies ekspertai buvo atsakingi už Kroatijos nacionalinio miškininkystės apskaitos plano peržiūros ataskaitos parengimą ir pateikimą EK Klimato direktoratui, dalyvavo Lietuvos nacionalinio miškininkystės apskaitos plano svarstymo darbo grupės veikloje, parengė ir pristatė pranešimą apie nacionalinio miškininkystės apskaitos plano rengimą ir miškų atskaitos lygio skaičiavimą, pateikė papildomos informacijos pagal peržiūros grupės ekspertų klausimus.
Plačiau >>

Ar prigis Lietuvoje turkmėnų ir lenkų pasididžiavimas – aviganiai?

Vytauto Tamošiūno,
buvusio ilgamečio Lietuvos Respublikos muitinės vyriausiojo kinologo,
straipsnis, išspausdintas žurnalo "Mūsų girios" 2019 m. 3 numeryje.
 
Visuomenę pasiekė žinia apie tai, kad yra svarstoma galimybė iš ES Kaimo plėtros programos lėšų finansuoti vilkų žalos prevencinių priemonių įsigijimą, o viena jų – aviganiai šunys. Numatoma kompensuoti lenkų Podhalės ir turkmėnų Alabay aviganių įsigijimą. Pažvelkime į tai iš profesionalios šunininkystės pusės. Panagrinėkime, ko reikės paprastam Lietuvos ūkininkui, kad tokia prevencijos priemonė funkcionuotų, ir paskaičiuokime, kiek jam kainuos jos išlaikymas ir naudojimas.
 
Vienkartinės (investicinės) išlaidos
 
Šuns pirkimas. Lietuvoje nėra bendrovių ar parduotuvių, kuriose būtų galimą įsigyti Podhalės ar Alabay aviganių šuniukų, ir dar tokių, kurių tėvai ir protėviai buvo naudojami avių ganymui ir apsaugai. Tokie šuniukai turi būti fiziškai ir psichiškai sveiki, be jokių paveldėtų ligų (pav., klubo ir alkūnių sąnarių displazijos, kurią galima diagnozuoti, kai šuo sulaukia vienerių metų ir kuriai paaštrėjus šuo tampa praktiškai neįgalus). Iš privačių veisėjų įsigytas Podhalės aviganių šuniukas gali kainuoti nuo 200 eurų iki 1000 eurų, Alabay aviganių – nuo 100 eurų iki 600 eurų. 
Plačiau >>

Iš kur Lietuvoje atsirado tiek daug EB svarbos miškų buveinių

Prof. Stasys Karazija, MG 2019 Nr. 3

Šiek tiek istorijos

Europos Sąjunga 1992 m. priėmė Buveinių direktyvą, kuri kartu su  Paukščių direktyva 79/409 EEB tapo pagrindu ekologiniam tinklui NATURA 2000. Direktyvos 92/43 EEB priede pateiktas Europos Bendrijos (EB) svarbos buveinių sąrašas ir pagrindinės charakteristikos, kurios patikslintos jų Interpretacijos vadove (Interpretation manual of European Union habitats, 2003; vėliau jis nežymiai koreguotas). Šiame Interpretacijos vadove pateikti visų europinės svarbos buveinių aprašymai, charakteristikos, galimos radimo vietos, iš kurių nesunkiai galima nustatyti kriterijus vietovių su atitinkamomis buveinėmis atrankai.  2001 m. išleista knyga „Europinės svarbos buveinės Lietuvoje”, kurioje patikslintos Lietuvoje randamų 52 tipų tokių buveinių charakteristikos, atsižvelgiant į regioninius  atskirų buveinių ypatumus.  
 
Aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219 „Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo” buvo nustatyti tokių teritorijų atrankos kriterijai, o Lietuvoje randamoms 12 tipų miško buveinėms nustatyti tik du kriterijai – minimalus  pagrindinio ardo medžių amžius ir minimalus plotas. 
Šiek tiek istorijos
 
Europos Sąjunga 1992 m. priėmė Buveinių direktyvą, kuri kartu su  Paukščių direktyva 79/409 EEB tapo pagrindu ekologiniam tinklui NATURA 2000. Direktyvos 92/43 EEB priede pateiktas Europos Bendrijos (EB) svarbos buveinių sąrašas ir pagrindinės charakteristikos, kurios patikslintos jų Interpretacijos vadove (Interpretation manual of European Union habitats, 2003; vėliau jis nežymiai koreguotas). Šiame Interpretacijos vadove pateikti visų europinės svarbos buveinių aprašymai, charakteristikos, galimos radimo vietos, iš kurių nesunkiai galima nustatyti kriterijus vietovių su atitinkamomis buveinėmis atrankai.  2001 m. išleista knyga „Europinės svarbos buveinės Lietuvoje”, kurioje patikslintos Lietuvoje randamų 52 tipų tokių buveinių charakteristikos, atsižvelgiant į regioninius  atskirų buveinių ypatumus.  
 
Aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219 „Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo” buvo nustatyti tokių teritorijų atrankos kriterijai, o Lietuvoje randamoms 12 tipų miško buveinėms nustatyti tik du kriterijai – minimalus  pagrindinio ardo medžių amžius ir minimalus plotas. 
Plačiau >>

2019 m. vasario - kovo mėn. įvykių kronika (2)

Vasario 28 d. Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje lankėsi Kambodžos karalystės Aplinkos ministerijos delegacija, jos nariai domėjosi Lietuvos patirtimi aplinkos apsaugos valdymo srityje, susipažino, kaip Lietuvoje saugomos gamtos vertybės. 
 
Kovo 4 d. Miškų ūkio konsultacinė taryba balsų dauguma nepritarė Aplinkos ministerijos teikiamam Miškų įstatymo pakeitimų projektui ir šiame etape nerekomendavo teikti derinimui su kitomis valstybinėmis institucijomis šio teisės akto pakeitimų. 
 
Kovo 13 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje vyko  diskusija apie Aplinkos ministerijos parengtas Miškų įstatymo pataisas
 
Kovo 13 d. KMAI kolegijoje vyko Aplinkos ministerijos finansuojami nuotoliniai mokymai miško savininkams – surengta paskaita „ES parama pagal 2014–2020 m. Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonę Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą”. 
 
Kovo 14 d. Vilniuje, Lietuvos verslo konfederacijos salėje, vyko LMSA valdybos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinių miškų urėdijos atstovai ir kiti miškininkai (plačiau 26 p.). 
 
Kovo 14 d. aplinkos viceministro Martyno Norbuto iniciatyva Teisės aktų projektų sistemoje buvo įregistruotas  Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 4, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymo projektas derinimui Vyriausybėje
Plačiau >>

Pasaulinę miškų dieną - inkilų kėlimo šventė

2019 03 21

Plačiau >>

Kodėl prireikė skubiai gamtosauginti Miškų įstatymą

"Mūsų girios" 2019 m. Nr. 2
 
Pasirašant 2003 m. pavasarį stojimo į Europos šalių bendriją sutartį, Lietuvos valstybė prisiėmė nemažus įsipareigojimus gamtosaugos srityje, tarp jų – pareigą saugoti EB svarbos natūralias buveines, sukurti ekologinį „Natura 2000“ tinklą, laikytis kitų tarptautinių susitarimų. 
 
Reakcija į Europos Komisijos įspėjimą dėl prisiimtų įsipareigojimų
 
Miškininkų akimis, per 15 metų atlikta akivaizdi pertvarka Lietuvos gamtosaugoje, miškininkavime, o gamtosaugininkai teigia, kad dėl neveiklumo, netinkamos apsaugos per tą laiką praradome apie 30 proc. natūralių buveinių. 2018 m. gegužę Europos Komisija įteikė Lietuvai įspėjimą dėl netinkamo europinių Buveinių direktyvos įgyvendinimo ir pagrasė baudomis. Įspėjime teigiama, kad Lietuvoje yra nepakankamas EB svarbos natūralių buveinių kiekis ir plotas, neužtikrinama tinkama šių buveinių apsauga nuo išnykimo ar sunaikinimo, kitų grėsmių.
 
 
Reaguojant į gautą EK įspėjimą bei praėjusių metų rudenį kilusį visuomenininkų protestą prieš Labanoro girioje vykdomus plynus kirtimus, Aplinkos ministerijoje imta skubiai rengti LR Miškų įstatymo bei Miško kirtimų taisyklių pakeitimų projektą, kuris bus teikiamas svarstyti šiemet LR Seimui pavasario sesijos metu. 
 
Nuo metų pradžios Aplinkos ministerijoje surengtas ne vienas pasitarimas – diskusija, kurių metu ministerijos specialistai, Miškų ūkio konsultacinės tarybos nariai ir visuomeninių organizacijų bei pilietinių judėjimų atstovai teikė savo pastabas ir siūlymus dėl skubiai rengiamo Miškų įstatymo ir Kirtimo taisyklių pataisų projekto tobulinimo ir diegimo praktinėje veikloje.   
 
Privačių miškų savininkus, medienos pramonės įmones bei miško darbų rangovus, medienos matuotojus, eksportuotojus, vežėjus atstovaujančias asociacijas baugina tai, kad numatomas saugomų teritorijų išplėtimas daug kur palies ūkinius šalies miškus, ypač juose esančius brandžius medynus, nerimaujama, kad dar griežtesnis miškų naudojimo apribojimas nepamatuotai suvaržys miškininkavimo, medienos verslo, bioenergetikos plėtros galimybes, kad neišvengiami bus ir ekonominiai, socialiniai praradimai. Manoma, kad nekilnojamo turto rinkoje žymiai kristų privačių miško valdų, patekusių į sugriežtintas apsaugos zonas, vertė. 
 
Teigiama, kad neatlikus ekologinės ir ekonominės analizės, vien politinis sprendimas gali tik prigesinti „žaliąjį gaisrą“ Briuselyje, bet neišspręs realiai gamtinių vertybių išsaugojimo problemos Lietuvoje. 
 
Prieš pateikiant LR Seimui svarstyti Aplinkos ministerijos parengtus Miškų įstatymo pakeitimus, vasario 21 d. VDU Žemės ūkio akademijoje buvo surengtas planuojamų miškų ir gamtosaugos politikos pokyčių pristatymas platesnei auditorijai ir vyko diskusija, į kurią buvo pakviesti LR Seimo nariai, saugomų teritorijų, valstybinių miškų valdymo, mokslo institucijų bei privačių miškų savininkus, medienos verslo įmones atstovaujančių asociacijų, gamtosauginių visuomenės grupių atstovai, dalyvavo ir ŽŪA studentai.
Plačiau >>

Pavasarį pasitinkame be aplinkos ministro

Miškininkystė, miškotvarka, miškų politika, gamtosauga – Aplinkos ministerijai priskirtos veiklos sritys. Praėjusių metų gruodį iš aplinkos ministro pareigų atleidus Kęstutį Navicką, naujo šios ministerijos vadovo Lietuva, deja, vis dar neturi. Premjeras Saulius Skvernelis teigia esąs patenkintas laikinai Aplinkos ministerijai vadovaujančio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno darbu, į Aplinkos ministeriją vadovauti sugrįžo viceministras Martynas Norbutas ir viceministrė Rėda Brandišauskienė, tačiau laukimo situacija, žinoma, nėra nei lengva, nei palanki dirbti.

Tikėtasi, kad jau vasarį aplinkos ministrės pareigas pradės eiti Lietuvos socialdemokratų darbo partijos narė teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė, tačiau premjero teiktos kadidatūros nepatvirtino prezidentė. Vasario 6 d. prezidentės spaudos tarnyba pranešė: „Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė po pokalbio su kandidate į aplinkos ministres Irma Gudžiūnaite nusprendė neskirti jos vadovauti Aplinkos ministerijai. I. Gudžiūnaitė, pasak Prezidentės, veržli ir perspektyvi jauna politikė, tačiau neturi reikiamos dalykinės patirties ir susitikime nepademonstravo vadovavimui aplinkos apsaugos sektoriui reikiamų žinių ir kompetencijos“.
 
Valdantieji tokio sprendimo nesitikėjo ir liko šokiruoti, gal net įsižeidę.
Plačiau >>

2019 m. vasario - kovo mėn. įvykių kronika

Nuo 2019 metų vasario 1 d. įsigaliojo LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 21 str. pakeitimo įstatymas, numatantis galimybę piliečiams iki 2019 m. birželio 1 d. pakeisti savo valią dėl atlyginimo būdo ir prašyti už valstybės išperkamą žemę arba jos dalį mieste, už kurią dar nėra atlyginta, atlyginti lygiaverčiu miško plotu bet kuriame pasirinktame Lietuvos rajone. 
 
Piliečiai, nusprendę pasinaudoti šia galimybe, turi iki 2019 m. birželio 1 d. pateikti prašymą teritoriniam Nacionalinės žemės tarnybos skyriui pagal turėtos žemės buvimo vietą. Teikiant prašymą dėl valios pakeitimo ir atlyginimo lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje, turi būti nurodytas pasirinkto rajono ir kadastro vietovės, kurioje yra pageidaujamas gauti miško plotas, pavadinimas.
 
Informacija apie laisvos žemės fondo miško plotus skelbiama viešai NŽT interneto svetainėje bei teritoriniuose NŽT skyriuose. 
 
Vasario 5 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nacionaliniame lankytojų centre surengtas seminaras „Investicijų į Natura 2000 stiprinimas, panaudojant ES fondus ir Prioritetinės veiksmų programos atnaujinimas“, kuriame dalyvavo EK Aplinkos generalinis direktorato Gamtos apsaugos skyriaus specialistė Christina Pantazi, mūsų šalies Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos, mokslo institucijų ir gamtosauginių organizacijų atstovai.
 
Aptartas ES fondų bei nacionalinis „Natura 2000“ finansavimas 2007–2013 m., 2014–2020 m. ir ES finansinės galimybės 2021 – 2027 m., vykdomi gamtotvarkos darbai (plačiau – 22 p.). 
Plačiau >>

Kodėl kilo rangovų nepasitenkinimas viešųjų pirkimų konkursu

"Mūsų girios" 2019 m. Nr. 1

Bandymas centralizuoti medienos ruošos paslaugų pirkimus

Šiais metais VĮ Valstybinių miškų urėdijos administruojamuose šalies miškuose numatoma pagaminti 3,8 mln. m3 žaliavinės medienos. Apie 0,85 mln. m3 šios medienos buvo planuojama pagaminti su įmonės turima miško kirtimo technika, 2,95 mln. m3 iškirsti turėjo rangovai, perkant jų paslaugas Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka.
 
Iki 2018 m. pradžios tuometinėse miškų urėdijose buvo skirtingai taikomas perkamų medienos ruošos paslaugų grupavimas. Joms tapus Valstybinių miškų urėdijos regioniniais padaliniais, 22-juose buvo nurodyta viso padalinio teritorija, 18-oje – atskiros girininkijos, 2-juose taikytas mišrus grupavimas. Medienos ruošos ir miškų ūkinių darbų paslaugos 22 regioniniuose padaliniuose buvo perkamos kartu, 14-oje – atskirai, likusiuose – mišriai.
 
Nuo šių metų pradžios Valstybinių miškų urėdija nusprendė šių paslaugų pirkimą ir taikymą suvienodinti visuose veikiančiuose 26 regioniniuose padaliniuose bei medienos ruošos paslaugos pirkimą atskirti nuo miško ūkinių darbų paslaugų. 
 
Plačiau >>

2019 m. gruodžio - sausio mėn. įvykių koronika

2018 m. gruodžio 28 d. LAMMC filiale, Miškų institute, iškilmingai paminėtas buvusio ilgamečio šio instituto vadovo, akademiko Leonardo Kairiūkščio 90-metis. Pasveikinti garbų miškininką, mokslininką buvo atvykęs LR Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, Seimo narys miškininkas Kęstutis Bacvinka, LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas, Miškų instituto direktorius dr. Marius Aleinikovas, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, gausus būrys miškininkų. Apie akad. L. Kairiūkščio gyvenimo akimirkas, svarbiausias biografijos detales pasakota parengtoje literatūrinėje-muzikinėje kompozicijoje.
Akademikas pristatė daugelį metų jo rengtą 5 kalbomis (lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, lotynų) ir išleistą „Aiškinamąjį miškininkystės terminų žodyną“.
 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu patvirtinti nauji žemės verčių žemėlapiai, pagal kuriuos yra skaičiuojami žemės mokesčiai, perskaičiuojami valstybinės žemės nuomos mokesčių dydžiai, vertinamas nekilnojamasis turtas. Lietuvos teritorijoje 2004 m. pradėjus sudarinėti verčių žemėlapius, buvo 413 verčių zonos, dabar patvirtinti žemės verčių žemėlapiai sudaryti iš 1261 verčių zonos. 
Žemės verčių žemėlapius kiekvienais metais rengia VĮ Registrų centras, juos tikrina ir tvirtina – Nacionalinė žemės tarnyba. 
Plačiau >>

Miškų reformos įgyvendinimo metai

2018 12 31

2018-ieji miškų sektoriuje buvo  reformos įgyvendinimo metai, sukėlę daug nerimo, atnešę vieniems palankių, o kitiems – skaudžių permainų, pasibaigę netikėtu pokyčius kūrusio aplinkos ministro atleidimu. Metai buvo nelengvi ir dėl ginčų, susijusių su miškų kirtimu ir gamtosauga, medžiokle, su privačių miškų savininkų interesais. Žmonės išėjo į miškus ir į gatves, oponentams skiriami žodžiai darėsi vis aštresni. Atsigręžus atgal, norėtųsi palinkėti visoms pusėms dažniau susėsti prie bendro pasitarimų stalo. Žmonija jau seniai suprato, kad reikia ieškoti aurea mediocritas, t. y. auksinio vidurio sprendimo. 
 
 
2018 metais, gindami miškus, žmonės aktyviai dalyvavo eitynėse.
BNS nuotrauka.
 
Palinkėjo tęsti aplinkosaugos darbus
 
Premjero Sauliaus Skvernelio 2018 m. gruodžio 3 d. paskelbtas sprendimas iš pareigų atleisti tris Vyriausybės ministrus (ne tik švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę, bet ir aplinkos ministrą Kęstutį Navicką ir kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson) daugeliui buvo netikėtas. Atleidimo priežastys nebuvo aiškiai įvardytos, ministrai buvo išlydėti pagyromis už nuveiktus  darbus. Iš aplinkos ministro pareigų atleidžiamas K. Navickas gruodžio 5 d. socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat prisiminė tai, ką pavyko nuveikti, ir pirmiausiai paminėjo miškų urėdijų reformą.
 

„Suplanuotos aplinkosauginės priemonės miškuose turėtų būti ir toliau įgyvendinamos, to linkiu savo būsimam įpėdiniui, frakcijai ir Vyriausybei. Asmeniškai prašau, paskelbkite Punios šilą nekertamu mišku, esame verti turėti daugiau nei 200 hektarų sengirės. Tai bus žingsnis, už kurį padėkos ateities kartos!“ – tokį palinkėjimą paliko K. Navickas.
Kęstutis Navickas, BNS nuotr.
Plačiau >>

Miškininkai padėjo žmonėms pajausti Kalėdų nuotaiką

2018 12 31
 
Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių miškininkai lapkričio 23 d. ir 30 d. girininkijose nemokamai dalino iš kirtaviečių ar būsimų biržių atvežtas eglišakes, kad žmonės nuo žiemos šalčių apsaugotų savo sodybų ir sodų augalus, o artėjant Kalėdų šventėms, gruodžio 20-ąją, visoje Lietuvoje vyko tradicine tapusi gamtosauginė akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Miškininkų darbas ruošiant eglišakes darganoje ir šaltyje turi didelę prasmę – suteikia žmonėms džiaugsmo.
 
Plačiau >>

Kronika. 2018 m. lapkritis - gruodis

Lapkričio 22 d. Tbilisyje vyko aplinkosauginio ES Dvynių projekto, kuriam vadovavo Lietuva, baigiamoji konferencija (projektas vyko 18 mėn. – nuo 2017 m. birželio iki š. m. lapkričio). Lietuvos, Vengrijos ir Slovakijos ekspertai pristatė bendro darbo su Sakartvelo kolegomis rezultatus. Aktualiausia šio projekto rekomendacija – kuo greičiau priimti ir pradėti įgyvendinti naujos redakcijos Miškų įstatymą (plačiau – 8 p.). 
 
Gruodžio 6 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje surengtas kasmetinis floristinių kompozicijų respublikinis konkursas – paroda "Žiemos puokštė 2018“  bei atvirų durų diena. Renginiuose dalyvavo mokytojai, moksleiviai bei jų tėveliai iš visos Lietuvos. Konkursui pateiktos 145 teminės kompozicijos, jų autoriai atstovavo 52 mokyklas. Iš gamtinių medžiagų sukurtais darbais vėliau buvo pasidalinta  su senelių globos namų gyventojais.
Plačiau >>

Brangūs bičiuliai,

Dėkojame visiems, šiais metais mums rašiusiems, fotografavusiems, visiems žurnalą prenumeravusiems ir skaičiusiems, visiems, kurie „Mūsų giriose“ reklamavo savo paslaugas ar tiesiog gero mums linkėjo. Tik visų jūsų dėka miškininkai turi šį savo bendruomenės leidinį.
 
Linkime jums ir jūsų artimiesiems
sveikatos,
džiaugsmo,
jaukių ir smagių Kalėdų!
Laimingų 2019 metų!
Plačiau >>

Pakvietė pasikalbėti privačių miškų savininkų atstovus

2018 1130
 
Aplinkos ministerija skelbia, kad siekdama keisti miško kirtimų praktiką ir tobulinti reikiamus teisės aktus, ji pradėjo viešas diskusijas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Lapkričio 26 d. susitikime su privačių miškų savininkų atstovais dalyvavo aplinkos viceministras Martynas Norbutas, Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis, jo pavaduotojas Algirdas Klimavičius, Miškų politikos skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis, Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vedėjas Zbignev Glazko ir jo pavaduotojas Viktoras Karašauskis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis ir aplinkos ministro atstovas spaudai Mindaugas Bajarūnas. 
 
Aplinkos ministerija akcentuoja miškų apsaugą
 
Aplinkos ministerija, žinodama privačių miškų savininkų nuogąstavimus dėl to, kad pernelyg griežtos kirtimų taisyklės ir nauja ūkininkavimo miškuose praktika gali turėti itin skausmingų ekonominių ir socialinių padarinių miškų ūkiui bei medienos pramonei, visgi deklaruoja, kad šiuo metu norima daugiau dėmesio skirti miškų apsaugai. Aplinkos viceministras M. Norbutas jau ne pirmą kartą pabrėžia, kad Miškų ūkio politika formuojama derinant tris pagrindines funkcijas – aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę, o Aplinkos ministerija siekia rasti tinkamą balansą. 
 
Ministerija pakvietė privačių miškų savininkų organizacijas pateikti konkrečius Aplinkos ministerijos darbo grupės pasiūlymų vertinimus, pranešdama, kad minėtų siūlymų poveikį ir išsamius skaičiavimus šiuo metu atlieka ir ministerijai pavaldžios institucijos – Valstybinė miškų tarnyba kartu su VĮ Valstybine miškų urėdija ir Valstybine saugomų teritorijų tarnyba.
 
Vienas svarbesnių ministerijos darbo grupės išvadose siūlomų ribojimų – rekreaciniuose miškuose (II miškų grupė) drausti visus pagrindinius miško kirtimus, o išskirtiniais atvejais leisti tik sanitarinius kirtimus. Dar vienas siūlymas – drausti plynuosius kirtimus apsauginiuose miškuose (III grupė). Išimtis būtų taikoma tik tuomet, kai to reikėtų miškui atkurti. Ūkinės paskirties (IV grupė) regioninių parkų valstybiniuose miškuose plynųjų kirtimų plotą siūloma sumažinti daugiau nei perpus – nuo 8 ha, kaip dabar, iki 3 ha. Pažymėtina, kad paukščių apsaugai svarbiose teritorijose visus miško kirtimus ir medienos ištraukimą siūloma drausti nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Darbo grupė taip pat pasiūlė, kad net ir apsaugos statuso neturinčiuose miškuose planuojant kirtimus reiktų vertinti miškų gamtinę vertę pagal ES Buveinių direktyvos kriterijus.
Plačiau >>

Gamtosagos naujienos. 2018 m. lapkritis

Vyriausybė pratęsė terminą Kuršių nerijos NP tvarkymo planui parengti
 
Vyriausybė šių metų spalio 24 d. nutarė iki 2019 m. spalio 31 d. pratęsti terminą naujam Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planui parengti. Taip pat Vyriausybė pritarė pasiūlytiems Saugomų teritorijų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Teritorijų planavimo įstatymų pakeitimams ir teiks juos Seimui.
 
Šių pakeitimų tikslas – nustatyti, kad saugomose teritorijose esančių kultūros paveldo vietovių ir kompleksinių kultūros paveldo objektų paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosauginiai reikalavimai būtų nustatomi saugomų teritorijų planavimo schemose, o valstybinių draustinių atveju – tvarkymo planuose.
 
Kuršių nerijoje vyksta aplinkos tvarkymo darbai
 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija Kuršių nerijoje atlieka įvairaus pobūdžio miškų ir gamtotvarkos darbus: vykdomi medynų pertvarkymo, nepageidaujamos augmenijos šalinimo, sanitariniai ir kiti būtini miško kirtimai. Miško tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis Kuršių nerijos NP vidinės miškotvarkos projektu 2013–2022 m.
 
Įgyvendinat ES SF projektą „Gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas NATURA 2000 teritorijoje (I)“, Naglių gamtos rezervate numatyti specialieji gamtotvarkiniai kirtimai (58,4 ha plote), siekiant pašalinti į pilkąsias kopas plintančią sumedėjusią augaliją. Juodkrantės girininkijoje 19,6 ha plote bus iškertamos kalninės pušys, siekiant kirtavietes atkurti paprastąja pušimi ir beržu. Smiltynės miške formuojant atviras erdves, 2006 m. degvietėje (55,6 ha plote) šalinami nepageidaujami medžiai. 
 
 
VMU archyvo nuotr.
Plačiau >>

Kronika. 2018 spalis - lapkritis

Spalio 16–18 d. Lenkijoje, Lvovek Slaski (Lwowek Sląski) vietovėje vyko kasmetinė konferencija šalies miško sanitarinės apsaugos klausimais, į kurią buvo pakviesta ir grupė Lietuvos miškininkų (dalyvavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vedėjas Zbignev Glazko, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai Kęstutis Grigaliūnas, Rytis Dubickas, Odeta Ivanovienė). Apie konferencijoje aptartus klausimus plačiau 12 p.
 
Spalio 25–26 d. Aplinkos ministerijoje vyko tarptautinė konferencija „EcoBalt“, skirta oro, vandens, dirvožemio užterštumo įvertinimui ir jo mažinimo galimybėms. Konferencijos metu pranešimus skaitė Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Mamaitienė ir Aplinkos tyrimų departamento direktorė Galina Garnaga – Budrė.
 
Spalio 26 d. Aukštadvario regioninio parko direkcija su Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioniniu padaliniu surengė Aukštadvario šimtmečio ąžuolyno sodinimo talką).  
Plačiau >>

Prenumeruokite žurnalą "Mūsų girios"

2018 m. spalis
 
Bičiuliai, kitų metų birželį skelbsime žinią, kad žurnalas „Mūsų girios“ buvo pradėtas leisti prieš 90 metų! Siūlome jums negaišti – jau dabar užsisakykite 2019 metų leidinio prenumeratą.
 
Žurnalą „Mūsų girios“ galite užsiprenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose. Žurnalo indeksas – 5057, indeksas prenumeruojant su nuo­lai­da (studentams, pensininkams ir žmonėms su negalia) – 5058.
Pageidavimą prenumeruoti žurnalą galite pateikti ir el. paštu gintaremusugirios@gmail.com. Gavę jūsų laišką patvirtinsime jūsų užsakymą ir atsiųsime jums sąskaitą prenumeratai apmokėti. 
 
Rašydami elektroninį laišką, prašome, nurodykite:
  • prenumeratoriaus vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą),
  • prenumeratos laikotarpį (kurių 2019 metų mėnesių žurnalus prenumeruojate, pavyzdžiui, 1 – 12 mėn. arba 1 – 6 mėn.),
  • kiek žurnalo vienetų prenumeruojate (vieną ar daugiau),
  • leidinio pristatymo adresą.
Žurnalo prenumeratos kaina:
12 mėn – 37,20 eur,
su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 24,60 eur;
6 mėn. – 18,60 eur,
su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 12,30 eur;
1 mėn. – 3,10 eur,
su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 2,05 eur.
Plačiau >>

Aistroms dėl plynųjų kirtimų malšinti - dagiau kontrolės ir draudimų

2018 m. spalis

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas Labanoro girioje, BNS  nuotr.
 
Kilus visuomenės susirūpinimui dėl plynųjų kirtimų Labanoro girioje, aplinkos ministras Kęstutis Navickas nuo rugsėjo 20 d. laikinai, vieną mėnesį, sustabdė kirtimus Labanoro regioninio parko teritorijoje, o Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU) pradėjo vidinį patikrinimą. Spalio 19 d. visuomenei buvo pranešta, kad reikšmingų pažeidimų nenustatyta, bet VMU vis tiek įsipareigojo peržiūrėti miškotvarkos ir miškininkystės planavimo ir kontrolės procesus, o Aplinkos ministerijoje radosi siūlymų įvesti daugiau apribojimų plyniesiems kirtimams vykdyti.
 
Kaip teigiama VMU pranešime, buvo patikrintos 327 įvairaus dydžio (nuo 0,1 iki 6,4 ha) miško kirtimo biržės, užimančias 625 ha bendrą plotą. Visose patikrintose kirtavietėse miškas buvo atkurtas, biržių plotai neviršija leistinų ribų, laikytasi šliejimo reikalavimų. Vienos biržės dviejuose sklypuose nustatyta neatitikimų dėl medynų amžiaus, kai projekte nurodytas medynų amžius skyrėsi nuo realaus 2–3 metais. Taip pat buvo aptikta keletas darbų organizavimo klaidų, kurias nulėmė žmogiškasis faktorius.
Plačiau >>

Kronika: 2018 m. rugsėjis - spalis

 
Rugsėjo 24–26 d. Valstybinėje miškų tarnyboje (VMT) viešėję Europos Komisijos ir Europos miškų instituto ekspertai įvardijo LULUCF reglamente numatytus griežtus reikalavimus ir apribojimus miškų atskaitos lygmens nustatymui. Įprastai miškų tvarkymo praktikai įvertinti gali būti naudojami duomenys tik iš 2000–2009 m. laikotarpio; privaloma pateikti duomenis apie anglies sankaupų pokyčius gyvojoje antžeminėje biomasėje, negyvoje medienoje ir nukirsto medžio produktuose; miškų atskaitos lygis grindžiamas tvarios miškotvarkos praktikos pratęsimu.
 
VMT Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus specialistai pristatė Lietuvoje vykdomą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitą ir pažangą, skaičiuojant miškų atskaitos lygmenį ir rengiant nacionalinį miškininkystės apskaitos planą (miškų atskaitos lygmens aprašomasis dokumentas). Pagal iš anksto pateiktus ir pranešimų metu kilusius klausimus apie atskaitos lygmens nustatymą ekspertai pateikė galimus problemų sprendimo variantus: pavyzdžiui, kaip būtų galima prognozuoti nukirsto medžio produktuose sukauptos anglies pokyčius, kaip atsižvelgti į didėjantį miškų plotą šalyje.
 
VMT Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus specialistai parengė miškų atskaitos lygmens nustatymo planą, kuriame įtraukti konkretūs žingsniai, apimantys duomenų paruošimo, miškuose sukauptos biomasės modeliavimo, anglies sankaupų pokyčių skaičiavimo ir miškininkystės apskaitos plano rengimo veiksmus. Naujasis miškų atskaitos lygmuo Europos Komisijai turi būti pateiktas iki šių metų gruodžio 31 d.
Plačiau >>

Lietuvos zoologijos sodui išduotas pirmasis Lietuvoje leidimas naudoti invazines ES rūšis

2018 08 09
Šaltinis - Aplinkos ministerija
 
Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) informuoja, kad Lietuvos zoologijos sodui išduotas leidimas naudoti invazines rūšis ex-situ išsaugojimui. Aplinkos ministerijai pavaldi įstaiga tapo pirmąja Lietuvoje, kuri, siekiant išsaugoti rūšis už jų natūralių buveinių ribų, gali laikyti, veisti, naudoti ar mainyti, vežti konkrečius laikomus invazinių svetimų rūšių egzempliorius.
Plačiau >>

Negyva mediena miške: šiukšlės, medžių ligų šaltinis ar esminis miško ekosistemos elementas?

Dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ, dr. REDA IRŠĖNAITĖ,
Gamtos tyrimų centro Botanikos  institutas
Mūsų girios, 2018 m., nr. 7
 
Lietuvos visuomenėje vis dar gajus požiūris į negyvą medieną, kaip į šiukšles, atliekas ir „puvėkus“, kurie užšlamština mišką, sukuria  neestetišką nesutvarkytos aplinkos vaizdą. Išvalyti mišką kaip parką dėl medžių sveikatingumo buvo mokomi ir miškininkai
Plačiau >>

Sakartvelo miškai ir bandymai tvarkytis juose

Dr. NERIJUS KUPSTAITIS,
ES Dvynių projekto „Tvaraus miškų valdymo stiprinimas Gruzijoje“ vadovas
Mūsų girios, 2018 m., nr. 7
 
Bendradarbiaudami su mums draugiška šalimi Gruzija, šiais metais žengėme dar vieną gražų žingsnį: pirmieji pradėjome ją vadinti jų pačių vartojamu šalies pavadinimu – Sakartvelo. Lietuvių kalbos komisija leido naudoti ir oficialiai sulietuvintą pavadinimą Sakartvelas. Tiesa, turės praeiti nemažai laiko, kol Lietuvos žmonės, kurių veikla nesusijusi su šia šalimi, apsipras su naujuoju pavadinimu. Įdomu tai, kad nieko nelaukdami gruzinai atsakė tuo pačiu – Lietuvą pradėjo vadinti ne Litva ar Lithuania, o mums įprastu žodžiu – Lietuva. Vėlgi, gražus žingsnis ir labai greita reakcija.
Kodėl pradėjau rašinį apie tai? Ogi todėl, kad greitesnės reakcijos iš miškų politikos pusės laukia ir nelabai sulaukia Gruzijos arba Sakartvelo miškai. Prieš gerus 5 metus užsiduota ambicinga Sakartvelo miškų politikos kryptis – pasiekti darnaus (tvaraus) miškų ūkio – šiek tiek įstrigusi, nepaisant įvairiausių tarptautinių ir atskirų užsienio šalių donorų pastangų ir pagalbos. Jau daugiau nei metai vykdydami ES lėšomis finansuojamą Dvynių programos projektą turėjome galimybę jei ne perprasti, tai bent suvokti tą socialinę ir kultūrinę aplinką, kurioje veikia Sakartvelo miškų politika.

 

Plačiau >>

Kokia šviesoforo spalva dega miškininkams po reformos?

Mūsų girios, 2018 m., nr. 7
 
Šalyje vykstanti miškų urėdijų reforma viešojoje erdvėje pasėjo abejonę apie miškininko profesijos perspektyvumą. Tačiau miškai  iš Lietuvos niekur nedingo – jie tebeužima trečdalį šalies teritorijos ir jiems tvarkyti reikalingi kvalifikuoti specialistai.
Įžvalgomis apie pokyčius, susijusius valstybinių miškų valdymo reforma, bei apie specialistų poreikį šiam sektoriui dalijasi ilgametis Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Edmundas BARTKEVIČIUS.
Plačiau >>

Vyriausybė patvirtino metinę pagrindinių miško kirtimų normą

2018 08 08
Šaltinis - Aplinkos ministerija

Šiandien Vyriausybė patvirtino penkerių metų laikotarpiui (2019–2023 metams) metinę pagrindinių miško kirtimų normą – 11 850 hektarų valstybinių miškų ploto, t.y. 6 proc. didesnę nei galiojo 2014-2018 metais. Šis Vyriausybės sprendimas priimtas Miškų ūkio konsultacinės tarybos siūlymu.

Plačiau >>

Pigiau įsigyti malkinės medienos – tiesiai iš girininkijų

2018 08 08
Šaltinis - Aplinkos ministerija

Lietuvos gyventojams sukrutus ruošti kuro atsargas žiemos sezonui, VĮ Valstybinių miškų urėdija kviečia juos kreiptis tiesiai į girininkijas ir įsigyti pigiausios rinkoje malkinės medienos, kurios kaina už kubinį metrą yra apie 3 eurus.

 

Plačiau >>

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis susitiko su Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos bendruomene

2017 07 31
Šaltinis - Aplinkos ministerija
 
Praėjusį penktadienį Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio rajonuose. Susitikime su Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos bendruomene dalyvavo ir aplinkos viceministras Martynas Norbutas bei Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis.
 
Diskusijos metu premjeras aptarė urėdijų pertvarką ir su ja susijusius ateities planus, skaidrumo, efektyvumo ir ūkiškumo svarbą urėdijose. Anot premjero, miškai turi kurti didesnę grąžą ir naudą valstybei ir jos žmonėms, todėl ragino Kazlų Rūdos miškininkus aktyviai įsitraukti į pertvarkos procesą.
Plačiau >>

Medienos perdirbėjai nesutaria – ar naujoji tvarka miškuose įves skaidrumą?

2017 07 29
Šaltinis - www.alfa.lt / LNK
 
Negalėdami konkuruoti aukcionuose, perdirbėjai pritrūkdavo lietuviškos medienos, todėl negalėdavo plėstis. Priėmus daug ginčų sukėlusią urėdijų reformą, medienos perdirbėjai tikisi, kad žaliavos pardavimai taps skaidresni, daugiau medienos liks Lietuvoje ir bus galima plėsti verslą. Dabar aukcionuose jie pralaimi perpardavėjams. Plačiau apie tai skaitykite www.alfa.lt čia.
Plačiau >>

Mikologas J.Kasparavičius atskleidžia, kaip miške ieškoti grybų ir neprisirinkti nuodingų

2017 07 29
Šaltinis - "15min.lt" / Asta Kaušakienė
 
Lietuviai tikrai mėgsta grybauti, todėl pastaruoju metu vis dažniau plūsta į miškus. Ar ši vasara ir ruduo dovanos didelį grybų „derlių“? Kaip grybauti, kad nepakenktume miškui? Ir aišku, kaip išvengti susidūrimo su nuodingaisiais grybais?
 
 
Visą straipsnį apie tai skaitykite www.15min.lt čia.
Nuotrauka - pixabay.com.
Plačiau >>

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas susitiko su miškų urėdijų atstovais

2017 07 28
Šaltinis - Aplinkos ministerija
 
Šiandien aplinkos ministras Kęstutis Navickas susitiko su miškų urėdijų atstovais, kuriems pristatė numatomą įgyvendinti valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką. Susitikimo metu aptarta pertvarkos eiga, būsimos valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ struktūra, išklausyti miškininkų pasiūlymai, nuogąstavimai ir pastabos.
 
K. Navickas pabrėžė, kad visi urėdijų darbuotojai, išskyrus vadovus (urėdus), išsaugos savo darbo vietas. Miškininkams bus užtikrintas darbo santykių stabilumas, laikomasi darbuotojų darbo, ekonominių bei socialinių teisių. Reorganizuojamų miškų urėdijų darbuotojams darbo sutartyse bus išsaugotas nepertraukiamasis darbo stažas bei kitos garantijos ir lengvatos, numatytos Darbo kodekse.
 
Ministras taip pat patikino, kad tolimesni pokalbiai ir diskusijos dėl reformos netrukus persikels į kiekvieną iš 42 dabartinių miškų urėdijų.
Plačiau >>

Pastaba dėl Aplinkos ministerijos atlikto miškų urėdijų tarnybinių butų vertinimo

2017 07 27
Šaltinis - Generalinė miškų urėdija

"Miškų urėdijų gyvenamųjų patalpų skyrimo tvarka ir mokesčių dydžiai už tokių patalpų nuomą nėra Generalinės miškų urėdijos kompetencija, tai nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri ir yra šių patalpų savininkė", - pranešė Generalinė miškų urėdija, reaguodama į Aplinkos ministerijos pranešimą apie atliktą tarnybinių butų vertinimą.

Plačiau >>

Miškų urėdijos tarnybinį būstą suteikia ir buvusiems darbuotojams, ir pašaliečiams

2017 07 27
Šalitinis - Aplinkos ministerija
 
Siekdamas įvertinti miškų urėdijų valdomo nekilnojamojo turto panaudojimą, aplinkos ministras Kęstutis Navickas sudarė specialią komisiją, kuri atliko išsamų tarnybinį patikrinimą. Jo tikslas – VĮ miškų urėdijoms priklausančiose patalpose nuomojamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų ir kitų gyvenamųjų patalpų sutarčių sudarymo ir nuomos kainos apskaičiavimo pagrįstumas, pateikti išvadas ir pasiūlymus. Šalies mastu užfiksuota kelios dešimtys pažeidimų.
 

„Patikrinimo rezultatai atskleidė, kad dalis valstybės turto yra panaudojama neracionaliai. Valstybei daroma finansinė žala, nes dažnu atveju nuomos kaina sudaroma pagal pasenusią metodiką arba taikomi socialinio būsto įkainiai. Tolesnis mūsų žingsnis – pavesti Generalinei miškų urėdijai įvertinti ir nustatyti VĮ miškų urėdijų valdomų tarnybinių ir kitų gyvenamųjų patalpų poreikį ir jų reikalingumą valstybės įmonės funkcijų įgyvendinimui“, – teigia aplinkos viceministras Martynas Norbutas.
Plačiau >>

Portugalija vėl grumiasi su miškų gaisrais

2017 07 27
Šaltinis - www.kauno.diena.lt / BNS inf.
 
Vidurio Portugalijoje anksti ketvirtadienį siautė miškų gaisrai, blokavę kelius ir privertę tūkstančius žmonių bėgti – praėjus vos mėnesiui po daugiau kaip 60 gyvybių nusinešusių gaisrų. Didžiausias gaisras ketvirtadienį siautė Sertane Kastelo Branko regione; jį bandė tramdyti daugiau kaip ketvirtadalis visų šalies ugniagesių. Portugalija su naujais gaisrais centrinėje teritorijos dalyje grumiasi nuo sekmadienio; čia teko evakuoti gyventojus maždaug iš 10 kaimų. Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale www.kauno.diena.lt čia.
Plačiau >>

Prancūzijos tarnybos suvaldė didžiulį gaisrą prie Viduržemio jūros

2017 07 27
Šaltinis - www.15min.lt
 
Prancūzijos ugniagesiai suvaldė vieną didžiausių miškų gaisrų, įsiplieskusių per keturias dienas šalies pietryčių Viduržemio jūros pakrantėje, dėl ko evakuota 12 tūkst. žmonių. Gaisras pajūrio miestelyje Borm Le Mimozoje pietiniame Varo departamente ketvirtadienį aprimo, nes nusilpo vėjas, tačiau dangų tebetemdė juodų dūmų debesys, kurie matėsi kelių kilometrų spinduliu. Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale "15min.lt" čia.
Plačiau >>

Startuoja naujas laidų ciklas „Kur giria žaliuoja“ per TV3

2017 07 26
 
TV3 orų pranešėjas Naglis Šulija imasi naujo iššūkio – vesti laidą apie gamtą ir miškus. Pats Naglis išbandymu džiaugiasi ir sako, jog visuomet smagu būti įvertintam ir pakviestam vesti laidą, o šiuo atveju net ir laidos tematika jam itin artima.
 
Naglis Šulija paskutiniu metu buvo žinomas ne tik kaip TV3 orų prognozių rengėjas ir pranešėjas, bet ir kaip „Lietuvos talentų“ teisėjas. Dabar jis jau rengiasi naujausiam išbandymui – tapo naujos TV3 laidos „Kur giria žaliuoja“ vedėju. Pats Naglis pripažįsta, kad laidos tematika ne tik labai artima jam pačiam, bet ir susijusi su jo kasdieniu darbu: „Sąryšis yra tiesioginis: kai lietaus nėra, miškai dega. Iš tiesų, tai, kokios jie yra būklės, su orais siejasi tiesiogiai, tik proga apie tai pasakyti pasitaiko ne kaskart“.
Plačiau >>

Vidurio Portugalijoje įsiplieskė naujų miškų gaisrų

2017 07 25
 
Vidurio Portugalijoje, praėjusį mėnesį nukentėjusioje nuo dešimtis gyvybių nusinešusių gaisrų, daugiau kaip 2 tūkst. ugniagesių sekmadienį vėl kovojo su miškų gaisrais. Didžiausi miško plotai degė šalia Sertano miesto, kur ugnį sodo žarnomis padėjo gesinti ir vietos gyventojai, pranešė Portugalijos televizija. Plačia uapie tai - naujienų portale "lrytas.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Į vieną įmonę jungiamų miškų urėdijų centras – Panevėžys

2017 07 25
 
Įgyvendinant Lietuvos Vyriausybės programą ir siekiant, kad valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarka prisidėtų prie šalies regionų plėtros, Aplinkos ministerija planuoja steigti valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ centrinę būstinę Panevėžio rajone. Artimiausiu metu Aplinkos ministerija kreipsis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją prašydama panaudos būdu suteikti patalpas.
 
„Tikimės, kad rugpjūčio pabaigoje Panevėžio rajono savivaldybės taryba pritars patalpų skyrimui. Darbuotojai į centrinę būstinę turėtų keltis palaipsniui iki 2019 m. Čia dirbs apie 150 žmonių. Tai ženkli paskata regionui, kuriame nuolatos mažėjo gyventojų“, – sako Aplinkos ministras Kęstutis Navickas.
Plačiau >>

Druskininkų urėdija saugo laukinės gamtos perlus

2017 07 24
 
Druskininkų miškų urėdijos teritorijos nemažą dalį užima nacionalinis parkas, todėl miškininkams, be ūkinių rūpesčių, daug dėmesio reikia skirti gamtai puoselėti. Pagal gaunamos medienos kiekius Druskininkų miškų urėdija prilygsta mažesniosioms iš 42 šalies urėdijų. Pagal valdomą plotą ji priskirtina prie didesniųjų. Plačiau apie tai skaitykite naujeinų portale www.kauno.diena.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Mums rūpi: Gamtos rebusus sprendžiantis miškininkas siūlo pasimatuoti eigulio kepurę ir tapti miško advokatais

2017 07 21
Šaltinis - 15min.lt / Karolina Stažytė
 
Iš Mosėdžio kilęs 28-erių metų Raimundas Ereminas mėgsta pasakoti istorijas apie gamtą. Dar labiau jis mėgsta joje lankytis. Įžengęs į mišką jis tarsi nušvinta. Reta regėti žmogų, kuris taip mėgsta tai, ką daro. „Esu gidas į laukinę gamtą, vystau rekreacinę miškininkystę. Kiekvienas miško gabalėlis yra nuostabus. Tą ir siekiu parodyti visiems“, – save pristato miškininkas.
 
Raimundą galima vadinti tikru grynuoliu, puikybės nesugadintu žmogumi, asmenybe, kuri geba sugadinti prastą nuotaiką. Negalima nesižavėti jo užsidegimu, meile gyvajai gamtai, noru, kad tą gamtą pažintų ir tausotų kuo daugiau lietuvių. Kam reikia nacionalinių parkų, jei gražu yra visur vienodai – tereikia įžengti į tankią augmeniją, pakelti viršun akis, sustoti ir atsiremti į beržo kamieną.
Plačiau >>

Tarptautinei bendruomenei pristatyti ir Lietuvos regioniniai parkai

2017 07 21
 
Neseniai „EUROPARK“ federacijos ir Vokietijos gamtos parkų asociacijos išleista knyga anglų kalba „Gyvieji kraštovaizdžiai“ („Living Landscapes“) supažindina su Europos regioniniais parkais, tarp jų ir Lietuvos. Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys.
 
Europoje yra beveik 900 regioninių parkų, kurie kartais vadinami gamtos arba kraštovaizdžio parkais. Jie įsteigti dvidešimtyje ES valstybių, Šveicarijoje ir Norvegijoje. Pavyzdžiui, Lenkija turi 121 kraštovaizdžio parką, Vokietija – 103 gamtos parkus, kaimyninė Latvija – 42. Mūsų šalyje veikia 30 regioninių parkų, įkurtų prieš 25 metus.
Plačiau >>

Kanadoje dėl miškų gaisrų evakavosi dešimtys tūkstančių žmonių

2017 07 18

Šaltinis - BNS, www.lrt.lt

Beveik 40 tūkst. kanadiečių paliko savo namus dėl didžiulių miškų gaisrų keliamos grėsmė, o Britų Kolumbijoje vykdoma didžiausia evakuacija per šios provincijos istoriją, pirmadienį pranešė pareigūnai. Plačiau apie tai skaitykite interneto svetainėje www.lrt.lt čia.

Plačiau >>

Gaisrų Juodkalnijoje sūkuryje atsidūręs lietuvis: matau, kaip dangus maišosi su žeme

2017 07 018
Šaltinis - Ugnius Antanavičius, 15min.lt
 
Juodkalnijoje siautėjančių liepsnų, kurias sukurstė stiprus vėjas ir sausi orai, epicentre atsidūrė ir lietuvis. Šioje šalyje vasarą leidžiantis Radovicių miestelyje prie Adrijos jūros gyvenantis Tomas 15min pasakojo, kad kad liepsnos visiškai priartėjo prie namo, kuriame jis gyvena. Pokalbio metu Tomas sakė gyvai stebintis, kaip dešimtys gelbėtojų kovoja su liepsna.
 
„Aš esu maždaug už šimto metrų nuo gaisro. Šalia manęs yra ugniagesiai, pilna vandens mašinų, visas vaizdas, kurį matau – baltas, vien smalkės. (…) Visi kalnai aplink mane yra juodai balti. Šiaip jie būna juodi, bet dabar visur visur yra balti dūmai. Ir atrodo kalnai kaip jūra, tarsi žemė su dangumi maišosi“, – sakė Tomas.
Plačiau >>

Sicilijoje gaisrų kurstymu įtariama mafija – padeginėja net gyvūnus

2017 07 07
Šaltinis - Neringa Budrytė, www.lrytas.lt
 
Tarsi Dante pragare – taip italai apibūdina liepsnų siaubiamą Siciliją. Sausrų nualintoje saloje nesibaigiantys gaisrai prasidėjo prieš porą savaičių, tačiau pastarosiomis dienomis situacija tapo kritiška. Baisiausia padėtis – aplink Mesinos miestą, kur atsiranda vis naujų gaisro židinių. Aplinkinėse kalvose įsiplieskusi ugnis faktiškai apsupo šiaurės rytinėje Sicilijos dalyje esančią Mesiną.
Visą straipsnį apie tai skaitykite naujienų portale "Lrytas.lt" čia.
Plačiau >>

Nuomonių ringe – raišuojanti prielaida apie vagiamą medieną

2017 07 13
 
Šiandien portalo „Delfi“ rubrikoje „Nuomonių ringas“ buvo paskelbta prielaida, kad miškų urėdijose vagiama mediena ir dėl to šios valstybės įmonės, tuo pačiu ir valstybė, netenka pajamų. Šią prielaidą žurnalistė iškėlė remdamasi, jos požiūriu, nesutampančiais Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės miškų tarnybos duomenimis apie nukertamos ir parduodamos medienos pobūdį bei vertę. Tačiau, pasak Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus Donato Dudučio, ši prielaida paremta klaidingais teoriniais skaičiavimais.
 
Prekinės medienos (vertingoji) išeiga vykdant miško kirtimus priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant miško charakteristikas ir jo kirtimo būdus. Ji vidutiniškai sudaro iki 85 proc. medyne esančio stiebų tūrio, o likusi dalis – tai po kirtimo paliekami medžiai biologinei įvairovei išsaugoti, taip pat stiebų viršūnės, kelmai, nuopjovos, pjūvių ir kita mediena, kuri lieka nepanaudota. Taigi ši miško dalis nėra parduodama.
Plačiau >>

Miškų valdymo pertvarka bus įgyvendinta tik tariantis su miškininkais

2017 07 13
 
Šiandien aplinkos ministras Kęstutis Navickas oficialiu raštu kreipėsi į visas 42 VĮ miškų urėdijas dėl valstybinių miškų valdymo pertvarkos. Artimiausiu metu rengiamasi pakviesti visų urėdijų atstovus aptarti pertvarkos eigą ir būsimos valstybės įmonės struktūrą. Iš miškininkų sudarytai darbo grupei pateikus galutinius pasiūlymus, jie bus pristatomi kiekvienos VĮ miškų urėdijos darbuotojams atskirai organizuojamuose susitikimuose. Seimui priėmus Miškų įstatymo pataisas, atsiveria kelias pereiti prie vienos valstybinių miškų įmonės valdymo modelio.
 
„Urėdijos nebus naikinamos, o palaipsniui pertvarkomos į centralizuotai valdomus ne mažiau kaip 25 regioninius valstybės įmonės padalinius. Kadangi girininkija – smulkiausias, bet labai svarbus miškininkavimo vienetas, po pertvarkos išliks esamas girininkijų skaičius su visais šioje grandyje dirbančiais specialistais: girininkais, eiguliais, medelynų specialistais bei miško darbininkais”, – pažymi aplinkos ministras.
Plačiau >>

Prasideda vėžių gaudymo sezonas

2017 07 12

Įpusėjus vasarai, liepos 15 d., Lietuvoje prasideda vėžių gaudymo sezonas, truksiantis iki spalio 15 d. Jo metu bus leidžiama pagal nustatytą tvarką gaudyti natūraliai paplitusias rūšis – plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius. Invazinių rūšių gaudymui, kaip įprastai, ribojimai netaikomi.
 
Remiantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis, žvejai plačiažnyplių ir siauražnyplių vėžių gaudymui gali naudoti bučiukus (ne ilgesnius, nei 1 m ir ne platesnius nei 0,5 m) ir samtelius, bet ne daugiau kaip 5 vnt. Tuo tarpu vėžius gaudyti rankomis, naudoti graibštus ar kitus įrankius yra draudžiama. Per vieną žvejybą galima sugauti iki 50 ne mažesnių kaip 10 cm vėžių, o į bučiukus, samtelius ar kitus įrankius pakliuvusios žuvys turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.
Plačiau >>

A. Knystautas apie kovą dėl miškų: stipriai rizikuojame

2017 07 12

Šaltinis - Vytenis radžiūnas, LRT.lt

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje nėra jokių žaliųjų, o apie „žalias problemas“ apskritai nekalbama, sako gamtos mokslų daktaras, pasaulinį pripažinimą pelnęs gamtininkas ir ornitologas Algirdas Knystautas. „Aš ten jokių žaliųjų niekada nemačiau ir nematau. Visiškai neliečiama gamtosauga. Ten yra valstiečių oligarchinė partija“, – apibendrino A. Knystautas.

Plačiau >>

Miškų reforma prasideda: kas tam pasitarnavo?

2017 07 11

Šaltinis - "Lrt.lt", Birutė Vyšniauskaitė

Jau niekas nebegalės sutrukdyti „valstiečių“ siekiams centralizuoti šalies miškų valdymą ir praktiškai panaikinti šiuo metu veikiančių urėdijų savarankiškumą. Šį planą galima būtų pakoreguoti arba papildyti tik simboliškai, nes, kaip LRT.lt tvirtino partijos lyderis Ramūnas Karbauskis, – tokia Seimo politinė valia.

Plačiau >>

K.Navickas: urėdijos iki 2019 metų bus sujungtos į vieną

2017 07 11
Šaltinis - BNS (Sniegė Balčiūnaitė), "15min.lt"
 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas sako, kad Seimui priėmus Miškų įstatymo pataisas, urėdijos iki 2019 metų bus sujungtos į vieną juridinį asmenį, tačiau žadama atleisti mažiau darbuotojų, nei skelbta anksčiau. Plačiau skaitykite čia.
Plačiau >>

Seime aidi plojimai: urėdijų reforma priimta

2017 07 11
Šaltinis - "15min.lt", Liepa Želnienė, Birutė Davidonytė
 
Antradienio popietę Seimas priėmė miškų įstatymo pataisas ir atvėrė kelią urėdijų reformai. Šį sprendimą Seime palydėjo plojimai, reforma buvo vadinama strategine Vyriausybės pertvarka.
 
Už reformą balsavo 82 Seimo nariai, prieš buvo 16, susilaikė 12 Seimo narių. Urėdijų reformą rėmė „valstiečiai“ ir konservatoriai bei dalis liberalų, o socialdemokratai ir „tvarkiečiai“ balsavo prieš arba susilaikė. Seimas nutarė panaikinti Generalinę miškų urėdiją, o miškus valdyti leido vienai ar daugiau įmonių, jų skaičių nustatys pati Vyriausybė. Pastaroji dabar siūlo įsteigti vieną įmonę vietoje 42-jų urėdijų. Taigi, iki šiol įtvirtino 42-ių urėdijų skaičiaus įstatyme nebeliko. 
Plačiau >>

Seimo Aplinkos komitetas vėl persigalvojo

2017 07 11
Šaltinis - "TV3.lt"
 
Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pakeitė savo praėjusios savaitės sprendimą, kai nulėmus buvusio miškininko „valstiečio“ Kęstučio Bacvinkos balsui, komitetas nepritarė „valstiečių“ siūlomai urėdijų reformai, o pritarė opozicijos bei socialdemokratų planui sustambinti urėdijas, jų skaičių sumažinant nuo 42 iki 15-25-ių. Plačiau apie tai - www.tv3.lt čia.
Plačiau >>

Aplinkos ministras: Vyriausybės teiktas projektas dėl urėdijų pertvarkos nebebus svarstomas

2017 07 11
šaltinis - BNS, "15min.lt"
 
Seimas antradienį greičiausiai nebesvarstys Vyriausybės parengto urėdijų pertvarkos projekto, tačiau koks variantas bus pasirinktas, dar neaišku, teigia aplinkos ministras Kęstutis Navickas.
 
„Aš irgi manau, kad Vyriausybės projektas nebus svarstomas, dėl procedūrinių dalykų sudėtinga jį grąžinti į tą pačią vietą. Koks sprendimas bus, matysime šiandien“, – antradienį lankydamasis Liberalų sąjūdžio frakcijoje sakė ministras.
 
Plačiau apie tai - www.15min.lt čia.
Plačiau >>

Dėl urėdijų reformos Saulius Skvernelis ėmė veikti taip, lyg Vyriausybė jau būtų mažumos

2017 07 11
Šaltinis - "15min.lt"
 
Seimas antradienį ėmėsi Vyriausybės prioritetu laikomos urėdijų reformos. Nuo pat ankstaus ryto šio klausimo ėmėsi visos parlamento frakcijos, į parlamento rūmus būriais traukė miškininkai. Kalbėtis pas liberalus ėjo aplinkos ministras Kęstutis Navickas, premjeras Saulius Skvernelis griebėsi paskutinio šiaudo ir paramos ieškojo Lenkų rinkimų akcijos frakcijoje, o prieš pat Seimo posėdį užsitikrino daugumos konservatorių paramą mainais į PVM lengvatą šildymui.
 
Tokia panika kilusi, nes iki paskutinės dienos taip ir nėra iki galo aišku, kokia bus reforma. Tačiau Seimo Seniūnų sueiga antradienį ryte nutarė, kad pratęstą Seimo sesiją galima pabaigti dar antradienį ir urėdijų reformą priimti ypatingos skubos tvarka. Tai reiškia, kad Vyriausybės pateiktas projektas nebebūtų svarstomas ir Seimui tektų apsispręsti, ar įstatyme išvis įrašyti urėdijų skaičių. Ir, jei taip, tai kokį.
 
Plačiau skaitykite čia.
Plačiau >>

Valdantieji sužaidė mažumos Vyriausybės žaidimą

2017 07 11
Šaltinis - BNS, "Delfi.lt"
 
Konservatoriai parems Vyriausybės inicijuotą urėdijų reformą mainais į naują Pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymą. Tačiau politikai šiandien balsuos ne dėl pradinio Vyriausybės teikto varianto, pagal kurį šiuo metu veikiančios 42 urėdijas siūlyta sujungti į vieną bendrą valstybinę įmonę. Seimui teikiamas konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio bei Liberalų sąjūdžio vadovo Eugenijaus Gentvilo alternatyvus projektas, pagal kurį iš Miškų įstatymo turėtų būti išbraukta nuostata dėl to, kad Lietuvoje veikia 42 urėdijos. Jei tokiams siūlymui parlamentarai pritars, sprendimų teisė dėl miškų reformavimo pereis į Vyriausybės rankas, tvarkyti šį sektorių ji galės, neprašydama Seimo pritarimo kiekvienam sprendimui.
Plačiau apie tai skaitykite www.delfi.lt čia.
Plačiau >>

Regina Bertašienė – vienintelė moteris taksatorė Lietuvoje: „Šį darbą gali dirbti tik nesusipykęs nei su savimi, nei su kitais“

2017 07 11
Asta Kaušakienė, šaltinis - "15min.lt"
 
Regina mus pasitinka su augintiniu – miela kalytė, vardu Bitė, visur keliauja su savo šeimininke. „Toks jau mūsų darbas – daug laiko praleidžiame automobilyje, komandiruotėse ir, žinoma, miškuose“, – sako R.Bertašienė, jau beveik dešimtį metų dirbanti taksatore.
 
Bitė – visada šalia, todėl kai kalbamės ji vis laksto prie durų, prašydama dėmesio: „Neįpratusi ilgai sėdėti vienoje vietoje – jai norisi bėgti, nes kasdien su manimi nueina ne vieną kilometrą“, – meiliai apie augintinę atsiliepia Regina. Prieš metus per Jonines priklydusi Bitė rado tikrai jaukius namus ir tapo nepakeičiama drauge, laigančia po įvairiausius Lietuvos miškus.
 
Visą straipsnį skaitykite www.15min.lt čia.
Plačiau >>

Dėl didelio karščio Kalifornijoje dega miškai

2017 07 11
Šaltinis - BNS, "Tv3.lt"
 
Kalifornijoje, pasibaigus penkerius metus trukusiam sausrų laikotarpiui, šeštadienį įsiplieskė pirmieji didesni miškų gaisrai, visą valstiją apgaubus itin karštam orui. Plačiau apie tai skaitykite www.tv3.lt čia.
Plačiau >>

Miškų reforma: kas laimės lemiamą mūšį?

2017 07 11
Birutė Vyšniauskaitė, šaltinis - www.lrt.lt
 
Antradienį Seime vyks lemiamas mūšis dėl Miškų įstatymo pataisų. Kai praėjusį penktadienį Aplinkos komitete buvo pritarta opozicijos atstovų liberalo Simono Gentvilo ir konservatoriaus Pauliaus Saudargo įstatymo pataisoms, komitetui nebeliko nieko kito, o tik siūlyti Seimui nebebalsuoti už vyriausybės ir premjero Sauliaus Skvernelio siūlytą miškų valdymo reformos projektą. Ar tai reiškia, kad „valstiečiai“, jų deleguotas premjeras S. Skvernelis ir jo profesionalų vyriausybė jau pralaimėjo ir miškų valdymas bus pertvarkytas ne taip, kaip jie planavo?
Plačiau >>

Kęstutis Bacvinka ėjo ne mygtukų spaudyti

2017 07 11
Vytautas Bruveris, šaltinis - www.lrytas.lt
 
Aistros dėl urėdijų privertė karščiuotis net ramų girininko darbą dirbusį Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narį Kęstutį Bacvinką. Kalbėdamas su „Lietuvos rytu“ politikos naujokas tvirtino neatmetantis skyrybų su „valstiečiais“ galimybės.
 
Dėl urėdijų pertvarkos negali balsuoti nė vienas Seimo narys, kuris pats arba jo artimieji yra kaip nors susiję su miškininkyste. Tokį absurdišką reikalavimą vakar tėkštelėjo prieštaringai vertinama Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė „valstietė“ Agnė Širinskienė. Ši politikė taip mėgina suvaldyti padėtį didžiojoje frakcijoje, nes jos narys, buvęs girininkas K.Bacvinka, balsavęs Aplinkos apsaugos komitete, parėmė opozicijos atstovų pareiktą projektą, pagal kurį urėdijų reforma būtų vykdoma pamažu.
 
Visą straipsnį skaitykite čia.
Plačiau >>

Martynas Norbutas mano, kad vieni apkurto ir apako, kitus ištiko amnezija

2017 07 11
Martynas Norbutas, šaltinis - 15min.lt
 
Paprasta ir nesudėtinga valstybinių miškų valdymo pertvarka jau tapo neįtikėtino masto kovos lauku, kur tartum pagal meksikietiško muilo operos scenarijų buvo paveikti visi. Štai Lietuvos miško ir miško darbuotojų profesinės sąjungos atstovus ištiko amnezija – jie pamiršo, kur ir kokiuose susitikimuose dalyvavo, kokia informacija dėl rengiamos pertvarkos jiems suteikta.
 
Tuo metu socialdemokratai tarytum apako ir apkurto, nes ne kartą pristačius Seimo narių pataisas, kurios eliminuoja šios partijos atstovų keliamus pagrindinius nuogąstavimus, ir toliau griežia tą pačią dainą.
 
Kompromisas jau pateiktas
 
Tiek kai kurie politikai, tiek kitos suinteresuotos grupės intensyviai naudojasi situacija, kai tik maža dalis žmonių iš esmės seka Seime registruotų miškų įstatymo pataisų eigą ir analizuoja Vyriausybės poziciją jų atžvilgiu. Iš esmės Vyriausybės projektas Seime buvo papildytas svarbiomis nuostatomis, kurios atliepia įvairių diskusijų metu išsakytas pastabas. Jos susijusios ir su urėdijų – Valstybinės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ padalinių, ir su girininkijų apibrėžimais, kurie įstatymo lygmeniu įtvirtina įmonės struktūrą ir iš esmės apsaugo sistemoje dirbančius darbuotojus.
Plačiau >>

Supriešino medžiotojus ir kariūnus

2017 07 11
 
"Dėl generalinio miškų urėdo Rimanto Prūsaičio, jo sūnaus, verslo konsultanto Liudo Prūsaičio, ir įtakingo šilumininkų atstovo, ICOR koncernui priklausančios bendrovės „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ direktoriaus Vytauto Čeponio medžioklės Vilkaviškio rajone, Šunskų girioje, buvo pakeista tą dieną tame pačiame miško masyve vykusių tarptautinių NATO karinių pratybų „Kardo kirtis“ (angl. Saber Strike), skirtų vadinamojo Suvalkų karinio koridoriaus gynybos mokymams, pratybų eiga", - rašo Vilma Danauskienė, jos straipsnį galite paskaityti www.delfi.lt čia.
Plačiau >>

Seimo opozicijos atstovai Aplinkos apsaugos komitete surengė teatrą

2017 07 11
 
Atšventus Valstybės dieną du Seimo opozicijos atstovai Aplinkos apsaugos komitete surengė tikrą teatrą. Nesunku nujausti, kad šio spektaklio režisieriai – urėdai, kurie, kaip teigia šaltiniai, paskutinėmis dienomis tinkamai „pamasažavo“ kai kuriuos Seimo narius. Taigi penktadienį buvo pasiūlytas neva kompromisinis urėdijų reformos variantas, bet iš tiesų tai yra bandymas sustabdyti reformą jai net neprasidėjus. Visą Tomo Janonio straipsnį skaitykite www.delfi.lt čia.
 
Plačiau >>

E. Gentvilas. Vyriausybė turi pati vykdyti urėdijų reformą

2017 07 11
 
Vyriausybė ir aplinkos ministras Kęstutis Navickas valstybinių miškų valdymo reformą pradėjo nuo tyčiojimosi iš miškininkų bendruomenės. Visi urėdai ir 4000 urėdijų darbuotojų išvadinti korumpuota sistema, nesirūpinančiais valstybe, gamta, nesugebančiais dirbti ir pan. Neabejoju, kad urėdijose yra daug neūkiškumo, pažeidimų ar net nusikaltimų. Bet tokio, visos bendruomenės puolimo ir juodinimo dar neteko nei matyti, nei girdėti. Liberalai visada pasisakė už valstybinių urėdijų tinklo reformą. 2015 ir 2016 metais buvome vienintelė Seimo frakcija, kuri vienbalsiai pasisakė prieš absurdišką 42 urėdijų skaičiaus įtvirtinimą įstatyme. To skaičiaus įrašymas atėmė teisę iš Vyriausybės reformuoti urėdijas ir visą atsakomybę už permetė Seimui. Visą straipsnį skaitykite www.delfi.lt čia.
 
Plačiau >>

Aplinkos ministerija dėl medžioklių VTEK apskundė keliasdešimt Seimo narių ir urėdų

2017 07 11
 
Aplinkos ministerija antradienį kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinę etikos komisiją (VTEK) dėl esamų ir buvusių Seimo narių, kitų pareigūnų dalyvavimo medžioklėse ir galimo interesų konflikto. „Buvo nustatyti atvejai, kai komerciniuose medžioklės plotuose medžiojo Seimo nariai, pareigūnai, tačiau už tai mokėjo tretieji asmenys“, – BNS sakė aplinkos viceministras Martynas Norbutas. Plačiau apie tai skelbia "Delfi.lt" čia.
Plačiau >>

Valstiečiui K. Bacvinkai dėl penktadienio balsavimo – nemalonumai frakcijoje

2017 07 08
 
Seimo Etikos ir procedūrų komisijai gali tekti aiškintis, kodėl Aplinkos apsaugos komiteto narys „valstietis“ Kęstutis Bacvinka, iki išrinkimo į Seimą dirbęs girininku, penktadienį nenusišalino komitetui balsuojant dėl urėdijų reformos. Šio parlamentaro balsas lėmė, kad komitete balsuojant dėl valstybinių miškų ūkio pertvarkos buvo pritarta kitam reformos scenarijui, o ne tam, kurį siūlo „valstiečių“ valdoma Aplinkos ministerija. K.Bacvinka BNS teigė pasielgęs „pagal sąžinę“ ir žadėjo taip pat balsuoti ir per reformos svarstymus Seime. Plačiau apie tai skaitykite www.delfi.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Apklausa: urėdijomis pasitiki daugiau nei pusė šalies gyventojų

2017 07 08
 
Seimui svarstant Vyriausybės parengtą ir didelio atgarsio visuomenėje sulaukusią valstybinių miškų valdymo pertvarką, daugiau nei pusė (53 proc.) apklaustų suaugusių Lietuvos gyventojų teigia pasitikintys miškų urėdijomis. Jomis labai pasitiki 4 proc., o greičiau pasitiki 49 proc. respondentų. Plačiau apie tai - www.lrytas.lt čia.
Plačiau >>

G. Paluckas. Darbo vietos nesvarbu, svarbu pelnas

2017 07 07
 
Gintautas Paluckas, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, Vilniaus vicemeras paviešino savo nuomonę: "Šiuo atveju kalbame ne apie darbo vietų išsaugojimą, ne apie regioninę politiką, kalbame apie valstybės įmonių efektyvią ir racionalią veiklą“ - taip šia savaitę kalbėjo premjeras. Štai čia ir stabtelėkime. Urėdijų reformos tikslas, kurį nuo pat pradžių aiškiai deklaruoja Vyriausybė, uždirbti daugiau pinigų. Efektyvumas, racionalumas ir įvairūs kiti reformą aukštinantys epitetai tėra to paties tikslo – uždirbti daugiau pinigų iš Lietuvos miškų – variacijos". Visą straipsnį skaitykite www.delfi.lt čia.
 
Plačiau >>

Aplinkos ministras: urėdijų pertvarka bus įgyvendinta

2017 07 07 
 
Seimo Aplinkos apsaugos komitetui nepritarus Vyriausybės siūlomam miškų urėdijų reformos scenarijui, aplinkos ministras Kęstutis Navickas pareiškė, kad reformos priešininkai toliau bando pasiekti, kad pertvarkos nebūtų. Tačiau jis tikina, kad pertvarka bus įgyvendinta dar šios Vyriausybės. Plačiau apie tai rašoma www.tv3.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

S. Skvernelis: stipriausios Lietuvoje – medžiotojų ir urėdų partijos

2017 07 07
 
Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Seimo Aplinkos apsaugos komiteto sprendimą pritarti opozicijos siūlomam urėdijų reformos variantui nulėmė medžiotojų bei urėdų įtaka.
 
„Šis balsavimas dar kartą parodė, kad stipriausios Lietuvoje yra dvi partijos: medžiotojų bei urėdų“, - BNS teigė S.Skvernelis. Jo komentarą perdavė atstovas spaudai Tomas Beržinskas.
 
Visą straipsnį apie tai skaitykite www.kaunodiena.lt čia.
Plačiau >>

Ramūnas Karbauskis dėl urėdijų sieks pakartotinio balsavimo komitete

2017 07 07 
 
Seimo Aplinkos komiteto nariai, balsuodami dėl opozicijos pasiūlyto urėdijų reformos varianto, neišvengė interesų konflikto, todėl bus siekiama pakartotinio balsavimo komitete, sako „valstiečių“ frakcijos ir partijos vadovas Ramūnas Karbauskis.  REKLAMA Jo nuomone, nusišalinti nuo sprendimo turėjo ir vienintelis opozicijos pasiūlymą komitete palaikęs „valstietis“, buvęs girininkas Kęstutis Bacvinka. Plačiau apie tai skelbiama www.lrytas.lt čia.
Plačiau >>

Antausis urėdijų reformatoriams: atmestas Vyriausybės variantas, bet dar ne pabaiga

2017 07 07
 
Penktadienį pagrindinis Seimo Aplinkos apsaugos komitetas (AKK) balsavo už kompromisinį urėdijų pertvarkos variantą, numatantį, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. miškų urėdijos dydį turi sudaryti ne mažiau kaip 30.000 ha ir ne daugiau kaip 70.000 ha miškų ploto. Plačiau apie tai rašo www.vz.lt (galite paskaityti čia). Taip pat skaitykite www.delfi.lt apie tai paskelbtą straipsnį "Smūgis Vyriausybei: opozicija padarė neįtikėtiną viražą" čia.
Plačiau >>

Urėdijų reforma pajudėjo per Seimo komitetus

2017 07 07
 
"Miškų įstatymo pataisoms dėl urėdijų reformos šiandien pritarta papildomame Seimo Kaimo reikalų komitete (KRK). Praėjusį ketvirtadienį Vyriausybės teikiamoms pataisoms taip pat pritarė kitas papildomas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas", - liepos 5 d. pranešė www.vz.lt. Plačiau apie tai skaitykite čia.
Plačiau >>

J. Zvonkuvienė. Kerta mūsų miškus. O mes tylime?

2017 07 07
 
Liepos 5-ąją www.alkas.lt paskelbtame straipsnyje rašoma: "IR ŽEMĖ TURI ŠIRDĮ… Lyg aimana ištinka… Lyg žemė dejuotų… Lyg paskutinis tvinksnis plakančios širdies… Žemės širdies. Tokią valandą imi neabejoti, kad žemė tikrai turi širdį, ir jai sopa ją skaudžiausiais sopuliais… Ta žemė, kuri augina mums viską – ir mus pačius. Sunku rasti palyginimą, kai per lapotas skarotas vasaros saulės nutviekstas medžių-brolių šakas su ūžesiu traškesiu, su dusliu bildesiu lauždamas braukdamas viską, kas pasitaikė, krinta žemėn ką tik šaižiomis zirzynėmis nupjautas žalias galiūnas medis… Atrodo, kad tavo paties, žmogau, širdis tuoj tuoj sustos, ir krisi negyvas greta šalia medžio – lyg tėvo savo." Visą straipsnį skaitykite čia.
Plačiau >>

Kęstutis Mažeika: Kodėl socialdemokratai dėl urėdijų reformos pučia muilo burbulus

2017 07 07
 
"Kaip Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas noriu atkreipti dėmesį, jog Gintautas Paluckas, antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbęs „10 argumentų“ prieš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) siūlomą urėdijų pertvarką, yra suklaidintas ir arba remiasi netikslia informacija, arba klysta vertindamas atskirų duomenų svarbą", - rašoma liepos 5 d. www.15min.lt paskelbtame straipsnyje, jį visą skaitykite čia.
Plačiau >>

Opozicija įregistravo alternatyvų urėdijų reformos projektą Seime

2017 07 07
 
Liepos 4 d. www.vz.lt pranešė: "Kartu su Vyriausybės teikiamomis Miškų įstatymo pataisomis dėl urėdijų pertvarkos kitą antradienį, liepos 11 d., bus svarstomas ir alternatyvus opozicijos pasiūlymas, numatantis iš dabartinio Miškų įstatymo tiesiog išbraukti 42 miškų urėdijas. Taip būtų deleguota teisė Vyriausybei pačiai nuspręsti, kiek urėdijų po reformos turi veikti Lietuvoje. Tokiam Miškų įstatymo pataisų įregistravimui ir svarstymui Seime šiandien pritarta 80 balsų dauguma". Plačiau skaitykite čia.
 
Plačiau >>

Socialdemokratai sako, kad Vyriausybės siūloma urėdijų reforma pakenktų smulkiam verslui

2017 07 07

"Mažesnieji valdančiosios koalicijos partneriai socialdemokratai sako nepritarsiantys Vyriausybės siūlymui miškų valdymą sutelkti į vienos įmonės rankas, nes, pasak jų, tai keltų grėsmę smulkiam verslui", - liepos 4 d. pranešė www.delfi.lt, plačiau apie tai skaitykite čia.
Plačiau >>

Pažeidimų urėdijose per trejus metus – 1,6 tūkst., priskaičiuotos net dokumentuose įsivėlusios klaidos

2017 07 07
 
15min pradėjus aiškintis, ar tikrai, kaip tvirtina premjeras Saulius Skvernelis, urėdijose fiksuojama daugybė pažeidimų, juos ėmė ir suskaičiavo urėdijų kontrole užsiimanti Valstybinė miškų tarnyba (VMT). Antradienį tarybos Aplinkos ministerijai pateiktame dokumente nurodoma, kad per trejus metus pažeidimų buvo beveik 1,6 tūkst. Tačiau didžioji dalis jų – itin smulkūs. Plačiau apie tai skaitykite čia.
Plačiau >>

Priminimas privačių miškų savininkams: laikas deklaruoti ir sumokėti mokesčius

2017 07 07
 
Aplinkos ministerija primena, kad privačių miškų savininkai ir kiti valdytojai iki liepos 15 d. turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Jeigu per kalendorinį pusmetį privataus miško savininkas negavo tokių pajamų, deklaracijos teikti nereikia. 
Plačiau >>

Mobilioji kontrolė 2016 metais - buvo skirtos drausminės nuobaudos trijų miškų urėdijų urėdams ir 21 miškų urėdijos pareigūnui

2017 07 05
 
Mobilioji miško kontrolės grupė Generalinėje miškų urėdijoje suformuota 2015 m. pradžioje, vykdant Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto korupcijos rizikos analizės Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – GMU) veiklos srityse, rekomendacijas. 2016 metais Mobilioji miško kontrolės grupė vykdė 30 planinių ir neplaninių patikrinimų 23 VĮ miškų urėdijose. Buvo tikrinti medienos ruošos darbai, apvaliosios medienos apskaita ir jos gabenimo dokumentų išrašymas, miško atkūrimo, apsaugos bei tvarkymo darbai, biržių atrėžimas, nenukirsto valstybinio miško pardavimas. Taip pat grupė dalyvavo tarpinstitucinėse patikrinimų akcijose.
 
Tikrinimų metu nustatyti šie dažniausiai pasitaikantys pažeidimai: medienos gabenimo važtaraščiai pildomi, pažeidžiant galiojančių teisės aktų reikalavimus (Alytaus, Kupiškio, Dubravos, Šalčininkų, Šilutės,  Tytuvėnų, Nemenčinės, Jonavos, Kaišiadorių miškų urėdijose), neteisingai nustatomi medienos tūriai grupiniu matavimo metodu, medienos tūriai miško sandėliuose neatitinka nurodytų apskaitose (Rietavo, Kretingos miškų urėdijose), parduodant nenukirstą valstybinį mišką ne aukciono būdu neteisingai nustatomas kirstinų medžių tūris bei padaringumas (Biržų, Jonavos, Ignalinos, Radviliškio, Tytuvėnų miškų urėdijose).
 
Už Mobiliosios miško kontrolės grupės nustatytus pažeidimus skirtos drausminės nuobaudos 3 VĮ miškų urėdijų miškų urėdams ir 21 VĮ miškų urėdijų valstybinių miškų pareigūnui. VĮ Trakų, Rokiškio, Anykščių, Šakių, Kazlų Rūdos, Ukmergės miškų urėdijų patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.
 
Plačiau apie tai skaitykite www.gmu.lt čia.
Plačiau >>

Aplinkos ministerija: pertvarkos tikslas vienas – nauda miškui ir valstybei

2017 0 7 05

"Svarbiausias Aplinkos ministerijos siūlomos pertvarkos tikslas – nauda miškui ir valstybei. Ji užtikrintų ilgalaikį miškų ūkio ekonominį augimą, didesnę finansinę grąžą valstybei, prisidėtų prie regionų plėtros ir socialinės atskirties mažinimo, padidintų miškų ekologinę vertę, sustiprintų jų gamtosaugines funkcijas", - dar kartą primena Aplinkos ministerija, plačiau ministerijos argumentai pristatyti čia.

Plačiau >>

Valstybės dieną visi galės žvejoti nemokamai

2017 07 04
 
Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, visi galės žvejoti nemokamai visuose neišnuomotuose ir išnuomotuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, taip pat Nemuno deltos regioniniame parke (išskyrus Krokų lankos botaninį-zoologinį draustinį) – be mėgėjų žvejybos leidimų. Norintieji žvejoti privačiuose telkiniuose ir tuose, kur organizuota limituota (licencinė) žvejyba, taip pat ir jūroje turės įsigyti leidimus. 
Plačiau >>

Miškų valdymo srityje gruzinai iš lietuvių semsis patirties ir mokysis išvengti klaidų

2017 07 04
 
Praėjusios savaitės pabaigoje Tbilisyje Lietuva ir Gruzija žengė dar vieną žingsnį link glaudesnio bendradarbiavimo, šį kartą – miškų valdymo srityje. 18 mėnesių truksiančiame Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių projekto metu ketinama padėti kolegoms Gruzijoje kurti darnaus miškų ūkio principais paremtą miškų valdymo sistemą.
 
„Miškų ūkio situacija Gruzijoje nėra gera ir tikrai reikalauja pokyčių. Veiksniai, daugiausia susiję su perėjimu iš sovietinės santvarkos į šiandieninę, lėmė tai, kad prieš keliolika metų bemaž dešimtadalis geriausių Gruzijos miškų pagal ilgalaikės nuomos sutartis atiteko įvairioms užsienio kompanijjoms. Pastarosios šiuos miškus naudoja menkai paisydamos šalies interesų. Akivaizdu, kad praeityje priimti sprendimai kenkia šalies ekonomikai ir miškų tvarumui“, – sako oficialioje projekto atidarymo ceremonijoje dalyvavęs aplinkos viceministras Martynas Norbutas.
Plačiau >>

V.Pranckietis: urėdijų reforma bus patvirtinta liepą

2017 07 03
 
„Valstiečiai“ dar liepą ketina uždegti žalią šviesą miškų ūkio pertvarkai. Seimo pirmininkas „valstietis“ Viktoras Pranckietis žada, kad pratęstoje Seimo sesijoje miškų urėdijų reforma bus patvirtinta. Daugiau apie tai skaitykite naujienų portale 15min.lt čia.
 
Plačiau >>

Premjeras atmetė kalbas apie galimą jo atsistatydinimą dėl urėdijų reformos

2017 07 03

Premjeras Saulius Skvernelis gandais vadina pranešimus, esą jis atsistatydins, jeigu Seimas nepatvirtins dabar svarstomos valstybinių miškų valdymo pertvarkos. Vyriausybės vadovas teigė besitikintis reformai palankaus parlamento sprendimo, priešingu atveju, ją vykdysiantis Ministrų Kabinetas. Apie tai plačiau rašo www.respublika.lt čia.

Plačiau >>

Fotogrametrinio metodo naudojimas įgauna pagreitį

2017 06 30
 
Generalinė miškų urėdija praneša apie birželio 28 d. VĮ Ukmergės miškų urėdijoje įvyvykusį pasitarimą, kuriame dalyvavo Generalinės miškų urėdijos ir VĮ miškų urėdijų specialistai, Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos ir išmaniosios fotogrametrinio apvaliosios medienos matavimo metodo programos kūrėjų atstovai. 
 
Pasak Generalinės miškų urėdijos Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus vedėjo Gintaro Paltanavičiaus, fotogrametrinio apvaliosios medienos matavimo metodo diegimo ir naudojimo procesas vyksta metodiškai įsigilinus į sistemos galimybes, o įgijus daugiau patirties, po kurio laiko darbas be fotogrametrinio apvaliosios medienos matavimo metodo naudojimo, gali būti ir neįsivaizduojamas.
Plačiau >>

Ministras Kęstutis Navickas: „Nėra jokio pagrindo miškininkams streikuoti“

2017 06 30

„Šiuo metu nevyksta jokia pertvarka valstybinių miškų urėdijose. Tad ir nėra jokio kolektyvinio darbo ginčo, dėl kurio būtų galima streikuoti, – sakė aplinkos ministras Kęstutis Navickas birželio 29-ąją susitikime su Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų pirmininke Inga Ruginiene. – Kai tik realus procesas pajudės, ir toliau kviesime miškų sektoriaus darbuotojus į konsultacijas, kaip kuo sėkmingiau įvykdyti pertvarką“.

Šią informaciją paskelbė savo interneto svetainėje Aplinkos ministerija, čia taip pat paskelbta išsami informacija apie valstybinių miškų valdymo konsolidavimą vienoje valstybės įmonėje, ją galima rasti čia.

Plačiau >>

Prezidentė: nesuprantama, kaip galima šitaip griauti pačią reformą dar jai neprasidėjus

2017 06 30, šaltinis - 15min.lt
 
D.Grybauskaitė nekorektišku žmonių atžvilgiu vadina ir pasirinktą būdą vykdyti urėdijų reformą. Penktadienį ji žurnalistams teigė nesuprantanti, kaip galima reformą šitaip griauti jai dar neprasidėjus.
 
„Urėdijų ir, tiksliau, miškų reformos reikia, bet taip, kaip ji yra pradėta, kaip ji yra vykdoma, vėl yra ta pati klaida: nekalbama su žmonėmis, kišamas vienas variantas, nors kompromisų gali būti įvairių. (...) Pradėti nuo to, kad gąsdinama, kad bus atleidžiami žmonės, kad tik vienintelis variantas yra svarbus – tai yra ir nekorektiška žmonių atžvilgiu, ir visiškai nesuprantama, kaip galima šitaip griauti pačią reformą dar jai neprasidėjus“, – kalbėjo šalies vadovė.
 
Visą straipsnį skaitykite čia.
 
Plačiau >>

Urėdijų reforma: „Civittos“ ekspertizė teigiama, miškininkų - neigiama

2017 06 30
 
Naujienų portale "Vz.lt" paskelbtame straipsnyje rašoma: „Civittos“ ekspertai pateikė teigiamą išvadą dėl Vyriausybės teikiamo Miškų įstatymo projekto, kuriuo siūloma konsoliduoti 42 miškų urėdijas į vieną valstybės valdomą įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“. Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) ekspertinėje išvadoje, kuri viešai paskelbta penktadienį, nurodoma, kad reforma nėra teigiamai vertintina vadybiniu ir viešojo administravimo požiūriu, kadangi įstatymo keitimas nėra pagrįstas „tvirtais“ skaičiavimais, o paremtas „teoriniais teiginiais“. Abi išvados pateiktos Seimo Teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų bazėje". Visą straipsnį skaitykite čia.
Plačiau >>

Paskelbtos prieštaringos ekspertų išvados dėl urėdijų reformos: dalį naikins

2017 06 30
 
Urėdijų reformos planas neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad įgyvendinus siūlomą miškų ūkio pertvarkos planą bus pasiekti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nustatyti veiksmingo išteklių paskirstymo tikslai ir įgyvendinti aukšti valdymo bei skaidrumo standartai, tvirtina reformos vertinimą atlikęs Lietuvos miškininkų sąjungos nusamdytas ekspertas. Tuo metu taip pat urėdijų reformos ekspertinį vertinimą atlikusi konsultacijų bendrovė „Civitta“ tvirtina, kad miškų ūkio pertvarka sudarys prielaidas sukurti teigiamą poveikį, bet gali neigiamai paveikti smulkiojo verslo konkurencingumą. Visą naujienų portale www.tv3.lt apie tai paskelbtą straipsnį galite rasti čia.
Plačiau >>

Žūtbūtinis mūšis už valstybinius miškus: „oligarchams – mediena, miškininkams – špyga“?

2017 06 30

"Milijardais eurų vertinami valstybės miškai – ant interesų žaizdro. Prieš „valstiečių“ stumiamą miškų sistemos pertvarką sukilę šalies miškininkai, šią savaitę mitingavę Vilniuje ir streikavę urėdijose, žada skelbti neterminuotą streiką", - rašoma portale www.grokiskis.lt paskelbtame straipsnyje, jį visą galite paskaityti čia.

Plačiau >>

Seimui pateikta išvada: urėdijų reforma naudinga, bet gali pakenkti smulkiajam verslui

2107 06 30
 
Aplinkos ministerijos inicijuojama urėdijų reforma sudarys prielaidas sukurti teigiamą poveikį, bet gali neigiamai paveikti smulkiojo verslo konkurencingumą, konstatavo viena konsultacijų bendrovė „Civitta“.
 
„Visgi, medienos pardavimų centralizavimas galimai didina riziką neigiamai paveikti smulkiojo verslo konkurencingumą, nes jų įsigijami medienos kiekiai bus nepakankami dalyvavimui masto aukcionuose. Atsižvelgiant į visas išvardintas priežastis, vertiname, kad, nepaisant visų teigiamų aspektų, dėl rizikos pakenkti smulkiajam verslui įstatymo projektas neturės jokio poveikio medienos pardavimams“, – teigiama ekspertų išvadose.
 
plačiau skaitykite naujienų portale 15min.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Dėl Miškų įstatymo pataisų Seimas apsispręs pratęstoje pavasario sesijoje

2017 06 30
 
Seimas nusprendė iki liepos 7 d. pratęsti Seimo II (pavasario) sesiją. Užtai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIIIP-962) balsavo 64 Seimo nariai, prieš – 18, susilaikė 16 parlamentarų.
 
Seimo posėdžius numatoma surengti liepos 4 ir 7 dienomis. Tarp svarbiausių posėdžių klausimų – Miškų įstatymo pataisos, kuriomis numatoma įgyvendinti valstybinių miškų valdymo pertvarką. Posėdžiuose taip pat numatoma apsispręsti dėl Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo, Teismų, Sveikatos draudimo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Valstybės sienos ir jos apsaugos, įstatymų pataisų, dėl principinės kariuomenės struktūros tvirtinimo ir kt.
 
Apie plačiau skaitykite ir www.delfi.lt paskelbtame straipsnyje čia.
 
Seimo statuto 85 straipsnyje įtvirtinta, kad Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Seimas gali nutarti sesiją pratęsti.
Plačiau >>

V. Mazuronis. Kam naudinga dengtis EBPO rekomendacijos dėl urėdijų?

2017 06 29
 
"Birželio 29 d. prie Seimo ir Prezidentūros urėdijų darbuotojai surengė mitingus, o birželio 30 d. surengs įspėjamąjį streiką. Urėdijų reformai Seime priartėjus prie finišo tiesiosios darbuotojai imasi kraštutinių, tačiau teisėtų priemonių. Nejaugi valdantieji ir vėl liks kurti? Daugiau nei pusmetį pirmyn ir atgal tampantis dėl reformos jau buvo daug sulaužyta iečių, iššaudyta argumentų, bet Aplinkos ministerijos ir Premjero užsispyrimas eiti tik vienu keliu – stebina", – rašo Europos Parlamento narys Valentinas Mazūronis naujienų portale "Delfi.lt" paskelbtame straipsnyje, jį visą skaitykite čia.
 
Plačiau >>

K. Bacvinka. Meilė tėviškės gamtai gali išsaugoti Lietuvos kaimą nuo tuštėjimo

2017 06 29
 
Naujienų portalas "Delfi.lt" vakar paskelbė Seimo nario Kęstučio Bacvinkos straipsnį, kuriame jis rašė:
 
"Vyriausybei įgyvendinant miškų reformą, miškininkai sunerimę ne tik dėl savo ateities, bet ir dėl miškų likimo apskritai. Juk miškas, svarbus valstybės turtas, negali būti grindžiamas vien ekonomine nauda".
 
Visą straipsnį skaitykite čia.
Plačiau >>

Konservatoriai palaikymo urėdijų reformai neišsižada, tačiau siūlo kompromisinį variantą

20147 06 29

Naujienų portalas "15min.lt" vakar rašė:

Antradienį Seimo nariai liberalai Eugenijus Gentvilas ir Kęstutis Glaveckas bei konservatorius Gabrielius Landsbergis registravo Miškų įstatymo projektą, kuriuo nebūtų nurodomas tikslus miškų urėdijų skaičius. G.Landsbergis mano, kad Aplinkos ministerijos sukurtas urėdijų reformos planas nesulauks pakankamo parlamentarų, net ir „valstiečių“, palaikymo, todėl inicijuoja „kompromisinį“ variantą.
Plačiau >>

R. Karbauskis: valstiečiai palaiko miškų urėdijų reformą

2017 06 29
 
Naujienų portalas "Delfi.lt" vakar paskelbė: "Valstiečiai palaiko miškų urėdijų pertvarką, jas sujungiant į vieną įmonę, tikina partijos lyderis Ramūnas Karbauskis. Tačiau, anot jo, valstiečiai nesulaukia paramos iš kitų partijų, nors koaliciją su socialdemokratais jis vadina stabilia. Politikas taip pat atmeta teiginius apie galimą valstiečių skilimą ir visai neliūdi, kad iš frakcijos pasitraukė du nariai." Visą straipsnį skaitykite čia.
Plačiau >>

Saulius Skvernelis prabilo apie daugybę pažeidimų urėdijose: mediena tiesiog dingdavo. Generalinis urėdas: „Nieko neslepiame“

2017 06 29

Šaltinis - www.15min.lt
 
Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad šiemet atlikti patikrinimai urėdijose atskleidė begalę pažeidimų, bet patikrinimų rezultatai buvo slepiami ir nuo ministerijos, ir nuo Vyriausybės. S.Skvernelio teigimu, per patikrinimų metu nustatyta didesnių nei leista miško plotų iškirtimas ir iškirstos medienos trūkumai.
Plačiau >>

Beveik 2 tūkst. miškininkų piketuoja prie Seimo, įspėja apie neterminuotą streiką

2017 06 29
 
Smarkus lietus Vilniuje urėdijų reforma nepatenkintų miškininkų planų nepakeitė - apie 2 tūkst. šalies urėdijų darbuotojų ketvirtadienį susirinko prie Seimo išsakyti nepasitenkinimo Aplinkos ministerijos suplanuota miškų ūkio pertvarkos eiga. Iš visos Lietuvos suvažiavę miškininkai skandavo: „Miškai visų, o ne kelių“, „Mums miškas svarbus“, „Lietus nebaisus“. 
 
„Monopolis negerai“, „Miškas be miškininkų, miškas – be širdies“, „Miškininkams vietoj darbo – špyga?“, „Oligarchams – mediena pusvelčiui?“, „Kaimo žmonių atleidimai iš darbo – kaimo sunaikinimas“, „Ar emigracija tapo norma?“, „Laukiame išdiskutuotų, o ne slaptų reformų“, „Mes – už pagalvotą ir apskaičiuotą reformą“, „Reforma = miškų privatizavimas“ – tokius plakatus laikė lietaus permerkti mitingo dalyviai.
 
Plačiau skaitykite naujienų portale www.15min.lt paskelbtame straipsnyje čia.

 

Plačiau >>

Aplinkos ministerija: Lietuvos narystei EBPO užtikrinti būtinas skubus Seimo sprendimas

2017 06 29
 
Vienas svarbiausių klausimų vertinant mūsų šalies pažangą jai siekiant 2018 m. tapti visateise Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare – valstybės įmonių miškų urėdijų valdymo konsolidavimas. Konsoliduoti miškininkystės sektoriaus įmones rekomendavo EBPO, atlikusi Lietuvos valstybės įmonių peržiūrą. Priešingu atveju kyla grėsmė nesulaukti narystės kvietimo kitų metų vasarą, kaip planuota.
Plačiau >>

Valdantieji urėdijų reformą jau pavertė drama

2017 06 28
 
Premjeras Saulius Skvernelis ryžosi mesti likimo kortą – pratęstoje Seimo sesijoje žadama ne tik apsispręsti dėl urėdijų reformos, bet ir pasitikrinti, ar jo vadeliojama Vyriausybė turi palaikymą. Nors prieš išvykdamas į JAV Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pažadėjo urėdijų reformos svarstymą atidėti iki rudens, vakar „valstiečių“ vedlys Ramūnas Karbauskis pranešė, kad balsavimas dėl Miškų ūkio įstatymo pataisų truks plyš turi įvykti kitą savaitę. Dėl to planuojama pratęsti pavasario sesiją.
 
Plačiau aoie tai skaitykite www.lrytas.lt publikuotame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Ketvirtadienį – visuotinis miškininkų mitingas, penktadienį – įspėjamasis streikas

2017 06 27
 
Birželio 29 d. šalies miškininkų bendruomenė kyla į visuotinį protesto mitingą prieš valstybinių miškų išdraskymą. Per 2000 šios profesijos atstovų su šeimomis mitinguos  prie Seimo ir prezidentūros. Prie Seimo mitingas vyks nuo 9.30 iki 12 val., nuo 12 iki 14 val. bus mitinguojama prie prezidentūros. 
Birželio 30 d. skelbiamas įspėjamasis dviejų valandų streikas visose šalies urėdijose.
 
Plačiau apie tai informuoja www.grokiskis.lt, skaitykite čia.
Plačiau >>

Šiemet Lietuvoje jau išdegė miško ploto, prilygstančio 48 futbolo aikštėms

2017 06 26
 
Šiais metais užregistruota jau kelios dešimtys miško gaisrų, per kuriuos išdegė plotas, prilygstantis 48 futbolo aikštėms. Generalinės miškų urėdijos duomenimis, dažniausiai gaisrai Lietuvoje kyla dėl netinkamo žmonių elgesio miške. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenimis, vasarą gaisrų skaičius siekia iki 70 per mėnesį, tad ugniagesiams gesinti miškų tenka vykti 2–3 kartus per dieną.
 
Plačiau apie tai - www.lrt.lt čia.
Plačiau >>

Ispanijoje liepsnoja miškai

2017 06 26
 
Kai 30 ar net 40 laipsnių pastarosiomis dienomis pasiekę vasaros karščiai išdžiovina žolę, krūmus ir medžius – reikia visai nedaug, kad maža liepsna virstų milžinišku gaisru. Pietų Ispanijoje, kaip ir kitose šalies dalyse, dėl karščių gaisro pavojaus lygis buvo pakeltas, deja, baimės čia Ispanijos Huelvos provincijoje virto tikrove. Vėlų šeštadienio vakarą prasidėjęs gaisras netrukus privertė evakuotis aplinkinius žmones.
 
Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale www.tv3.lt čia.
 
 
Nuotrauka - pixabay.com
Plačiau >>

Ekspertinį urėdijų reformos vertinimą pateiks Miškininkų sąjunga ir „Civitta“

2017 06 23
 
Seimo kanceliarija pranešė, kad Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) ir UAB „Civitta“ pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais apklausos sąlygas ir jiems buvo pateikti užsakymai parengti nepriklausomo ekspertinio įvertinimo išvadas. LMS atstovauja urėdijų reformos priešininkų, o „Civitta“ – rėmėjų stovykloms. Ekspertinio vertinimo išvados turi būti parengtos ir pateiktos iki 2017 m. birželio 29 d.
 
Miškų įstatymo pataisų dėl urėdijų reformos ekspertizės pareikalavo daugiau nei 40 Seimo narių – dėl šio epizodo urėdijų pertvarkos klausimas uždarame Seimo valdybos, komitetų ir komisijų sprendimų verpete sukasi jau kelios savaitės ir niekaip nepasiekia lemiamo balsavimo Seime dėl įstatymo pakeitimų. Reformos šalininkai Seime tai vadina „atviru vilkinimu“, teigdami, kad oponentų tikslas urėdijų pertvarkos klausimą vilkinti visą kadenciją, kad reforma apskritai neįvyktų. Oponentai teigia, kad urėdijų pertvarka skubota ir vykdoma nepasitarus su miškininkais.
 
Plačiau apie tai skaitykite www.vz.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Nacionaliniame lankytojų centre – pažintis su vilkais

2017 06 23
 
Norintieji išsamiau pažinti vilkus kviečiami birželio 28 d. 18 val. į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą. (Antakalnio g. 25, Vilnius), kur apie juos pasakos gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas" nariai, kurie jau dešimt metų domisi ir rūpinasi šiais gyvūnais.
 
Lietuvoje gyvenantis pilkasis vilkas yra stambiausias iš visų laukinių šuninių šeimos. Vilkai nėra žmogui patogi rūšis, nes jų natūralus elgesys kertasi su žmogaus ūkiniais interesais. Kita vertus, jie yra svarbūs mūsų miškų ekosistemai.
 
Plačiau >>

Miškininkai surengs įspėjamąjį šakos streiką

2017 06 23
 
Miškų urėdijų profesinių sąjungų federacija skelbia įspėjamąjį streiką, reikalaudama skaidrumo ir konstruktyvių derybų dėl valstybinių miškų valdymo reformos. Jis vyks kitą penktadienį, birželio 30 d.
 
Plačiau apie tai - www.delfi.lt paskelbtame straipsnyje čia.
 
Plačiau >>

Pietų Australiją kamuoja netikėta problema: koaloms ima trūkti maisto

2017 06 23

Pietų Australiją kamuoja netikėta problema: nuo netikėto koalų populiacijos sprogimo kenčia miškai, o ir pačioms koaloms nuo per didelių jų populiacijos tankumo ima trūkti maisto. Dabar įsikišo Australijos valdžia – tiek miškų, tiek koalų labui vykdoma jų perkeldinimo programa.

Plačiau apie tai skaitykite www.alfa.lt paskelbtame straipsnyje čia.

Nuotrauka - pixabay.com

Plačiau >>

Remigijus Šimašius: reikia tiesiog išbraukti urėdijų skaičių

2017 06 23
 
Liberalų sąjūdis laikosi pozicijos, kad pertvarkant valstybinių miškų valdymą įstatyme turėtų nelikti konkretaus urėdijų skaičiaus, dėl jo toliau paliekant spręsti Vyriausybei. Tokį požiūrį penktadienį išsakė Liberalų sąjūdžio pirmininkas Remigijus Šimašius, besitikintis, kad jo partijos jau ne kartą pasiūlytas variantas ir bus svarstomas Seime. 
 
„Liberalams nekiltų problemos palaikyti jokio projekto, jeigu jame būtų tiesiog skaičius išbraukiamas, be jokių užuominų, ar viena, ar trys, ar kiek, ir paliekant apsispręsti Vyriausybei, kas ir dera pagal valdžių padalinimo principus. Manau, kad projektas į tą pusę ir turėtų pasikeisti. Premjeras, kaip aš suprantu, teigiamai priima šitokį variantą“, - sakė liberalų lyderis R. Šimašius, penktadienį Vyriausybėje susitikęs su Premjeru Sauliumi Skverneliu. 
 
Plačiau apie tai - www.ve.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Vyriausybė atmetė Seimo narių siūlymus išsaugoti nereformuotas miškų urėdijas

2017 06 21
 
Vyriausybė pasitarime trečiadienį atmetė Seimo narių teikiamus Miškų įstatymo pakeitimų siūlymus, kuriuos priėmus iš esmės būtų palikta veikti nepakeista dabartinė valstybinių miškų sistemą su daugybinėmis valstybinėmis įmonėmis – miškų urėdijomis. Tai „Verslo žinioms“ po pasitarimo trečiadienį patvirtino Kęstutis Navickas, aplinkos ministras.
 
„Nepritariame visiems siūlymams, kuriuos įteisinus miškų urėdijos būtų paliktos veikti, kaip atskiri juridiniai vienetai“, – sakė p. Navickas.
 
Plačiau apie tai - naujienų portalo "Vz.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
 
Plačiau >>

Po siaubingų gaisrų portugalai kalba apie „miškus žudikus“ kuriančią popieriaus pramonę

2017 06 21, šaltinis - www.15min.lt.

Praėjusį savaitgalį Portugalijos centrinėje dalyje žaibiški miškų gaisrai, kurie nusinešė mažiausiai 64 gyvybes, plito ypač greitai – žmonės degė tiesiog automobiliuose. Kaip rašo „Politico“, dėl to gali būti kalti svečiai iš Australijos – eukaliptai.

Dar neišgarsėjęs kaip „mirties kelias“, „Estrada National 236-1“ buvo žinomas kaip idiliškų pasivažinėjimų po tankiai miškais apaugusią vidurio Portugaliją vieta. Žaluma, tiesa, aplinkosaugininkų nedžiugino. Jie jau senokai tikino, kad Portugalija, sodindama eukaliptus pakelėse, žaidžia su ugnimi – tiesiogine prasme. Šeštadienį paaiškėjo, kad įspėjimus specialistai žarstė ne be pagrindo. Manoma, kad žaibas uždegė augmeniją, išdžiūvusią po karščio bangos, o tuomet vėjas sustiprino liepsnas, netrukus nuniokojusias miškus ir pražudžiusias mažiausiai 64 žmones. Daugelis jų sudegė įstrigę mašinose.
Plačiau >>

V. Pranckietis: urėdijų reforma atidedama iki rudens

2017 06 21
 
Seimas besibaigiančioje pavasario sesijoje nespręs dėl urėdijų pertvarkos, prie šio klausimo parlamentarai ketina sugrįžti rudens sesijoje. Tai trečiadienį sakė Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, išėjęs susitikti su prie Seimo piketavusiais miškininkais. „Vėl procedūriškai užvilkinta su ekspertavimu, su ekspertavimo apskundimais“, – taip urėdijų reformos atidėjimą aiškino parlamento vadovas. Tačiau jis neabejoja, kad valdančioji koalicija turės išspręsti šį klausimą.
 
Plačiau apie tai skaitykiute naujienų portale "Valstietis.tv3.lt" paskelbtame straipnyje čia.
Plačiau >>

Vieni parkus saugo, kiti - niokoja

2017 06 21
 
Vasarai įsibėgėjant, labai gausėja lankytojų šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Šių parkų apsaugai ir priežiūrai, jų pritaikymui lankyti reikia nemažai lėšų. Dalis jų surenkama už saugomų teritorijų lankytojo bilietus. Šiuos bilietus žmonės įsigyja savanoriškai, kad prisidėtų prie vertingiausių šalies gamtos kampelių puoselėjimo. Praėjusią vasarą saugomose teritorijose buvo nupirkta daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojo bilietų.
 
Deja, tarp parkų lankytojų vis dar pasitaiko vandalų, kurie niokoja žmonių poilsiui skirtus infrastruktūros objektus, informacinius stendus ir rodykles. Antai Dubysos regioniniame parke šią vasarą buvo nuniokota pavėsinė ir persirengimo kabina, o informacinis stendas Padubysio poilsiavietėje tiesiog sulaužytas. Jau nukentėjo ir Ventos regioniniame parke neseniai pastatytas Jurakalnio apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria kerinti Ventos upės panorama. Jo viršutinės platformos turėklai aprašinėti, subjauroti išpjaustytais primityviais užrašais.
Plačiau >>

Kurdami Joninių laužus nesukelkime miško gaisrų

2017 06 20
 
Artėjant Joninėms, aplinkosaugininkai primena, kad kuriant šventinius laužus gamtoje su ugnimi reikia elgtis itin atsargiai.
 
Kokią baisią nelaimę gali sukelti įsiplieskusi ugnis, parodė didžiulis miško gaisras, kilęs praėjusį šeštadienį vidurio Portugalijoje. Jis ne tik nusiaubė gamtą, bet ir nusinešė dešimtis žmonių gyvybių. Tai dar vienas perspėjimas visiems, koks miškas yra jautrus net menkiausiai žiežirbai.
 
Šiemet šalies miškuose, miškų urėdijų birželio 20 d. duomenimis, užregistruoti 62 gaisrai, kilę 48,6 ha plote – dešimčia mažiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Urėdijų priešgaisrinės komandos ir miškų pareigūnai pagal gautus pranešimus apie kilusius gaisrus buvo išvykę į gaisravietes daugiau nei du šimtus kartų.
Plačiau >>

Valdžia privačių miškų savininkus žlugdo mokesčiais

2017 06 18

Pastaraisiais metais privačių miškų plėtrą vis labiau varžo įvairūs draudimai ir apribojimai. Įsisenėjusios problemos, atrodo, rūpi tik patiems miškų šeimininkams, nors statistika rodo, kad ši pramonės šaka menksta, mažėja kirtimų.

Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale "Valstietis.tv3.lt" paskelbtame straispnyje čia.

Plačiau >>

G. Paluckas: reikia nustatyti kriterijus, kuriuos turi pasiekti urėdijos

2017 06 13
 
INFO TV studijoje viešėjęs partijos pirmininkas Gintautas Paluckas, atmetė nuomonę, kad socialdemokratai – patys didžiausi urėdijų reformos stabdžiai, ir sakė, kad praeitos kadencijos įtvirtintas įstatymas yra vadybinis absurdas, kuris numatė tam tikrą urėdijų skaičių.
 
„Mes atvirkščiai sakome, kad reikia nustatyti kriterijus, kuriuos turi pasiekti urėdijos, jos turi pagal juos jungtis iki tokio masto, kad būtų ekonomiškai atsiperkančios, kad tvarkingai tvarkytųsi regiono ekonomikoje, būtų darbo vietos ir panašiai. Tačiau to bendro sutarimo su mūsų koalicijos partneriais kol kas nėra“, – sakė G. Paluckas.
 
Politikas pripažino, kad šiuo metu urėdijų reforma tiesiog stovi. Kada tai pajudės, nėra aišku.
 
Interviu su G. Palucku paskelbė naujienų portalas "Alfa.lt", su juo susipažinti galite čia.
Plačiau >>

Urėdijų reforma: įstatymo pataisų ekspertizė – už 200 eurų

2017 06 13
www.15min.lt
 
Seimo valdyba antradienį pritarė Aplinkos apsaugos komiteto siūlymams dėl reikalavimų nepriklausomam ekspertui, patvirtino pirkimo techninę specifikaciją ir pavedė Seimo kanceliarijai vykdyti įstatymo pataisų įvertinimo paslaugų viešąjį pirkimą.
 
Nustatyta paslaugų kaina – iki 200 eurų su PVM.
Plačiau >>

Dubravos medelyne - naujos sodmenų auginimo technologijos

2017 06 09
 
VĮ Dubravos eksperimentinėje–mokomojoje miškų urėdijoje š.m. birželio 9 d. 14:00 val. atidaromas pirmasis Lietuvoje naujo tipo modernus miško sodmenų medelynas, sodmenis auginantis konteineriuose su uždara šaknų sistema. Kasmet čia bus galima realizuoti po 5–6 mln. miško sodmenų.
Plačiau >>

Siūlomą miškų urėdijų reformą turės įvertinti nepriklausomi ekspertai

2017 06 07
 
Ekspertams atsisakius už 100 eurų įvertinti Vyriausybės siūlomą miškų urėdijų reformą, kurią Seimo komitetų svarstymuose remia tik „valstiečiai“, tokia nepriklausoma ekspertizė vis dėlto turės būti atlikta. Tai trečiadienį nusprendė Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Jos išvadoje nurodoma, kad Seimo statutas nenumato galimybės neužsakyti tokio vertinimo, kai to reikalauja penktadalis parlamentarų. Seimo etikos sargai konstatavo, kad Seimo valdyba turi peržiūrėti ekspertų vertinimo konkurso techninę specifikaciją bei kainą ir skelbti naują konkursą.
 
Plačiau apie tai skaitykite www.kauno.diena.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Geriausiems aplinkosaugininkams – apdovanojimai ir padėkos

2017 06 06
 
Birželio 5-ąją per iškilmingą Pasaulinės aplinkos dienos minėjimą buvo pagerbti ir apdovanoti geriausi Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojai ir aplinkosaugai itin nusipelnę visuomenės atstovai.
 
Vienu garbingiausių apdovanojimų aplinkosaugininkų bendruomenėje – Viktoro Bergo premija – pagerbtas Žuvinto biosferos rezervato direktorius Arūnas Pranaitis už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.
 
Šiemeti Juozo Virbicko premiją už tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimą, visuomenės švietimą pelnė Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros lektorius Antanas Kontautas ir neformaliojo ugdymo pedagogas-ekspertas Vacys Paulauskas.
Plačiau >>

Miškininkai išbandė taiklumą šaudymo varžybose

2017 06 06
 
Sportingo aikštelėje, kurioje sąlygos artimos įvairių paukščių medžiojimui,  taiklumą išbandė Lietuvos Respublikos Seimo, Generalinės miškų urėdijos  ir šalies miškų urėdijų komandos, pavieniai šauliai. Į varžybas susirinko beveik 90 šaulių, per 30 komandų iš įvairių šalies miškų urėdijų. Gaila, kad į varžybas neatvyko visi, išreiškusieji norą dalyvauti.
 
Komandinėje įskaitoje varžybų nugalėtoja tapo Tauragės komanda (170 taškų), antrą vietą užėmė Vilniaus atstovai iš komandos „Dvyliktas kalibras“ (150 taškų), trečioje vietoje palikę Anykščių miškų urėdijos atstovus su tokiu pat taškų „kraičiu“.
 
Individualioje įskaitoje nugalėjo Svajūnas Ringaila iš Telšių miškų urėdijos, antrą vietą užėmė Edmundas Šiaudvytis (Tauragės miškų urėdija), trečia vieta atiteko Kornelijui Aleknai (Panevežio miškų urėdija).
Plačiau >>

Viktoro Bergo premija – Arūnui Pranaičiui

2017 06 05
 
Šiandien prestižinė Aplinkos ministerijos Viktoro Bergo premija bus įteikta Arūnui Pranaičiui – ilgamečiam Žuvinto biosferos rezervato vadovui, pelniusiam gamtininkų bendruomenės pagarbą ir pripažinimą.
 
Šia premija įvertintas jo atsidavimas gyvajai gamtai, tapusiai gyvenimo pašaukimu. Dirbti Žuvinto valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje Arūnas Pranaitis pradėjo po biologijos studijų Vilniaus universitete, nors dažnai čionai užsukdavo ir studijuodamas. Šiam rezervatui jis ištikimas ligi šiol, išskyrus penkerių metų pertrauką, kai vadovavo Metelių regioninio parko direkcijai. 2002-aisiais sugrįžęs į Žuvintą tapo Žuvinto biosferos rezervato direktoriumi.
Plačiau >>

Išrinktas gražiausias Lietuvos piliakalnis

2017 06 05
 
Kernavės piliakalniai nuo šiol gali didžiuotis dar vienu gautu statusus – po du mėnesius trukusio balsavimo Lietuvos gyventojai jų kompleksą išrinko gražiausiu. Šie rinkimai – viena iš iniciatyvų, skirtų 2017 metams, Lietuvoje paskelbtiems piliakalnių metais. Tai puiki proga šiemet aplankyti ne tik rinkimų lyderius, bet ir kitus žmogaus bei gamtos paveldo objektus. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra beveik 900 piliakalnių, bet tikrasis skaičius gali būti gerokai didesnis, mat miškai vis dar slepia dalį jų.
Plačiau >>

Šiukšlėms niškuose - ne vieta!

2017 06 05

Miš­kai – vie­ni pa­grin­di­nių Lie­tu­vos gam­tos tur­tų, jie ten­ki­na tiek vals­ty­bės, tiek vi­suo­me­nės po­rei­kius, sau­go kraš­to­vaiz­džio sta­bi­lu­mą, ap­lin­kos ko­ky­bę, tei­kia eko­no­mi­nę nau­dą. Ne­pri­klau­so­mai nuo to, koks miš­ko sta­tu­sas – ar jis pri­va­tus, ar pri­klau­so vals­ty­bei, – jis yra na­cio­na­li­nis tur­tas. Ap­mau­du, kad šis tur­tas ne­re­tai nė­ra itin pri­žiū­ri­mas ir sau­go­mas – miš­kai vi­lio­ja no­rin­čius grei­tai at­si­kra­ty­ti ne­be­rei­ka­lin­go tur­to. Gy­ven­to­jų įpro­tis vež­ti bui­ti­nes at­lie­kas, se­nus ra­kan­dus ir ki­tas šiukš­les iš so­dy­bų, na­mų ir bu­tų – se­niai ži­no­mas ir, de­ja, ne­ste­bi­nan­tis.

Pla2iau apie tai skaitykite www.valstietis.tv3.lt paskelbtame straipsnyje čia.

Plačiau >>

Šiemet grybautojai darbo turės vėliau, nei įprasta

2017 06 05
 
Pirmieji lepšiai pasirodydavo jau birželio pradžioje, tačiau dabar pirmųjų vasarinių grybų sulauksime kur kas vėliau, teigia LRT.lt kalbinti gamtininkai ir mokslininkai.Kurį laiką grybų mėgėjai į miškus gali dar nesiruošti, nes įprastai tokiu metu renkamų grybų kol kas nėra.
 
„Ar miškuose jau yra grybų? Priklauso nuo to, ką skaičiuosite. Briedžiukai jau pasibaigė, bobausių neskaičiuoju, nes niekam nerekomenduoju jų valgyti. Kalbant apie mums įprastus grybus, praėjusiais metais lepšiai pasirodė birželio pradžioje – gana anksti. Bet [šiemet] pavasaris buvo vėlyvas, todėl greičiausiai lepšiai pasirodys birželio gale ar liepos pradžioje. Daugelis kitų grybų taip pat turėtų pasirodyti liepą. Vėliau visą vasarą galėsime rinkti voveraites, jei vasara nebus sausa“, – teigė Gamtos tyrimų centro Mikologijos laboratorijos vedėja J.Motiejūnaitė.
 
Visą straiosnį skaitykite www.lrt.lt čia.

Nuotrauka - pixabay.com.

Plačiau >>

Pasaulinę aplinkos dieną – raginimas susijungti su gamta

2017 06 05
 
Šiandien, kaip ir kasmet Pasaulinę aplinkos dieną, Aplinkos ministerija pagerbs labiausiai aplinkos apsaugai nusipelniusius žmones. Per iškilmingą minėjimą bus įteiktos dvi ministerijos premijos: Viktoro Bergo – už išskirtinius nuopelnus aplinkosaugai – ir Juozo Virbicko – už nuopelnus žuvininkystės mokslui, visuomenės švietimui ir tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimui.
 
Tarptautinė bendruomenė Pasaulinę aplinkos dieną šiemet mini jau 45-ąjį kartą. Pažymėti tokią dieną buvo nutarta 1972 m. birželio 5-ąją per Jungtinių Tautų Stokholme sukviestą aplinkosaugai skirtą pasaulio valstybių konferenciją. Vienas pagrindinių šios dienos tikslų – atkreipti visuomenės dėmesį į opiausias aplinkos apsaugos problemas. 
 
Kasmet JT Aplinkos programa išrenka šalį, kuriai patiki organizuoti Pasaulinei aplinkos dienai skirtus renginius. Šiemet šios dienos šeimininkė – Kanada.
Plačiau >>

Aukcionuose parduota 98 proc. valstybiniuose miškuose pasiūlyto žaliavinės medienos kiekio

2017 06 01
 
Gegužės 30 dieną Apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) baigėsi medienos aukcionai 2017 m. II pusmečio pusmetinėms bei ilgalaikėms apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo sutartims sudaryti. Aukcionuose VĮ miškų urėdijos pasiūlė parduoti 817 tūkst. m³ žaliavinės medienos. Buvo pateikta daugiau nei 1900 pasiūlymų apvaliajai medienai ir miško kirtimo atliekoms įsigyti. Medienos pirkėjai aukcionuose nupirko 98 proc. pasiūlytos parduoti medienos.
Plačiau >>

Dovana medžiotojui - akistata su lokiu

2017 05 30
 
Žiežmarių medžiotojų klubo nariui, Liutonių kaimo gyventojui, Arūnui Mikalajūnui medžioklės deivė Medeinė 51-ojo gimtadienio proga padovanojo neįtikėtiną dovaną - neįtikėtiną pasimatymą. Arūnas kaip dažną vakarą sėdėjo netoli nuo namų įrengtame bokštelyje ir laukė iš nedidelio miškelio, esančio šalia Liutonių kaimo, į pasėlius betraukiančių ilgašnipių. Jau beveik savaitę kasnakt jo šernų viliojimo vietą lankė keistas lankytojas. Patyręs medžiotojas pastebėjo, kad iš viliojimo lovyje supiltų grūdų mišinio tvarkingai išrenkami tik kukurūzai, ir pagalvojo, kad sulauks labai protingo ir išrankaus ar net trofėjinio kuilio viešnagės.
 
Plačiau >>

Stumbrams ieškoma naujų buveinių

2017 05 30
 
Šiuo metu laisvėje gyvenančių stumbrų buveinės yra Kėdainių, Panevėžio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse. Populiacija buvo dirbtinai sukurta intensyvios žemdirbystės teritorijose su fragmentiškais lapuočių miškais. Tokiose buveinėse stumbrai yra priklausomi nuo žemės ūkio kultūrų, sezoniškai sudarančių didelę mitybos dalį. Kadangi stumbrai daugiausia pašaro ieško laukuose, jie žemės ūkio kultūroms padaro daug žalos, jas ėsdami, trypdami ir gulėdami.
 
Prisiminkime, kad 1969-1972 metais10 belovežinės kilmės stumbrų į Pašilių stumbryno (Panevėžio raj.) aptvarus atvežta iš Rusijos centrinio stumbryno. Pirmieji aptvare gimę stumbrai į laisvę pradėti leisti 1973 metais. Paskutiniais metais stumbrų skaičius sparčiai didėjo. 2012 m. laisvėje gyveno 82 stumbrai, o 2016 m. – jau 182 stumbrai.
Plačiau >>

Aplinkosaugininkų taikiklyje – nelegaliai naikinami erelių lizdai

2017 05 29
 
Prienų aplinkosaugininkai nustatė neeilinį gamtos niokojimo atvejį – sunaikintas jūrinio erelio lizdas. Įtariama, kad jis išverstas tyčia, nes, kol privačiame miške lizdus suka reti paukščiai, miško savininkai negali gauti leidimo kirsti mišką.
 
Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorinio poskyrio specialistai tiria šį įvykį Prienų rajone, Šilavoto miške. Tai jau ne pirmas toks atvejis šioje teritorijoje. Manoma, kad taip lizdų ir lizdaviečių naikintojai siekia įrodyti, kad paukščiai čia negyvena, todėl lizdų apsaugos reikalavimai esą negalioja ir atsakingos institucijos gali išduoti leidimus kirsti mišką.
Plačiau >>

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pertvarkos gairės

2017 05 25

Aplinkos ministro Kęstučio Navicko sudaryta darbo grupė parengė planą, kaip pertvarkyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančias institucijas. Planuojama sukurti vieną efektyviai dirbančią įstaigą – Aplinkos apsaugos departamentą, kuriam būtų priskirti keturi regioniniai padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

Plačiau >>

Urėdijų reforma toliau stumdoma nuo Seimo einošiaus pas keipošių

2017 05 24
 
Seimo valdybą dėl atšauktos Miškų įstatymo ekspertizės skundžia ne tik urėdijų reformos priešininkai, bet ir Seimo liberalai, iki šiol viešai deklaravę paramą valstybinio miškų ūkio pertvarkai. Seimo valdybai gegužės 12 d. nusprendus neberengti pakartotinio viešo konkurso Miškų įstatymo pataisų ekspertizei atlikti, sprendimą Seimo etikos ir procedūrų komisijai dar praėjusią savaitę apskundė Seimo narys Linas Balsys, vėliau teismais pagrasino „tvarkiečiai“, o šiandien į bendrą chorą jau įsijungė ir visa Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija, kuri taip pat kreipėsi į šią komisiją, kad pastaroji įvertintų Seimo valdybos sprendimą. Tokios ekspertizės reikalavo urėdijų reformai oponuojantys 44 Seimo nariai. Pasirodo, dabar kol nėra Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sprendimo, Miškų įstatymo pataisos negali būti svarstomos pagrindiniame Aplinkos apsaugos komitete, sprendimus priimti delsia ir pagalbiniai – Kaimo reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai.
 
Plačiau apie tai skaitykite "Vz.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Varpinės medlievos – gražios ir mėgstamos, bet naikintinos

2017 05 23
 
Daugelis žmonių nustemba sužinoję, kad dabar pomiškiuose baltais žiedais apsipylusios varpinės medlievos Lietuvoje yra invazinė rūšis ir jas reikia naikinti. Šie aukšti, iki 6-8 m aukščio, krūmai dažnai auginami kaip dekoratyvūs ir vertingi, o iš jų uogų, pramintų „razinkomis“, verdamos uogienės.
 
Deja, pasak Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Lauros Janulaitienės, varpinės medlievos sparčiai plinta ir stumia vietines rūšis. Lietuvoje pirmą kartą šie augalai, mokslininkų duomenimis, buvo aptikti 1934 m. Vilniaus apylinkėse. Šiuo metu jie labai dažni rytinėje ir vakarinėje šalies dalyje, tačiau veržiasi ir į kitas šalies teritorijas.
Plačiau >>

Pertvarka dingo kirtimuose

2017 05 20
 
Kalbant apie paklydimus ir dingimus įprasta sakyti – pasiklydo miške. Tačiau kai kertama iš peties, „iškertamos“ ir reformas. Ir miškų urėdijų pertvarka ne pasiklydo, ji jau beveik... nukirsta. Susiklostė keista situacija: Seimo nariai delegavo Vyriausybę, patvirtino jos veiklos programą ir patys, iš daugumos, stabdo kabineto darbus bei planų įgyvendinimą. Prisipažinsiu, kartais pernelyg įsijaučiu, kai reikia padėti ten, kur išties reikia. Tačiau kai matau pačių iniciatorių žiovulį, nejučia pagalvoju, kad man to mažiausiai reikia. O vis dėlto svarbu – valstybės reikalai.
 
Visą LR Seimo narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulienėnės straipsnį galite paskaityti interneto svetainėje www.lzinios.lt čia.
 
Plačiau >>

Ką svarbu žinoti lankantis miške

2017 05 19

Lietuvoje miškų lankymas yra laisvas, išskyrus rezervatų ir specialios paskirties objektų miškus, pavyzdžiui, pasienio zonoje, kariniuose objektuose. Elgesio miške ribojimai glaustai išvardinti aplinkos ministro tvirtinamose Lankymosi miške taisyklėse, kurias galima rasti interneto puslapyje www.e-tar.lt. Minėtose taisyklėse numatyta, kad miško plotai, į kuriuos įeiti draudžiama, yra specialiai pažymimi. Paprastai miško lankymas ribojamas ten, kur vyksta medienos ruošos darbai arba naudojamos cheminės, biologinės ar kitos miško apsaugos priemonės. Tokiais atvejais pastatomi informaciniai – įspėjamieji ženklai arba teritorija pažymima aiškiai matomomis „stop“ juostomis. Kartais įspėjamasis ženklas gali būti išverstas medžio, todėl, jei girdite, kad miške vyksta darbai, o ženklų aplink nematyti, dėl savo saugumo ten geriau neikite.

Plačiau >>

Sodinimo darbai – grąža miškui

2017 05 19

„Miško sodinimas mums yra vienas maloniausių darbų. Taip parodome, kad iš miško ne tik imamame – statome namus, gaminame baldus ar kitą produkciją, tačiau jam ir duodame: sodmenimis atsodiname dar didesnius plotus, negu iškertame“, – tvirtino Kretingos miškų urėdijos urėdas Arūnas Samoška. Pasidžiaugęs, kad pavasario orai buvę palankūs ir leido numatytu laiku atlikti ir užbaigti miško sodinimo darbus, A. Samoška teigė: kaip jaunas medelis augs toliau, priklauso nuo to, ar gamta nepagailės lietaus, o miškuose besilankantys žmonės – geranoriškumo.

Visą straipsnį apie kretingiškių planus skaitykite interneto svetainėje www.pajūrionaujienos.com čia.

Plačiau >>

Pratęstas sterkų žvejybos draudimas

2017 05 18

Šiemet pratęstas sterkų žvejybos draudimas ir draudimas žvejoti Kauno mariose 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį – jis galios iki gegužės 31 d. Tai numato pakeistos Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės. Pakeitimai padaryti, atsižvelgus į mokslininkų pasiūlymus, nes dėl neįprastai šalto pavasario vandens telkiniai dar nespėjo pakankamai įšilti ir žuvų nerštas daugelyje Lietuvos regionų vėluoja. Taigi žvejoti sterkus ir žvejoti Dabintos pusiasalio teritorijoje šįmet bus galima tik nuo birželio 1 d.

Plačiau >>

Neraminantys faktai – žemės ūkio ir transporto sektorių šiltnamio dujų kiekio išmetimai vis didėja

2017 05 18

Aplinkosaugininkams nerimą kelia didėjantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis žemės ūkio ir transporto (susisiekimo) sektoriuose. Tai paaiškėjo Aplinkos ministerijai kartu su Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybine miškų tarnyba parengus Nacionalinę išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitą, kurioje pateikiami 2015 m. duomenys, ir ataskaitą dėl ŠESD kiekio kitimo prognozių iki 2035 m.

Plačiau >>

Algimanta Žukauskienė: Turgaus lygio reforma

2017 05 15

www.15min.lt

Nors nesu specialistė miškininkystės reikaluose, daug metų rengdama laidą „Girių horizontai“ esu asmeniškai susipažinusi su miškininkų kasdienybe. Mūsų laidos nebūdavo skirtos vien miškininkystės problemoms – stengdavomės pasakoti ir apie medieną, ir apie girinius. Miškininkų profesija yra visai kitokia.

Pasodintas medelis auga ne penketą metų, o 60 ar net 100 m. Todėl nekeista, jog darbą pradėjęs žmogus nori jį ir užbaigti. Kai filmuodami laidą važiuodavome po miškus, būdavo, urėdas parodo – šitą mišką sodinau prieš 50 metų. Juk pradžių pradžia – tai sėklų medelynui rinkimas. Kiekvieną medelį reikia atskirai pasodinti ir į naują plotą ateiti ne kartą. Vėliau vykdomi sanitariniai kirtimai, šviesinimai, retinimai, reikia sudaryti sąlygas augti tiems medeliams, kurie yra kokybiškesni; kiekvieną jų reikia ir repelentais patepti. Žinoma, dabar plotai matuojami nebe rankomis, kaip kad anksčiau, bet žmogus vis vien turi prieiti prie kiekvieno medžio. Todėl į mišką einama ir einama.

Plačiau >>

Vyriausybė dėl 42 urėdijų ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą

2017 05 15
 
Seimui svarstant miškų urėdijų pertvarkos planą, dėl kurio kyla nesutarimų valdančiojoje koalicijoje, Vyriausybė ketina prašyti Konstitucinio Teismo įvertinti, ar Konstitucijai neprieštarauja dabar galiojančio įstatymo nuostata, įteisinanti 42 miškų urėdijas. Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale "Delfi.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Iliustracija - pixabay.com.
Plačiau >>

Patvirtintas kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitas

2017 05 15
 
Šiandien, gegužės 15-ąją, prasideda stirnų patinų medžioklės sezonas. Jis truks iki spalio 15 dienos. Medžioti stirninus leidžiama tik medžiotojams selekcininkams. Per 2017-2018 metų medžioklės sezoną pagal aplinkos ministro Kęstučio Navicko patvirtintą kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitą leidžiama sumedžioti 31619 stirnų (9997 patinus ir 21622 pateles), 7995 tauriuosius elnius (2307 patinus ir 5688 pateles), 2692 briedžius (991 patiną ir 1701 patelę) ir 589 danielius (188 patinus ir 401 pateles).
Aplinkos ministerijos informacija, nuotrauka - pixabay.com.
Plačiau >>

Fotogrametrinio medienos matavimo metodo duomenis būtų galima panaudoti skelbiant aukcionus trumpalaikėms sutartims sudaryti

2017 05 15
 
Po praktinio medienos matavimo fotogrametriniu metodu pristatymo miško sandėlyje, medienos pirkėjų asociacijų atstovai pritarė, kad gamybinėmis sąlygomis reikia patirties, tačiau programa tinkama pagamintos žaliavinės medienos sortimentų tūrio nustatymui. Naudojant naująjį medienos matavimo metodą, interaktyviame žemėlapyje užfiksuojamos medienos sandėlio koordinatės bei gaunama išsami informacija apie pamatuotą medieną, kuri kartu su fotografija gali būti perduodama ryšio priemonėmis. Verta pažymėti, kad ateityje fotogrametrinio medienos matavimo metodo duomenis būtų galima panaudoti skelbiant aukcionus trumpalaikėms sutartims sudaryti.  
Plačiau >>

Tyrė, kaip Lietuvoje naudojami medienos ištekliai

2017 05 14

Europos miškų institutas atliko mokslinį tyrimą Lietuvoje. Siekta nustatyti, kaip mūsų šalies miškų ūkio sektorius prisideda prie klimato kaitos švelninimo ir bioekonomikos. Teigiama, kad vos dešimtadaliu padidinus kirtimo mastą Lietuvos miškai labiau prisidėtų prie klimato kaitos švelninimo. Plačiau apie tai skaitykite "Valstietis.lt" paskelbtame straipsnyje čia.

Nuotrauka - pixabay.com.

Plačiau >>

Miško sanitarinė būklė - augintojų rūpestis

2017 05 13

Kiekvienais metais miškų sveikatingumą pakoreguoja vabzdžiai, kenkėjai, infekcinės ir grybinės ligos, žvėrys bei įvairios stichinės nelaimės. Tam, kad miškai būtų švarūs, gražūs ir sveiki, jų augintojai turi įdėti daug pastangų, darbo bei lėšų. Plačiau apie tai rašoma "Valstietis.lt" paskelbtame straipsnyje, kurį galite paskaityti čia.

Plačiau >>

Klaipėdiečiai planuoja sodinti naują mišką

2017 05 12

Klaipėdos savivaldybės Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas Almantas Mureika svečius informavo, kad miestas planuoja sodinti naują mišką, kurio plotas siektų keliasdešimt hektarų. Pla2iau apie tai skaitykite naujienų portale "Diena.lt" paskelbtame straipsnyje čia.

Plačiau >>

"Rūšių ralis" Veisiejuose - tai galimybė geriau pažinti gamtą

2017 05 11
 
Paskutinįjį gegužės savaitgalį Veisiejų regioniniame parke vyksiantis "Rūšių ralis" – tai draugiškos varžytuvės gamtoje, skirtos aptikti kuo daugiau gyvų organizmų rūšių. Šis renginys kasmet sutraukia dešimtis gamtininkų ir mėgėjų – nuo gebančių pažinti 70 samanų rūšių iki painiojančių vapsvą su laumžirgiu. Komandos (nuo 3 iki 5 žmonių) kviečiamos registruotis el. paštu irmamaciul@gmail.com. Su renginio programa galima susipažinti Veisiejų regioninio parko tinklalapyje.
Plačiau >>

Iš miškų urėdų reikalaujama užtikrinti atskaitomybę už kiekvieną automobilio panaudojimo atvejį

2017 05 11
 
Generalinė miškų urėdija atkreipia dėmesį į tai, kad miškų urėdijų vadovai privalo atsakingai vertinti riziką dėl netinkamo valstybės turto naudojimo, užtikrindami griežtą atskaitomybę už kiekvieną automobilio panaudojimo atvejį, ir užkirsdami kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams, pavyzdžiui, tokiems, kai nesant tarnybinės būtinybės automobiliai nuolat po darbo laikomi prie gyvenamosios vietos ir naudojami kasdienėms kelionėms iš namų į darbą ir atvirkščiai.
Plačiau >>

Aukcionuose siekiama parduoti 750 tūkst. m³ apvaliosios medienos, tikimasi kainų kilimo, bet neramina pirkėjų skolos

2017 05 11
 
VĮ miškų urėdijos skelbia aukcionuose siekiančios parduoti 750 tūkst. m³ apvaliosios medienos ir 62 tūkst. m³ miško kirtimo atliekų. Įprastai dėl medienos įsigijimo aktyviai varžosi daugiau nei 250 medienos pirkėjų. Likus porai dienų iki dalyvavimo aukcione registracijos datos, miškininkus neramina tai, kad yra pusšimtis už parduotą medieną neatsiskaičiusių pirkėjų - pradelsti klientų įsiskolinimai už parduotą apvaliąją medieną 2017 m. I ketvirtį, palyginti su metų pradžia, padidėjo 25 proc. Neatsiskaitę už pirktą žaliavinę medieną verslininkai negalės dalyvauti aukcionuose.
Plačiau >>

EBPO atstovas: Lietuva įveikė svarbias kliūtis stojimui į organizaciją

2017 05 11

EBPO vieno iš vadovų Anot Douglaso Frantzo (Daglaso Franco) teigimu, 42 urėdijų Lietuvoje yra per daug, kad būtų galima jas valdyti efektyviai. EBPO nenurodo, kad reikia mažinti jų skaičių nuo 42 iki 1. Douglaso Frantzas teigia, kad tai ne jų darbas, bet jie prašo svarbaus dalyko, kad Vyriausybė kartu su visomis susijusiomis visuomenės pusėmis sukurtų vertinimą, kuris nuspręstų, koks urėdijų skaičius būtų efektyviausias. 

Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale "Bns.lt" paskelbtame pranešime čia.

Plačiau >>

Neatsiranda ekspertų, kurie Seimui pateiktų išvadą dėl planuojamos miškų ūkio reformos

2017 05 07

Seimo komitetuose baigiamosios diskusijos dėl urėdijų reformos tikriausiai prasidės be nepriklausomų ekspertų Vyriausybės siūlomos pertvarkos vertinimo, kurio yra pareikalavęs maždaug pusšimtis Seimo narių iš visų frakcijų, išskyrus „valstiečius“. Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale "Delfi.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Miškų reforma nenaudinga, ūkyje gausu neišnaudotų galimybių

2017 05 06

Portale „Verslo žinios“ pasirodžiusi publikacija „Urėdijų reforma: be emocijų, tik skaičiai“ (2017-04-10) tarsi apibendrino diskusijas apie siūlomą valstybinių miškų ūkio pertvarką. Buvo pateikta ir daug skaičių. Tačiau skaičiai – nebūtinai patikimas rodiklis: jais galima manipuliuoti, pateikiant vienu ar kitu kampu. Esu įsitikinęs, kad siūloma miškų reforma yra vienareikšmiškai nenaudinga, o mūsų šalies miško ūkyje gausu neišnaudotų galimybių.
 
Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale "Vz.lt" paskelbtame Albino Tebėros, buvusio ilgamečio Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vadovo straipsnyje čia.
Plačiau >>

Pakeista verslinės žvejybos tvarka

2017 05 05
 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pakeitė Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašą. Šie pakeitimai padės užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams. 
 
Vienas iš pakeitimų – tai, kad verslinės žvejybos metu, gaudant stintas traukiamaisiais tinklais Nemuno žemupyje, sugautus sterkus ir karšius privalu paleisti atgal į vandens telkinį. Gaudant stintas traukiamaisiais tinklais ežeruose ir migruojančius ungurius pavasarį gaudyklėmis, sugautas svarbiausių rūšių žuvis (karšius, lynus, kuojas, lydekas, sterkus, ešerius ir kt.) taip pat privalu gyvybingas paleisti atgal į vandens telkinį. 
 
Plačiau >>

Parsineštas namo sveikas jauniklis – meškos paslauga gamtai

2017 05 05
 
Šį pavasarį, kaip ir kasmet, gamtosaugininkai susiduria su perdėtu žmonių rūpinimusi rastais laukinių gyvūnų jaunikliais, kuris iš tiesų pridaro nemažos žalos gamtai.
 
Aptikusieji paukščių ar žvėrių jauniklį labai dažnai parsineša jį namo, įsitikinę, kad jis našlaitis ir kad jam reikia globos. Taip iš gamtos paimama dešimtys paukščiukų, kiškiukų, briedžiukų, stirniukų. Beveik visi jie būna sveiki, globojami tėvų. Tačiau dauguma žmonių užaugintų laukinių gyvūnų gamtai yra prarasti, nes labai sunkiai prisitaiko gyventi laisvėje. Daugelis jų, išleistų į gamtą, žūsta jau pirmosiomis dienomis.
 
Jeigu gyvūnas dėl jo laikytojo kaltės kristų, būtų skaičiuojama gamtai padaryta žala. Už sunaikintą briedžio jauniklį tektų sumokėti 3040 eurų, stirnos ar vilko – 870 eurų, pilkojo kiškio – 290 eurų.
Plačiau >>

Saugomų teritorijų lankytojams – įdomi vasara

2017 05 05 

Šią vasarą saugomų teritorijų direkcijos organizuos daug lankytojams patrauklių renginių, o nusipirkusieji metinį arba šeimos metinį lankytojo bilietą juose galės dalyvauti nemokamai. Pavyzdžiui, birželį verta patraukti į pėsčiųjų žygį po smegduobes Biržų regioniniame parke (birželio 3 d.) ar susiruošti į ekspediciją „Dinozaurų medžioklė” Ventos regioniniame parke (birželio 13-14 d.). Naujų potyrių žada Krekenavos regioninio parko edukacinė programa „Pojūčiai gamtoje” (birželio 21 d.).
Plačiau >>

Oficiali miškų plotų statistika - tik Valstybinės miškų tarnybos

2017 05 04
 
Rinkti ir skelbti šalies miškų plotų statistiką yra pavesta vienintelei institucijai – Valstybinei miškų tarnybai (VMT). Kitos įstaigos, kaip sako šios tarnybos direktorius Paulius Zolubas, nėra oficialiosios statistikos tvarkytojos. Todėl, priklausomai nuo tų įstaigų kompetencijos ir naudojamų metodų, gali skirtis jų skelbiami duomenys. Neoficiali miškų plotų statistika, kaip galima spręsti pagal vieną neseniai viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, gali „pradanginti“ ir tūkstančius hektarų.
Plačiau >>

Pažangios technologijos padeda medieną matuoti paprasčiau ir operatyviau

2017 05 04

Gegužės 3-4 dienomis VĮ Ukmergės miškų urėdijoje vyko mokymai, kuriuose "Timbeter" sistemos kūrėjai vizualiai ir praktiškai pademonstravo išmaniųjų technologijų naudojimą, matuojant medieną fotogrametriniu būdu. Pasak generalinio miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio, naujo medienos matavimo būdo įsisavinimo pradžia galbūt kiek ir sudėtinga, tačiau praėjus įdiegimo etapą, rezultatai parodys išmaniųjų technologijų pranašumus prieš daug laiko ir pastangų reikalaujantį rankų darbą.
Plačiau >>

Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą nuspręsta panaikinti

2017 05 03
 
Aplinkos ministerijai pavaldi įstaiga Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba (VAAT) reorganizuojama ir vėliau bus likviduota. Aplinkos ministro Kęstučio Navicko įsakymu pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (Vilniaus RAAD) nuostatai ir jam pagal kompetenciją perduotos VAAT funkcijos: pranešimų dėl aplinkosauginių pažeidimų priėmimas, analizė ir valdymas, ekstremalių situacijų, avarijų prevencija ir kt.
 
Praėjusių metų kovo 1 d. įsigaliojus Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimams, VAAT pareigūnams buvo panaikinti įgaliojimai vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.
Plačiau >>

Aplinkos ministerija inicijuoja tyrimą dėl tarnybinių butų nuomos

2017 05 03
 
Aplinkos ministerija nusprendė nedelsiant pradėti tyrimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar pagrįstai VĮ miškų urėdijoms priklausančiuose patalpose nuomojami tarnybiniai butai. Tyrimo metu bus peržiūrėtos visos šiuo metu galiojančios sutartys, įvertinta nuomos kainų nustatymo metodika, sugriežtintos tarnybinių butų nuomos taisyklės. Tyrimas inicijuotas žiniasklaidos atstovams informavus apie galimai netinkamą tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimą VĮ Vilniaus miškų urėdijoje.
 
Šiuo metu tarnybinės gyvenamosios patalpos yra išnuomotos net 195 darbuotojams. Aplinkos ministerijos nuomone, tokių butų naudojimas turėtų būti išimtis, o ne taisyklė.
Plačiau >>

Selemonas Paltanavičius: Niekam nereikalingas gerumas...

2017 05 02

www.15min.lt

Gegužės pradžia atneša šilumą, o po ilgokai trukusios vėsos ir drėgmės pagaliau plyksteli žaluma. Miškai tampa vis prasčiau praregimi, nes susiveria ievų, laukinių serbentų, šermukšnių sprogstančių lapų visuma. Šis metas labai svarbus vėliausiai sugrįžtantiems paukščiams ir visiems, kas šiuo metu peri ar veda jauniklius. Šiomis dienomis giriose gimsta briedžiukai – ilgakojai, didžiaakiai ir ryškiai žalu kailiuku. Briedės atveda 1-2 (kai kada net 3) jauniklius, pirmąsias dienas jie nors ir gana žvalūs, praleidžia glūdėdami guoliuose tarp miško augalų. Motina briedė visada yra kažkur greta, maitinasi ir budriai seka, kad jos vaikų niekas neliestų. Žinoma, girioje vargu, ar kas nors suabejos briedės jėga. Tačiau į mišką ateina žmonės. 
 
Plačiau >>

Lietuvos miškuose aptikta nauja vabalų rūšis

2017 05 02
 
Mūsų šalyje aptikta nauja vabalų rūšis – medienvabaliai. Kaip sakė ją aptikęs Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Vabzdžių skyriaus vedėjas Romas Ferenca, sudėtinga spręsti apie šios rūšies gausumą ir paplitimą Lietuvoje, nes vabalus sunku rasti – jie yra smulkūs (4-6 mm) ir didelę laiko dalį praleidžia aukštai medžių lajoje. Kol kas aptiktas vienas medienvabalis – miškingame upelio slėnyje Šakių rajone.
Plačiau >>

A. Guoga. V. Mazuronis. Ar ateities kartos dar turės miško?

2017 05 02

Karštas diskusijas sukėlusi miškų urėdijų reforma paskatino atidžiau pasiaiškinti kas, kodėl ir kaip. Ar tikrai skauda be reikalo, o visas miškų sektorius laikosi vien ant romantizuoto, medžiais besirūpinančių, miškininkų įvaizdžio? Deja, pradėjus kalbėtis, pasimatė nemažai nesuveržtų mazgų tarp valdžios ir urėdijų. Nors pradžioje buvo galima sveikinti valdininkus už inicijuotą reformą, tačiau vėliau tapo aišku, kad viskas ne taip žalia, kaip atrodė pradžioje. Matyt, per vešlią lapiją už savo kabinetų langų, valdantiesiems tapo sunku įžiūrėti, kas vyksta ant planuojamų reformuoti urėdijų žemės.

Diskusijos tekstą 2017 04 28 paskelbė "Kurjeris.lt", jos tekstą galite paskaityti čia.

Plačiau >>

Tarp naujų saugomų gamtos paveldo objektų – ir ypatingi medžiai

2017 04 27
 
Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas papildytas 34 objektais. Tarp jų net 13 ąžuolų. Du galiūnai – Netiesų I ir II ąžuolai – auga Dzūkijos nacionaliniame parke. Į gamtos paminklų sąrašą įtraukti ir kitų rūšių ypatingi medžiai. Vienas jų – net 5 kamienus turinti Dusetų vinkšna šalia Sartų ežero. Vilkaviškio rajone, Gražiškių seniūnijoje „atrasta” Vartelių liepa, išsiskirianti plačiu kamienu ir įdomiai susiformavusiomis stipriomis kamieninėmis šakomis.
 
Vienas įdomiausių hidrogeologinių objektų, papildžiusių saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, – Lopaičių šaltinis Kermušės kaime (Rietavo savivaldybė). Aplink jį esantys akmenys yra su žmogaus veido įspaudais ir nuoskala. Ši etnomitologinė vieta pritaikyta lankytojams – įrengtas pažintinis takas su nuorodomis, aprašais ir apylinkių schema.
 
Aplinkos ministerijos informacija.
Plačiau >>

Paaiškėjo jaunųjų miško bičiulių konkursų laimėtojai

2017 04 27
 
Vakar, balandžio 26 d., beveik pusšimtis šalies jaunųjų miško bičiulių dalyvavo finalinėse konkursų „Jaunimas Europos miškuose“ ir „Tiriamieji darbai miške“ varžytuvėse Aleksandro Stulginskio universitete. Šiuos konkursus inicijavo Aplinkos ministerija. 
 
Po baigiamųjų varžybų vakar paaiškėjo ES šalyse organizuojamo konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ nacionalinio turo laimėtojai. Jie mūsų šaliai atstovaus tarptautiniame konkurse, kuris vyks Vengrijoje. Dėl šios galimybės varžėsi net 14 komandų, o į finalinį renginį buvo pakviestos 8 komandos. 
 
Laurus pelnė Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Lūšiukai“ atstovai Rugilė Andrejevskytė, Dariuš Savel ir Monika Viduto. Antroji vieta atiteko Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos, trečioji – Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos jauniesiems miško bičiuliams.
 
Plačiau >>

Miškininkai dėl vykdomos reformos ruošiasi streikui

2017 04 26

Valstybinių miškų valdymo pertvarka nepatenkinti urėdijų darbuotojai pradėjo ruoštis streikui, praneša Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF). Šios kraštutinės priemonės esą nutarta imtis po antradienį įvykusio Trišalės tarybos posėdžio. LMPF atstovai tikėjęsi, kad bus pateikti atsakymai į federacijos pateiktus reikalavimus. Šią informaciją paskelbė naujienų portalas "Respublika.lt", plačiau skaitykite čia.

Plačiau >>

Urėdijų pertvarka Seime braškėdama juda į priekį

2017 04 21
 
Seimo valdyba penktadienį priėmė sprendimą atlikti Miškų įstatymo pataisų, numatančių urėdijų konsolidavimą į vieną valstybės įmonę, ekspertizę. Bus atliekamas ekspertinis vertinimas, kaip to reikalauja oponentai. Gavus išvadas Seimas per gegužę turės apsispręsti dėl valstybinių miškų valdymo pertvarkos. Simonas Gentvilas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto (AKK) pirmininko pavaduotojas, liberalas, patvirtino, kad šįryt priimtas toks Seimo valdybos sprendimas, tačiau jam keistai atrodo tai, kad šiai ekspertizei skirta tik 100 Eur, motyvuojant lėšų trūkumu. Eskpertams reikia atsakyti į 10 klausimų, tam numatytos dvi savaitės.
 
Plačau apie tai skaitykite www.vz.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Siūlo naudoti fotogrametrinį medienos matavimo metodą

2017 04 20
 
Generalinė miškų urėdija kreipėsi į Aplinkos ministeriją siūlydama atnaujinti Prekybos mediena taisykles ir aukcionus trumpalaikėms sutartims sudaryti organizuoti naudojant fotogrametrinį medienos matavimo metodą. Medienos pirkėjai, dalyvaujantys aukcionuose trumpalaikėms sutartims sudaryti, aukciono metu matytų ne tik pagrindinę informaciją (pardavėjas, medžių rūšis, kokybės klasė, ilgis, tūris) apie parduodamą jau paruoštą medieną, bet ir pačios medienos rietuvės, ir joje esančių sortimentų fotografiją. Šalia fotografijos taip pat būtų pateikiama informacija apie parduodamų sortimentų diametrus, kurią galima išsaugoti ir naudoti "Excel" formatu. Fotogrametrinis medienos matavimas leidžia užfiksuoti medienos sandėlio koordinates – matyti jas interaktyviame žemėlapyje, todėl dar prieš įsigydamas medieną, pirkėjas galėtų planuoti logistiką ir be papildomų kreipimųsi į miškų urėdiją surasti įsigytą medieną. 
Plačiau >>

Linksmų ir taikių šv. Velykų!

Plačiau >>

Kas mėnesį – po tūkstantį pranešimų apie skriaudžiamą gamtą

2017 04 14
 
Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba (VAAT) 2017 m. I ketvirtį gavo 3108 pranešimus apie aplinkosauginius pažeidimus. Tai net trečdaliu daugiau negu ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu.
 
Didžioji dalis pranešimų buvo apie įvykius dėl sužeistų, partrenktų ar sužalotų laukinių gyvūnų, taip pat dėl laukinių gyvūnų, esančių nebūdingoje jiems aplinkoje, atklydusių į gyvenamąsias vietoves ar neišskridusių žiemoti paukščių. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius piliečiai taip pat daugiau nei 300 kartų į pareigūnus kreipėsi dėl deginamų atliekų. Bene kas antrą dieną buvo gaunami pranešimai ir apie neteisėtą žvejybą.
Plačiau >>

„Nacionalinis miškasodis 2017“: atkurta 66.2 hektaro miško

2017 03 10
 
Gausus būrys miško sodintojų labai padėjo miškininkams, dalyvavusieji turėjo puikią galimybę iš arčiau susipažinti su šios profesijos žmonių darbais, pabūti gamtoje, o prisilietus prie gležno sodinuko ir patrynus nuo darbo įskaudusią nugarą, įvertinti miškininko profesijos reikalingumą.
 
Plačiau >>

R. Lapinskas. Antanai, sėskis – 2!

2017 04 10
 
Diskusijos dėl miškų valdymo sistemos reformos netyla. Atėjus pavasariui kaip grybai po lietaus dygsta „profesionalai“, nusprendę pasisakyti apie dalykus, kurių, deja, visiškai nenusimano. Vienas jų - europarlamentaras Antanas Guoga, netikėtai prabilęs apie urėdijų reformą. Kaip pats sako, vieną vasarą praleido miškininko šeimoje - matyt, dėl to tapo dideliu miško reikalų žinovu. Žinoma, kiekvienas turi teisę į nuomonę, tačiau juokinga, kai pamokslauti, teisti ir atskleidinėti sąmokslo teorijas imasi temos visiškai neišmanantis žmogus. Bandydamas būti kandus, europarlamentaras dėsto „hipotetines schemas“, aiškina apie neva „monopolinę biokuro įmonę“, „įtakingą bendrovę“, „milžinę biokuro gamintoją“, pigiai iš urėdijų gaunančią medieną ir taip užsitikrinančią sėkmę. Tačiau akivaizdu, kad europarlamentaras įsitraukė į šią diskusiją visai nesiruošęs ir nė kiek nepasigilinęs į realią situaciją.
 
Visą Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko Remigijaus Lapinsko komentarą skaitykite www.delfi.lt čia.
Plačiau >>

A. Guoga. Miškų romantika baigiasi, kai prasideda pinigai

2017 04 07

"Sveikinu premjero ir jo Vyriausybės užsidegimą imti jautį už ragų ir iš pagrindų pertvarkyti Lietuvos miškų sistemą. Tik bėda tame, kad mes nesame policinė valstybė. Čia įsakymai iš viršaus netinkami. Pakomandavus neįvyksta neginčytinas įsakymo įgyvendinimas. Čia reikia su žmonėmis kalbėtis", - sako Europos Parlamento narys Antanas Guoga, visą jo straipsnį skaitykite www.delfi.lt čia.

Plačiau >>

Pavasarį miške gražu, tačiau smirdi politika

2017 04 07
 
Po Aplinkos ministerijos skleidžiamų žinių, kad visiems 4000 miškininkų kaip padėka už darbą bus įteikti atleidimo lapeliai, kyla pastumdėliais pasijutusių miško darbuotojų pasipiktinimo bangos. Šiuo metu – pats miško sodinimas. Bet daugeliui miškininkų ne vien tai galvoje. Turės jie darbą po mėnesio ar kito? Gaus atleidimo lapelius? O išeitines kompensacijas? Dar gerai, kad urėdijų darbuotojai, gaudydami iš Aplinkos ministerijos sklindančias prieštaringas žinias apie reformą ir steigiamą įmonę valstybiniams miškams valdyti, apskritai įstengia dirbti. Plačiau apie tai skaitykite www.lrytas.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Kaimo reikalų komitetas pritarė miškų urėdijų reformai

2017 04 05
 
Kaimo reikalų komitetas, kaip papildomas komitetas, šios dienos posėdyje svarstė Vyriausybės pateiktą Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-420 ir lydinčiuosius teisės aktų projektus. Posėdyje, dalyvaujant 9 Seimo nariams, komitetas po ilgų diskusijų 5 balsais palaikė šią Vyriausybės iniciatyvą. Galutinį sprendimą šiuo klausimu Seimas ketina priimti šioje pavasario sesijoje.
Parengta pagal LR Seimo informaciją.
Plačiau >>

Generalinė miškų urėdija kviečia susitelkti vieningam darbui

2017 04 03
 
Valstybinių miškų valdymo reformos svarstymams Lietuvos Respublikos Seime įgaunant pagreitį, vis dažniau viešojoje erdvėje vietoj objektyvia informacija grindžiamos polemikos pateikiama klaidinanti, o kartais ir visiškai tiesą iškraipanti, valstybinių miškų valdymo modelio tobulinimo ir didesnio efektyvumo paieškų neatspindinti informacija. Kartais susidaro įspūdis, kad reformų verpetuose ir ginčuose – viena ar ne viena įmonė valdys šalies valstybinius miškus, – pasimeta ir pamirštami bei į antrą planą nustumiami svarbiausi mūsų, miškininkų,  rūpesčiai, o tuomet mažėja valstybinio miškų ūkio veiklos efektyvumas, apleidžiami svarbiausi kasdieniai darbai, blogėja psichologinis mikroklimatas miškų urėdijų kolektyvuose, kyla papildoma įtampa,  o tai ilgainiui gali turėti neigiamos įtakos valstybinių miškų apsaugai, priežiūrai, prekybai žaliavine mediena ir kitiems svarbiems kompleksinio miškų ūkio darbams.
Plačiau >>

Urėdijų trileris keliasi pas prokurorus, traukiamas rankinis stabdis Seime

2017 04 03
 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimo dokumento klastojimo. O pertvarkai oponuojanti Seimo narių grupė reikalauja užsakyti nepriklausomą ekspertinį reformai reikalingų Miškų įstatymo pataisų vertinimą. Apie tai naujienų portale "Vz.lt" paskelbtą straipsnį skaitykite čia.
Plačiau >>

Aplinkos ministras kreipėsi į prokurorus dėl galimo profsąjungų dokumento klastojimo

2017 04 03
 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimo dokumento klastojimo. Prokurorų prašoma išsiaiškinti, ar nebuvo suklastotas Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) parengtas VĮ miškų urėdijų viešas kreipimasis dėl valstybinių miškų valdymo pertvarkos.
 
Š. m. kovo 7 d. Aplinkos ministerijoje gautas LMPF pirmininkės Ingos Ruginienės pasirašytas kreipimasis su 3150 VĮ miškų urėdijų darbuotojų parašų. Iš tos pačios miškininkų bendruomenės aplinkos ministras gavo pranešimą, kad šis oficialus kreipimasis nei savo turiniu, nei apimtimi neatitinka to dokumento, po kuriuo pasirašė miškų urėdijų darbuotojai.
 
Dėl šių aplinkybių yra pagrindo manyti, kad dokumentas galėjo būti suklastotas ir galimai padaryta nusikalstama veika. K. Navickas prašo prokurorų įvertinti, ar dėl pateiktos informacijos nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą.
Aplinkos ministerijos informacija.
Plačiau >>

EBPO ekspertai palankiai vertina Lietuvos reformas valstybės valdomų įmonių srityje

2017 04 01
 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pabrėžia, kad vienas svarbiausių klausimų vertinant Lietuvos pažangą lieka valstybės įmonių miškų urėdijų valdymo konsolidavimas. Seime pateiktas Miškų įstatymo pakeitimas yra svarbus žingsnis siekiant šių įmonių valdymo optimizavimo ir skaidrumo, tačiau EBPO ekspertai galės objektyviai įvertinti Lietuvos pastangas tik Seimui priėmus Miškų įstatymo pakeitimus ir įgyvendinus jo nuostatas.
 
Šių metų kovo 24 dieną Lietuvos atstovai Paryžiuje dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Bendrovių valdymo komiteto Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupės posėdyje, kuriame pristatė Lietuvos pažangą valstybės valdomų įmonių srityje.
Plačiau >>

Kas Seime laimės mūšį dėl miškų valdymo pertvarkos?

2017 04 01
 
Kaip pastebi Seimo senbuviai, nuo 2004 m. kiekvienos kadencijos Seimas savo darbą pradeda nuo Miškų įstatymo pataisų. Ir kiekvieną kartą dėl jų parlamentarai stoja į mūšį – vieni būna už tai, kad miškų valdymą reikėtų pertvarkyti, kiti – palikti dar nuo nepriklausomybės atkūrimo veikiančias 42 urėdijas. Dabartinėje valdančiojoje daugumoje ir opozicijoje taip pat nėra sutarimo, ar reikia ir kaip pertvarkyti miškų valdymą. Valdantieji „valstiečiai“ laiko kone savo garbės reikalu panaikinti dabartines urėdijas, nors Miškų įstatymo pataisos nenumatytos nei koalicijos su socialdemokratais sutartyje, nei vyriausybės programoje. Balandžio pradžioje Miškų įstatymo pataisos bus svarstomos antrą kartą. Plačiau apie tai skaitykite 2017 03 30 www.lrt.lt paskelbtą straipsnį čia.
Plačiau >>

Valstybinius miškus siūloma priskirti prie strateginės svarbos neprivatizuojamų objektų

2017 04 01
 
Siūloma planuojamą įkurti įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“ įtraukti į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Taip įmonei bus suteiktas neprivatizuojamos įmonės statusas. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė „valstietė“ Virginija Vingrienė kartu su „tvarkiečiu“ Remigijumi Žemaitaičiu įregistravo tai numatančias įstatymo pataisas. Plačiau apie tai skaitykite 2017 03 30 paskelbtame www.valstietis.tv3.lt čia.
Plačiau >>

Balandžio 8 dieną talkininkai kviečiami į Nacionalinį miškasodį

2017 03 30
 
Š. m. balandžio 8 d., šeštadienį, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos kviečia visus miškui neabejingus piliečius, kolektyvus, organizacijas, įmones į visuotinę miško sodinimo talką – Nacionalinį miškasodį 2017. Šitaip prasmingai pažymėti pavasario pradžią bus galima visose VĮ miškų urėdijose. Į Nacionalinį miškasodį galima registruotis kiekvienoje VĮ miškų urėdijoje. Į Nacionalinį miškasodį galite registruotis kiekvienoje VĮ miškų urėdijoje.
Plačiau >>

Miškų reforma: valdininkai pasiklydo tarp trijų pušelių

2017 03 29

Aplinkos ministerijos vadovybė teigia, kad, reformavus valstybinių miškų valdymą ir įkūrus vieną įmonę valstybė sutaupys milijonus, o žmonės nenukentės, tačiau ne tik miškininkai, bet ir mokslininkai piešia atvirkščią vaizdą. Miškininkai sutinka, kad reforma reikalinga, tik ne buldozerio principu. Daugiau apie tai - www.kaudiena.lt čia.

Plačiau >>

Dubravos eksperimentinė – mokomoji miškų urėdija pradės auginti sodmenis su uždara šaknų sisitema

2017 03 29
 
Pirmosios rotacijos metu dubraviškiai augins eglės ir pušies sodinukus V-120 tipo konteineriuose, o V-50 tipo konteineriuose – eglės sodinukus, kurie antroje vasaros pusėje bus persodinti į atvirą gruntą. Užsėti konteineriai bus vežami daiginimui į šiltnamius. Pirmosios rotacijos metu urėdijos medelyno darbuotojai planuoja išauginti per milijoną tris šimtus tūkstančių sodinukų.
Generalinės miškų urėdijos pranešimas.
Plačiau >>

Grybauskaitė: nesvarbu kaip, bet urėdijas reformuoti būtina

2017 03 24
 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad urėdijų reforma yra būtina, siekiant užbaigti šioje srityje nuo sovietmečio išlikusį nomenklatūrinį valdymą. Valstybės vadovės nuomone, nėra svarbu, ar reforma bus tokia, kokią pasiūlė Vyriausybė, ar kitokia. Svarbu, anot prezidentės, kad pertvarka įvyktų ir duotų startą kitų valstybės įmonių būtinai reformai.
 
Plačiau apie kovo 21 d. žurnalistams p. Grybauskaitės teiktus atsakymus skaitykite www.vz.lt čia.
Plačiau >>

Miškininkai buria visuomenę paukščių sutikimo misijai

2017 03 24
 
Anot šios akcijos idėjos autoriaus ir visuotinės šventės koordinatoriaus, generalinio miškų urėdo pavaduotojo Andriaus Vancevičiaus, „Paukščiai grįžta namo“ yra miškininkų pagarbos duoklė bundančiai gamtai, įprasminama gerais darbais. Kasmet miškų urėdijų darbuotojai su globojamais jaunaisiais miško bičiuliais, visais pilietiškai auklėjamais vaikais, sumeistrauja ir iškelia girininkijose, bendruomenių susibūrimo vietose šimtus naujų inkilėlių, išvalo senuosius, pakeičia sutrūnijusius paukščių namus.
 
Plačiau >>

Generalinė miškų urėdija apie viešuosius pirkimus

2017 03 24
 
Viešųjų pirkimų tarnyba įvertino mažiau nei 1 procentą visų vykdytų viešųjų pirkimų. Tarnybos nustatyti pažeidimai nėra esminiai, jie ištaisyti, visi pirkimai įvykdyti. Generalinė miškų urėdija ir miškų urėdijos viešuosius pirkimus vykdo glaudžiai bendradarbiaudamos su Viešųjų pirkimų tarnyba, atsižvelgdamos į jos teikiamas rekomendacijas. Unifikavimo reikalingi pirkimai Generalinėje miškų urėdijoje vykdomi centralizuotai: tokiu būdu perkamos miškininkų uniformos, nepriklausomų matuotojų paslaugos, informacinės sistemos, miškotvarkos projektai.
Generalinės miškų urėdijos informacija.
Plačiau >>

Miškų pertvarka dar neįsibėgėjo, bet jau grimzta sąmokslo teorijų liūne

2017 03 23
 
„Netikėkite visais dokumentais. Nes socialiniuose tinkluose klaidžioja padirbiniai. Pavyzdžiui, sąrašas, neva mano pasirašytas, kuriame nurodyta, kurios urėdijos turi likti, o kurios – ne. Nėra tokio sąrašo. Nėra ir tokio dokumento. Jo registracijos numeris yra suklastotas“, – štai tokie kovos už urėdijų išlikimą būdai, anot aplinkos viceministro Martyno Norbuto, įsiskverbė į ginčus dėl miškų pertvarkos. Ir vėl – jokio susitarimo su profsąjunga. Tai ketvirtadienio rytą Aplinkos ministerijoje vykusio miškininkų atstovų ir valdininkų susitikimo rezultatas. Visą straispnį apie tai skaitykite www.lrytas.lt čia.
Plačiau >>

K. Navickas atmeta kaltinimus dėl prekybos mediena monopolizavimo

2017 03 23
 
Aplinkos ministras atmeta kaltinimus, kad miškų urėdijas norima sujungti, siekiant monopolizuoti prekybą mediena. Anot Kęstučio Navicko, valstybiniai miškai sudaro apie 50 proc. Lietuvos miškų, todėl jau vien todėl nebūtų įmanoma monopolizuoti rinkos. Be to, prekybos taisyklės nesikeistų, todėl nebūtų ir monopolio - urėdija ir toliau numatytų, kiek medienos parduodama aukcione. Visą straipsnį skaitykite www.ldelfi.lt čia.
 
Plačiau >>

Seimo nario Vytauto Kamblevičiaus įžvalga: reforma tam, kad miškus pigiau supirktų skandinavai

2017 03 23
 
Aplinkos ministerija pasiūlė šiuo metu pelningai dirbančias 42 urėdijas sunaikinti ir įkurti vieną valstybinę įmonę su 25 padaliniais visoje šalyje. Ekspertai pažymi, jog ši ypač skubota ir buldozeriu stumiama „valstiečių“ pertvarka yra labai naudinga ne valstybei ir ne jos piliečiams, o didžiosioms medienos perdirbimo įmonėms. Monopolizuojant medienos rinką, visą medieną įsigyti Skandinavijos verslininkams bus paprasčiau ir pigiau, nes jie galės be konkurencijos užsitikrinti pageidaujamą medienos kiekį, kurį įsigis mažesne nei rinkos kaina. Dar daugiau abejonių kelia tai, jog vienai iš didžiųjų medienos perdirbimo įmonių vadovauja aplinkos ministro artimas giminaitis. Visą straipsnį galite paskaityti naujienų portale "Lrytas.lt" čia.
Plačiau >>

Atsiskleidė didelė urėdijų žaizda

2017 03 23

Aplinkos ministerijoje trečiadienį pristatyta miškų reforma. Ministerijos atstovai teigė, kad nori paneigti gandus, siejamus su reforma. Taip pat buvo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys apie pirkimų pažeidimus urėdijose. Aplinkos viceministras Martynas Norbutas ketvirtadienį spaudos konferencijoje teigė, kad reforma siekiama ne atleisti, o apsaugoti miške dirbančius darbuotojus. Visą "Delfi.lt" paskelbtą straipsnį skaitykite čia.
 
Plačiau >>

R. Lapinskas. Miškų reforma – kieno ir kokie interesai?

2017 03 22
 
Ministras K. Navickas bei kiti jo šalininkai neabejoja miškų sistemos valdymo reformos reikalingumu ir pabrėžia, kad dėl reformos diskutuota jau dešimtmetį. Tačiau kyla klausimas, kodėl pristatant planuojamą reformą parlamentui prie Seimo rikiavosi 500 protestuojančių miškininkų? Jei viskas taip puikiai išdiskutuota, kodėl dėl šios reformos ėmė skilti valdančioji koalicija, ir net, panašu, byrėti valstiečių frakcija? Akivaizdu, kad atsakymas vienas – interesai. Tik vertėtų klausti, kieno ir kokie? 
Lietuvos žaliųjų partjo spirmninko Remigijaus Lapinsko straipsnį paskelbė naujienų portalas "Delfi.lt", jį galite rasti čia.
Plačiau >>

Urėdijų reforma Seime buksuoja toliau: miškininkai grasina emigracija

2017 03 22
 
Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) trečiadienį turėjo svarstyti Aplinkos ministerijos inicijuojamą ir daug diskusijų sukėlusią urėdijų reformą, tačiau šis klausimas net nepajudėjo iš vietos. Klausimo kol kas nesvarstyti pasiūlė „tvarkietis“ Vytautas Kamblevičius.
„Turime susilaikyti, nes buvo nacionalinė miškininkų konferencija. <...> Nutarta sustabdyti. <...> Reikalingos platesnės diskusijos“, – aiškino parlamentaras.
„Man susidarė įspūdis, kad ministerija vengia kalbėti su miškininkais“, – pridūrė pasipiktinęs „tvarkietis“.
Plačiau apie tai - "Alfa.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Generalinio miškų urėdo sveikinimas Pasaulinės miškų dienos proga

2017 03 21

Plačiau >>

Seimui – auditų rekomendacijos dėl valstybinių miškų

2017 03 20

Aukščiausioji audito institucija, atsižvelgdama į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto paklausimus ir domėjimąsi valstybinių miškų srities auditais, atsakingoms institucijoms pateikė informaciją apie svarbiausias 2009–2016 metais atliktų su miškų valdymu susijusių auditų išvadas ir rekomendacijas. Plačiau apie tai skaitykite "Alfa.lt" paskelbtame straipsnyje čia.

Plačiau >>

Tęsiasi kompromisų paieškos dėl urėdijų reformos

2017 03 20
 
Seime pirmadienį surengta nacionalinė konferencija "Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija", kurioje aptarta numatoma valstybinių miškų valdymo sistemos reforma. Po renginio įvykusioje spaudos konferencijoje Seimo Aplinkos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika teigė, kad komitete laukia intensyvus darbas. Plačiau apie tai - www.respublika.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

S.Skvernelis apie urėdijas: nomenklatūrinio bastiono įveikimas parodys koalicijos tvirtumą

2017 03 16
 
Premjeras Saulius Skvernelis esamą miško urėdijų sistemą vadina nomenklatūriniu bastionu, kurio įveikimas parodys ir koalicijos su pertvarkai besipriešinančia Socialdemokratų partija tvirtumą. Visą naujienų portale "15min.lt" paskelbtą straipsnį skaitykite čia.

 

Plačiau >>

LVŽS frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis apie miškų reformą: skubos nebus, bus priimami pasiūlymai

2017 03 16

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos spaudos konferencijoje jos seniūnas Ramūnas Karbauskis sakė, kad Lietuvai siūlomas variantas yra unikalus, ne toks pats kaip kitose šalyse, kuriose valstybės miškus valdo viena įmonė, nes mūsų šalyje liktų 25 urėdijos, tiesa, ne kaip atskiros įmonės, bet kaip filialai. Pabrėždamas ekonominę siūlomos miškų reformos naudą Ramūnas Karbauskis sakė, kad nėra įžvelgiama šios reformos rizikų, kad nuogąstavimai neatlaiko kritikos, kad, anot jo, ir šiuo metu tos rizikos egzistuoja. Jis taip pat tvirtino, kad visi pasiūlymai ir idėjos dėl miškų reformos projekto svarstymo stadijoje irgi bus priimamos, kad skubos nebus, nes poreikio tam didelio nėra. Spaudos konferencijos vaizdo įrašą galite pasižiūrėti LR Seimo interneto svetainėje čia.

Plačiau >>

Linas Balsys: Lietuvos miškai verčiami buldozeriu

2017 03 16

Seimo narys Linas Balsys spaudos konferencijoje priminė, kad apie valstybinių miškų reformą Seime kalbama jau seniai ir kad būdamas Seimo nariu anoje kadencijoje jis įžvelgė daugiau skaidrumo, nes tą retoriką, ant Lino Balsio, kurią jis girdi ir dabar, tada kartodavo stambiojo medienos perdirbimo pramonės lobistai, labai įtakingi žmonės, labai aktyviai dirbę su Seimo nariais ir bandę tą reformą prastumti. Lino balsio spaudos konferencijos įrašą galite pasižiūrėti LR Seimo interneto svetainėje čia.

Nuotrauka - Gintarės Janikienės.

Plačiau >>

Generalinė miškų urėdija panaikino savo paskyrą socialinio tinklo svetainėje

2017 0 16
 
Generalinė miškų urėdija pranešė atsiribojanti nuo jos "Facebook" paskyroje atsiradusių nuorodų. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo įsakymu 2017 m. kovo 14 dieną sudaryta darbo grupė nagrinėja GMU "Facebook" paskyroje pasidalintos nuorodos į neigiamą informaciją apie valstybinių miškų reformą patalpinimo aplinkybes. Generalinio miškų urėdo 2017 m. kovo 16 d. įsakymu GMU paskyra socialinio tinklo svetainėje "Facebook" panaikinta.
Generalinės miškų urėdijos informacija
Plačiau >>

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas: ši reforma man yra ypač svarbi

2017 03 16

„Aš aplinkosaugos idėjoms paskyriau 29 gyvenimo metus, ir ši reforma man yra ypač svarbi. Pertvarka turi vesti tvarios miškininkystės link, atsižvelgiant ne tik į gyvosios gamtos poreikius, bet ir socialines reikmes. Siūlomas vienos įmonės variantas sudarytų prielaidas racionaliau paskirstyti darbus, atsižvelgus į nedarbą ir gamtinį jautrumą regionuose. Ten, kur didesnis gamtinis jautrumas ir socialinė atskirtis, būtų siekiama labiau pasitelkti žmonių darbą ir netgi kurti papildomas darbo vietas”, – pabrėžia aplinkos ministras.

Plačiau >>

Miško ruošos darbus reikia laikinai atidėti

2017 03 15
 
Miškuose jau prasidėjo pavasarinis, pats jautriausias jų gyventojams tuoktuvių ir poravimosi metas. Nebegalima jų trikdyti, ypač saugomose teritorijose, todėl miško ruošos darbus reikia atidėti. Miško kirtimų taisyklės draudžia nuo šiandien, kovo 15-osios, iki rugpjūčio 1 d. visų nacionalinių parkų miškuose, visuose II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III miškų grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kirsti ir ištraukti medieną.
 
Plačiau >>

Kodėl miškininkai ieško užtarėjų

2017 03 14
 
"Jaudina tai, kad mes, Lietuvos miškininkai, nuo mus ir miškus liečiančių pokyčių svarstymo esame nušalinti. Maža to, mes dabar esame viešai juodinami. Ar valdininkai, ateinantys su gerais ketinimais, taip elgtųsi? Paprastas patarimas Aplinkos ministrui: jeigu jau miškininkai tokie blogi, uždrauskite kurį laiką kirsti miškus ir jie netruks išsivaikščioti", - sako Vainagių girininkijos girininkas Stasys Gliaudys, jo nuomonę paskelbė naujienų portalas "Lzinios.lt", šį straipsnį galite perskaityti čia.
Plačiau >>

Medžioklės plotų žemėlapis prieinamas ir visuomenei

2017 03 13
 
Visuomenė jau gali neatlygintinai naudotis šalies medžioklės plotų žemėlapiu – jis įdėtas Lietuvos erdvinės informacijos portale. Šiame skaitmeniniame žemėlapyje pažymėti medžioklės plotų vienetai, nubrėžtos jų ribos, nurodyti naudotojų pavadinimai.
Plačiau >>

Kas laukia medienos eksporto, pertvarkius urėdijas?

2017 03 13
 
Vyriausybės patvirtinta miškų urėdijų pertvarka turės įtakos ir prekybai mediena iš valstybinių miškų. Aplinkos ministerija siūlo jos nekeisti – leisti įsigyti ir mažus, ir didelius medienos kiekius, palikti atvirus aukcionus, kuriuose galėtų dalyvauti ir smulkūs, ir stambūs pirkėjai. Naujovė būtų tik ta, kad medienos aukcione įsigiję pirkėjai ją galėtų pasiimti iš artimiausio miško. Plačiau apie tai "Lrytas.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Prezidentė: miškų reformą reikia pagrįsti

2017 10
 
Reformą reikia paaiškinti ir įtikinti jos nauda, sako prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vyriausybės planams pertvarkyti urėdijas susidūrus su kliūtimis Seime.
 
„Miškų reforma – pirmasis pavyzdys, kad patyrimo, kaip daryti reformas, mažoka, tiek Vyriausybėje su naujais jaunais ministrais, tiek Seime. Čia elementariausia taisyklė – reikia pirmiausia turėti aiškią reformos eigą, pagrįstą tikslais ir poreikiais, antra, pristatyti ir įtikinti ir politikus, ir Seimą, ir visuomenę, ir sektoriaus žmonės, taigi pradėti nuo reformos pagrindimo“, – ketvirtadienio rytą LRT radijo transliuotam interviu sakė D.Grybauskaitė. Pasak jos, nepagrindus ir nepaaiškinus reformos, be reikalo kyla sumaištis, o tuo netrunka pasinaudoti pertvarkas stabdyti suinteresuotos grupės.
 
Plačiau apie tai skaitykite straipsnyje, paskelbtame 2017 03 09 interneto svetainėje www.diena.lt čia.
Plačiau >>

Žvejams mėgėjams - patogesnė Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema

2017 03 10
 
Aplinkos ministerijai modernizavus Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS), ji tapo dar patogesnė žvejams mėgėjams. Viena iš naujovių – sudaryta galimybė Lietuvos piliečiams užsakyti žvejybos leidimus ir užsieniečiams. Tereikia pasirinkti anglišką svetainės versiją ir leidimo paraiškoje vietoj asmens kodo nurodyti užsieniečio gimimo datą.
Plačiau >>

Kovo 10-12 dienomis - 40-ies paukščių savaitgalis. Laikas kelti inkilus

201 03 10
 
Nuo seno kovo dešimtąją Lietuvoje švenčiamos paukščių sugrįžtuvės. Ši diena pavadinta 40 paukščių diena, nes manoma, kad maždaug tiek jų rūšių išskrenda žiemoti į svečias šalis ir pavasarį grįžta į gimtinę. Šiandien jau yra sugrįžę dešimtys sparnuočių rūšių.
 
 
Kaip sakė Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys, pastebėti prie pat marių vandens skrendantys gausūs pempių pulkai, vis dažniau pasirodo didieji kormoranai. Sugrįžo dūminės raudonuodegės, liepsnelės, juodieji ir amaliniai strazdai, kikiliai, perkūno oželiai ir daug kitų mūsų krašto paukščių. Užlietuose Nemuno deltos plotuose laikosi gausūs pilkųjų, želmeninių ir baltakakčių žąsų pulkai, smailiauodegės antys, gulbės giesmininkės ir gulbės nebylės.
 
Su mūsų krašto sparnuočiais išsamiau susipažinti kviečia Lietuvos zoologijos sodas, kuris šiandien, šeštadienį ir sekmadienį organizuoja „40 paukščių savaitgalį“.
Plačiau >>

Elektronine apskaitos sistema "Miško skaita" miškų urėdijos naudojasi jau 10 metų

2017 03 09
 
Keičiantis miškų valdymo procesams, viena po kitos, buvo kuriamos ir kompiuterinės programos šių procesų įgyvendinimui. Jau daugiau nei dešimt metų miškų urėdijos ūkinių darbų ir medienos apskaitai naudoja Girininkijoje vykdomų ūkinių darbų ir medienos apskaitos programą „Miško skaita“, itin svarbi jos dalis - centralizuota duomenų bazė. Atsižvelgdamos į savo poreikius ir rinkos pasiūlą regionuose, miškų urėdijos įsigijo kirtingas buhalterinės apskaitos programas,  todėl šiuo metu jos naudojamos penkios: "DB Apskaita", "Euroskaita", "Progra", "Stekas", "Eglutė".
 
2016 m. pabaigoje  keturiose miškų urėdijosebuvo pradėtas vykdyti Integruotos miškų ūkio veiklos apskaitos informacinės sistemos (IMŪVIS) diegimas, jų patirtimi bus remiamasi įdiegiant sistemą visose miškų urėdijose. IMŪVIS perims didelę dalį visų iki šiol veikiančių skirtingu architektūriniu pagrindu naudojamų morališkai pasenusių programų funkcijų. IMŪVIS suvienodinamos duomenų įvedimo metodikos ir formos, naudojama vieninga duomenų bazė, įdiegtos integracijos su kitomis sistemomis, o sistemos saugumui užtikrinti naudojami du nutolę duomenų centrai.
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Plačiau >>

Reformas drožia - lekia skiedros

2017 03 09
 
"Miškų ūkio reformą remia šalies vadovė, premjeras Saulius Skvernelis, balsuoti už ją Seime pasiryžę ir valstiečiai-žalieji, petį pakišti žada ir opozicijoje esantys konservatoriai. Premjeras ne kartą priminė, kad miškai turi duoti naudą valstybei ir žmonėms. Tai – jiems priklausantis turtas, todėl reikia užtikrinti, kad pirmiausia ir būtų tenkinami jų poreikiai. Ekspertai kartu pabrėžia, kad nėra normali padėtis valstybėje, kai 42 urėdai savo interesų įkaitais laiko 3 mln. šalies gyventojų. Atrodo, kad tik valdančiosios koalicijos partneriai – socialdemokratai antrą kartą mėgins stabdyti pažangą – kaip tai padarė savo valdymo metais." - rašoma "Verslo žinių" redakciniame straipsnyje, kurį visą galite paskaityti čia.
Plačiau >>

Svarbios srities reforma: apie sąmokslo teorijas, „teistus už gerus darbus“ ir elito pramogas

2017 03 08
 
DELFI konferencijoje trečiadienį lankėsi aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir Tauragės miškų urėdas Robertas Piečia. Buvo diskutuojama apie miškų reformą, korupcijos atvejus Lietuvos miškų sistemoje, urėdų organizuojamas medžiokles svarbiems asmenims ir kitas problemas.
 
„Diskusijos visada buvo galima tikėtis, nes jau trečią kartą yra daroma reforma ir praeitų pertvarkų patirtis leido prielaidą turėti, kad pasipriešinimas bus. Matyt natūralu, miškų urėdijos savo autonomijos nenori prarasti ir būdamos įtakingos regionuose, jos turi instrumentus tai diskusijai eskaluoti“, - paklaustas, kaip sekasi atlaikyti viešojoje erdvėje kilusį pasipriešinimą sakė K. Navickas.
Plačiau apie tai skaitykite straipnyje "Delfi.lt' čia.
Plačiau >>

Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovų protesto prieš planuojamą miškų valdymo reformą akcija

2017 03 08

Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai kovo 8 d. prie Vyriausybės rūmų surengė protesto akciją prieš Ministrų Kabineto pritarimą planuojamai valstybinių miškų valdymo reformai, numatančiai 42 atskirų urėdijų sujungimą į vieną valstybinę įmonę. 

Plačiau >>

Vyriausybė pritarė planams reformuoti urėdijas

2017 03 08
 
Trečiadienį Ministrų Kabinetas išreiškė pritarimą planuojamai valstybinių miškų valdymo reformai, numatančiai 42 atskirų urėdijų sujungimą į vieną valstybinę įmonę. Projektą Vyriausybės posėdyje pristatęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas teigė, kad tai būtų viena nuosaikiausių reformų, kuri nesudarys prielaidų miškų privatizavimui ar išskirtinių sąlygų dideliems medienos prekybininkams.
Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale "Delfi.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Saulius Skvernelis tikisi, jog Seimas pritars urėdijų reformai

2017 03 08
 
Premjeras Saulius Skvernelis neabejoja, jog Seimas jau pavasario sesijoje pritars Vyriausybės siūlomai urėdijų reformai, ir reali pertvarka bus pradėta 2018 metų pradžioje. Anot jo, Vyriausybės sprendimas yra pirmas žingsnis.
 
„Jeigu mes kalbame apie efektyvų valstybės įmonių valdymą, apie mūsų miškų išsaugojimą, priežiūrą, atkūrimą, depolitizavimą, skaidrių valdybų paskyrimą ir skaidrų vadovų atrinkimą, tai nepritarti tokiems tikslams nėra jokio argumento. Aš manau, kad (pasipriešinimas reformai – BNS) yra vienas iš esminių dalykų, susijęs su tuo, jog šis sektorius yra politizuotas“, – po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė S.Skvernelis.
www.15min.lt
Plačiau >>

Prieš svarstymą Vyriausybėje Viktoras Pranckietis žada palaikyti urėdijų pertvarką

2017 03 08
 
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sako, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija vieningai palaikys Vyriausybės siūlymą dešimtis miškų urėdijų sutelkti į vieną valstybinę įmonę. „Jau šiandien galėčiau sakyti, kad iš valstiečių ir žaliųjų frakcijos išeisime su vieninga nuomone ir manau, kad nebus didelių problemų dėl Vyriausybės sprendimo palaikymo dėl miškų reformos“, – Žinių radijui trečiadienį sakė V .Pranckietis. Plačiau apie tai - portale "Lzinios.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Visuomenininkai prie Vyriausybės rengs akciją prieš urėdijų reformą

2017 03 07
 
Trečiadienį nevyriausybinių organizacijų atstovai prie Vyriausybės surengs pilietinę akciją, prašydami stabdyti Aplinkos ministerijos rengiamą valstybinių miškų valdymo reformą. Antradienį apie vyksiančią akciją keliolikos organizacijų vardu paskelbė „Lietuvos žaliųjų judėjimas", kurio pirmininkas Rimantas Braziulis Eltą informavo, kad į V. Kudirkos aikštę trečiadienį atvyks iki 15 žmonių. Pranešime teigiama, kad Aplinkos ministerijos reforma yra skubota bei žalinga. Pla2iau apie tai - naujienų portale "Respublika.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Apnuogino planuojamos valstybinių miškų reformos tikslus, užkulisius ir grėsmes

2017 03 07
 
Situacija dėl valstybinių miškų sistemos pertvarkos kaista iki raudonumo. Aplinkos ministerijos (AM) parengtam reformos projektui priešinasi miškininkystės mokslininkai, urėdijos, buldozeriu stumiamą reformą kritikuoja regionų savivaldybių vadovai ir ministrą delegavusios „valstiečių“ frakcijos Seimo nariai. Kovo 3 d. Panevėžyje susitikims su ministru Kęstučiu Navicku konstatuota: ministerijos parengtas projektas – be stuburo ir visiškai „žalias“,  ministras neturi atsakymų į esminius reformos klausimus. „Gimtasis…“ pateikia diskusijos, kurią organizavo Seimo narys Jonas Jarutis, ištraukas. Pokalbio su aplinkos ministru ištraukas skaitykite interneto svetainėje www.grokiskis.lt paskelbtame staripsnyje čia.
Plačiau >>

V. Vingrienė. Prieš skubėdami saugoti atogrąžų miškus, pirmiausia pasirūpinkime savuoju

2017 03 07

Per neeilinį Miškininkų sąjungos suvažiavimą Raudondvaryje karo kirvį iškasusią rezoliuciją priėmę miškininkai teigė nematę kitos išeities – esą skubotai priimamos reformos kontekste akivaizdu, kad jų nuomonė jau neberūpi, nes yra „kita nuomonė“. Ta „kita nuomonė“ suformuota viešojoje erdvėje ir pagrįsta ne duomenimis ar faktais, bet tik atvejais. Ar miškininkas žino, ko reikia Lietuvos miškui? Dabartinė situacija gali lemti ir neigiamą atsakymą. Suprantu, kad urėdų jau nebus klausoma, bet dar yra ir girininkų, eigulių, mokslininkų. Ar jų pozicija taip pat klaidinga?
 
Visą Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narės Virginijos Vingrienės pasisakymą skaitykite naujienų portale "Delfi.lt" 2017 03 06 paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Miškininkai surinko per 3 tūkst. parašų prieš urėdijų reformą

2017 03 07
 
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF) aukščiausiems šalies vadovams įteikė sąrašą su beveik 3150 asmenų parašais, kurie pasisako prieš Aplinkos ministerijos planuojamą urėdijų reformą. Federacija savo kreipimąsi adresavo Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, Premjerui Sauliui Skverneliui ir kitiems pareigūnams. Plačiau apie tai - "Delfi.lt" publikuotame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Aplinkos ministerija: darbuotojų apsauga – vienas pagrindinių tikslų

2017 03 07
 
Šiandien aplinkos viceministras Martynas Norbutas susitiko su Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininke Inga Ruginiene. Susitikimo metu buvo pristatytas Aplinkos ministerijos inicijuotas susitarimas, kuriuo siekiama užtikrinti valstybinių miškų valdymo sistemoje dirbančių žmonių tinkamą apsaugą. Susitikime viceministras akcentavo, kad būtina koncentruotis ne į diskusijas dėl pertvarkos modelio, o ieškoti bendrų sprendimų maksimaliai apginant darbuotojus ir užkertant kelią grėsmėms.
 
„Darbo kodeksas numato, kad įmonės reorganizavimas negali tapti priežastimi nutraukti su darbuotojais darbo santykius. Todėl Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, pastarajai siūlo raštu patvirtinti susitarimą, kad pertvarkos metu turės būti užtikrintos darbuotojų darbo, ekonominės bei socialinės teisės“, - sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas.
Plačiau >>

Ultimatumas Vyriausybei: 30 urėdijų arba streikas

2017 03 06
 
Vyriausybei šį trečiadienį gali tekti formaliai pritarinėti numatomai 42 urėdijų reformai prieš „Gedimino 11“ langus streikuojant urėdų mobilizuotiems miškininkų atstovams.
 
„Arba priimate miškininkų pasiūlymą – 30 urėdijų su juridiniu asmens statusu (formaliai tai skamba - pradėti derybas iki kovo 8 d.) arba streikas. Kaip žinia, savaitė pasibaigė LRV pasitarime pritarus vienos įmonės steigimui“, – taip savo „Facebook“ paskyroje Kęstutis Navickas, aplinkos ministras, pakomentavo š. m. vasario 25 d. įvykusiame miškininkų suvažiavime pateiktą rezoliuciją.
 
Praėjusią savaitę Vyriausybė iš esmės pritarė ministro Navicko siūlomai urėdijų pertvarkai. Aplinkos ministerija siūlo 42 miškų urėdijas konsoliduoti į VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“. Tokioms Miškų įstatymo pataisoms priešinasi savo postų bei įtakos vietos valdžiai ir Seimo politikams-vienmandatininkams regionuose nenorintys parasti urėdai.
 
Dėl urėdijų pertvarkos Vyriausybė formaliai apsispręs š. m. kovo 8 d. posėdyje – dienos, kurią miškininkai įvardija kaip datą, iki kurios nesulaukę reikalaujamų derybų paskelbs įspėjamąjį streiką dėl „nekvalifikuotai ir neskaidriai“ vykdomos valstybinių miškų valdymo reformos.
Visą naujienų portale "Vz.lt" paskelbtą Daliaus Simėno straipsnį skaitykite čia.
Plačiau >>

Ar urėdijų reformoje galima įžvelgti stambiojo medienos verslo interesų?

2017 03 04

Naujosios valdžios rengiamą valstybinę miškų ūkio sektoriaus pertvarką, pagal kurią ketinama naikinti šiuo metu egzistuojančias 42 urėdijas, kritikuoja net kai kurie valdantieji socialdemokratai ir „valstiečiai“. Kritikų nuomone, reformos šalininkai galimai atstovauja stambiosios medžio apdirbimo pramonės interesams ir atveria kelią nežabotam miškų kirtimui, kaip Latvijoje. Tuo metu aplinkos apsaugos ministras Kęstutis Navickas, kalbėdamas portalui LRT.lt, tokius priekaištus atremia ir žada, kad reforma pasitarnaus gamtos apsaugai.

Visą naujienų portale "Bernardinai.lt" 2017 02 28 paskelbtą straipsnį galite paskaityti čia.

Plačiau >>

Kodėl, norint restauruoti bažnyčios bokštą, reikia griauti visą pastatą?

2017 03 04
 
Naujienų portale "Vz.lt" paskelbtas Vainagių girininkijos girininko Stasio Gliaudžio komentaras, jame autorius sako:
 
"Bet jeigu tikime evoliucija, turime tikėti ir įvairovės pranašumais. Kad po Aplinkos ministerijos perversmo didžiausią Lietuvos turtą valdys patys protingiausi, patys sąžiningiausi ir patys geriausiai išmanantys miškininkystę, manau, iliuzija. Miškų valdymo centralizavimas sudarys prielaidas medienos gamybos ir pardavimo monopolizavimui. O kur monopolis, ten apie skaidrumą negali būti nė kalbos. Jeigu kada nors „prisidirbs“ kelios urėdijos, tai bus nepalyginamai mažesnis nuostolis, negu ateityje sužinojus, kad šiandien valdžios viršūnių per prievartą kuriamą įmonę kažkas tyliai „prichvatizavo“.

Visą komentarą galite paskaityti čia.čia.

Plačiau >>

R. Lapinskas. Atsakymas M. Norbutui: kodėl ir vėl miškų reformai sunkiai sekasi

2017 03 04
 
"Aš Miškininkų sąjungos suvažiavime išgirdau štai ką: valstybiniai miškininkai pasiruošę pokyčiams ir valstybinių miškų sistemos tobulinimui. Jau praėjusiais metais buvo sudaryta speciali komisija, kuri nagrinėjo įvairius valdymo sistemos modelius ir suformulavo tam tikrus pasiūlymus. Tačiau yra visiškai aišku, kad į profesionalų nuomonę net nebuvo pažvelgta, diskusijų nebuvo, ir visas šis darbas yra metamas į šiukšlių dėžę", - sako Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas. Visą jo pasisakymą skaitykite "Delfi.lt" paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Uredijų reforma - politinis spektaklis?

2017 03 02
 
"Toliau laužomos ietys dėl urėdijų. Prie jos palaikymo „netikėtai“ prisijungė Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ir tuo aiškiai parodė, kad reforma tėra banalus „sostų karų“ žaidimas – eilinis politinio spektaklio veiksmas. Kaip viskas atrodytų, jeigu būtų iš tiesų norima padaryti gerą ir kokybišką urėdijų reformą: kad ir žmonės, ir regionai, ir valstybė išloštų?" - rašoma Europos Parlamento nario Valentino Mazuronio straipsnyje, publikuotame www.lzinios.lt, jį galite paskaityti čia.
Plačiau >>

2016 metais miškų valdytojai į valstybės biudžetą sumokėjo 10 mln. eurų privalomųjų 5 proc. atskaitymų

2017 03 02
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos š. m. vasario mėnesio duomenimis, pernai miškų valdytojai į valstybės biudžetą sumokėjo 10 mln. eurų privalomųjų 5 proc. atskaitymų: 7,1 mln. eurų miškų urėdijos (2015 m. – 7,2 mln. eurų) ir 2,9 mln. eurų privačių miškų valdytojai (2015 m. – 2 mln. eurų). Be to, į valstybės biudžetą sumokėta 0,8 mln. eurų piniginių kompensacijų už miško pavertimą kitomis naudmenomis (2015 m. – 1 mln. eurų). Lėšos bendrosioms miškų ūkio reikmėms surenkamos iš privalomųjų 5 proc. atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką ir sumokėtų piniginių kompensacijų už miško pavertimą kitomis naudmenomis. 
Plačiau >>

Ukmergės miškų urėdija nesutinka su Aplinkos ministerijos pastaba apie galimą neveiklumą saugant mišką nuo savavališko kirtimo

2017 03 01
 
Aplinkos ministerija pranešė, kad korupcijos prevencijos „Karštoji linija“ padėjo atskleisti įžūlų pažeidimą – neteisėtą valstybinio miško Marijampolio k., Paberžės sen., Vilniaus r. kirtimą, kuriuo padaryta žala siekia tūkstančius eurų. Kaip teigiama ministerijos pranešime, š. m. vasario pradžioje, gavus pranešimą,  tyrimą atlikę Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai nustatė, kad VĮ Ukmergės miškų urėdijos valdomame valstybiniame miške Giedraičių girininkijoje neteisėtai nukirsta 80 medžių – daugiau nei 35 kietmetriai medienos.
 
"Nors pagal įstatuose numatytas funkcijas mišką nuo savavališko miško kirtimo ir miško išteklių grobstymo privalo saugoti VĮ miškų urėdijos, šiuo atveju už laiku išaiškintą pažeidimą reikia dėkoti neabejingiems piliečiams, kurie apie pažeidimą laiku pranešė „Karštąja linija“, – konstatuojama Aplinkos ministerijos pranešime.
 
Reaguodama į viešą pastabą Ukmergės miškų urėdija informavo, kad jos darbuotojai atliko visus būtinus tyrimo veiksmus, 2017 m. vasario 19 dieną surašė administracinio nusižengimo protokolą ir 2017 m. vasario 20 dieną priėmė nutarimą administracinio nusižengimo byloje, kartu įpareigojo pžeidėją atlyginti žalas, padarytas urėdijai ir aplinkai. Apie savavališko kirtimo tyrimo rezultatus Valstybinės miškų tarnybos Vilniaus teritorinis poskyris buvo informuotas 2017 m. vasario 20 dieną.
Plačiau >>

Tekinti sulą – ne iš kiekvieno klevo ar beržo

2017 03 01
 
Jau beveik įpusėjo tas trumpas laikotarpis, kai, bundant pavasariui, iš klevų tekinama sula. Po savaitės kitos „prabus“ ir beržai. Jie sulauks dar daugiau sulos tekintojų. Gamtosaugininkai primena, kad tekinti sulą galima toli gražu ne iš kiekvieno po ranka pasitaikiusio klevo ar beržo. Kaip nustato Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka, valstybinėje žemėje sulą leidžiama tekinti tik iš tų medžių, kurie bus kertami ne vėliau kaip po penkerių metų ir kurių skersmuo ne plonesnis kaip 20 cm. Jeigu medis bus nukirstas ne vėliau kaip po metų, jo skersmuo gali būti ir mažesnis.
Plačiau >>

V. Pranckietis: jeigu urėdijų reforma būtina siekiant narystės EBPO, privalome ją vykdyti

2017 02 28
 
Pirmadienį su Kauno miškininkais susitikęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pabrėžė, kad valstybė privalo žiūrėti plačiau nei vienos visuomenės grupės interesai ir įvykdyti urėdijų reformą.
 
„Pasitraukti Vyriausybė negali, jeigu mes norime atsirasti tame klube. Priimkite tai kaip blogą sąlygą, bet jeigu turime – nenaudočiau žodžio paaukoti – bet jeigu turime reorganizuoti šitokiu būdu dėl to, kad atsirastume EBPO, turbūt yra verta atsirasti EBPO“, – Kauno miškų urėdijoje kalbėjo V. Pranckietis.
 
„Mes esame atsakingi už visą Lietuvą, negalime būti atsakingi tiktai už miškininkystę ar kitas dalis“, – pridūrė jis.
 
Vėliau BNS jis patvirtino, kad palaiko reformą ir ruošiasi už ją balsuoti svarstyme Seime.
Plačiau >>

Aplinkos viceministras M. Norbutas: miškininkai kvietė bendradarbiauti, o pasiūlė kariauti

2017 02 28
 
Aplinkos viceministro Martyno Norbuto pranešimas:
 
Miškininkai kvietė bendradarbiauti, o pasiūlė kariauti – būtent tokį įspūdį buvo galima susidaryti praėjusį šeštadienį vykusiame Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavime. Daugelis pranešėjų renginyje akcentavo, kad nei apkasai, nei žmonių skirstymas į savus ir svetimus, niekur neveda. Ši mintis ne kartą buvo pakartota ir aplinkos ministro Kęstučio Navicko.
 
Vis dėlto, renginiui įpusėjus, miškininkų bendruomenės pakviestų svečių pareiškimai darėsi vis aršesni. Ministerijos atstovams imta grasinti miškininkų darbuotojų interesus palaikančių Europos organizacijų įsikišimu, pareikalauta valstybinių miškų ūkio pertvarkos sumanytojų trauktis, užsiminta ir apie neva „aukščiau“ esančias jėgas, kurios suinteresuotos permainomis.
Plačiau >>

Alfredas Stasys Nausėda: miškininkų visuomenė ir Seimo nariai nepakankamai žino apie numatomą pertvarką

2017 02 27

"Pasakysiu atvirai: mane labai neramina tai, kad per šią miškų reformą bus sukurta viena įmonė, kuri palaipsniui gali pavirsti į monopolistinę – ji užims visą rinką ir diktuos savo sąlygas, be to, gali būti sudarytos visos sąlygos privatizuoti valstybinius miškus arba juos nuomoti", - sako Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas Alfredas Stasys Nausėda. Jo nuomone, miškininkų visuomenė ir Seimo nariai nepakankamai žino apie numatomą pertvarką. Daugiau šio Seimo nario įžvalgų skaitykite portale "15min.lt" paskelbtame straipsnyje čia.

Plačiau >>

Aplinkos ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl saugomų teritorijų valdymo

2017 02 27
 
Šių metų sausį aplinkos ministras Kęstutis Navickas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai bei valstybinių parkų ir rezervatų direkcijoms išplatino viešą pranešimą dėl planuojamų permainų saugomų teritorijų sistemoje, prašydamas teikti pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo. Aplinkos ministerija visus suinteresuotus asmenis taip pat kviečia aktyviai diskutuoti ir siūlyti, kaip saugomų teritorijų valdymo srityje sukurti naują, efektyviai veikiančią struktūrą.
Plačiau >>

Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimo delegatai paskelbė rezoliuciją ir kreipmąsi

2017 02 27
 
2017 m. vasario 25 d. Raudondvaryje įvyko Lietuvos miškininkų sąjungos neeilinis suvažiavimas, kuriame diskutuota dėl LR Aplinkos ministerijos parengtos valstybinių miškų valdymo reformos. Aplinkos ministerija pasiryžusi šiuo metu esančias 42 miškų urėdijas pertvarkyti į vieną valstybės valdomą įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“ su 25 padaliniais visoje šalyje.
 
Suvažiavimo darbe be delegatų dalyvavo didelis svečių būrys: Europarlamentaras Valentinas Mazuronis, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, Seimo nariai Juozas Olekas, Virginija Vingrienė, Simonas Gentvilas, aplinkos ministras Kęstutis Navickas, viceministras Martynas Norbutas. Taip pat dalyvavo AM Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis, generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis, jo pavaduotojai Valdas Vaičiūnas ir Andrius Vancevičius, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas, Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinės sąjungos federacijos pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas Edmundas Bartkevičius ir kiti.
 
Miškininkai teigė palaiką permainas, tačiau siekia Lietuvos interesus geriausiai tenkinančios valstybės miškų politikos. Norima, kad Aplinkos ministerija parengtų kaštų ir naudos analize grįstą profesionalią valstybinių miškų valdymo reformą. Joje turėtų būti aiškiai įvardinti būsimos reformos tikslai, atliktos visų galimų reformos alternatyvų ekonominis pagrindimas, įvertintos galimos neigiamos socialinės ir kitos pasekmės.
 
„Mes esame Lietuvos valstybės pareigūnai, paskirti rūpintis Lietuvos valstybės miškais. Aukščiausių valstybės pareigūnų buvome apšmeižti, išvadinti sovietmečio paveldu ir paversti savo tėvynės priešais, nenorinčiais permainų ir geresnio gyvenimo. Atvirai ir garsiai sakome - norime permainų, skaidrumo ir didesnio efektyvumo. To siekiame visą nepriklausomybės laikotarpį“, – po suvažiavimo išplatintame pranešime cituojamas Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas Edmundas Bartkevičius.
Plačiau >>

Socialdemokratas Juozas Olekas išdėstė, kodėl nepalaikys reformos, kuria 42 urėdijas siekiama sujungti į vieną

2017 02 24

„Valstiečių“ parengta miškų urėdijų reforma gali tapti pirmu rimtu išbandymu valdančiųjų koalicijai. Socialdemokratai jau pareiškė, kad reformos, kuria 42 urėdijas siekiama sujungti į vieną, nepalaikys. Penktadienį Seime vykusioje konferencijoje socialdemokratas Juozas Olekas aiškiai išdėstė, kodėl neis koja kojon su koalicijos partneriais „valstiečiais“. Plačiau apie tai skaitykite naujienų portale "Alfa.lt" paskelbtame straipsnyje čia.

Plačiau >>

Urėdijų pertvarką visiškai remia ir šalies Prezidentė

2017 02 24

Viešojoje erdvėje kaistant diskusijoms dėl Aplinkos ministerijos inicijuotos valstybinių miškų ūkio valdymo reformos, šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė urėdijų pertvarką, kaip ir geležinkelių bei Registrų centro, pavadino kovos su nomenklatūrinio valdymo ir korupcija simboliu.

„Urėdijų reforma pribrendo seniai, miškų sistemos reformavimas buvo atliktas praktiškai visoje Europoje. Pas kaimynus Latvijoje, Estijoje – 1999 metais. Mes vėluojame. Tiek urėdijų sistema, tiek geležinkeliai, tiek Registrų centras buvo naudojami kaip nomenklatūrinio valstybės valdymo įmonės“, – šiandien, kaip pranešė BNS, žurnalistams sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Svarbiausia, pasak šalies vadovės, kad Seimas pavasario sesijoje pritartų šių institucijų reformoms. 
Plačiau >>

Stasys Pališkis: Ko nori urėdai? Nesunaikinti Lietuvos miškų

2017 02 23
 
"Visuomet maniau, kad šiose pareigose dirbu dėl to, kad esu profesionalus miškininkas, kad geri mūsų urėdijos ūkiniai rezultatai, kad auginame ir atsakingai rūpinamės mišku, kad suburtas profesionalų kolektyvas, kuriame, galime didžiuotis, „užauginome“ jau 3 urėdus, sėkmingai besidarbuojančius kitose urėdijose", - sako Šiaulių miškų urėdijos miškų urėdas Stasys Pališkis. Visą jo straipsnį skaitykite naujienų portale "15min.lt" čia.
Plačiau >>

Sunerimę urėdai teigia, kad urėdijų reformą užsakė verslo grupuotės

2017 02 23
 
E. Jakilaitis: Sakote, kad šią reformą užsakė kelios stambios medienos perdirbimo įmonės?
 
S. Lazauskas: 2008 metais spaudoje buvo rašyta, kad „Ikea“ ruošiasi reformuoti urėdijas ir įkurti vieną įmonę. Tuo metu premjeru buvo Gediminas Kirkilas. Privatizuojant „Girių bizoną“ „Ikea“ atstovas iškėlė sąlygą, kad privatizuos ir investuos tik tada, kai bus tik viena urėdija. O viena urėdija reikalinga žaliavos valdymui. „Ikea“ Lietuvoje prekiauja, gamina.
 
Visą žurnalisto Edmundo Jakilaičio pokalbio su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku, socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotoju Juozu Oleku ir Kauno miškų urėdu Sauliumi Lazausku tekstą skaitykite naujienų portale www.lrt.lt čia.
Plačiau >>

Ministras Kęstutis Navickas: valstybiniai miškai ir jų tvarkymas liks valstybės rankose

2017 02 22
 
Pertvarkius valstybinių miškų ūkio valdymą šis sektorius taps skaidrus ir netemdomas politinės įtakos, valstybiniai miškai liks valstybės - teigia politinę atsakomybę už reformą prisiimantis aplinkos ministras Kęstutis Navickas, trečiadienį miškininkams skirtame kreipimesi paraginęs juos bendradarbiauti įgyvendinant reformą.
 
"Prisiimu politinę atsakomybę už tai, kaip ši reforma (jei, žinoma, pritars Seimas) bus įgyvendinama ir kokių rezultatų ji atneš. Tokiai mano politinei pozicijai pritaria ir ją tvirtai palaiko Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Užtikrinu, kad miškų ūkio reforma nepakeis esminės nuostatos, jog valstybiniai miškai ir jų tvarkymas liks valstybės rankose", - sako K. Navickas. 
 
Aplinkos ministras K. Navickas teigia matantis tam tikrų grupių siekį dezinformuoti ir skaidyti visuomenę, jis ragina miškininkus veikti solidariai. 
 
Plačiau - www.ve.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Miškų valdymo reformos kritikai perspėja apie galimus pavojus

2017 02 22
 
Dėl planuojamos valstybinių miškų valdymo reformos Lietuvos miškai gali atitekti į neįvardijamų grupuočių rankas, įsitikinęs Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Šimėnas, trečiadienį spaudos konferencijoje Seime pristatęs savo ir kitų ankstesnių kadencijų Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkų - Arvydo Bajoro, Algimanto Salamakino, Alfonso Vaišnoro - poziciją dėl minėtos reformos. Pristatytas kreipimasis skirtas Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui ir Seimo nariams. 
 
"Miškai yra vienas iš valstybės stabilumo objektų. Po 25 metų iškilo pavojus, kad valstybinių miškų valdymas gali atitekti į mums kol kas nežinomas rankas. Tvirtiname, kad tam tikros grupuotės nuolat siekia paveikti miškų ekosistemą savanaudiškais tikslais, tas siekis kartojamas po kiekvienų Seimo rinkimų naudojantis naujų Seimo narių patirties ir informacijos stoka", - teigia J. Šimėnas, pasak kurio, Latvijoje, kuri esą pristatoma kaip pavyzdys, miškus jau valdo nebe valstybės kapitalas. 
 
Visas straispnis publikuotas www.ve.lt čia.
Susijusi informacija skelbiama ir www.kaunodiena.lt čia.
Plačiau >>

Aplinkos ministro K. Navicko viešas kreipimasis į miškininkus

2017 02 22

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodo vis daugiau naujienų dėl valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarkos, suaktyvėjo diskusijos. Tai džiugina, tačiau aš, kaip aplinkos ministras, matau  ir nerimą keliančių ženklų. Pastebiu kai kurių suinteresuotų grupių intensyvų siekį manipuliuoti viešąja nuomone, supriešinti Aplinkos ministeriją ir miškininkų bendruomenę, tendencingai skleisti tikrovės neatitinkančią informaciją. Taigi – sąmoningai bauginti miškininkus tariamomis pertvarkos grėsmėmis ir klaidinti visuomenę.

Plačiau >>

Kitoks žvilgsnis į ateities miškininkystę

2017 02 22
 
Politikams, miškininkams, mokslininkams aktyviai diskutuojant dėl LR Vyriausybės siūlomos valstybinių miškų ūkio valdymo reformos modelio, dalis patyrusių miškininkystės specialistų tvirtina, kad vienos centrinės įmonės įsteigimas su jai pavaldžiais padaliniais be juridinio asmens statuso – ne panacėja. Esą suvaldyti visą miškų ūkį iš vienos būstinės bus sunku, dėl biurokratinių derinimų gali strigti konkretūs darbai, be to, nuorodos iš viršaus ne kiekvienam regioniniam padaliniui gali būti priimtini. Tad laukiamas ekonominis efektas ir grąža valstybei galbūt net sumažėtų. 
 
Buvęs ilgametis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vadovas dr. Albinas Tebėra pateikia savo įžvalgas. Jis orientuojasi į tris pagrindinius miškininkystės tikslus – miško išteklių (ateities miškų) vertės didinimą, grąžos valstybei didinimą ir racionalų miškų naudojimą bei šių siekių įgyvendinimo būdus.
 
"Pagal miškų našumą pasaulyje įsitvirtinome 14, o Europoje – 10 vietoje. Šiuo metu Lietuvos miškai produkuoja 250 m3/ha medienos. Palyginti su kaimynais, našesnius miškus turi tik vokiečiai. Latvijos miškų našumas nesiekia 200 m3/ha ir yra mažesnis negu Estijos", – pasakoja dr. Albinas Tebėra. Visą pokalbį skaitykite www.miskininkas.eu čia.
Plačiau >>

Seimo pirmininkas: urėdijų pertvarkai politinės valios užteks

2017 02 22
 
Aplinkos ministerijos siūlomai miškų urėdijų pertvarkai politinės valios užteks, tvirtina Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
 
„Atrodo, kad dabar nepritrūks politinės valios priimti tuos sprendimus, kurie yra subrendę“, - Žinių radijui trečiadienį sakė parlamento vadovas, klausiamas apie urėdijų reformą. Plačiau apie tai - straipsnyje, publikuotame www.kaunodiena.lt čia.
Plačiau >>

Aplinkos viceministras M. Norbutas: 156 buhalteriai – neefektyvaus valstybinių miškų ūkio valdymo pasekmė

2017 02 20
 
Aplinkos viceministras Martynas Norbutas teigia, kad VĮ miškų urėdijose dirbančių buhalterinės tarnybos darbuotojų skaičius – tai tik vienas iš iškalbingų faktų, iliustruojančių valstybinių miškų ūkio valdymo problemas. Vargu bau ar esama Lietuvoje tokių akivaizdžių pavyzdžių, kai dubliuojant ir leidžiant veikti 42 vienodas funkcijas turintiems juridiniams asmenis būtų taip neracionaliai naudojamos valstybės lėšos. Tačiau dabartinė tvarka, atrodo, tenkina nemažą dalį suinteresuotų asmenų, kurie visomis priemonėmis bando stabdyti Aplinkos ministerijos siekius padėtį keisti ir įsteigti VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“.
 
Jei 42 atskiros įmonės veikia pelningai – tai kam reikia jas jungti į vieną? To dažnai klausia reformos oponentai. Tačiau iš tiesų, miškų valdytojų deklaruojamas pelnas – tai tik įrankis nukreipti visų dėmesį. Tokiu būdu nenorima suteikti peno apmąstymams, kiek lėšų galima būtų sutaupyti efektyviau valdant miškų ūkį vienos įmonės rėmuose. Dar daugiau – pelno korta bandoma eliminuoti natūralų klausimą, kodėl vis mažiau lėšų kasmet buvo skiriama miškų urėdijų privalomiesiems miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbams. Galbūt prioritetai buvo ne ten, kur jie turėtų būti? O kur dar akį rėžiantys faktai apie atlyginimų netolygumus.
Plačiau >>

Miškų link artėja stiprus škvalas: atleis daug, tik dar nežino, ką

2017 02 20
 
2010 metais Varėnoje teko atleisti vieną girininką, mat siautęs škvalas tiesiog sunaikino jo girią. Tačiau dabar artinasi kur kas rimtesnė audra, urėdijose be darbo paliksianti mažiausiai 400 žmonių.
 
„Toks įspūdis, kad tuos pasiūlymus kūrė žmogus, kuris niekada miške nėra buvęs“, – 15min sakė Telšių miškų urėdas Bronislavas Banys. Skeptiškai į miškų reformą žiūri ir Varėnos urėdas Tomas Bazevičius. „Pasigendu skaičiavimų“, – sako jis.
 
Plačiau – Jurgitos Lapienytės ir Mariaus Jokūbaičio naujienų portale "15min.lt" publikuotame straipsnyje.
Plačiau >>

Valstybės miškų reforma - sprendimas ar nuosprendis?

2017 02 20
 
Vyriausybė nusitaikė reformuoti valstybės miškų valdymą – panaikinti urėdijas ir įkurti vieną valstybės įmonę. Pertvarkos sumanytojai kritikuoja urėdijas dėl neefektyvios veiklos, tačiau kartu pripažįsta, kad šis sektorius dirba pelningai. Miškininkai nuogąstauja, kad reforma sugriaus visą sistemą, tūkstančiai darbuotojų praras darbą, iš peties bus smogta kaimiškiems regionams, be to, atsiras valstybės miškų privatizavimo grėsmė.
 
Apie tai prie „Valstiečių laikraščio“ apskritojo stalo diskutavo Seimo nariai – Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Kazys Starkevičius, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas „valstietis“ Kęstutis Mažeika, socialdemokratas Algimantas Salamakinas, Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) prezidiumo narys prof. habil. dr. Antanas Juodvalkis, LMS Girininkų bendrijos pirmininkas Raimondas Juzikis, Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos urėdas Linas Bužinskas ir Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Jų įžvalgas skaitykite www.valstietis.tv3.lt paskelbtame Vidos Tavorienės straipsnyje.
Plačiau >>

Socialdemokratai abejoja urėdijų pertvarka, konservatoriai pasirengę padėti

2017 02 18
 
Buvęs premjeras Algirdas Butkevičius teigia pasisakantis už jo Vyriausybėje svarstytą idėją, kad iš pradžių urėdijų skaičius būtų sumažintas iki devynių. A.Butkevičiaus teigimu, tokį projektą palaikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir jis turėtų daugiau galimybių sulaukti paramos Seime. Plačiau apie tai skaitykite www.lrytas.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Girininko nuomonė dėl miškų urėdijų naikinimo

2017 02 14
 
"Man atrodo, kad žmonės užsimoję daryti revoliuciją, nepastebėjo, jog svarbiausios permainos jau įvyko. Šiandien girininkijos ir centras nėra du atskiri urėdijos padaliniai, dubliuojantys tas pačias funkcijas. Tai per ilgą laiką (pvz., Šiaulių miškų urėdijai 96 metai) suformuotas vientisas ir gerai suderintas mechanizmas. Jeigu laikrodį, esantį Šiauliuose padalinsime į dvi dalis ir vieną jo dalį iškelsime kažkur į Kauną – nesuprantu, kaip laikrodis veiks..?" – rašo Vainagių girininkijos girininkas Stasys Gliaudys savo laiške, kurį 2017 m. vasario 10 d. publikavo www.lzinios.lt, šio girininko poziciją galite perskaityti čia.
Plačiau >>

Kryžiaus žygis dėl valstybės miškų: „žaliųjų“ ministro sprinte – kyšančios verslininkų ausys, barjerai ir istorinė paralelė

2017 02 14

„Karas dėl valstybinių miškų vyksta nuo 1997 m. Per du dešimtmečius strateguoti įvairūs modeliai: viena įmonė pagal Akcinių bendrovių įstatymą, holdingai, „Visuomis“. Už visų šių valdymo modelių slypėjo aiškus tikslas: panaikinti 42 urėdijas, valstybinių miškų valdymą perimti į „vienas rankas“, ko visada siekė šalies stambieji medienos perdirbėjai. Tačiau politikams, suvokiantiems valstybinių miškų svarbą mūsų šalies ekonomikai, ekosistemai ir pagaliau visuomenei, pavyko atsilaikyti didžiuliam spaudimui.

Paskutinis reikšmingiausias „kryžiaus žygis“ už valstybinius miškus buvo 2015 m. pavasarį, kai 103 Seimo nariai įstatymu įtvirtino 42 urėdijas“, – rašoma Aldonos Minkevičienės 2017 m. vasario 4 d. www.grokiskis.lt publikuotame straipsnyje, jį visą galite paskaityti čia.

Plačiau >>

Prezidentės vyriausioji patarėja: valstybines įmones būtina reformuoti

2017 02 14

„Vyriausybės planuojama valstybinių įmonių reforma yra reikalinga, bet turi būti vykdoma atsakingai“, – šiuos šalies Prezidentės vyriausiosios patarėjos ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Linos Antanavičienės žodžius, pasakytus per „Žinių radiją“, cituoja naujienų agentūra „ELTA“. 
 
Pasak Linos Antanavičienės, valstybines įmones reikia optimizuoti. „Apie tai seniai kalbame. Ir ne tik mes, bet ir Europos Komisija, ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija nurodo mums šią sritį kaip nesutvarkytą. Tai, kad Premjeras kalba apie pertvarkas, yra labai gerai. Tačiau bet kokią reformą darant reikia labai įsigilinti ir pasiruošti“, – sakė Prezidentės vyriausioji patarėja. Ji pažymėjo, kad vienas iš neatidėliotinų sprendimų yra urėdijų optimizavimas. 
Plačiau >>

Aplinkos ministerija: be miškų urėdijų pertvarkos Lietuvai mažėja galimybių tapti EBPO nare

2017 02 14
 
Jeigu valstybės valdomos įmonės, ypač miškų urėdijos, nebus pertvarkytos pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, Lietuva 2018 m. gali būti nepakviesta tapti šios organizacijos nare. Tai per vakarykštį susitikimą su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku ir ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi pabrėžė Lietuvoje viešintis EBPO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Douglasas Frantzas.
 
Šis aukštas EBPO pareigūnas palankiai įvertino Kęstučio Navicko pristatytą siūlomą Lietuvos miškų ūkio valdymo pertvarkos modelį. Šis modelis paremtas urėdijų bendrųjų administracinių funkcijų centralizavimu – vietoj 42 dabartinių urėdijų veiktų viena valstybės įmonė, kurioje būtų sudaryta EBPO rekomendacijas atitinkanti valdyba su nepriklausomais jos nariais. Pasak Douglaso Frantzo, tai vienintelis geriausias konsolidavimo būdas.
Plačiau >>

Aplinkos ministerija: po reformos - didesnės algos miškininkams

2017 02 14
 
Planuojama valstybinių miškų ūkio valdymo reforma leis padidinti atlyginimus tiesiogiai miškuose dirbantiems specialistams, prisidės prie šalies regionų plėtros.
 
Naujoje valstybės įmonėje „Lietuvos valstybiniai miškai“ liks dirbti visi kvalifikuoti miškininkai (girininkai, eiguliai, medelynų specialistai ir pan.). Skaičiuojama, kad finansinė grąža valstybei bus maždaug ketvirtadaliu didesnė. Vienoje valstybės įmonėje centralizavus bendrąsias administracines miškų urėdijų funkcijas, kasmet būtų sutaupyta po 10 mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. eurų iš valstybės biudžeto. Šias lėšas bus galima panaudoti miškininkų darbo užmokesčiui didinti ir gamtosauginėms miško funkcijoms stiprinti.
 

„Asmeniškai įsipareigoju pasirūpinti, kad po reformos tiesiogiai miške dirbantiems specialistams būtų pakelti atlyginimai ir pagerėtų darbo sąlygos. Man, kaip aplinkos ministrui, yra svarbi miško kuriama vertė visoje ekosistemoje, ne tik jo ekonominė grąža“, – sako K. Navickas.
Plačiau >>

„INVL Asset Management“ siūlo investuoti į miškus

2017 02 14

"Veiklą pradėjo „INVL Asset Management“ fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“. Tai pirmasis turto valdymo įmonės uždarojo tipo skėtinės struktūros fondas, skirtas informuotiesiems investuotojams. Įkurtas pirmasis alternatyviųjų investicijų fondo subfondas „INVL Baltic Forests Fund I“. Jis siūlys informuotiesiems investuotojams investuoti į regiono miškus", - pranešama Justino Gapšio straipsnyje, publikuotame www.vz.lt. Visą straipsnį galite paskaityti čia
Plačiau >>

Nepalaiko vienos įmonės idėjos

2017 02 14

Nerijaus Jasaičio straipsnyje "Nepalaiko vienos įmonės idėjos", publikuotame www.lzinios.lt, rašoma:
"Sausio 27 dieną aplinkos ministras tarsi pasitaria su Miško savininkų asociacijos, kitų giminingų organizacijų vadovais. Motyvuodamas politine valia, bando įrodyti reformos būtinybę ir po susitikimo pareiškia, jog „į miškininkų pastabas atsižvelgta“. Miškininkai mano kitaip. Iškart po susitikimo su ministru jie surašo pareiškimą prieš keistoką valstybinių miškų valdymo pertvarkos projektą. „Visos trys miškininkų grupės, neišgirdusios argumentuoto tokios pertvarkos pagrindimo, pasisakė prieš“, – teigiama dokumente." Visą straipsnį skaitykite čia.
 
Plačiau >>

Miškininkai baiminasi pertvarkos: nebebus kam prižiūrėti miškų

2017 02 11

Miškų urėdijų laukia pertvarka – vyriausybė planuoja jas panaikinti ir įkurti vieną valstybinę įmonę, kuri centralizuotai ir esą efektyviau valdytų miškus. Miškininkai baiminasi, kad po reformos nebus kam prižiūrėti miškų, padaugės nelegalių kirtimų, atleidus darbuotojus regionuose išaugs nedarbas. O smulkieji verslininkai sako, kad nebeįpirks medienos ir bankrutuos.

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas teigia, kad sujungus urėdijas, valstybinį miškotvarkos institutą ir generalinę urėdiją bus sukurta viena valstybinė įmonė su 25 filialais. Pasak ministro, centralizavus miškų valdymą ir tvarkymą, bus dirbama skaidriau, efektyviau, nes dabar urėdijos pelningai dirba kirsdamos, bet ne visada atkurdamos mišką. <...> Visą straipsnį skaitykite www.lrt.lt.

Plačiau >>

Politiniu buldozeriu – per miškus?

2017 02 11

"Viso pasaulio ekologai perspėja apie grėsmę, kurią kelia masinis miškų kirtimas. Žemė be miškų – kaip žmogus be plaučių. Lietuvoje, kad ir kaip būtų paradoksalu, prisidengdami „efektyvaus valdymo“ iškabomis, netiesiogiai miškus privatizuoti ir paversti juos pelno medžioklių plotais siekia tie, kurie turėtų jį saugoti. Iniciatyva šįkart priklauso aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui", – straipsnyje apie planuojamą valstybinio miškų ūkio reformą kalba žurnalistas Tomas Čyvas. Jo įžvalgas ir kitų žinomų žmonių pasisakymus galite paskaityti www.valstietis.lt publikacijoje čia.

Plačiau >>

Remigijus Lapinskas: kaip bus vykdoma miškų valdymo reforma?

2017 02 09
 
"Aplinkos ministro Kęstučio Navicko siūlymas dėl valstybinių miškų valdymo pertvarkos – esamų urėdijų naikinimo ir vienos centralizuotos įmonės steigimo – yra prasmingas, tačiau kelia klausimų ir reikalauja platesnės diskusijos", – rašoma naujienų portale 15min.lt patalpintame Remigijaus Lapinsko straipsnyje. Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko argumentus skaitykite čia.
 
Plačiau >>

Lietuvos miškų urėdijų veikla atitinka tarptautinės miškų tvarkymo sertifikavimo sistemos reikalavimus

2017 02 09
 
UAB „NEPCon LT“, veikianti akreditacijos FSC® (Forest Stewardship Council – Miškų valdymo taryba) turėtojos „NEPCon“ vardu, turinčios teisę vykdyti FSC® Gamybos grandies ir Miškų tvarkymo sertifikavimo paslaugas, 2015 m. lapkričio mėn. – 2017 m. sausio mėn. atliko antruosius miškų tvarkymo sertifikavimo kasmetinius auditus 40-yje miškų urėdijų, kurioms tarptautiniai sertifikatai buvo išduoti 2014-2015 metais. Be to, 2016 metais buvo atlikti ir miškų tvarkymo re-sertifikavimo auditai Biržų ir Panevėžio miškų urėdijose: Biržų miškų urėdija naują sertifikatą gavo 2016 m. rugsėjo mėn., o Panevėžio miškų urėdija – 2017 m. vasario mėn. Visų miškų tvarkymo sertifikavimo auditų ataskaitų santraukos yra patalpintos internete viešai FSC® sertifikatų duomenų bazėje http://info.fsc.org
Plačiau >>

Aplinkos ministerija pateikė Miškų įstatymo pakeitimo projektą

2017 02 09

Aplinkos ministerija teisės aktų informacinėje sistemoje pateikė Miškų įstatymo pakeitimo projektą visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms susipažinti. Įstatymo projekte numatyta valstybinio miškų ūkio valdymo struktūra po reformos.

 
Pagal įstatymo projektą patikėjimo teise valdyti valstybinius miškus galės valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“. Įmonė būtų įsteigta konsoliduojant šiuo metu veikiančių 42 VĮ miškų urėdijų, VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos funkcijas. Siūloma, kad VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“ būtų suformuota įmonės valdyba iš 7 narių, iš kurių – 4 nepriklausomi, atstovaujantys visuomenės interesams. Naujos įmonės teisinė formaužtikrina visišką apsaugą nuo valstybinių miškų ar šios įmonės privatizavimo ateityje. Pagrindinė įmonės funkcija – kompleksinė miškų ūkio veikla valstybiniuose miškuose.
Plačiau >>

Miškų urėdijos 2016 metais į valstybės biudžetą sumokėjo per 14 mln. eurų privalomųjų atskaitymų

2014 02 08
 
Ekonominės krizės akivaizdoje valstybinių miškų valdytojams nuo 2009 m. liepos 1 d. buvo nustatytas papildomas mokestis bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti – privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šis papildomas mokestis nuo 2011 m. sausio 1 d. buvo padvigubintas ir padidintas iki 10 procentų. Miškų urėdijos 2009 metais sumokėjo 2,2 mln. eurų naujai įvestų mokesčių, o 2016 metais šių mokesčių sumokėta net per 14 mln. eurų.
Plačiau >>

Miškų urėdijoms perduota 505 ha laisvos valstybinės miško žemės

2017 02 08
 
Vyriausyb nutarė 505 ha laisvos valstybinės miško žemės perduoti patikėjimo teise valdyti Šiaulių, Radviliškio ir Tytuvėnų miškų urėdijoms. Žemė skiriama tam, kad joje būtų veisiami nauji miškai ir kad būtų vykdoma kompleksinė miškų ūkio veikla. 
 
Toks Vyriausybės nutarimas itin svarbus įgyvendinant Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programą. Ši programa numato iki 2020 m. padidinti šalies miškingumą iki 34,2 proc. ir įveisti 30 tūkst. ha naujų miškų. Be to, iki 2020-ųjų turi būti atnaujinta ūkinė-komercinė veikla visuose nuosavybės teisėms į žemę atkurti rezervuotuose ir šiam tikslui nepanaudotuose miškuose, juos priskyrus valstybinės reikšmės miškams. 
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

Motorinių transporto priemonių vairuotojams galioja ir aplinkosaugos reikalavimai

2017 02 07
 
Aplinkosaugininkai primena, kad valstybiniuose parkuose bei rezervatuose šių ir kitų motorinių transporto priemonių vairuotojams galioja ne tik Kelių eismo taisyklės, bet ir aplinkosaugos reikalavimai.
 
Saugomose teritorijose keturračiais leidžiama važinėti tik valstybinės ir vietinės reikšmės keliais neišsukant iš jų. Statyti transporto priemones galima tik tam tikslui įrengtose automobilių aikštelėse ir kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų, nepažeidžiamos kitų žmonių teisės ir nepadaroma žalos aplinkai.
Plačiau >>

Didmeninėje prekyboje parduodama 90 proc. valstybinio miškų ūkio medienos, mažmeninėję - iki 10 proc.

2017 02 06
 
Valstybiniuose miškuose pagaminta mediena parduodama vadovaujantis 2005 m. birželio 29 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-327 „Dėl Prekybos mediena taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Prekybos mediena taisyklėmis. 90 proc. valstybiniuose miškuose paruoštos medienos parduodama didmeninėje prekyboje, o 10 proc. medienos galima parduoti mažmeninėje prekyboje.Didmeninė prekyba mediena nuo 2012 metų vykdoma Apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS).
Plačiau >>

Miške dirbančių specialistų algos 2017 metais didės 7-12 proc.

2017 02 06

2016 metais miškų urėdijų išlaidos augo ne tik dėl brangesnių rangos paslaugų, bet ir dėl beveik 7 proc. padidėjusių algų - vidutinis miško specialistų bruto darbo užmokestis (atlyginimas "popieriuje") pasiekė 950 eurų. Generalinė miškų urėdija planuoja, kad šiemet miške dirbančių specialistų algos dar padidės 7-12 proc.
 
Šiuo metu miškų urėdijose dirba 339 girininkai, 341 girininko pavaduotojas ir 480 eigulių. Vidutinis girininkų darbo užmokestis pernai buvo 1024 eurai, girininko pavaduotojų – 780 eurų, eigulių – 608 eurai.
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Plačiau >>

Stelmužės ąžuolas dalyvauja Europos 2017 metų medžio konkurse

2017 02 03
 
Stelmužės ąžuolas dalyvauja Europos metų medžio konkurse. Šiemet konkurse Europos metų medis bus renkamas iš 16 kandidatų – po vieną iš kiekvienos konkurse dalyvaujančios Europos šalies. Lietuvos medis šiame konkurse dalyvauja pirmą kartą.
Plačiau >>

Startavo ilgai lauktos miškininkų krepšinio taurės varžybos

2017 02 03

Telšių sporto rekreacijos centro  krepšinio aikštelėje vasario 4-ąją prasidės miškininkų krepšinio taurės varžybo, jose susirungs Telšių, Kretingos, Rietavo, Šilutės, Tauragės, Kuršėnų ir Šiaulių miškų urėdijų komandos.

Generalinės miškų urėdijos komanda, kurioje žaidžia ir generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis,su Druskininkų, Vilniaus, Kaišiadorių, Valkininkų, Varėnos, ir Alytaus miškų urėdijų komandomis žais kitą šeštadienį, vasario 11 dieną, Druskininkuose. Kiti du turnyrai numatyti vasario 18 dieną Prienuose ir 25 dieną Anykščiuose, o Generalinės miškų urėdijos taurė bus lošiama finaliniame turnyre kovo 11 dieną Prienų kultūros ir sporto centre.
Plačiau >>

Miškininkų bendruomenė nepritaria Aplinkos ministerijos siūlomai valstybinių miškų pertvarkai

2017 02 03
 
Labiausiai miškininkų bendruomenę glumina visuomenės klaidinimas, bandymai sukiršinti miškų urėdijų administracijų ir girininkijų specialistus.
 
Visuose minėtuose susitikimuose aplinkos ministras vienareikšmiškai pasisakė už savarankiškų įmonių, miškų urėdijų, naikinimą ir vienos įmonės įkūrimą, motyvuodamas tik politine valia. Miškininkų bendruomenei nesuprantamas tokios politinės valios prasmingumas sugriauti pelningai dirbančią sistemą, nežinant pasekmių ir neturint ekonominio pagrindimo.
 
Siūlomas vienos įmonės variantas neskatina siekti maksimalaus rezultato, mažina motyvaciją, iniciatyvas, laisvę, atsakomybę ir veiklos efektyvumą.
Plačiau >>

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas: racionalus valstybinių miškų valdymo modelis – viena įmonė

2017 02 03
 
Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsakė aplinkos ministras Kęstutis Navickas.
 
Gerb. Ministre, turite didelės darbo patirties aplinkosaugoje, todėl dauguma Aplinkos ministerijos veiklos sričių Jums nesvetima. Kuriai sričiai skirsite didžiausią dėmesį pirmiausia?
 
Mano kaip aplinkos ministro didžiausias rūpestis – atliekų tvarkymo sektorius. Savo darbotvarkėje nemažą dėmesį skirsiu pakuočių gamintojų/importuotojų atsakomybės problemai spręsti. Jeigu gamintojai/importuotojai tinkamai susitvarkys su jiems priskirta atsakomybės sritimi, tai būtų akivaizdi nauda gyventojams, kurie jau dabar rūšiuoja ir tinkamai tvarko buitines atliekas. Apskritai – atliekų kiekiai sąvartynuose turi mažėti. 
 
Ar numatyti kokie nors pertvarkymai pačios Aplinkos ministerijos viduje (departamentų jungimas, etatų mažinimas)?
 
Nuo šių metų vasario 1 d. Aplinkos ministerijoje įvyks kai kurių departamentų pertvarka. Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros ir Statybų departamentai bus sujungti į vieną – Statybos ir teritorijų planavimo. Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas bei Miškų departamentas taps Gamtos apsaugos ir miškų departamentu.
 
Viena iš svarbiausių Aplinkos ministerijos kuruojamų sričių – miškai. Vyriausybės programoje numatyta tobulinti bei racionalizuoti valstybinių ir privačių miškų valdymo modelį. Reformuoti valstybinių miškų ūkį ragina ir šalies Prezidentė. Ar bus keičiama miškų ir saugomų teritorijų institucijų valdymo bei kontrolės struktūra? Ar bus reformuotos valstybinius miškus administruojančios 42 miškų urėdijos (sumažintas skaičius, apjungtos į vieną įmonę) ir kaip tai bus vykdoma? Kaip numatoma įgyvendinti tausojančios medžioklės principus? Kokie pokyčiai laukia privačių miškų sektoriaus?
 
Mūsų tikslas – užtikrinti prevencinį darbą miškuose. Sieksime, kad už miškų priežiūrą atsakingi specialistai, taip pat valstybės saugomose teritorijose dirbantys pareigūnai būtų dažniau matomi miškuose ir laukuose. Taigi šiuo atveju kalbame apie eigulio instituto stiprinimą valstybinių miškų sektoriuje, o saugomose teritorijose matome apeivio (angl. žarg. – ranger) pareigybės prioritetą. Esu įsitikinęs, kad šių ministerijai pavaldžių institucijų ir valstybės pareigūnų darbo kokybė remiasi ne fiksuotų pažeidimų ar nuobaudų kiekiu, bet kruopščiu prevenciniu darbu – tam, kad tų pažeidimų mažėtų.
Plačiau >>

Nauji planai pertvarkyti valstybinį miškų ūkį sukėlė miškininkus ant kojų

2017 02 03
 
Valstybinio miškų ūkio pertvarka – vienas pirmųjų darbų, kurio ėmėsi naujasis aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Valdžia kalba apie  veiklos efektyvumo didinimą ir skaidrumą, žada stiprinti girininkų ir eigulių pozicijas, tačiau miškininkų bendruomenei pateiktos politinės pertvarkos gairės sukėlė nemažai nerimo. Žmonės pasigenda aiškios vizijos, stebisi siekiu pertvarką įvykdyti labai greitai (nauja miškų valdymo įmonė, tikimasi, galėtų pradėti veikti nuo 2018 metų sausio 1 dienos), be to, įžvelgia grėsmių – tiek socialinių, tiek ir ekonominių.
 
Dešimt metų laukė pertvarkos, bet pasiūlytoji vis tiek netikėta
 
Apie būtinus pokyčius valstybinio miškų ūkyje kalbama jau ne vienerius metus, tačiau net ir generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis, visada pasisakęs už permainas ir pritariantis vienos miškų ūkį valdančios įmonės steigimui, pripažino, kad ministro Kęstučio Navicko pasiūlytoji pertvarka jam buvo netikėta.
 
„Aš dešimt metų reformos laukiu, bet šita vizija man dar neaiški. Gerbiu ministrą ir gerbiu jo nuomonę, tik nesuprantu, kur skubame, nes šiandien mes dar nieko neturime. Aišku tik tiek, kad viena įmonė ir kad nuo sausio mėnesio. O kas toliau, kokia ta įmonė, kaip ji veiks, nei studijų, nei ekonominio pagrindimo, nei paskaičiavimo...“, – kylančius klausimus žeria Generalinės miškų urėdijos vadovas.
 
Jo teigimu, siūloma pertvarka turi daug privalumų, bet viską reikėtų daryti nuosekliai, etapais – pasiruošimo, starto, įgyvendinimo, o tikslas galėtų būti pasiektas per dvejus, trejus ar ketverius metus, bet ne per pusmetį.
Plačiau >>

Aplinkos ministerijoje įsteigtas Gamtos apsaugos ir miškų departamentas

2017 01 31
 
Nuo 2017 m. vasario 1-osios iš dalies keičiasi Aplinkos ministerijos struktūra. Sujungus ir pertvarkius už miškus, gamtos apsaugą, saugomas teritorijas, kraštovaizdį, statybas ir teritorijų planavimą atsakingus padalinius, panaikinti keturi departamentai ir vietoj jų įsteigti du. Nebelieka Miškų, Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio, Statybos ir būsto bei Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentų. Vietoj jų – Gamtos apsaugos ir miškų departamentas bei Statybos ir teritorijų planavimo departamentas.
 
Gamtos apsaugos ir miškų departamentą sudarys šeši skyriai: Gamtos apsaugos, Miškų ūkio plėtros, Miškotvarkos ir miško išteklių, Miškininkystės, Privačių miškų, Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio. Jam vadovaus ligšiolinis Miškų departamento direktorius Donatas Dudutis.
 
Naujasis Gamtos apsaugos ir miškų departamentas įsikurs A. Juozapavičiaus g. 9.
Aplinkos ministerijos informacija.
 
Plačiau >>

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas: pertvarka nesukurs sąlygų užsienio investuotojams „supirkti“ miškus

2017 01 29
 
Valstybinių miškų ūkio pertvarka, kaip sako aplinkos ministras Kęstutis Navickas, leistų efektyviau jį valdyti, prisidėtų prie šalies regionų plėtros ir padėtų mažinti socialinę atskirtį.
 
Šia pertvarka, ministro žodžiais, siekiama gerinti ne tik ekonominius rodiklius, bet ir miškininkų socialines bei darbo sąlygas. Centralizavus miškų ūkio valdymą, padidėtų miškų urėdijų specialistų darbo užmokestis. Dabartiniai maži jų atlyginimai neskatina dirbti, sudaro prielaidas korupcijai ir nelegaliems pajamų šaltiniams. Valdymo pertvarka leistų urėdijų darbuotojų atlyginimus padidinti iki pusantro karto.
 
„Sutaupytos lėšos, sumažinus 42 urėdijų administracinį aparatą, būtų skiriamos miške dirbančių specialistų – girininkų, eigulių – darbo užmokesčiui didinti. Šių miškų specialistų skaičius nebus mažinamas“, – pažymi ministras. 
Plačiau >>

Miškų urėdijų pelnas priklauso nuo profesionalaus įdirbio

2017 01 29
 
Miškas pats savaime gražus ir sveikas neužauga. Ne viena miškininkų profesionalų karta turi skirti daug laiko ir įdėti daug darbo, kol suformuojamas tam tikrai augavietei labiausiai tinkantis medynas. Pavyzdžiui, pasodinus ąžuolą, aplink jį sodinamos liepaitės, padėsiančias ąžuolui stiebtis be šoninių šakų ir auginti kuo stambesnę bei sveikesnę medieną. Ir tik po 121 metų bus galima įvertinti, ar užaugęs ąžuolas tiks prabangių gaminių gamybai, ar jo kubinį metrą bus galima parduoti už 500 Eur, ar didžioji dalis medienos tiks tik malkoms ir kainuos tik 27 Eur/m³. Taip, vadovaudamiesi moksliniais tyrimais ir įdėdami daug pastangų miškininkai augina produktyvius medynus, o iš padarinės medienos gauna didžiausią pelną. 
Plačiau >>

Mobiliosios miško kontrolės grupės patikrinimai padeda mažinti korupcijos riziką

2017 01 29
 
Generalinė miškų urėdija praneša, kad per 2016 metus buvo atlikta 30 planinių ir neplaninių patikrinimų miškų urėdijose. Už įvairius pažeidimus buvo skirta baudų ir nuobaudų: 9-iems valstybinių miškų pareigūnams skirtos piniginės baudos, 19-kai - drausminės nuobaudos, trijų miškų urėdijų (Alytaus, Kaišiadorių ir Zarasų) miškų urėdams skirtos drausminės nuobaudos.
 
Kartu su Valstybine miškų tarnyba, Valstybine kelių transporto inspekcija, Muitinės departamentu, Valstybine mokesčių inspekcija, mobilioji miško kontrolės grupė dalyvavo akcijose „Mediena 2016“, „Miškas 2016“, vykdė prevencinę programą „Miškovežis”. Jų metu buvo patikrintos 27 lentpjūvės, nustatyta 14 medienos apskaitos ir darbo organizavimo pažeidimų, nustatyti 7 medienos gabenimo tvarkos pažeidimai, nustatyti du asmenys, padarę daugiau nei po 10 įvairių pažeidimų, susijusių su medienos gabenimu.
 
Pasak generalinio miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio, mobiliosios miško kontrolės grupės patikrinimai duoda rezultatų: sustiprinta medienos apskaitos ir gabenimo tvarkos kontrolė, pagerėjo biržių atrėžimo ir privalomųjų miško ūkinių darbų atlikimo kokybė bei sugriežtintas nenukirsto valstybinio miško pardavimas. 
 
Plačiau >>

Seimo narys Linas Balsys: miškai nešvarūs, galiu tai paliudyti

2017 01 29

"Miškai nešvarūs, galiu tai paliudyti. Pats gyvenu Žemųjų Panerių miške. Visiškai neseniai buvo toks atvejis, kai su bendruomene radome apsnigtą kalną veidrodinio stiklo", - pasakoja Seimo narys Linas Balsys diskusijoje prie Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo. Plačiau apie tai, ar atsiradus taromatams Lietuva tapo švaresnė, skaitykite portale Respublika.lt, straipsnį rasite čia.

Plačiau >>

Miškų kirtimo tvarka: neteisėtas kirtimas be pėdsakų nedingsta

2017 01 25
 
Lietuvoje privatūs ir valstybiniai miškai kertami pagal tas pačias taisykles, skiriasi tik kai kurios kirtimų normos. Svarbiausia taisyklė – negalima per metus iškirsti daugiau medienos nei jos užauga.
 
Trakų urėdas Vygantas Mierkis ramina, kad valstybiniuose miškuose daugiau medžių pasodinama nei jų iškertama. Tačiau privačiuose miškuose nelegaliai iškertamų medžių yra tris kartus daugiau nei valstybiniuose. Ir nors neteisėtų miškų kirtimų kasmet mažėja, žala gamtai išlieka didelė. Vien 2016 metais skaičiuojama, kad žala siekia 397 tūkst. eurų, kai tuo tarpu pažeidėjai per tuos pačius metus baudų sumokėjo vos 28 tūkst. eurų.
 
Plačiau apie tai - Delfi TV> Grynas TV žr. čia.
Plačiau >>

Čilėje nekontroliuojami gaisrai jau sunaikino 161 tūkst. ha miškų ir krūmynų

2017 01 25
 
Čilėje toliau plinta miškų gaisrai. Liepsnos jau sunaikino 161 000 hektarų miškų ir krūmynų, praneša agentūra dpa. Nacionalinės miškų administracijos CONAF duomenimis, šiuo metu kovojama su 85 gaisrais, 34 jų toliau nekontroliuojamai plečiasi.
 
Plačiau apie tai skaitykite Respublika.lt ir Eltos informaciją čia.
Plačiau >>

Kokių reikalavimų turi laikytis miškų savininkai, gabendami apvaliąją medieną

2017 01 23
 
"Žiema – medžiapjūtės metas. Kirtavietėse paruošta mediena išvežama į tarpinius miško sandėlius prie privažiuojamų kelių, vėliau gabenama į panaudojimo vietas. Taigi, miško savininkai domisi, kokių reikalavimų privalu laikytis gabenant apvaliąją medieną, kokia atsiranda atsakomybė. Informuojame, kad apvaliosios medienos gabenimas reglamentuojamas aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 patvirtintoje Apvaliosios medienos gabenimo tvarkoje", - rašoma "Gimtajame Rokiškyje" publikuotame straipsnyje, parengtame bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija.
 
Plačiau apie tai, į ką turi atkreipti dėmesį medieną gabenantys fiziniai asmenys ir į ką turi atkreipti dėmesį medieną gabenančios įmonės, skaitykite čia.
 
Plačiau >>

2016 metus visos miškų urėdijos baigė pelningai, bendras grynasis pelnas - 7,3 mln. eurų

2017 01 23
 
Nepaisant mažėjusių apvaliosios medienos pardavimo kainų (nuo 38,6 Eur/m3 2015 metais iki 38,1 Eur/m3 2016 metais), brangusių rangos paslaugų bei nuosekliai didinamo darbuotojų darbo užmokesčio, Generalinei miškų urėdijai ir miškų urėdijoms pavyko pagerinti veiklos efektyvumą ir pasiekti geresnių nei 2015 m. veiklos rezultatų: 0,5 Eur/m3 sumažinta medienos ruošos savikaina, 1 proc. padidinta pelno prieš apmokestinimą marža, 1,1 mln. Eur padidintas grynasis pelnas (2016 metais siekė 7,3 mln. Eur).
 
Anot generalinio miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio, valstybiniams miškams keliami tikslai – didinti miško ūkinės veiklos valstybiniuose miškuose efektyvumą, skaidrumą ir grąžą valstybei subalansuojant ekonomines, aplinkosaugines ir socialines miškų funkcijas – nuosekliai įgyvendinami. Be bendrųjų visoms įmonėms mokesčių VĮ miškų urėdijos vien tiesioginių atskaitymų į šalies biudžetą nuo pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, sumokėjo 21,6 mln. Eur. Visi miškų urėdijų mokesčiai 2016 m. sudarė 64 mln. Eur arba beveik 41 proc. nuo visų gautų pajamų.
Plačiau >>

Prof. dr. Kęstutis Armolaitis: Lietuvoje miškų išteklių naudojimas yra tausojantis

2017 01 20
 
Prof. K. Armolaitis pažymi, kad Lietuvoje perspektyvu miško kurui žemės ūkio naudmenose veisti greitai augančių gluosnių ir medžių (drebulės, tuopų, maumedžio ir kt.) trumpos apyvartos energetinius želdinius. 2008-2015 m., gavus ES paramą, tokių želdinių įveista beveik 2800 ha. Dar vienas perspektyvus būdas didinti miško kuro naudojimą – ruošti miško kurą apleistose žemėse išplitusiuose baltalksnynuose.
 
Plačiau apie tai skaitykite portale lrytas.lt paskelbtame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Lietuvos valstybinių miškų konsolidavimo projektas pristatytas EBPO atstovams

2017 01 18
 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas susitikime su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) misijos, skirtos aptarti rekomendacijų dėl valstybės valdomų įmonių įgyvendinimą, ekspertais pristatė planuojamą valstybinio miškų ūkio konsolidavimo į vieną valstybinių miškų valdymo įmonę projektą.
 
Svarbiausi numatomos pertvarkos etapai yra šie: 42 valstybės įmonių miškų urėdijų ir VĮ „Valstybinis miškotvarkos institutas“ sujungimas į vieną valstybinių miškų valdymo įmonę, nepriklausomos valdybos šioje įmonėje suformavimas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos likvidavimas.
Plačiau >>

Rambyno Raganų eglę galės iš arti apžiūrėti ir neįgalieji

2017 01 18
 
Sutvarkius Rambyno regioniniame parke augančios Raganų eglės aplinką, šis unikalus gamtos paminklas tapo dar patrauklesnis lankytojams. Ją jau galės pamatyti ir neįgalūs žmonės. Šio daugiakamienio medžio gyvybingumui palaikyti parko direkcijos pastangomis po juo atkurtas dirvožemis. Šilutės miškų urėdija nutiesė patogų lentinį taką ir įrengė du informacinius stendus. 
 
32 metrų Raganų eglė 80 centimetrų aukštyje šakojasi į 18 kamienų. Vienas kamienas nulūžo 2007 m. pabaigoje po praūžusios vėtros. 
Plačiau >>

Lietuvai - konkreti užduotis sumažinti išmetamų į orą teršalų kiekį

2017 01 18
 
Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės, iki 2020-ųjų turi gerokai sumažinti aplinkos oro taršą, o iki 2030 m. – dar labiau. Taip įpareigoja nauja, prieš mėnesį priimta ES direktyva dėl į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo.
 
Mūsų šaliai nustatyta užduotis iki 2020 m. azoto oksidų išmetimus sumažinti, palyginti su 2005 m., 48 proc., sieros dioksido – 55 proc., lakiųjų organinių junginių (išskyrus metaną) – 32 proc., amoniako – 10 proc., smulkiųjų kietųjų dalelių – 20 proc. Nuo 2020 m. iki 2030 m. azoto oksidų išmetimus reikės sumažinti dar 3 proc., sieros dioksido – 5 proc., lakiųjų organinių junginių – 15 proc., smulkiųjų kietųjų dalelių – 16 proc.
Plačiau >>

Siūlo griežtinti medžioklės kontrolę

2017 01 16
 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas, reaguodamas į vakar medžioklės metu Joniškio rajone įvykusią tragišką nelaimę, kai vienas iš medžiotojų, būdamas neblaivus, peršovė kolegą, siūlo sugriežtinti medžioklės kontrolę. Ministras pavedė Aplinkos ministerijos Miškų departamentui pateikti pasiūlymus ir teisės aktų projektus, kad būtų įtvirtinta pareiga medžioklės metu turėti pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlę, reguliariai išklausyti pirmosios pagalbos kursus.
Plačiau >>

Nuo sausio 15-osios leidžiama žvejoti vėgėles

2017 01 15
 
Sausio 15-ąją jau leidžiama žvejoti vėgėles, tik nereikėtų pamiršti, kad galima paimti ne daugiau kaip penkias ir ne mažesnes kaip 45 cm ilgio (matuojant nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo) sugautas vėgėles.
Plačiau >>

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pažadėjo bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis

2017 01 13
 
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas sausio 13 dieną susitiko su Lietuvos miškų ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke Inga Ruginiene. Susitikimo metu buvo kalbama apie planuojamą valstybinių miškų ūkio valdymo reformą ir jos tikslus.
 
„Ši reforma skirta ne vadovų interesams apginti, o padėti mažiausiai uždirbantiems miškininkystės specialistams. Reforma siekiama ne tik skaidrumo ir efektyvumo, bet ir prisidėti prie regionų plėtros ir socialinės atskirties mažinimo“, - sakė K. Navickas.
Plačiau >>

Pranešimų apie aplinkosaugos pažeidimus 2016 metais gauta 13 proc. daugiau nei 2015-aisiais

2017 01 13
 
Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (VAAT) gaunamų pranešimų statistika rodo didėjantį visuomenės aktyvumą: 2016 metais VAAT gavo 13 818 gyventojų pranešimų apie aplinkosaugos pažeidimus, t.y. 13 proc. daugiau negu 2015-aisiais. Didžiąją jų dalį sudaro skambučiai apie sužeistus, automobilių užmuštus ar sužalotus laukinius gyvūnus, dažniausiai stirnas, taip pat į gyvenamąsias vietoves atklydusius laukinius gyvūnus ar neišskridusius žiemoti paukščius.
 
Pažymėtina, kad sumažėjo pranešimų apie brakonieriavimą, jų gauta 17 proc. mažiau negu 2015 metais. Padaugėjo pranešimų apie atliekų deginimą. Žmonės aktyviai informavo ir apie aplinkos taršą atliekomis. 
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

2016-2017 metų vilkų medžioklės sezonas nutrauktas sausio 12 dieną

2017 01 12
 
Lietuvoje vilkus leidžiama medžioti nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d., tačiau jų medžioklė nutraukiama anksčiau, jeigu išnaudojamas nustatytas limitas. Šį (2016-2017 metų) sezoną buvo leista sumedžioti 60 vilkų ir toks jų skaičius jau yra sumedžiotas. Aplinkos ministro Kęstučio Navicko įsakymu vilkų medžioklė nuo sausio 12 dienos nutraukiama. Daugiausia vilkų – net šeši – buvo sumedžioti Varėnos r. savivaldybės teritorijoje.
 
Parengta pbgal Aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

2016 metais miškų urėdijos sumokėjo 3,2 mln. pelno įmokų (2015 metais – 5,6 mln. eurų)

2016 01 13
 
Aplinkos ministerijai inicijavus šalies miškų ūkio pertvarką, kuria siekiama vietoje 42 urėdijų įsteigti vieną už miškų ūkį atsakingą valstybės įmonę, BNS pateikia svarbiausius faktus apie Lietuvos miškus ir juos prižiūrinčias urėdijas. Šią informaciją galite paskaityti naujienų portale www.15min.lt.
Plačiau >>

Aplinkos ministerija imasi reformuoti valstybinių miškų ūkio valdymą

2017 01 12

„Esu įsitikinęs, kad valstybinių miškų valdymo konsolidavimas vienoje valstybės įmonėje geriausiai užtikrintų ilgalaikį šalies valstybinio miškų ūkio sektoriaus ekonominį stabilumą ir gyvybingumą, kartu leistų padidinti ekologinę ir socialinę miškų vertę, – sako aplinkos ministras Kęstutis Navickas. – Miškų valdymą reikia pertvarkyti jau vien dėl to, kad jis būtų skaidrus ir efektyvus. Toks yra mūsų pagrindinis tikslas“.
Plačiau >>

Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos sujungtos į vieną

2017 01 11
 
Gražutės regioninio parko (RP) direkciją prijungus prie Sartų RP direkcijos, nuo sausio 1 d. šios abi saugomos teritorijos turi vieną bendrą direkciją. Naujosios direkcijos buveinė įsikūrusi Sartų RP direkcijos patalpos Dusetose (Zarasų r.). Kaip skelbia Aplinkos ministerija, reorganizacija buvo įvykdyta, siekiant racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius užtikrinant abiejų greta esančių parkų apsaugos režimą ir įgyvendinant jų steigimo tikslus. 
Plačiau >>

Invazinius medžius galima kirsti be leidimo

2017 01 11
 
Į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą įrašytas medžių rūšis jau galima kirsti ar kitaip pašalinti be jokio leidimo. Tai numato prieš savaitę pakeista Saugotinų medžių ir krūmų, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarka. Nebereikia leidimo tokiems medžiams kaip uosialapis klevas, baltažiedė robinija, vėlyvoji ieva (jie įtraukti į minėtąjį sąrašą) pašalinti. Pažymėtina, kad, negalima auginti ir jų porūšių, formų, variatetų ir veislių individų. Pavyzdžiui, draudžiama dauginti ar parduoti uosialapio klevo „Flamingo“ veislės medelius. 
Plačiau >>

Mobiliosios miško kontrolės grupės tikrinimai duoda rezultatų: gerėja darbų kokybė, mažiau pažeidimų

2017 01 04
 
2016 metais Mobiliosios miško kontrolės grupės valstybiniai miškų pareigūnai aplankė daugiau nei 30 VĮ miškų urėdijų, kuriose tikrino apvaliosios medienos ruošos, jos apskaitos ir gabenimo dokumentus, privalomųjų miško darbų, biržių atrėžimo ir vertinimo, nenukirsto miško tūrio ir kokybės kontrolės procesus. Bendradarbiaudami su Valstybine miškų tarnyba, Valstybine kelių transporto inspekcija, Muitinės departamentu, Valstybine mokesčių inspekcija ir kitomis institucijomis, Mobiliosios miško kontrolės grupės valstybiniai miškų pareigūnai dalyvavo akcijose „Nelegali mediena“, „Mediena 2016“, „Miškas 2016“ ir vykdė prevencinę priemonę „Miškovežis”. 
 
Pasak generalinio miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio, dvejus metus vykdomos akcijos ir specializuoti VĮ miškų urėdijų patikrinimai duoda rezultatų – sustiprinta medienos apskaitos ir gabenimo tvarka, pagerėjo biržių atrėžimo ir privalomųjų miško ūkinių darbų atlikimo kokybė bei sugriežtintas nenukirsto valstybinio miško pardavimas. Taip pat sumažėjo nustatomų pažeidimų kiekis.
Plačiau >>

Seimas ratifikavo Konvenciją dėl Europos miškų instituto

2017 01 02
 
Seimas, vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretą, ratifikavo 2003 m. rugpjūčio 28 d. Joensū priimtą Konvenciją dėl Europos miškų instituto. Už tai numatantį įstatymą (projektas Nr. XIIP-4720(2) balsavo 98 Seimo nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo.
 
Europos miškų instituto tikslas – siekiant skatinti darnų Europos miškų naudojimą ir jų išsaugojimą, vykdyti mokslinius tyrimus, susijusius su miškų politika, įskaitant aplinkos apsaugos aspektus, ekologija, Europos miškų ištekliais, jų būkle ir daugkartiniu naudojimu, medienos ir kitų miško teikiamų produktų ir paslaugų pasiūla ir paklausa.
Plačiau >>

Naujasis Jurbarko miškų urėdas - Edmundas Mačieža

2017 01 02

Nuo Rokiškio kilęs, aukso medaliu vidurinę baigęs Edmundas Mačieža studijavo buvusioje Žemės ūkio akademijoje (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas), taip pat baigė Kauno technologijos universitetą, įgydamas viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
 
Dar bestudijuodamas akademijoje įsidarbino Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijoje, kurioje brendo kaip specialistas - jam teko organizuoti darbus po 1993-iųjų vėtros, išguldžiusios 30 tūkstančių kietmetrių, teko galynėtis su eglynus pagraužusios kinivarpos padariniais. Lyderio stuburą užgrūdino aštuonerių metų darbo patirtis Jūravos girininkijoje ir 15 metų darbo urėdo pavaduotoju ir vyriausiuoju miškininku.
 
Edmundas Mačieža pabrėžia esantis už tai, kad kolegos konkuruotų ir siektų profesinio tobulėjimo, o tai savo ruožtu reiškia, kad kolektyvo laukia nauji iššūkiai. 
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Plačiau >>

Aplinkos ministras apie permainas miškotvarkos srityje

2017 01 02
 
2016 metų pabaigoje BNS parengtame interviu su Aplinkos ministru Kęstučiu Navicku buvo užduotas klausimas ir apie permainas miškotvarkos srityje.
 
"Mes dabar rengiame pasiūlymą, kaip turėtų būti. Aš tikiuosi, kad po Naujųjų metų turėsime pasiūlymus ir pradėsime konsultacijas bei paskelbsime viską viešai. Kai bus politinis sutarimas, mes pradėsime svarstyti, koks turėtų būti urėdijų skaičius. Aš tikiuosi, kad pasiūlymas gali būti sausio mėnesį. Kur yra dėmesys - miškininkai turi būti miške, o ne kabinetuose. Turi būti aiškesnė skirtis tarp komercinės miško veiklos ir aplinkosauginės vertės kūrimo, nes dabar dvi funkcijos yra perpintos. Kartais miškininkai yra be reikalo spaudžiami, kad dirba be pelnų, nors pamirštama, kad turi būti užtikrinama priešgaisrinė sauga, keliai, rekreacinė veikla ir aplinkos priežiūra. Šie dalykai yra svarbūs miško ir gamtos kokybei", - sakė naujasis aplinkos ministras.
 
Visą pokalbio tekstą galite paskaityti čia.
 
 
Plačiau >>

Saugomų teritorijų lankytojai 2016 metais nupirko apie 300 tūkst. bilietų

2016 12 22
 
Šiemet šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose nupirkta apie 300 tūkstančių lankytojų bilietų. Savanoriškai juos pirkdami žmonės prisideda prie saugomų teritorijų puoselėjimo. Daugiausia lankytojų bilietų įsigyjama nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose, lankytojų centruose, renginių metu, rekreacinėse vietose ir poilsiavietėse. 
Plačiau >>

Išgelbėjo Vilnelėje įstrigusias lašišas

2016 12 22
 
Gavę pranešimą apie Pučkorių užtvankoje sumažėjusį vandens lygį ir žalos aplinkai grėsmę, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (Vilniaus RAAD) inspektoriai nedelsdami nuvyko į minimą vietą ir nustatė, kad Pavilnių ir Verkių regioniniame parke esanti Pūčkorių užtvanka pažeista, o dėl minėtų pažeidimų neveikia žuvitakis.
 
Kadangi Pūčkorių užtvanka neturi savininko, vadovaujantis Statybos įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, šio hidrotechninio statinio naudojimą privalo prižiūrėti savivaldybė. Vilniaus aplinkosaugininkai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę bei Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkciją, kad būtų skubiai užtikrintas tinkamas Pūčkorių užtvankos funkcionavimas ir išgelbėtos Vilnelėje neršiančios lašišinės žuvys. Taip pat kreiptasi į Žuvininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.
Plačiau >>

Akcija "Medžiok saugiai": kas antro patikrinimo metu rasta pažeidimų

2016 12 22
 
Pasibaigus aplinkosauginei akcijai „Medžiok saugiai“, statistiniai duomenys rodo, kad kone kas antrame reide nustatyta medžioklę reglamentuojančių teisės aktų p žeidimų. 
 
Šiemet pareigūnai visoje Lietuvoje suorganizavo pusketvirto šimto reidų, skirtų gyvūnijos apsaugai. Juose užfiksavo 136 pažeidimus. Reidų metu inspektoriai patikrino beveik 1800 medžiotojų. Nuo spalio mėn. vidurio vykusios akcijos „Medžiok saugiai“ metu iš brakonierių konfiskuoti 27 pažeidimo padarymo įrankiai ir priemonės – spąstai, kilpos, šautuvai, naktinio matymo prietaisai bei 2 automobiliai. Ukmergės ir Švenčionių rajonuose dėl nesaugaus elgesio medžioklėje šiemet buvo sužeisti medžiotojai.
Plačiau >>

Lietuvos Seimas pradėjo Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos ratifikavimo procedūrą

2016 12 22
 
„Visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos, kurį prieš metus Paryžiuje patvirtino 195 valstybės, ratifikavimas – labai svarbus žingsnis vienijant pasaulio pastangas kovojant su šia kaita. Mūsų Seimas jau pradėjo ratifikavimo procesą, ir artimiausiu metu tikimės geros žinios, kad Lietuva jau yra tarp Paryžiaus susitarimą ratifikavusių valstybių“, – sako aplinkos ministras Kęstutis Navickas.
 
Šį susitarimą, gruodžio 20 d. duomenimis, jau ratifikavo 117 šalių. Tarp jų ir didžiosios – JAV, Kinija, Brazilija, taip pat Europos Sąjunga, kuri yra viena pagrindinių klimato kaitos mažinimo pasauliniu mastu iniciatorių ir lyderių.
 
Lietuva – devynioliktoji ES šalis, kuri ratifikuos šį itin svarbų visos planetos ateičiai susitarimą, kad ne tik išsivysčiusios, bet ir besivystančios valstybės mažins išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Laikydamasi Paryžiaus susitarimo įtvirtintų solidarumo nuostatų, mūsų šalis kartu su kitomis išsivysčiusiomis valstybėmis savanoriškai, pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos numatytus įsipareigojimus, teiks finansinę paramą besivystančioms šalims, o šios irgi savanoriškai prisidės finansuojant priemones klimato kaitai mažinti.
Plačiau >>

„Gyva“ kalėdinė dovana – pasidomėkite, ar ji nėra įtraukta į invazinių rūšių sąrašą?

2016 12 22

Raštuotasis ar puošnusis, vadinamasis amerikinis balinis, vėžlys, sibirinis burundukas, paprastasis meškėnas – gyvūnai, kuriuos apie invazines rūšis nežinantys žmonės vis dar mielai augina namuose. Artėjant šventėms dažnas vaikas pasvajoja apie „gyvą“ kalėdinę dovaną, todėl gamtosaugininkai pataria tėvams, prieš ieškant vėžlio ar kito laukinio gyvūno, pasitikrinti, ar jis nėra įrašytas į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą  ir Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą. 

Į šiuos sąrašus įtrauktus gyvūnus draudžiama parduoti, perkelti, įsivežti ar kitaip platinti. Apskritai, prieš įsigyjant laukinį gyvūną, reikėtų gerai pasvarstyti, ar bus galimybių juo rūpintis, skirti laiko jo priežiūrai, taip pat būtina pasidomėti jo natūraliais instinktais. Lietuviški ir lotyniški rūšių pavadinimai kartais keičiasi, todėl prieš įsigyjant augintinį vertėtų pasitikslinti, ar jis nėra įtrauktas į minėtuosius invazinių rūšių sąrašus. 

Plačiau >>

Tikrino medieną vežančias transporto priemones: pažeidimų rado

2016 12 22
 
Generalinės miškų urėdijos mobiliosios miško kontrolės grupės valstybiniai miškų pareigūnai kartu su Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Panevėžio regiono departamento ir Kauno teritorinės muitinės mobiliosios grupės pareigūnais, vykdydami akciją „Miškas 2016“, vieną dieną paskyrė medieną gabenančio transporto priemonių tikrinimui. Dauguma Panevėžio rajono teritorijoje patikrintų automobilių vairuotojų turėjo tvarkingus medienos gabenimo dokumentus, tačiau dviejose transporto priemonėse buvo nustatytas viršsvoris, o vienam fiziniam asmeniui buvo pateiktas net 14-a pažeidimų aktas.
Plačiau >>

Jaunųjų miškinukų kalėdinės dovanos senjorams

2016 12 22
 
Pernai miškininkai dalijo Kalėdines dovanas vaikų globos įstaigų auklėtiniams, o šiemet miškininkų globojami jaunųjų miško bičiulių būrelių moksleiviai savo sukurtas šventines kompozicijas dovanojo senjorams. 
 
„Urėdijų atstovai kartu su jaunaisiais miškinukais bei jų sukurtomis kalėdinėmis kompozicijomis lankėsi senjorų globos namuose, slaugos ligoninėse. Senjorų kasdienybę jie pradžiugino ne tik kalėdų puokštėmis, bet ir savo sielų kūriniais – palinkėjimais, sveikinimais. Norime, kad tai taptų ilgai gyvuojančia tradicija, padedančia mums visiems ugdyti jautrumą, rūpestį esančiais šalia mūsų ir mūsų dėmesio bei globos reikalingais jautriausiais visuomenės nariais“, - sakė generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius Vancevičius.
Plačiau >>

Naujasis aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

2016 12 14
 
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, Aplinkos ministerijos kolektyvui pristatydamas naująjį ministrą Kęstutį Navicką, sakė, kad jo laukia didžiuliai iššūkiai, tačiau Premjeras neabejoja, kad tie iššūkiai Kęstučiui Navickui yra įveikiami.
 
„Ministre, kolektyvas yra Jūsų didžiausias turtas, tad branginkite jį“, – palinkėjo Vyriausybės vadovas.
 
Už bendrą darbą kolektyvui padėkojęs buvęs aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas naująjį ministrą pavadino grynakrauju aplinkosaugininku ir pasidžiaugė, kad ministeriją perleidžia į geras rankas.
Plačiau >>

Nuo gruodžio 15 d. draudžiama žvejoti vėgėles

2016 12 14
 
Siekiant apsaugoti neršiančias vėgėles gruodžio 15 d. įsigalios draudimas jas žvejoti. Šis draudimas galios iki sausio 15 d., bet atsižvelgus į tai, kad 2017 m. sausio 15 d. bus sekmadienis, ši diena į draudimo laikotarpį nebus įskaičiuojama, todėl sausio 15-ąją vėgėles jau bus galima gaudyti.
 
Prasidėjus vėgėlių nerštui ir neršto metu – nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. – jas draudžiama žvejoti visoje šalyje,  o pagrindinėse jų nerštavietėse – Nemune nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžyje nuo jo žiočių iki Babtų tilto – nakties metu apskritai draudžiama bet kokia žvejyba.
Plačiau >>

Jau metas įrengti lesyklą

2016 12 13
 
Lesykla paukščiams bent 4–5 mėnesiams taps viso gyvenimo centru, todėl jau dabar turime apsispręsti, kur ir kokią lesyklą įrengti, kokius lesalus paukščiams pilti.
 
Prie lango, turėklo, namo sienos tvirtinama lesykla turėtų būti lengva, deranti prie aplinkos, geriausiai medinė. Kieme, ypač uždarame, apsuptame medžių ar gyvatvorės, statoma didelė lesykla. Ji gali būti su stogeliu, tačiau puikiai tiks ir be stogo įrengta lesykla – paprasta, plokščia, su krašteliais. Nuo jos gali tekti kasdien valyti sniegą, tačiau be to neapsieisime ir prižiūrėdami kitokias lesyklas. Plati ir atvira lesykla patraukli daugeliui paukščių, pavyzdžiui, juodagalvei sniegenai, svilikui, čimčiakams, šiauriniams kikiliams, startoms.
Plačiau >>

Filmo "Didžioji paukščių paslaptis" kūrėjams - Petro Abukevičiaus premija

2016 12 12
 
Petro Abukevičiaus premija už geriausią filmą apie Lietuvos gamtą 2016 m. gruodžio 8 d. buvo įteikta Daliai Juočerytei ir jos komandai, sukūrusiai „Didžiąją paukščių paslaptį“. Tai filmas apie paukščių migraciją ir jos prigimtį visą savo gyvenimą tiriantį Ventės rago paukščių žiedavimo stoties patriarchą Leoną Jezerską, jau perkopusį 91-uosius metus.
Plačiau >>

Eglių šakas gruodžio 20-ąją miškininkai dalins daugiau nei 100 vietų

2016 12 12 
 
Šiemet Generalinės miškų urėdijos, Aplinkos ministerijos ir visų 42 miškų urėdijų organizuojama tradicinė jubiliejinė akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ vyks gruodžio 20 d. nuo 13 valandos. Jos metu miškininkai daugiau nei šimte vietų visoje Lietuvoje planuoja išdalinti daugiau nei 100 tūkstančių eglių šakų. Vietas, kuriose bus galima pasiimti šalų, galima pasižiūrėti čia.
Plačiau >>

Nederlngose žemėse pataria veisti miškus

2016 12 09

Nenašių, dirvonuojančių ir pažeistų žemių savininkai bei pagyvenę ūkininkai, nebeturintys jėgų prižiūrėti savo ūkių, tačiau nenorintys parduoti tėvonijos, gali imtis alternatyvios veiklos – plotų apželdinimo mišku. Iki šių metų gruodžio 16 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, pagal kurią kompensuojamos naujo miško veisimui skirtos išlaidos. Plačiau apie tai skaitykite portale "Lrytas.lt" publikuotame straipsnyje čia.
Plačiau >>

Naujas Kauno miškų urėdas - Saulius Lazauskas

2016 12 08
 
Naujasis Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas teigia, kad pokyčiai įmonėje neišvengiami, siekiant, kad įmonė taptų miško ūkio lyderė regione. Gera žinia kolektyvui: naujasis vadovas linkęs branginti žmones, derinti įmonės ir personalo poreikius, tad skausmingų permainųnereikėtų baimintis.
 
1984 m. tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijęs miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją, Saulius Lazauskas pagal paskyrimą pradėjo dirbti Jonavos miškų ūkio miško ruošos punkto meistru, vėliau darbo apsaugos inžinieriumi. Nuo 1991 m. jis grįžta į gimtąjį Kauną, kur Kauno miškų urėdijoje darbuojasi miško ruošos punkto viršininku, vyriausiuoju inžinieriumi, urėdo pavaduotoju komercijai ir gamybai, urėdo pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai, o pastaruosius 7 metus – vyriausiuoju inžinieriumi.
Plačiau >>

Akcija „Miškas“: užkardyti, susekti, įvesti tvarką

2016 12 07
 
Kasmetinė akcija „Miškas“ jau prasideda ir vyks iki gruodžio 23 d. Pasak generalinio miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio, pagrindinis šių metų akcijos tikslas - užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams, susijusiems su neteisėtu miško ir eglučių Kalėdoms kirtimu, neteisėtai iškirstos medienos gabenimu. Akcijai vykdyti rajonuose sudarytos operatyvinės grupės iš Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnų, numatyti konkretūs reidų planai.
 
Reidų metu pareigūnai važinės po miškus, tikrins, ar miškus kertantys žmonės turi leidimus. Taip pat bus tikrinama, ar medienos vežėjai turi jos įsigijimo ir gabenimo dokumentus, medienos apskaitos kontrolė bus vykdoma ir lentpjūvėse. Organizuojama akcija yra prevencinio darbo dalis, kurio pagrindinis tikslas – užkardyti pažeidimus ir neleisti padaryti žalos miškui. 
Plačiau >>

Baigėsi vienas iš medienos aukciono etapų: valstybinės miškų urėdijos medienos rinkai pasiūlo pakankamai

2016 12 06
 
2016 m. gruodžio 6 dieną baigėsi Apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) vykdytas medienos aukcionas 2017 m. I pusmečio pusmetinėms bei ilgalaikėms apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo sutartims sudaryti.
 
Aukcionuose VĮ miškų urėdijos pasiūlė pirkti 954 tūkst. m³ (252 tūkst. m³ daugiau negu praėjusiame aukcione) apvaliosios medienos sortimentų. Buvo pateikta daugiau nei 2400 pasiūlymų apvaliajai medienai įsigyti. Medienos pirkėjai aukciono būdu įsigijo 97 proc. (2 proc. daugiau negu parėjusiame aukcione) pasiūlytos parduoti medienos ir per Prekybos mediena taisyklėse nustatytą terminą pasirašys sutartis su VĮ miškų urėdijomis. 
 
Paklausiausi buvo – ąžuolo, beržo, juodalksnio pjautinieji rąstai, drebulės ir uosio popierrąsčiai, kurių nupirktas visas pasiūlytas kiekis. Mažą paklausą turėjo uosio rąstai, kurių nupirkta tik 71 proc. 
Plačiau >>

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka: nemokami nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams

2016 12 05
 
2016 m. gruodžio 15 d. 14 val. vyks nemokami nuotoliniai mokymai apie leidimus kirsti mišką ir jų išdavimo tvarką. Mokymai skirti privačių miškų savininkams. Lektorius – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros doc. dr. Eugenijus Vaitiekus.
Plačiau >>

Vilniaus miškininkai dalyvavo kalėdinėje labdaros mugėje

2016 12 05
 
Septntą kartą surengtoje kalėdinėje labdaros mugėje dalyvavo daugiau kaip 40 įvairių Lietuvos regionų organizacijų ir bendruomenių, o Vilniaus miškų urėdijos miškų urėdas Artūras Nanartavičius kartu su kitais urėdijos darbuotojais padėjo kurti artėjančių švenčių nuotaiką, nemokamai dalindami eglės šakas.
 
Mugės lankytojai šakas nešėsi namo, o dalyviai jomis pasipuošė prekybos paviljonus. Šventėje  šakas dalino miškų urėdas Artūras Nanartavičius, ryšių su visuomene specialistė Karolina Kščanovičiūtė, Parudaminos girininkijos girininkas Genadij Josif Moroz bei girininko pavaduotoja Božena Golubovska ir Migūnų girininkijos girininko pavaduotojas Anatolijus Falevičius bei eigulys Jaroslav Kozlovskij.
Plačiau >>

Invazinius medžius ir krūmus reikės iškirsti

2016 12 02
 
Invazinių augalų sėklos pernešamos vėjo, jos plinta per vandenį, jas perneša gyvūnai ir žmonės, vykdydami įvairią veiklą, todėl iš Lietuvoje invazinių rūšių sąrašo buvo išbraukta nuostata, kad tam tikrų invazinių augalų rūšių individai „urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinami“. Invazinius augalus, tokius kaip uosialapis klevas (Acer negundo), baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia), raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa), varpinė medlieva (Amelanchier spicata) ir muilinė guboja (Gypsophila paniculata), reikės naikinti ir miestuose, gyvenvietėse ir pan., nes nenaikinamos invazinės augalų rūšys plinta ir į kitas teritorijas.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vykdant ugdomuosius miško kirtimus naujajame Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše nurodyti medžiai ir krūmai, tokie kaip raukšlėtalapis erškėtis, vėlyvoji ieva, varpinė medlieva, baltažiedė robinija, šluotinis sausakrūmis, besąlygiškai priskiriami kirstiniems medžiams, jų kirtimo amžius visų grupių miškuose neribojamas.
Plačiau >>

Miškų departamento naujas vadovas - Donatas Dudutis

2016 12 01
 
Aplinkos ministerijos Miškų departamentui pradėjo vadovauti Donatas Dudutis, laimėjęs konkursą direktoriaus pareigoms užimti.
 
43 metų Donatas Dudutis – ne naujokas ministerijoje. Miškų departamente (tuometėje Žemės ir miškų ūkio ministerijoje) jis pradėjo dirbti 1997-aisiais. Nuo 1999 m. iki 2010 m. vadovavo Miškų ūkio plėtros skyriui, o po to išėjo į privatų verslą. Naujasis departamento vadovas yra baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją, kur įgijo miškotyros magistro kvalifikaciją. Studijuoti miškininkystę jis pasirinko aukso medaliu baigęs vidurinę mokyklą Jonavoje.
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

Medžius sodinantis Malaizijos gyventojas: tai daro mane laimingą

2016 11 29

Portale "Lzinios.lt" publikuotame straipsnyje Giedrė Steikūnaitė pasakoja:

Užkalbinu vieną iš aktyvistų. Jis noriai pasakoja apie viską, kas yra susiję su medžių auginimu.

„Kodėl tai darai?“ – klausiu. Jis mano, kad esu neatidi ir tikriausiai nesiklausiau, tad atsako: „Durpinis dirvožemis yra labai svarbus aplinkosaugai. Turime atauginti šią sugadintą teritoriją...“

„Bet kodėl tu tai darai?“ – pasitikslinu.

Jis nusišypso. „Tai daro mane laimingą. Man gera matyti augančius medžius. Gera, kad galiu padėti“, – paaiškina.

Visą straipsnį galite paskaityti čia.

Nuotraukoje - mangrovių augalas, pixabay.com.

Plačiau >>

Jaunieji miškinukai senjorams dovanoja Kalėdų nuotaiką

2016 11 29
 
Miškų urėdijų globojamuose jaunųjų miško bičiulių būreliuose šurmuliuoja gal tradicija tapsiančios gerumo valandėlės. Anykščių urėdijos miškininkų globojami jainieji miškinukai ruošia kalėdines puokštes senelių globos namams ir slaugos ligoninei. Dar iki šventų Kalėdų išradingomis puokštėmis Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Girinukas“ miškinukai nudžiugins Troškūnų palaikomojo gydymo slaugos ligoninės, o Svėdasų J. Tumo Vaižganto gimnazijos „Ąžuoliukas“  miškinukai - Svėdasų senelių namų gyventojus. Jurbarko miškų urėdijos miškininkai kartu su jaunaisiais miškinukais prieš Kalėdas su miško dovanomis aplanko visų senjorų namus. Kalvelių girininkijos girininkė Irena Petrošienė ir Medelyno viršininkė Dalia Mačiežienė jaunuosius miško bičiulius ugdo pagarbius senatvei. Pakruojo miškų urėdijos globojamų jaunųjų miško bičiulių sukurtos kalėdinės puokštės bus padovanotos pernai atidarytų Rozalimo Švč. M.Marijos Vardo parapijos senjorų namų gyventojams.
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Plačiau >>

Startavo TV apybraižų ciklas „Lietuvos gamtininkai – kūrėjai“

2016 11 26
 
Lapkričio 26 d., 10 val. per LRT kultūros kanalą buvo parodytas pirmas televizijos apybraižų ciklo „Lietuvos gamtininkai – kūrėjai“ filmas. Jo herojus – Selemonas Paltanavičius. Šis žinomas gamtininkas, rašytojas, fotografas jau daugiau kaip tris dešimtmečius darbuojasi Aplinkos ministerijoje. 
 
Kitas aplinkosaugininkams gerai pažįstamas šio TV apybraižų ciklo herojus – ornitologas, fotografas ir filmų apie gamtą kūrėjas Eugenijus Drobelis. Jo pavardė neatsiejama nuo Dzūkijos nacionalinio parko, kur šiuo metu jis dirba direktoriaus pavaduotoju. 
Plačiau >>

Autoavarijoje mirtinai sužaloti trys stumbrai

2016 11 25
 
Kelyje Panevėžys-Krekenava stovintis kelio ženklas „Laukiniai gyvūnai“ įspėja, kad šiuo keliu gali judėti laukiniai žvėrys, bet lapkričio 25 dieną  automobilio "Audi A4" vairuotojui nelaimės išvengti nepavyko. Buvo mirtinai sužaloti trys stumbrai, vienas jų – jauniklis.
 
Nelaimė įvyko apie 7 val. netoli Levaniškio kaimo. Nukentėjo ir į žvėris įsirėžusio automobilio keleivis, jis nuvežtas į ligoninę.
 
Tai ne pirmas atvejis, kai  Panevėžio rajone partrenkiami į kelią išėję laisvos bandos stumbrai. Šiame rajone laisvėje gyvena apie 30-40 stumbrų. Todėl čia važinėjantys vairuotojai turėtų būti itin atidūs.
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

Akcija "Lašiša 2016" pratęsta iki gruodžio 10-sios

2016 11 24

Akcija „Lašiša 2016“ skirta lašišų ir šlakių migracijos kelių ir neršto apsaugai užtikrinti. Prasidėjusi rugsėjo 1 d. ji buvo numatyta iki lapkričio 20 d., bet pratęsta dar trimis savaitėmis, atsižvelgus į Gamtos tyrimų centro duomenis, kad šių žuvų nerštas tebevyksta.
 
Nuo akcijos pradžios aplinkosaugininkai jau surengė beveik 400 reidų, patikrino apie 4 tūkst. žvejų. Nustatyti 177 pažeidimai. Brakonieriai turės atlyginti daugiau kaip 17 tūkst. eurų žuvų ištekliams padarytą žalą. Iš jų paimtos 3 valtys, 24 tinklai, 41 meškerė.
 
Aplinkosaugininkai primena, kad lašišų, šlakių ir upėtakių žvejyba, taip pat bet kokia žvejyba šių žuvų neršto vietose draudžiama iki gruodžio 31 d. Už lašišos ar šlakio neteisėtą sugavimą gresia administracinė atsakomybė – nuo 231 iki 579 eurų bauda ir pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Be to, pažeidėjas turi atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą. Už vieną neteisėtai sugautą lašišą ar šlakį teks sumokėti daugiau kaip 630 eurų. Jeigu ši žuvis neteisėtai sugauta ichtiologiniame draustinyje ar rezervate, reikės sumokėti trigubai – daugiau kaip 1900 eurų.
Plačiau >>

Miškų praradimo tempas pasaulyje lėtėja

2016 11 24

Prof. Rodas Keenanas (Rod Keenan), Melburno universitetas. „Forest loss has halved in the past 30 years, latest global update shows“, www.theconversation.com.

Rugsėjo 6 dieną paskelbti 2015 metų Pasaulio miškų išteklių vertinimo rezultatai rodo, kad per pastaruosius 30 metų miškų nuostoliai sumažėjo perpus. 1990-2015 metais pasaulio miškų plotas sumažėjo 3%, o miškų praradimo sparta, palyginus 1990-ųjų ir pastarųjų penkerių metų rezultatus, sulėtėjo dvigubai. Labiausiai miškų mažėja atogrąžose.

Miškų reikšmė didžiulė. Jie aprūpina mus švariu vandeniu, kaupia anglies dvideginį, mes naudojame medieną ir kitus miško išteklius, jie gyvybiškai svarbūs daugeliui miškuose ir šalia jų gyvenančių žmonių. Be to, mškai yra buveinė daugeliui gyvūnų ir augalų. Pavyzdžiui, atogrąžų miškai užima tik 15% viso pasaulio sausumos ploto, bet juose gyvena ir auga daugiau kaip 50% sausumos gyvūnų ir augalų.
 
Tai, kiek žemės ploto yra padengta miškais ir medžiais, yra svarbus rodiklis, apibūdinantis pasaulio aplinkos būklę. Kas penkerius metus Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija pateikia Pasaulio miškų išteklių vertinimo rezultatus. Šalys apklausiamos pagal vienodą ataskaitų teikimo sistemą, naudojant sutartinai apibrėžtas sąvokas ir bendrus ataskaitų teikimo standartus. Surenkami statistiniai duomenys apie miškų plotą, jų būklę ir naudojimą. Šis vertinimas parodo išsamiausią pasaulio miškų vaizdą. Duomenis renka šimtai viso pasaulio mokslininkų ir techninių ekspertų.
 
2015 vertinimo rezultatai buvo pateikti Pasaulio miškų kongrese Durbane, Pietų Afrikoje. Aš ir bendraautorių komanda, bendradarbiaudami su Maisto ir žemės ūkio organizacija, praėjusiais metais analizavome informaciją apie miškų plotą ir jo kaitą, lygindami duomenis pagal klimato zonas, geografinius regionus, šalių pajamas. Mūsų išvados neseniai buvo paskelbtos.
Plačiau >>

Pagaminta apvalioji mediena bus matuojama greičiau ir tiksliau

2016 11 22
 
Naujuoju metodu apvaliosios medienos matavimas vykdomas taip: sukrautoje rietuvėje ar transporto priemonėje apvaliosios medienos sortimentų galai išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nufotografuojami. Po to į licencijuotą programą įvedama medžių rūšis, sortimentų ilgis, kompiuterinė sistema suskaičiuoja sortimentų skaičių, nustato jų skersmenis ir apskaičiuoja jų tūrius. Sistema automatiškai interaktyviame žemėlapyje užfiksuoja medienos sandėlio buvimo vietą, o pastaroji informacija ir duomenys apie pamatuotą medieną perduodami pasirinktu elektroniniu paštu į miškų urėdijos duomenų bazę, kurioje, artimiausiu metu suderinus sistemas, bus atliekamas faktinis apvaliosios medienos priėmimas. 
Plačiau >>

Naujos uniformos miškų pareigūnams bus patogesnės

2016 11 21
 
Dabartinės valstybinių miškų pareigūnų uniformos buvo sukurtos daugiau kaip prieš 15 metų, tad  morališkai paseno. Ypatingai nefunkcionali yra dabartinė lauko uniforma. Patys miškininkai, tiesiogiai dirbantys miške, prašė sukurti naują valstybinių miškų pareigūnų uniformą. Pernai vasaros pradžioje minėtų problemų sprendimui buvo sudaryta komisija, kurios darbe dalyvavo atstovai iš Generalinės miškų urėdijos Bendrojo ir Miško atkūrimo ir apsaugos skyrių, Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų. Siūlymus dėl to, kaip turėtų atrodyti naujoji valstybinių miškų pareigūnų uniforma, teikė ir miškų urėdijų koordinatoriai regionuose. Be to, projektas buvo derinamas su Lietuvos miškininkų sąjungos Girininkų bendrija ir Miško auginimo specialistų bendrija.
 
Naujosios valstybinių miškų pareigūnų uniformos, ypač lauko, bus ne tik šiuolaikinio ir praktiško dizaino, bet ir iš modernių audinių, komfortiškų dirbti miške.
 
Generalinės miškų urėdijos informacija
Plačiau >>

Tik veikdami kartu galime užkirsti kelią klimato kaitai

2016 11 15
 
„Mes tvirtai tikime, kad tik veikdami kartu galime užkirsti kelią klimato kaitai“, – taip apie Lietuvos poziciją sprendžiant visai žmonijai aktualias su šia kaita susijusias problemas sakė aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, išvykdamas į Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalių konferenciją, kuri surengta Maroko mieste Marakeše. Nacionalinį pranešimą apie mūsų šalies pažangą vykdant priemones klimato kaitai švelninti visuose ūkio sektoriuose ministras skaitys trečiadienį, lapkričio 16 d., JTBKKK Pagalbinio įgyvendinimo komiteto sesijoje.
 
Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, yra įsipareigojusi iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus bent 40 proc. ir šį įsipareigojimą siekia įvykdyti. Mūsų šalies patirtis, Kęstučio Trečioko žodžiais, įrodo, kad ekonomika gali augti nedidinant šių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio. Per pastaruosius 25 metus Lietuvoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažėjo 58 proc., o bendrasis vidaus produktas padidėjo 30 proc.
Plačiau >>

Teigiama, kad ir Lietuvos miškai valstybei galėtų uždirbti daugiau

2016 11 11
 
"Miškas laikomas didžiausiu Lietuvos gamtos turtu – miškai dengia trečdalį šalies teritorijos, o valstybei priklausantys miškai vertinami daugiau kaip 2,3 mlrd. eurų. Bet valstybės biudžetą šis turtas kasmet papildo vos keliasdešimt milijonų eurų. Kaimynių šalių pavyzdžiai rodo, kad Lietuvos miškuose galėtų būti ūkininkaujama racionaliau ir pelningiau" - teigiama Kazimiero Šliužo straipnyje, paskelbtame portale lzinios.lt. Visą straipsnį galite paskaityti čia.
Plačiau >>

Miško kelių priežiūros ir remonto darbai turėtų vykti sklandžiau

2016 11 04
 
Aplinkos ministerijoje miškininkai, miško savininkus vienijančių asociacijų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai tarėsi, kaip efektyviau prižiūrėti ir remontuoti miško kelius. Pasitarimo dalyviai sutarė, kad bendra miško kelių priežiūros ir remonto sistema visų nuosavybės formų miškuose veikia, tačiau, Aplinkos ministerijos nuomone, procesai galėtų vykti sklandžiau.
Plačiau >>

Lakričio 3-ąją, Šv. Huberto dieną, prasidėjo medžioklės sezonas

2016 11 03
 
Lapkričio 3-ąją nuskambėję kompozitoriaus Kazio Daugėlos lietuviški medžioklės šaukiniai priminė, kad daugelyje Europos šalių prasidėjo didysis medžioklės sezonas. Šv. Hubertas laikomas medžioklės globėju, simbolizuojančiu ne tik šimtametes jos tradicijas, bet ir gamtą tausojančią medžioklę. Mūsų šalyje medžiotojų globos dėka padaugėjo tauriųjų elnių, danielių, briedžių, stirnų. 
Plačiau >>

Prenumerata 2017 m.

Mielas skaitytojau,

Primename, kad prasidėjo LMS miškininkystės žur­na­lo ,,MŪSŲ GIRIOS“ pre­nu­me­ra­ta 2017 me­tams. Žurnalą galite užsiprenumeruoti leidinio internetiniame puslapyje www.musu-girios.lt, parašę žinutę el. paštu info@musu-girios.lt, vi­suo­se ,,Lie­tu­vos paš­to“ sky­riuo­se arba tiesiog paskambinę į re­dak­ci­ją tel. 8-5 2752047.

Žur­na­lo in­dek­sas – 5057, su nuo­lai­da – 5058. Pre­nu­me­ra­tos kai­na mė­ne­siui (su pri­sta­ty­mu ir PVM): 3,10 EUR (me­tams – 37,20 EUR), su nuolaida (stu­den­tams, pen­si­nin­kams, ne­įga­lie­siems) – 2,05 EUR (me­tams – 24,60 EUR).

REDAKCIJA 

Plačiau >>

Debesų susidarymui ir klimato atvėsimui medžiai daro daug didesnę įtaką nei manėme

2016 10 31
 
Didžiosios Britanijos Lidso universiteto (angl. University of Leeds) atmosferos mokslo darbuotojas Hamish Gordon ir atmosferos mokslo darbuotoja Cat Scott interneto svetainėje theconversation.com paskelbtame straipsnyje pateikia naujų argumentų, kodėl medžiai galėtų padėti riboti pasaulinį temperatūros kilimą. CERN laboratorijoje vykdytas CLOUD eksperimentas atskleidė, kad medžių išskiriamos dujos gali sukibti ir atmosferoje sudaryti naujas daleles debesims, vadinamąsias „sėklas“, ir tai gali vykti be kitų teršalų pagalbos. Kuo daugiau debesyje šių dalelių, tuo jis b8na ryškesnis ir daugiau atspindi saulės šviesos nuo Žemės paviršiaus, o tai, savo ruožtu, gali vėsinti klimatą.
Plačiau >>

Neteisėtai iškirstos medienos kiekis sumažėjo 30 proc.

2016 10 31
 
Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai jau keletą metų iš eilės vykdo itin aktyvią, kaip patys sako – net „agresyvią“, privačių ir valstybinių miškų kontrolę. Neabejojama, kad tai buvo priežastis, dėl kurios šiemet net 30 proc. sumažėjo neteisėtai iškirstos medienos kiekis.
 
Miškininkai per tris šių metų ketvirčius patikrino daugiau kaip 20 tūkst. privačių miškų sklypų, įvertino miško atkūrimo, želdinių priežiūros, biržių atrėžimo ir atliktų miško kirtimų kokybę 14 tūkst. ha plote. Taip pat  beveik 17 tūkst. ha plote tikrintas vidinės miškotvarkos projektuose numatytų ūkinių priemonių tikslingumas.
Plačiau >>

Naujasis Kėdainių miškų urėdas - Justinas Urbanavičius

2016 10 25
 
„Miškai ir aplinkosauga – mano stichija“, – taip savo pasirinkimą apibrėžia Justinas Urbanavičius. Save kaip atsakingą, atkaklų ir ryžtingą pristatantis miškininkas parengė išsamią urėdijos vadovo veiklos programą, kurios nuostatų laikydamasis tiki pasiekti gerų rezultatų Kėdainių miškų urėdijoje.
Plačiau >>

2016 metais – 1000 kilometrų papildomai sutvarkytų ir atnaujintų miško kelių

2016 10 24
 
Miškų urėdijos nuo metų pradžios, šios dienos duomenimis, visoje šalyje papildomai, t. y. neskaičiuojant kasmet jų lėšomis prižiūrimų ir taisomų miško kelių, jau yra sutvarkiusios ir atnaujinusios apie 940 km miško kelių. Iki metų pabaigos bus sutvarkytas visas tūkstantis kilometrų. Tai daugiausia per privačias valdas vingiuojantys ar prie itin lankomų objektų miškuose vedantys keliai. Tam tūkstančiui kilometrų sutvarkyti Aplinkos ministerija skyrė per 4 milijonus eurų iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos.
Plačiau >>

Lietuvos medžiu šiemet išrinktas Stelmužės ąžuolas

2016 10 17
 
Šių metų Lietuvos medžiu šalies gyventojai išrinko Stelmužės ąžuolą. Jis auga Stelmužės kaime Zarasų rajone ir laikomas seniausiu šalies medžiu. Manoma, kad šiam beveik 10 m apimties ir 19 m aukščio galiūnui yra apie 1000 metų. 
 
Stelmužės ąžuolas, pasak Lietuvos 2016 m. medžio rinkimų atrankos komisijos pirmininko, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktoriaus Vidmanto Bezaro, yra tapęs Lietuvos ąžuolo simboliu. Iš jo gilių išaugę ąžuolai, vadinamieji stelmužiukai, auga visoje šalyje, žaliuoja Atgimimo ąžuolyne Ožkabalių kaime, Jono Basanavičiaus gimtinėje. Stelmužės ąžuolas puošė ir lietuvišką litą.
Plačiau >>

2016-2017 metų sezonu leidžiama sumedžioti 60 vilkų

2016 10 12
 
Per 2016-2017 m. medžioklės sezoną, kuris prasidės spalio 15 d., leidžiama sumedžioti 60 vilkų. Toks aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtintas skaičius nustatytas, atsižvelgus į vilkų apskaitos duomenis, mokslininkų rekomendacijas, suinteresuotų organizacijų ir institucijų nuomones.
 
Nors mūsų šalyje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, vilkas priskirtinas saugomoms rūšims, dėl didelės šių žvėrių padaromos žalos Lietuvai padaryta išimtis – juos leidžiama medžioti. Vilkų medžioklė mūsų šalyje yra ribojama nustačius jos laiką ir leidžiamų sumedžioti žvėrių skaičių. Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles vilkų medžioklės sezonas prasideda spalio 15 d. ir tęsiasi iki balandžio 1 d. (išnaudojus limitą, sezonas užbaigiamas anksčiau).
Plačiau >>

Spalio 6-8 dienomis vyks medžioklės, žūklės ir gyvulininkystės paroda

2016 10 04
 
Spalio 6-8 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyksianti miško, medžioklės, žūklės ir gyvulininkystės technologijų paroda „Sprendimų ratas 2016“ bus jau devintoji šiai tematikai skirta paroda rengiama Universitete. Planuojama, kad joje dalyvaus daugiau nei 100 įmonių, asociacijų, organizacijų, apie 200 augintojų, gamintojų ir tautodailininkų ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Estijos bei Baltarusijos. Bendras parodos plotas 50 000 kv. m (5 ha).
 
Kaip ir kasmet, lankytojus kvies gausi ir įvairiaspalvė sodinukų, gėlių ir amatų mugė.
Parodos darbo laikas - nuo 9 iki 17 val., lankymas nemokamas.
Plačiau >>

Aplinkos ministerija kviečia privačių miškų savininkus į nemokamus nuotolinius mokymus

2016 09 30
 
Aplinkos ministerijos organizuojami mokymai privačių miškų savininkams prasidės spalio mėnesį. Iš viso bus surengta 10 užsiėmimų šiomis temomis: pagrindiniai ir miško ugdymo kirtimai, miškotvarkos projektas, leidimai kirsti mišką ir jų išdavimo tvarka, apvaliosios medienos matavimo būdai ir jos gabenimas, miško atkūrimas ir įveisimas, ES parama pagal Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones, susijusias su miškų ūkio veikla, miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga, mokesčiai už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. (8 347) 44049, 8642 11894 arba el. p. miskininkyste@lzukt.lt.
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

Biudžetinės miškų ūkio įstaigos turėtų būti finansuojamos tik iš bendrųjų asignavimų

2016 09 30
 
Aplinkos ministerija pritaria Valstybės kontrolės, atlikusios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos auditą, išvadai, kad šios programos lėšos neturėtų būti naudojamos ministerijai pavaldžių miškų ūkio įstaigų veiklai finansuoti, tačiau tokį finansavimą, kuris iš šios programos skiriamas Valstybinei miškų tarnybai ir Generalinei miškų urėdijai, nustato Miškų įstatymas.
 
„Aplinkos ministerija ne kartą yra pasisakiusi, kad šios įstaigos būtų finansuojamos ne iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, o iš ministerijai skiriamų bendrųjų biudžeto asignavimų, tačiau tam turi pritarti Finansų ministerija, atitinkamai planuodama biudžeto išlaidas“, – sako ministerijos kancleris Robertas Klovas.
Plačiau >>

Pasikeitė redakcijos adresas

2016 09 30
 
Informuojame, kad pasikeitė žurnalo "Mūsų girios" redakcijos adresas.
Naujasis redakcijos adresas yra šis:

Vytenio g. 50-312, 03229 Vilnius

Plačiau >>

Olandai domisi galimybėmis investuoti į biokuro gamybą

2016 09 29
 
Generalinėje miškų urėdijoje vykusiame susitikime olandai lietuviams pristatė savo patirtį diegiant naujas technologijas ir galimybes investuoti Lietuvoje, įdiegiant torifikavimo (drėgmės pašalinimo iš biomasės) technologijas antrosios kartos biokuro gamybos srityje.
 
Pasak jų, gaminant elektrą vėjo jėgainėse ar saulės kolektoriuose dažnai susiduriama su problema, kad nėra galimybių saugoti perteklinį elektros kiekį. Išeitis – energiją versti dujomis, o dujas vėliau naudoti kaip energijos šaltinį. Tokiu būdu energijos gamybai būtų naudojama 100 proc. atsinaujinančių energijos šaltinių, nepaliekant jokių atliekų ir išvengiant iškastinio kuro poreikio. Investicijos į torifikavimo technologijas užtikrintų kokybišką ir aplinkai draugišką biokuro bei energijos gamybą, o tuo pačiu padidintų menkavertės, rinkos požiūriu, medienos perdirbimo galimybes ir jos paklausą.
Plačiau >>

„Mediena 2016“: medienos apskaitos kontrolieriai nustatė šiurkščių pažeidimų

2016 09 27
 
Siekdami užtikrinti visų nuosavybės formų miškų apsaugą ir užkardyti nelegaliai iškirstos medienos pardavimą, Generalinės miškų urėdijos Mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnai, pasitelkę VĮ miškų urėdijų pajėgas, kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės transporto inspekcijos ir Muitinės departamento pareigūnais 2016 m. rugsėjo 22 – 24 dienomis vykdė prevencinę akciją „Mediena 2016“.
 
Patikrino 27 lentpjūves
 
27-iose lentpjūvėse buvo tikrinami atvežtos medienos įsigijimo dokumentai, medienos kiekis ir kokybė bei atitikimas faktiniams likučiams. Patikrinta beveik 27 tūkst. m³ sortimentų. Nustatyta viena nedeklaruota lentpjūvės veiklos vykdymo vieta, aptikti du nelegalūs darbuotojai. Nustatyta apvaliosios medienos bei medienos atraižų trūkumų, apvaliosios medienos apskaitos ir įmonių vidaus tvarkos pažeidimų: nepildomas medienos apskaitos žurnalas, neišrašyti kasos pajamų ir išlaidų orderiai, nepildyta kasos knyga, nepasirašyti kasos dokumentai ir kt.
Plačiau >>

Spalio 1-2 dienomis paukščių stebėtojai išlydės išskrendančius paukščius

2016 09 23
 
Pirmąjį spalio savaitgalį gamtos mylėtojai visoje Europoje kviečiami prisijungti prie kasmet gausėjančio stebėtojų būrio išlydėti išskrendančius paukščius. Tūkstančiai žmonių 36 šalyse spalio 1-2 dienomis stebės ir mėgins suskaičiuoti daugelyje Europos vietų stebimus migrantus.
 
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, paukščių palydos jau tapo tradicija. Mūsų šalyje jas organizuoja Lietuvos ornitologų draugija (LOD) ir saugomų teritorijų direkcijos. Šios palydos – tai puiki galimybė stebėti migruojančius paukščius, aplankyti sparnuočiams svarbias teritorijas ar tiesiog praleisti laiką rudenėjančioje gamtoje. Per paukščių palydas kiekvieną rudenį LOD organizuoja išvyką į sparnuočių gausa pasižyminčią vietą. Šiemet spalio 1 d. bus surengta išvyka į Daugų žuvininkystės tvenkinius. Išsamesnės informacijos apie rudenines paukščių palydas galima rasti LOD tinklalapyje.
Plačiau >>

Aplinkos ministerija paaiškino: šakas ir neužterštą medieną deginti leidžiamose vietose galima

2016 09 21
 
Savaip interpretavusiems Aplinkos apsaugos reikalavimus deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas, atrodė, kad Aplinkos ministerija draudžia kūrenti šakas ir kitokias medienos liekanas. Naujasis dokumentas – Aplinkos apsaugos reikalavimai lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis – aiškiai nurodo, kad ne tik šakos, bet ir sena bei neužteršta cheminėmis medžiagomis mediena yra tinkamas kuras bet kuriam leidžiamoje vietoje uždegtam laužui ar kitokiam ugniakurui.
 
Kūrenant laužus ar naudojantis griliais, šašlykinėmis, ugniakurais, rūkyklomis ir panašiais įrenginiais maistui gaminti, leidžiama deginti tik medieną ir medžio anglį, o ne viską, kas dega. Ši nuostata reikalinga todėl, kad, prisidengus mėsos kepimu, nebūtų deginamos bet kokios šiukšlės. Laužus leidžiama kurti tik nustatytose ir įrengtose vietose, taip pat privačiuose žemės sklypuose savininko nustatytose vietose, jeigu tai nedraudžia kiti teisės aktai.
Plačiau >>

Miškininko dienos proga - padėkos ir apdovanojimai

2016 09 19
 
Miškininko dienos šventėje Liškiavoje buvo pasakyta daug gražių žodžių ir įteikta daug padėkų ir apdovanojimų.
 
LR Ministro pirmininko patarėja aplinkos apsaugai Jūratė Juozaitienė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėkas įteikė Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto akademikui profesoriui dr. Dariui Danusevičiui, VĮ Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų girininkijos girininkui Albertui Tolevičiui ir VĮ Šilutės miškų urėdijos vyriausiajam miškininkui Viktorui Aužbikavičiui.
Plačiau >>

Žurnalo "Mūsų girios" redakcija sveikina miškininkų bendruomenę Miškininko dienos proga

2016 09 16 
Miškai užima trečdalį Lietuvos ploto,
o jais rūpinasi keli tūkstančiai gamtą mylinčių žmonių.
Žurnalo "Mūsų girios" redakcija sveikina
miškininkų bendruomenę Miškininko dienos proga!
Sėkmės ir laimės jums!

 

Plačiau >>

50 ha "Žvėrinčiaus" teritorijos - stumbrams

2016 09 15
 
2016 m. rugsėjo 20 d., 12 val. Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos „Žvėrinčiuje“ (Laukstėnų k., Degaičių sen., Telšių r.) bus atidarytas naujasis stumbrynas ir pažymėtas „Žvėrinčiaus“ dvidešimtmetis. Po inscenizuoto „Žvėrinčiuje“ gyvenančių žvėrių pristatymo renginio dalyviai bus supažindinti su stumbrų apsauga Lietuvoje, apžiūrės „Žvėrinčių“ ir naująjį stumbryną.
 
Karščiausia „Žvėrinčiaus“ naujiena – 50 ha aptvaras stumbrams. Šio stumbryno paskirtis – ne tik parodyti, bet ir laikinai apgyvendinti sugautus laisvėje ir pagal Stumbro apsaugos planą atrinktus laukinius stumbrus. Šis aplinkos ministro Kęstučio Trečioko prieš metus patvirtintas planas numato, kaip spręsti su laisvųjų stumbrų bandomis susijusias problemas. Jų kyla todėl, kad Kėdainių ir Panevėžio rajonuose, kur šios bandos susiformavo, miškų plotai labai maži, ir stumbrai iš vieno miško į kitą keliauja laukais. Jie nuniokoja pasėlius ir pridaro daug žalos ūkininkams. Todėl nutarta šiuos stumbrus palaipsniui perkelti į jiems gyventi tinkamesnes teritorijas. Tai sudėtingas ir daug pastangų reikalaujantis procesas.
Plačiau >>

Girininkų darbas įvertintas suteikiant kvalifikacijos klases

2016 09 14
 
Keturiems valstybės įmonių miškų urėdijų girininkams suteikta aukščiausia – pirmoji kvalifikacijos klasė, o šešių valstybės įmonių miškų urėdijų girininkų darbinė veikla įvertinta antrąja kvalifikacijos klase.
 
Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas pirmąją kvalifikacinę girininko klasę suteikė:
Virginijui Jančauskui – VĮ Šilutės miškų urėdijos Norkaičių girininkijos girininkui;
Ričardui Mieliauskui – VĮ Rokiškio miškų urėdijos Rokiškio girininkijos girininkui;
Artūrui Pavalkiui – VĮ Druskininkų miškų urėdijos Latežerio girininkijos girininkui;
Žydrūnui Samoškai – VĮ Tauragės miškų urėdijos Pagramančio girininkijos girininkui.
Plačiau >>

Lašišinių žuvų nerštui apsaugoti – apribojimai nuo rugsėjo 16 d.

2016 09 13

Siekiant geriau apsaugoti neršti plaukiančias lašišines žuvis, pagrindiniuose jųmigracijos keliuose ir nerštavietėse nuo rugsėjo 16 d. bus taikomi žvejybos apribojimai.
 
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 3 priede nurodytose upių atkarpose nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. bet kokia žvejyba leidžiama tik įsigijus žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę.
 
Turintieji nemokamą žvejybos teisę – vaikai iki 16 metų, pensininkai ir neįgalieji, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelės, šiuo laikotarpiu gali žvejoti tik tais įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai, o atsitiktinai užkibus lašišai ar šlakiui turi nedelsdami šias žuvis paleisti. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu – nuo saulės patekėjimo iki laidos. 
Plačiau >>

Generalinė miškų urėdija įvertino atliktus miško kelių priežiūros ir taisymo darbus

2016 09 12

Generaklinė miškų urėdija praneša, kad skirtingose miškų urėdijose miško kelių priežiūros ir taisymo atliktų darbų apimtys skiriasi.
 
VĮ Anykščių, Dubravos, Ignalinos, Joniškio, Kauno, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Panevėžio, Prienų, Raseinių, Rietavo, Tauragės, Varėnos ir  Zarasų miškų urėdijos miško kelių remonto darbus jau baigė. Dar 18 VĮ miškų urėdijų atliko daugiau nei pusę suplanuotų miško kelių remonto darbų. 9 VĮ miškų urėdijose miško kelių remonto darbus baigti neskubama. Blogiausia padėtis yra VĮ Valkininkų ir Vilniaus miškų urėdijose, kuriose dar tik planuojama rugsėjo mėnesį pasirašyti sutartis su miško kelių remonto paslaugas teiksiančiais rangovais. 
Plačiau >>

Generalinis miškų urėdas iškėlė miškininkų darbo sąlygų problemą

2016 09 09 

Generalinė miškų urėdija skelbia, kad kai kurioms miškų urėdijoms žymiai didesnį dėmesį derėtų skirti administracinių - gamybinių patalpų ir ypač girininkijų pastatų būklei bei jų aplinkos tvarkymui. Pavyzdžiui, Jonavos ir Valkininkų miškų urėdijose aplankytų girininkijų pastatai neatitinka net minimaliausių tokioms patalpoms keliamų reikalavimų.
 
Generalinio miškų urėdo nuomone, miškininkų darbo sąlygų gerinimo problemą tikslinga kelti ir plačiau svarstyti Generalinės miškų urėdijos kolegijoje ir miškų urėdų taryboje.
Plačiau >>

Registruokitės ir išgirskite elnių vestuvių serenadas

2016 09 09
 

Miškininkai kviečia pabūti tyliais elnių vestuvių girioje klausytojais. Miškų urėdijos, prižiūrinčios profesionaliosios medžioklės plotus (Alytaus, Anykščių, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kretingos, Kupiškio, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio, Šiaulių, Šilutės, Trakų ir Ukmergės), paskyrė po du rugsėjo vakarus, kada bus galima dalyvauti gyvūnų koncerte „Elnių vestuvių serenados“.
 
Į šį unikalų koncertą būtina registruotis paskelbtų miškų urėdijų tinklapiuose nurodytais adresais ir telefonais. Informacijos apie tai galite rasti ir čia.
Plačiau >>

Teisinis valstybinių miškų registravimas - prioritetinis miškų urėdijų uždavinys

2016 09 08
 
Generalinės miškų urėdijos požiūriu, teisinis valstybinių miškų registravimas yra prioritetinis miškų urėdijų uždavinys užtikrinant valstybinių miškų statuso apsaugą. Vykdant 2016 m. veiklos planą, buvo patikrinta viena iš didžiausią valstybinių miškų plotą patikėjimo teise valdančių urėdijų - VĮ Panevėžio miškų urėdija. Patikrinimus numatyta atlikti ir penkiose mažiausią procentą miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų miškų Nekilnojamojo turto kadastre įregistravusiose miškų urėdijose: Ignalinos, Utenos, Šalčininkų, Pakruojo, Veisiejų.
Plačiau >>

Iki spalio 10 dienos balsuokite ir išrinkite Metų medį

2016 09 06

Aplinkosaugininkai pluša naujų rinkimų įkarštyje – jau galima balsuoti ir rinkti Lietuvos metų medį, kuriuo taps vienas iš dvylikos medžių „kandidatų“. Dauguma jų – ąžuolai. Tai Alkų ąžuolas, Rykantų (Viktoro Bergo) ąžuolas, Bradesių ąžuolas, Elmės šešiakamienis ąžuolas, Gudlaukio ąžuolas, Jurgio Bielinio ąžuolas, Stelmužės ąžuolas ir Vienybės ąžuolas Žeimelyje. Dalyvauti konkurse taip pat atrinkta Papilės penkiolikakamienė liepa, Darželių kaimo drevėta pušis, Raganos uosis ir Raganų eglė-Raganų šluota. Išsamiau susipažinti su šiais medžiais galima konkurso organizatorių – Aplinkos ministerijos ir Lietuvos arboristikos centro - tinklalapiuose.
 
Lietuvos metų medį rinks visuomenė, nuo rugsėjo 5 d. iki spalio 10 d. balsuodama elektroninėje erdvėje adresu http://apklausa.am.lt/index.php/989221/lang-lt.
Plačiau >>

Liepos mėnesį medienos kaina ūgtelėjo vienu euru, bet neramina skolos

2016 09 06

Medienos kaina per pastaruosius porą metų buvo sumažėjusi 4 Eur/m³, tačiau liepos mėnesio duomenys parodė kainos kilimą - 1 Eur/m³.
 
Pasak generalinio miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio, liepos mėn. parduotų 270 tūkst. m³ apvaliosios medienos ir 12 tūkst. m³ kirtimo atliekų teigiamai pakoregavo kainą, tačiau jį neramina pirkėjų įsiskolinimai už nupirktus sortimentus.
Plačiau >>

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos naujasis vadovas - Dr. Vaidotas Lygis

2016 09 05

Dr. Vaidotas Lygis naujuoju kolegijos vadovu buvo išrinktas šių metų rugpjūčio 22 d. vykusio kolegijos Tarybos posėdžio metu, jis pakeis kadenciją baigiantį ilgametį direktorių dr. Albiną Tebėrą.
 
Vaidotas Lygis aukštąjį išsilavinimą įgijo 1997 m. tuometiniame Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar - Aleksandro Stulginskio universitetas) Miškų ūkio fakultete. 1999 m. jam suteiktas Miškotyros magistro kvalifikacinis laipsnis. 2005 m. Švedijos agrarinių mokslų universitete (SLU, Upsala, Švedija) V. Lygis įgijo Miškininkystės mokslų daktaro laipsnį, kuris 2005 m. birželio 16 d. nostrifikuotas Lietuvos mokslo taryboje, suteikiant Biomedicinos mokslų daktaro vardą.
Plačiau >>

Alytaus miškų urėdu paskirtas Šarūnas Antanevičius

2016 09 02

Išvežimo baro technikas Alytaus miškų ūkyje – toks yra pirmasis miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijusio Šarūno Antanevičiaus darbinės biografijos įrašas. Jau po pusmečio jis paskirtas dirbti Dušnionių girininkijoje girininku, dar po aštuonerių metų - Kalesnykų girininkijos girininku, nuo 2004 m. perėmė miškų urėdo pavaduotojo medienos ruošai ir prekybai, vėliau miškų urėdo pavaduotojo pareigas, o šią pareigybę panaikinus, nuo 2013 –ųjų iki šiol dirbo vyriausiuoju inžinieriumi. 
Plačiau >>

Dideli gaisrai tolimajame Sibire – kodėl mums turėtų tai rūpėti?

2016 08 29

"Kaip ir borealinėje Kanadoje, oro temperatūra Sibire kyla sparčiau nei daugelyje kitų pasaulio vietų, ir ši tendencija, manoma, tęsis. Dėl kylančios temperatūros džiūsta augmenija, kuri tampa kuru, daugiau būna žaibų, kurie padidina gaisrų riziką, be to, karštesnis klimatas lemia ir ilgesnę gaisrų sezono trukmę. Tikėtina, kad visi šie veiksniai padidins gaisrų aktyvumą šiame regione", - sako portale theconversation.com publikuoto straipsnio autoriai geografijos profesorius, tarptautinio leidinio apie laukinės gamtos gaisrus redaktorius Stefan H. Doerr (Swansea universitetas) ir geografijos mokslinė bendradarbė Cristina Santin (Swansea universitetas).

Plačiau >>

Išlydime gandrus

2016 08 24
 
Rugpjūčio 24-oji, šv. Baltramiejaus diena, Lietuvoje tradiciškai laikoma gandrų palydomis. Gandrai žiemaviečių link pradeda keliauti jau nuo rugpjūčio vidurio, o į mėnesio pabaigą jų beveik nebelieka.
 
Plačiau >>

Lašišų ir šlakių labui žuvitakiai atidaromi anksčiau

2016 08 23
 
Šiandien Aplinkos apsaugos agentūra paankstino šiemetinės lašišinių žuvų neršto ir migracijos rudeninio laikotarpio pradžią, todėl joms savaite anksčiau nei paprastai bus sudarytos tinkamos sąlygos įveikti kliūtis migruojant į aukštupius neršti. Jau rytoj, rugpjūčio 24 d., šalies lašišiniuose vandens telkiniuose hidroelektrinių savininkai turi atidaryti žuvitakius – anksčiau, nei numato Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės.
Plačiau >>

Arūnas Samoška - nauajas Kretingos miškų urėdas

2016 08 22

Šiandien Kretingos miškų urėdo pareigas pradeda eiti buvęs šios urėdijos Šernų girininkas Arūnas Samoška, laimėjęs Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos konkursą.
 
Trisdešimt šešerių metų Arūnui Samoškai teks nemenkas iššūkis pakeisti savo pirmtaką – vieną labiausiai patyrusių šalies miškininkų su daugiau kaip 50 metų stažu, ketvirtį amžiaus vadovavusį Kretingos urėdijai Antaną Baranauską. Jo laukia stiprūs vėjai – ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Į pajūrio miškus visuomet krypo norinčiųjų juos privatizuoti akys, o praėjusiais metais šiai urėdijai valdyti bei prižiūrėti buvo perduoti ir Kuršių nerijos miškai.
Plačiau >>

Valstybinių medelynų pertvarka džiugina ne visus urėdus

2016 08 21

Generalinė miškų urėdija pradėjo valstybinių medelynų pertvarką. Jau šiemet keturioms urėdijoms uždrausta sėti naujų pasėlių ir jose naikinami medelynai, kitąmet miškų sodmenų sodinti negalės dar trys urėdijos. Į naikinamų medelynų sąrašą patenka ir Dzūkijos dviejų urėdijų pelningai dirbantys medelynai. Generalinė urėdija planuoja palikti 13 medelynų. Visą LRT.lt publikuotą staripsnį skaitykite čia.

Plačiau >>

Paskelbė 12 medžių, kurie varžysis antrajame metų medžio atrankos etape

2016 08 16
 
Šiemet pirmą kartą surengto Lietuvos metų medžio atrankos konkurso vertinimo komisija jau paskelbė 12 medžių, kurie varžysis antrajame etape. Dauguma jų – ąžuolai. Tai Alkų ąžuolas, Rykantų (Viktoro Bergo) ąžuolas, Bradesių ąžuolas, Elmės šešiakamienis ąžuolas, Gudlaukio ąžuolas, Jurgio Bielinio ąžuolas, Stelmužės ąžuolas ir Vienybės ąžuolas Žeimelyje. Dalyvauti konkurse taip pat atrinkta Papilės penkiolikakamienė liepa, Darželių kaimo drevėta pušis, Raganos uosis ir Raganų eglė-Raganų šluota. Išsamiau susipažinti su šiais medžiais galima konkurso organizatorių – Aplinkos ministerijos ir Lietuvos arboristikos centro - tinklalapiuose.
Plačiau >>

Daugiau nei pusė šalies gyventojų miškų priežiūrą vertina gerai

2016 08 16
 
Praėjusią savaitę užsakovams pateikusi tyrimą, bendroji Lietuvos ir Didžiosios Britanijos kompanija „Baltijos tyrimai“ apklausė, kaip dažnai ir kokiais tikslais šalies gyventojai lankosi miškuose, įvertino miškų svarbą ir jų poreikį, atliko miškų priežiūros šalyje vertinimą, nustatė požiūrį į valstybinius ir privačius miškus, paskaičiavo, kokia dalis gyventojų turi nuosavo miško. Šios apklausos metu pirmą kartą pasidomėta ir kaip gyventojai vertina septynerius metus visų 42 miškų urėdijų vykdytą, Aplinkos ministerijos globojamą ir Generalinės miškų urėdijos koordinuojamą akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“.
 
Kaip parodė apklausa, trys ketvirtadaliai šalies gyventojų per pastaruosius 12 mėnesių lankėsi Lietuvos miškuose: grybavo, uogavo, ilsėjosi. Daugiau nei pusė apklaustųjų pernai ir šiais metais miškuose grybavo, beveik pusė per šį laikotarpį į mišką buvo išvykę poilsio ar pasivaikščioti. Daugiau nei penktadalis tyrime dalyvavusių miške rinko mėlynes, šeštadalis – žemuoges, kiek daugiau nei dešimtadalis – avietes ir sausuolius kurui. Vienas iš dvidešimties apklaustųjų rinko bruknes, spanguoles, vaistažoles ir riešutus, o du procentai respondentų medžiojo.
Plačiau >>

Miškų urėdijų antro pusmečio planai - ne visiems pritarta

2016 08 10
 
Siekdama užtikrinti metiniuose planuose nustatytų pelno ir privalomųjų miškų atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų apimčių vykdymą, Generalinė miškų urėdija svarstė miškų urėdijų pateiktus antrojo pusmečio priemonių planus.
Pritarta Ignalinos, Kėdainių, Marijampolės, Mažeikių, Nemenčinės ir Rietavo miškų urėdijų priemonių planams.
Nepatvirtintas Kauno miškų urėdijos planas.
Atidėtas Veisiejų miškų urėdijos priemonių plano svarstymas.
Nerimą keliančių dar 11 miškų urėdijų miškų urėdai priemonių planus pateiks raštu.
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Plačiau >>

2016 m. pirmojo pusmečio miškų urėdijų grynais pelnas - 2 mln. eurų

2016 08 09
 
Generalinė miškų urėdija paskelbė miškų urėdijų pelno duomenis: per pirmąjį 2016 m. pusmetį Valstybei miškų urėdijos sumokėjo 12,252 mln. eurų netipinių mokesčių. Iš jų privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą apvaliąją medieną sudarė 11,019 mln. eurų, o mokestis už valstybės turto naudojimą – 1,232 mln. eurų. Normalizuotas grynasis pelnas pirmąjį pusmetį siekė 12,486 mln. eurų, o grynasis pelnas – 2,0115 mln. eurų.
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Plačiau >>

Panaikino grybavimo Lietuvos miškuose taisykles

2016 08 01
 
Aplinkos ministro š. m. liepos 29 d. įsakymu panaikintos Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklės. Pripažinus netekusiomis galios šias taisykles, panaikinamas apribojimas rinkti ir supirkti baravykus, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis negu pusantro centimetro, ir voveraites, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis negu vienas centimetras, kadangi tokio mažo dydžio surenkamų (ir ypač superkamų) grybų kiekis nėra ir negali būti didelis ir neigiamo poveikio grybų ištekliams bei jų populiacijoms nedaro.
Plačiau >>

Palygino 5 skirtingus apvaliosios medienos rietuvių matavimo būdus

2016 07 27

Specialistų nuomone, miškų urėdijų medienos apskaitoje panaudojus medkirčių (harvesterių) sistemų ar fotogrametrinių matavimų būdų rezultatus sumažėtų ne tik šalies miškininkų darbo krūviai, bet ir medienos matavimo rezultatai būtų operatyvesni bei tikslesni, tačiau prieš įdiegiant modernius medienos matavimo būdus, reikia atsakingai pasiruošti - galbūt atlikti ir papildomus tyrimus.

Plačiau >>

Lašišas ir šlakius bus galima gaudyti ir Akmenoje-Danėje, Vilnioje, Širvintoje, Musėje ir Virintoje

2016 07 26

Aplinkos ministro 2016 m. liepos 25 d. įsakymu pakeistos lašišų limituotos žvejybos sąlygos. Nuo šiol lašišas ir šlakius papildomai bus galima gaudyti dar 5 upėse: Akmenoje-Danėje, Vilnioje, Širvintoje, Musėje ir Virintoje.

Plačiau >>

Kaip gamtoje kurti ugnį: nauja tvarka

2016 07 25

Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja aplinkos ministro patvirtinti naujos redakcijos Aplinkos apsaugos reikalavimai, kaip lauko sąlygomis deginti augalus ar jų dalis. Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas papildyti naujais reikalavimais ir rekomendacijomis dėl laužų kūrenimo ir maisto gaminimo įrenginių (grilių, kepsninių ir kt.) naudojimo gamtoje.

Plačiau >>

Grybaunant galima parsinešti ir pažeidimo protokolą

2016 07 21

Grybautojai vietoje gamtos gėrybių į namus gali grįžti su administracinio teisės pažeidimo protokolu. Aplinkosaugininkai primena - būnant miške reikia nepamiršti lankymosi miške bei grybavimo taisyklių reikalavimų.

Plačiau >>

Černobylio miškų gaisras užgesintas, pavojaus Lietuvos gyventojų sveikatai nėra

2016 07 20

Radiacinės saugos centras vakar paskelbė, kad gaisras Černobylio zonoje jau yra užgesintas ir kad pavojaus Lietuvos gyventojų sveikatai nėra.
 
„Radiacinio fono pakitimų Lietuvoje nepastebėta, todėl nėra pagrindo manyti, kad vaikams ir suaugusiems pavojinga būti lauke“, – rašoma centro pranešime.
 
Gaisras Černobylio zonos miškuose buvo įveiktas per kelias paras, pranešama, kad gesinimo darbus sunkino sudėtingos oro sąlygos – pūtė stipus vėjasi. Černobylio miškai atominės elektrinės avarijos metu buvo užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, todėl baimintasi, kad miškams degant gali kisti radiacinis fonas.
Detalios informacijos apie gaisrą pateikė www,15min.lt.
Plačiau >>

Susigyventi su savaiminiais gaisrais: kaip žmonės gali prie to prisitaikyti

2016 07 20
 
„Learning to live with wildfires: how communities can become ‘fire-adapted’“, www.theconversation.comSusan J. Prichard, Miškų ekologijos mokslinė bendradarbė, Vašingtono universitetas
 
 
Pastaraisiais metais savaiminiai gaisrai vakarinėje JAV dalyje tapo tokie intensyvūs, kad daugelis mūsų, kurie gyvena sausose, lengvai užsidegančiose vietose, svarsto, kaip išmokti gyventi su ugnimi.
 
Kai 2004 metais persikėliau į mažą miestelį Rytų Vašingtone, maniau, kad buvau pasirengusi susidurti su realybe – savaiminiais gaisrais. Esu gaisro ekologė, studijavau klimato kaitos procesus ir žinau prognozes apie vis karštesnius, sausesnius ir ilgesnius gaisrų sezonus, tačiau gaisrų mastas mūsų regione išryškino ir tai, kaip svarbu visai bendruomenei mokėti labiau prisitaikyti prie gaisrų. Be to, mano moksliniai darbai ir kiti susiję tyrimai apie pasirengimą ugnies neišvengiamybei parodė, kad valdomi gaisrai ir aktyvus miškų retinimas gali sumažinti didelių gaisrų tikimybę.
Plačiau >>

Aplinkos apsauga ir ekonomikos augimas yra tiesiogiai susijusios sritys

2016 07 19

Niujorke vykstančiame Jungtinių Tautų Aukšto lygio politiniame forume (High Level Political Forum – HLPF) ministrai diskutuoja dėl tolesnių veiksmų, kurių būtina imtis pasauliniu lygiu įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus. Forumo metu 22 šalių atstovai pristatė jų valstybėse pasiektą pažangą. Lietuvoje darnaus vystymosi principai įtvirtinti 2003 m., Vyriausybei patvirtinus Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, vėliau šie principai integruoti ir į kitus strateginio planavimo dokumentus.

Plačiau >>

Per pirmąjį pusmetį šalyje gerokai sumažėjo neteisėtų miško kirtimų

2016 07 15
 
Per pirmąjį š. m. pusmetį valstybiniai miškų pareigūnai nustatė 123 neteisėtų miško kirtimų atvejus, kai buvo iškirsta 1,2 tūkst. kubinių metrų medienos. Tai gerokai mažiau nei per tą patį laikotarpį 2015 metais: privačiuose miškuose sumažėjo net 70 proc., o valstybiniuose miškuose – apie 50 proc. 
Plačiau >>

Nuo liepos 16 d. iki spalio 14 d. leidžiama gaudyti plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius

2016 07 14
 
Liepos 16 d., prasideda vėžiavimo sezonas, kai leidžiama gaudyti plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius, šis leidimas galios iki spalio 14-osios. 
 
Plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius galima gaudyti tik bučiukais, ne ilgesniais nei 1 m ir ne platesniais nei 0,5 m, ir samteliais – draudžiama rankomis, graibštais ar kitais būdais. Vienas žvejas gali naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti ne daugiau kaip 50 ne mažesnių nei 10 cm plačiažnyplių ar siauražnyplių vėžių.
Plačiau >>

Svarstomos naujos technologijos medienos apskaitai

2016 07 12
 
Naudojant ne tik tradicinius, bet ir moderniais interaktyvius ar fotogrametrinius medienos matavimo metodus, sumažėtų ne tik šalies miškininkų darbo krūviai, bet ir medienos matavimo rezultatai būtų operatyvesni bei tikslesni - tokią nuomonę po posėdžio pareiškė generalinio miškų urėdo sudarytos komisijos nariai.
 
Generalinė miškų urėdija informuoja, kad šių metų liepos 26 dieną VĮ Tauragės miškų urėdijoje bus surengtas miškininkų pasitarimas apvaliosios medienos matavimo būdų parinkimo klausimais. 
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją
Plačiau >>

Oficialiai patvirtinta: nacionaliniame miškasodyje pasiektas naujas Lietuvos rekordas!

2016 07 12
 
Lietuvos rekordus registruojanti agentūra „Factum“ oficialiai patvirtino, kad 2016 m. balandžio 16 d. nacionaliniame miškasodyje buvo pasodintas iki šiol didžiausias miškų plotas – 80,53 ha.
 
Prie šios iniciatyvos tądien prisijungė ir miškininkams talkino visi norintys šalies gyventojai, bendruomenės, organizacijos, įmonės ir kt. Jų iš viso suskaičiuota daugiau kaip 4 tūkst. Aplinkos ministerijos inicijuotos visuotinės talkos metu vos per vieną dieną buvo pasodinta beveik pusė milijono medelių. Medžiai buvo sodinami visoje šalyje – 42 miškų urėdijose.
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją
Iliustracja - pixabay.com
 
Plačiau >>

Lietuvos gyventojai neabejingi aplinkosauginiams pažeidimams

2016 07 12
 
Gyventojų pranešimų apie aplinkosauginius pažeidimus statistika rodo, kad vis labiau tirpsta ankstesnis visuomenės abejingumas tokiems pažeidimams. Per pirmąjį š. m. pusmetį Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo centras (VAAT centras), vadinamoji aplinkosaugininkų dispečerinė, sulaukė per 7 tūkst. gyventojų pranešimų apie pažeidimus – 26 proc. daugiau negu per tą patį laiką praėjusiais metais.
Plačiau >>

Privačių miškų savininkams atėjo metas deklaruoti ir sumokėti mokesčius

2016 07 12
 
Aplinkos ministerija primena, kad privačių miškų savininkai ir kiti valdytojai iki š. m. liepos 15 d. privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalomuosius 5 procentų atskaitymus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Jei per kalendorinį pusmetį privataus miško savininkas negavo tokių pajamų, deklaracijos teikti nereikia.
Plačiau >>

Į svetimą plotą įsibrovusiam medžiotojui gresia rimti nemalonumai

2016 07 11
 
Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnai praėjusią savaitę gavo pranešimą, kad medžiotojų būrelio „Staneliai“ medžioklės plotuose medžioja svetimi asmenys. Ši informacija netrukus pasitvirtino.
 
Medžiotojas A. Z. (gim. 1973 m.) sulaikytas medžioklės plotuose Nešukuočių k., Paukštakių sen., Plungės r. Teisintis, kad šiuose plotuose ne medžiojo, o tik vaikštinėjo, pažeidėjui nepavyko, mat su savimi jis nešėsi medžioklinį kombinuotą šautuvą, kuris nebuvo įdėtas į dėklą. Vyras teigė į Plungės rajoną atklydęs iš greta esančio medžioklės ploto Telšių rajone.
Plačiau >>

Tyrimas Kongo baseine: kaip greitai atauga miškai kirtimui nutiestuose keliuose

2016 06 30
 
Remdamiesi ilgalaikio tyrimo rezultatais www.theconversation.com publikuotame straipsnyje Miškų mokslo profesorius (Bangoro universitetas) John Healey ir doktorantas, mokslinis bendradarbis (CIRAD, Bangoro universitetas) Fritz Kleinschroth teigia, kad  daugiau miško kirtimui nutiestų kelių po kurio laiko turėtų būti vėl naudojami ir kad reikėtų vengti naujų kelių miškuose tiesimo. Pristatome mūsų svetainės skaitytojams šių mokslininkų argumentus.
 
Pasaulyje atsirenkant kertami dideli atogrąžų miškų plotai, o tam, kad būtų galima prieiti prie medžių ir paruošti medieną, reikia daug kelių. Gerai žinoma, kad kelių tiesimas miškuose gali turėti įtakos ekosistemai. Keliai palengvina žmonėms prieigą, bet ilgainiui jie gali sukelti miškų prastėjimo ar nykimo procesus.
 
Mes 30 metų tyrėme Centrinės Afrikos miškų kelius. Ištyrėme 108 000 km2 kelių, o tai daugiau nei visas Siera Leonės plotas. Rezultatai įspūdingi. Pagrindinis atradimas – kad dauguma kelių yra laikini, ir kad jie yra geresnė vieta ataugti įvairių rūšių medžiams nei šalia esančios miško teritorijos. Mes taip pat įsitikinome, kad biomasė (bendras gyvų medžių svoris), kuri sugeria anglies dvideginį, apleistuose keliuose atsistato lėtai.
 
Plačiau >>

Privačių miškų savininkai skatinami pavyzdingai tvarkyti savo valdas

2016 07 07
 
Visų nuosavybės formų miškai turi būtų tvarkomi pagal vienodus darnaus miškų ūkio principus. Aplinkos ministerija kartu su Lietuvos miško savininkų asociacija, siekdamos privačių miškų savininkus paskatinti ūkininkauti savo miško valdose ir pasidalinti savo miško valdoje pasiektais ūkinės veiklos rezultatais, kviečia dalyvauti kasmet organizuojamame konkurse „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“. Dalyvauti konkurse išties verta, nes tai puiki galimybė ne tik parodyti savo miško valdoje įgyvendintus ūkininkavimo tikslus, bet ir iš vertinimo komisijos narių gauti naudingų praktinių patarimų ir naujų idėjų tolimesnei miškų ūkio veiklai.

 

Plačiau >>

Praūžusi audra Dzūkijos miškuose prilygsta stichinei nelaimei

2016 06 29
 
„Praūžusi audra Dzūkijos miškuose prilygsta stichinei nelaimei. Sraigtasparniu apskridęs nuo jos labiausiai nukentėjusius miškus, savo akimis įsitikinau, kaip skaudžiai pasidarbavo stichija“, – sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.
 
Įvertinus valstybinių miškų institucijų duomenis apie šios birželio 17 d. praūžusios audros padarinius Alytaus, Druskininkų ir Varėnos miškų urėdijų teritorijose, ji pagal Miškų įstatymo kriterijus prilyginta stichinės nelaimės įvykiui, nes išversti ar išlaužyti medynai sudaro daugiau kaip ketvirtadalį šių nuo audros labiausiai nukentėjusių urėdijų metinės kirtimo normos. Generalinė miškų urėdija, Valstybinė miškų tarnyba (VMT) ir minėtosios urėdijos ministro pavedimu taikys teisės aktų numatytas specialiąsias priemones stichinių nelaimių padariniams miškuose šalinti. Visų pirma miško keliai turi būti išvalyti nuo užverstų medžių, kad jais būtų galima pravažiuoti. Savivaldybių bus prašoma apriboti žmonių lankymąsi audros pažeistuose miškuose, kol jie bus tvarkomi.
Plačiau >>

Nuo liepos 1 d. leidžiama sužvejoti nebe penkis, o tik tris sterkus

2016 06 28
 
Nuo liepos 1 d., įsigaliojus Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pakeitimams, žvejai mėgėjai galės pasiimti nebe penkis sterkus, kaip dabar, bet tik tris. Leidžiamų sužvejoti ir pasiimti sterkų skaičius sumažintas todėl, kad beveik visuose šalies vandens telkiniuose yra per mažai plėšriųjų žuvų. 
 
Plačiau >>

Ūkininkui kiekvienas nupjauto ąžuolo centimetras kainuos po 9 eurus

2016 06 28
 
Įsibėgėjus vasarai aplinkosaugininkai gauna vis daugiau pranešimų apie kertamus medžius. Visai neseniai vieno ūkininko iš Pasvalio „taikiniu“ tapo grūdų lauke augęs šimtametis ąžuolas. Šimonių k., Pasvalio r. ūkininkavęs V. J. be Pasvalio rajono savivaldybės išduoto leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar pašalinimo darbams nupjovė net 122 cm skersmens ąžuolą. Medis augo ūkininko išsinuomotame ir dirbamame grūdinių kultūrų lauke ir, kaip teigia pats pažeidėjas, trukdė dirbti lauko darbus. Ūkininkui skirta bauda ir paskaičiuota 823 eurus siekianti žala gamtai – kiekvienas nupjauto ąžuolo centimetras jam kainuos po 9 eurus.
Plačiau >>

Iš Estijos sugrįžę Lietuvos miškininkai pasakoja: kaimynai medienos matavimo būdą pasirenka patys

2016 06 20
 
Šių metų birželio 15 dieną Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinio miškotvarkos instituto ir VĮ miškų urėdijų atstovai lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies valstybinių miškų miškininkais ir daug sužinojo apie kaimyninėje šalyje vykdomą miškininkystės veiklą.
 
Estija yra penkta šalis po Švedijos, Suomijos, Latvijos ir Slovėnijos pagal miškais padengtą teritorijos plotą (miško žemė užima 51,1 proc.). 38 proc. visų šalies miškų valdo RMK – valstybinė pelno siekianti institucija. RMK miškų valdymas suskirstytas į tris regionus, kurie padalinti į 76 mažesnius administravimo vienetus, tačiau nuo liepos 1 d. pastaruosius planuojama stambinti.
 
Miškų ūkinė veikla, o ypač kelių tiesimas ar remontas, Estijoje planuojama atsižvelgiant į miško masyvus, kuriuose projektuojama vykdyti miško kirtimus. RMK turi savo miškotvarkos padalinį.
Plačiau >>

Vasara - palankiausias metas miško kelių priežiūros ir remonto darbams

2016 06 20
 
Iki šių metų birželio 1 d. valstybės įmonės miškų urėdijos jau suremontavo 74 km kelių visų nuosavybės formų miškuose. Daugiausiai miško kelių suremontavo Ignalinos miškų urėdija (11,7 km), Švenčionėlių miškų urėdija (9 km), Biržų miškų urėdija( 6,9) km ir  Jonavos miškų urėdija (6,6 km). Iš viso Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis miškų urėdijos šiemet planuoja suremontuoti daugiau kaip 900 km miško kelių.
 
Prioritetas teikiamas miško keliams, nutiestiems per privačius miškus. Miškų urėdijos miško kelių priežiūros ir remonto darbus planuoja atlikti per vasarą, kai yra šiems darbams palankiausias metų laikas.
Plačiau >>

ES Aplinkos tarybos posėdyje ministras Kęstutis Trečiokas pateiks Lietuvos poziciją

2016 06 20
 
Šiandien ministras Kęstutis Trečiokas kartu su kitų Europos Sąjungos šalių aplinkos ministrais, susirinkusiais Liuksemburge į ES Aplinkos tarybos posėdį, svarsto klimato kaitos politikos, oro taršos mažinimo ir kitus šiuo metu aktualius aplinkosaugos klausimus.
 
Valstybės turėtų pačios priimti sprendimus kaip kompensuoti išlaidas
 
Pirmiausia bus aptarta ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais (ATL) sistemos peržiūra ir nauji šiai sistemai nustatomi reikalavimai 2020–2030 metais. Šalys jau yra sutarusios, kad daugiausia anglies dioksido nutekėjimo rizikos patiriantiems ūkio sektoriams reikia suteikti nemokamų ATL ir suderinti, kaip bus kompensuojamos su anglies dioksido kaina susijusios išlaidos daug energijos naudojančiai pramonei, pavyzdžiui, Lietuvos chemijos pramonei.
 
Ministras Kęstutis Trečiokas pateiks mūsų šalies poziciją: nors Lietuva ir pritaria, kad reikia suderinti daug energijos naudojančios pramonės išlaidų kompensavimą, tačiau laikosi požiūrio, kad valstybės pačios turi spręsti, kaip šias išlaidas padengti iš pajamų, gautų už aukcionuose parduotus ATL.
Plačiau >>

Du nauji generalinio miškų urėdo pavaduotojai ir naujas Generalinės miškų urėdijos buveinės adresas

2016 06 06
 
Birželio pirmąją generalinio miškų urėdo pavaduotojais pradėjo dirbti iki šiol Aplinkos ministerijos Miškų departamentui vadovavęs dr. Valdas Vaičiūnas ir Generalinėje miškų urėdijoje vyriausiuoju patarėju dirbęs Andrius Vancevičius. Dr. V.Vaičiūnas Miškų departamentui vadovavo nuo 2002 metų pradžios. Vyriausiasis patarėjas A.Vancevičius jau yra dirbęs generalinio miškų urėdo pavaduotoju.
 
Pasikeitė ir Generalinės miškų urėdijos buveinės adresas, ji išsikelia iš sostinės A.Juozapavičiaus g. 9 ir kuriasi Smolensko gatvės 15 pastate, kur iki kovo dirbo Vilniaus miškų urėdija.
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Plačiau >>

Apvaliosios medienos kaina ir paklausa nemažėja

2016 06 06
 
Šių metų birželio pirmąją dieną Apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) baigėsi medienos aukcionai 2016 m. II pusmečio pusmetinėms bei ilgalaikėms apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo sutartims sudaryti. Minėtuose aukcionuose VĮ miškų urėdijos pasiūlė pirkti 702 tūkst. m³ apvaliosios medienos sortimentų. Buvo pateikta daugiau nei 1600 pasiūlymų apvaliajai medienai įsigyti.
 
Medienos pirkėjai aukciono būdu įsigijo 95 proc. pasiūlytos parduoti medienos ir per Prekybos mediena taisyklėse nustatytą terminą pasirašys sutartis su VĮ miškų urėdijomis. Likusius 5 proc. sudaro nedideli įvairių atskirų sortimentų (pjautinųjų uosio – 28 proc., drebulės – 10 proc., beržo popiermedžių – 10 proc. nuo pasiūlytų atitinkamų sortimentų bendro kiekio) kiekiai, kuriems pirkti pasiūlymai nebuvo pateikti.
Plačiau >>

Patikslintos Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės

2016 06 05
 
Birželio 1 d. įsigaliojo patikslintos Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės. Nauja nuostata, kad leidžiama paimti jau nebe penkis, kaip anksčiau, o tik tris sugautus sterkus, įsigalios liepos 1 dieną. Leidžiamų paimti sterkų skaičius sumažintas todėl, kad daugelyje šalies vandens telkinių plėšriųjų žuvų yra per mažai, ir įsivyrauja smulkesnės, menkavertės žuvys.
Plačiau >>

Birželio 5-oji - Pasaulinė aplinkos diena

2016 06 05

Pažymėti Pasaulinę aplinkos dieną buvo nutarta prieš 44 metus – 1972-ųjų birželio 5-ąją per Jungtinių Tautų Stokholme sukviestą aplinkosaugai skirtą pasaulio valstybių konferenciją. Vienas pagrindinių šios dienos tikslų – atkreipti visuomenės dėmesį į opiausias aplinkosaugos problemas.
 
Siekdamos atkreipti dėmesį į laukinės gamtos likimą, Jungtinės Tautos šiemet Pasaulinės aplinkos dienos tema paskelbė kovą su neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais. Šūkiu „Kovok už laukinę gamtą“ tarptautinė bendruomenė raginama kovoti su laukinių gyvūnų žudymu pasipelnymo tikslais, nes dėl to yra kilusi didelė grėsmė kai kurių rūšių egzistencijai. Nusikaltimai laukinei gamtai gali baigtis visišku dramblių, gorilų, tigrų ir kt. laukinių gyvūnų išnykimu.
 
Parengta pagal aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

Miške automobilio negalima statyti bet kur

2016 06 02
 
Aplinkos ministerija primena, kad transporto priemonių statymo reikalavimų dera paisyti ne tik prie vandens telkinių, pajūryje, bet ir girioje, miške, mieste. Ar tvarkingai statomi miško lankytojų automobiliai, tikrina miškininkai. Transporto priemones galima palikti tik paženklintose stovėjimo vietose arba ant miško kelių, jų pakraštyje. Važiavimas miško paklote, bekele yra draudžiamas.
 
Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą piliečiams užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 14 Eur iki 144 Eur. Transporto priemonių statymas miške arba važiavimas bekele užtraukia įspėjimą ar baudą nuo 14 Eur iki 57 Eur, jei toks pažeidimas padarytas saugomoje teritorijoje – numatyta bauda nuo 86 Eur iki 144 Eur.
Plačiau >>

Seniausiam Europos miškui gresia vabalų invazija – leiskime gamtai su tuo kovoti pačiai

2016 05 31
 
Šaltinis - Lucinda Kirkpatrick, Stirlingo universiteto (Škotija) Miško ekologijos mokslo daktarė > www.theconversation.com
 
Belovežo giria yra tokia, kokią girią mes įsivaizduojame skaitydami Grimų pasakas. Milžiniškos eglės, ąžuolai ir uosiai – lyg bokštai, aplinkui čiulba geniai ir kiti paukščiai, o girioje dirbantys žmonės apie atskirus medžius gali pasakoti istorijas.
 
Visiems ši vieta yra stebuklinga, o aplankyti ją miško ekologui - svajonės išsipildymas, tačiau dėl planų vykdyti didelės apimties medienos ruošos darbus šios girios unikalumui gali iškilti grėsmė.
 
Lenkijos ir Baltarusijos pasieniuose stūksanti Belovežo giria yra tai, kas liko iš seno gūdaus miško, kuris kažkada augo didžiuliuose Europos plotuose. Tai biologinės įvairovės židinys, čia auga ir veisiasi beveik 20 tūkst. augalų ir gyvūnų rūšių, tarp jų – vilkai ir lūšys, be to, čia gyvena daugiausia išlikusių Europos stumbrų. Reti šios girios paukščiai, pavyzdžiui, keletas genių rūšių, suteikia galimybę įsivaizduoti, kaip jie gyveno Europos miškuose, kol žmonės dar nebuvo taip pakeitę žemyno.
 
Deja, tik trečdalis Lenkijoje stūksančios Belovežo girios yra saugoma. Nesaugomoje teritorijoje apie 35% miško gal būti kertama, todėl baiminamasi, kad gali likti tik maža izoliuota saugomos girios salelė, apsupta prastesnės kokybės miško, kuriame ir paukščių gyvens daug mažiau.
Plačiau >>

Nežinantiems, kaip iš miško gauti ekonominės naudos – valstybės konsultacijos

2016 05 31

Šaltinis - www.15min.lt

Žmogus Žemėje egzistuoja tik apie 100 tūkstančių metų, tačiau nuo pat pirmų žingsnių ir sąmoningos veiklos savo gyvenamai aplinkai daro didžiausią poveikį iš visų biologinių rūšių. Ilgą laiką to pavykdavo išvengti dėl užkariaujamų ir įsisavinamų naujų teritorijų bei jų teikiamų resursų, tačiau kažkada tai turėjo liautis. Technologijų pažanga didėjo, kartu ir sunkiųjų metalų bei cheminių medžiagų naudojimas bei aplinkos tarša, kol XXI a. susidūrė su nauja problema – globalia ekologine krize. Praėjusiais metais Paryžiuje vykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje susitarta, kad atmosferos tarša šiltnamio dujomis iki 2100 m. turės būti sumažinta iki nulinio lygio, tad miškų atsodinimas tampa prioritetiniu klausimu.

Plačiau >>

Birželio 5-ąją - nemokami apsilankymai muziejuose, apžvalgos bokštuose ir net zoologijos sode

2016 05 30
 
Kasmet birželio 5 d. minima Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, kuri skirta skatinti žmones saugoti aplinką. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkosauginių problemų sprendimą, nuo šiol aplinkosauginių objektų lankymas šią dieną bus nemokamas – lankytojai galės laisvai patekti į visus aplinkosauginius objektus, saugomų teritorijų lankytojų centrus, muziejus, apžvalgos bokštus, pažintinius takus.
Plačiau >>

Vilkų padarytą žalą atlygina savivaldybės

2016 05 25
 
Pastaruoju metu, kaip ir kasmet tokiu laiku, vėl apie save primena vilkai – jie pradėjo pjauti naminius gyvulius, ir dėl to ūkininkai patiria nemažai žalos. Kadangi Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, šie žvėrys priskirti saugomoms rūšims, ši žala yra kompensuojama.
 
Vilkų padarytą žalą atlygina savivaldybės pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatytą tvarką. Ūkininkai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pranešti savo seniūnioms apie patirtą žalą ir paprašyti ją įvertinti ir atlyginti. Gavęs tokį pranešimą, seniūnas privalo tą pačią dieną informuoti medžioklės plotų naudotoją ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai reikia daugiau laiko jos dydžiui nustatyti. Žalą apskaičiuoja savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija pagal Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką.
 
Plačiau >>

Valstybinių miškų urėdijos sudarė biokuro sandorių daugiau nei 10 tūkst. tne

2016 05 25

2016 m. gegužės 24 d. Energijos išteklių biržos biokuro pirkimo - pardavimo aukciono metu Tauragės miškų urėdija sudarė sandorių rekordiniam (valstybinių miškų sektoriuje) vienos dienos biokuro (skiedros) kiekiui – 810 tne. Iš viso valstybinės miškų urėdijos sudarė biokuro (skiedros) sandorių daugiau nei 10 tūkst. tne kiekio. Tai rodo apie sustiprėjusius valstybinių miškų įmonių pajėgumus dalyvauti Energijos išteklių biržoje, sudaryti sandorius ir juos sklandžiai vykdyti.

Valstybinės miškų urėdijos nuo 2014 metų aktyviai dalyvauja Energijos išteklių biržoje, siūlydamos parduoti pagamintą biokurą (skiedrą). Dauguma jų formuoja pasiūlymus parduoti biokurą (skiedrą), kurią gamina pasitelkdamos rangovus, tik Tauragės, Švenčionėlių ir Valkininkų miškų urėdijos, gavusios dalinį finansavimą, įsigijo biokuro (skiedros) gamybai ir transportavimui reikiamus mechanizmus. Pastarosios miškų urėdijos ateinančius kelerius metus gamins ir rinkai tieks didesnį kiekį skiedros nei įprastai pagamindavo ir taip prisidės prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

Valstybinių miškų urėdijų dalyvavimas Energijos išteklių biržoje prisideda prie biokuro kainų konkurencingumo ir gali įtakoti šilumos kainų mažėjimą gyventojams.
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Plačiau >>

Pirmą kartą bus renkamas Lietuvos metų medis

2016 05 25
 
Šiemet pirmą kartą bus surengtas Lietuvos metų medžio konkursas. Jo tikslas – ne tik išrinkti Metų medį, kuris atstovaus Lietuvai Europos metų medžio konkurse, bet ir pagerbti kitus vertingiausius šalies medžius, skleisti informaciją apie juos kaip regiono savitumo ir patrauklumo dėmenis.
 
Konkursą organizuoja Aplinkos ministerija ir viešoji įstaiga „Lietuvos arboristikos centras“. Paraiškos bus priimamos visą birželį – nuo 1-os iki 30-os dienos. Konkurso dalyvius atrinks komisija, kurią sudarys jo rengėjų ir visuomeninių gamtosauginių organizacijų atstovai, kraštovaizdžio architektas, etnografijos ar istorijos specialistas, fotografas ar vaizduojamojo meno specialistas, dendrologas ar arboristas. Komisija iki liepos 7 d. išrinks ne daugiau kaip 12 medžių, kurie dalyvaus antrajame etape.
 
Metų medį rinks visuomenė, balsuodama elektroninėje erdvėje. Atrinktų medžių sąrašas bus skelbiamas tinklalapiuose http://www.am.lt ir http://www.arboristai.lt, taip pat socialiniuose tinkluose, leidiniuose. Už konkurso dalyvius bus galima balsuoti nuo rugsėjo 5-osios iki spalio 10-osios. Lietuvos metų medis bus paskelbtas spalio 17 dieną.

 

Plačiau >>

Gamtai netinka žmonių pasaulio principai - aptiktus žvėrių ir paukščių jauniklius dera palikti jų motinai

2016 05 23

Laukinės gyvūnijos įstatymas ir kiti teisės aktai griežtai draudžia imti iš gamtos gyvūnų jauniklius, tačiau žmonės dažnai nepaiso šio draudimo. Jeigu apie paimtą gyvūnų jauniklį sužinoma ne iš karto, grąžinti jį tėvams nebeįmanoma. Laikomas namuose šis jauniklis negali užaugti sveikas, jam grįžti atgal į gamtą reikia ilgo adaptacijos laikotarpio. Kai kurie žmonių užauginti gyvūnai gamtai yra tiesiog prarasti.

Aplinkos ministerija primena, kad visa laukinė Lietuvos gyvūnija priklauso valstybei. Imti gyvūnus iš gamtos be leidimo galima tik radus sužeistą ar sergantį žvėrį ar paukštį. Kad jam būtina globa, konstatuoja veterinarijos gydytojai ar gyvūnų globos tarnybų specialistai. Visi neteisėtai paimti gyvūnai gali būti konfiskuoti. Už neteisėtą jų paėmimą gresia administracinė atsakomybė. Jeigu gyvūnas dėl jį paėmusio žmogaus kaltės kristų, bus skaičiuojama gamtai padaryta žala.

Plačiau >>

Miškų priešgaisrinė sauga - ant miškų urėdijų pečių

2016 05 09
 
Visa mūsų šalies miškų, nesvarbu, ar jie valstybiniai, ar privatūs, priešgaisrinė sauga gula ant miškų urėdijų pečių. Kaip praneša Aplinkos ministerija, šiam tikslui kasmet skiriama apie du milijonai eurų. Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu miškai nuolat stebimi Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos detektoriais arba iš specialių miško gaisrų stebėjimo bokštų. Įžvelgę pavojų, šios sistemos operatoriai iš karto ant kojų sukelia artimiausią nuolat budinčią miško gaisrų gesinimo komandą. Tokias komandas turi visos urėdijos – ir ne tik pagrindines, bet ir rezervines. Komandos aprūpintos specialiais automobiliais ir gaisrui gesinti skirta įranga. Šiuo metu šalies urėdijose yra yra 68 gaisriniai automobiliai. 
 
Pastangos kovojant su gaisrais duoda rezultatų – dėl gerai organizuotos priešgaisrinės apsaugos miško gaisrai neišplinta, neišdega dideli jų plotai. Generalinės miškų urėdijos duomenimis, 2015 m. Lietuvoje kilo 247 miško gaisrai, išdegė 71 ha ploto. Šiemet, preliminariniais gegužės 5 d. duomenimis, Lietuvos miškuose užregistruota 13 miško gaisrų 2,7 ha plote.
Plačiau >>

Ką, kur ir kaip žvejoti gegužės mėnesį žvejams mėgėjams

2016 05 09
 
Kiršliai, salačiai, žiobriai. Žvejams mėgėjams šiemet kiršlius ir salačius galima gaudyti nuo gegužės 15-osios, o nuo gegužės 16 d. draudžiama žvejoti žiobrius. Gegužės 15 d. kiršlius ir salačius jau galima žvejoti, o žiobrius – dar galima. Pastaruosius draudžiama gaudyti nuo gegužės 16 d. iki birželio 15 d. 
 
Mėgėjų žvejybos taisyklės draudžia gaudyti kiršlius naudojant sliekus ar kitus natūralios kilmės masalus. Salačiams žvejoti leidžiama naudoti ne daugiau kaip du masalus (du kabliukus). Draudžiama paimti mažesnį nei 30 cm kiršlį ir mažesnį nei 55 cm salatį. Žiobrius galima gaudyti bet kokio dydžio. 
Plačiau >>

Lietuvos miškuose padaugėjo elninių žvėrių

2016 05 03
 
Baudų ir žalų padidinimas, sustiprinta medžioklės plotų naudotojų kontrolė ir kitos pastangos saugoti laukinius gyvūnus neliko bevaisės. Tą patvirtina miškininkai, apie tai byloja ir Aplinkos ministerijos pateikti statistiniai duomenys: palyginti su 2015 m., šiemet Lietuvoje danielių populiacija padidėjo daugiau kaip 600 individų, briedžių skaičiuojama beveik 1300 daugiau, tauriųjų elnių – 2800 daugiau nei pernai, o stirnų populiacija išaugo net 10 tūkstančių.
Plačiau >>

Gegužės 3-ioji - pasaulinė Saulės diena

2016 05 03
 
Lietuvoje per metus būna apie 1840-1900 saulėtų valandų. Rytiniame šalies pakraštyje šis kiekis neviršija 1700 val., o Nidoje siekia 1908 val. per metus. Tai tik šiek tiek mažiau nei Centrinėje Europoje. Lietuvą pasiekiantis saulės energijos kiekis yra pakankamas, kad būtų galima gaminti šiluminę energiją bei taikyti saulės architektūros principus naujiems ir renovuojamiems statiniams.
Plačiau >>

Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje pristatoma vizija iki 2050 m. ir tikslai iki 2030 m.

2016 05 02

Aplinkos ministerijos iniciatyva lietuvių ir anglų kalbomis išleistame leidinyje „Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija“ pristatoma mūsų šalies aplinkos apsaugos vizija iki 2050 m. ir jos įgyvendinimo tikslai iki 2030 m. Išskirtos keturios pagrindinės aplinkos apsaugos politikos sritys: darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, aplinkos kokybės gerinimas, ekosistemų stabilumo išsaugojimas ir klimato kaitos švelninimas bei prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių. Šį itin svarbų Lietuvos ateičiai dokumentą Seimas patvirtino praėjusį pavasarį.

Parengta pagal Aplinkos ministreijos informaciją.

Plačiau >>

Pasirašyta Aplinkos ministerijos ir Lietuvos miško savininkų asociacijos bendradarbiavimo sutartis

2016 05 02
 
Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas ir Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas Algis Gaižutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ja numatoma kartu spręsti aktualius veiklos privačiuose miškuose reguliavimo ir privačių miškų savininkų švietimo klausimus; rengti konferencijas, konkursus, parodas ir kitus renginius miškų ūkio tematika; atstovauti Lietuvai Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse miškų ūkio srities organizacijose ar renginiuose.
Plačiau >>

Jūsų tėvai buvo neteisūs: pinigai ant medžių - auga!

2016 04 30
 
Jack Payne, Floridos universiteto vyresnysis viceprezidentas žemės ūkio ir gamtinių išteklių klausimais, Laukinės ekologijos ir išsaugojimo profesorius
 
Iš miestuose augančių miškų uždirbama dešimtys milijonų dolerių, jie sugrįžta tokiais būdais, kurie ne visada akivaizdūs. Lapų „stogai“ vasarą užtikrina mažesnes sąskaitas už oro kondicionavimą, daugiau šešėlio taip pat reiškia mažiau sąnaudų tūkstančiams akrų žolės išlaikyti. Valydami orą medžiai prisideda ir prie žmonių sveikatos gerinimo – kuo mažesnis oro užterštumas, tuo mažiau astmos priepuolių ir mažiau dėl užterštumo atsirandančių apsigimimų.
 
Švęsdami „Arbor Day“ (miško sodinimo šventė JAV) visos šalies miestų miškininkai turėtų aiškinti apie klaidingą ekonomikos atskyrimą nuo aplinkos ir turėtų kalbėti apie medžius kaip apie ekonomikos veiksnį.
Plačiau >>

Ar žinote, kad visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkos klausimais užtikrina Orhuso konvencija

2016 04 28
 
Orhuso konvencija – Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencija dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais. Konvencija sukurta siekiant  apsaugoti kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, užtikrinant teisę gauti informaciją, teisę dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais.
 
Orhuso konvencija buvo pasirašyta 1998 m. birželio 25 d. ketvirtojoje Europos ministrų konferencijoje „Aplinka Europai“ Danijos Orhuso mieste, todėl paprastai vadinama Orhuso konvencijos vardu. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2001 m. Po ratifikavimo konvencija tapo nacionalinės teisės dalimi.
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

Iki gegužės 20 d. sužvejotus karšius būtina paleisti

2016 04 20

Nemuno deltos regioniniame parke prasidėjo akcija "Karšis 2016". Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniai - tai visi Nemuno deltos regioniniame parke esantys vandens telkiniai, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką.

Gera žinia - nuo balandžio 21 d. leidžiama žvejoti lydekas bei masalui naudoti žuvelę.

Daugiau informacijos - Aplinkos ministerijos pranešimuose čia ir čia.

Plačiau >>

Padidėjo valstybiniuose miškuose iškirstos medienos tūrio išeiga

2016 04 19
 
2015 m. miškų urėdijos iš 1 ha plynų kirtimų gavo nuo 206 ktm (Pakruojo miškų urėdijoje) iki 305 ktm (Veisėjų, Prienų miškų urėdijose) likvidinės medienos. Vidutiniškai visose plyno kirtimo biržėse iškirsta 251 ktm medienos arba 7 ktm daugiau nei 2009-2013 metų vidurkis. Plyni kirtimai buvo atlikti 8893 hektarų plote, iškertant 2280,3 tūkst. ktm medienos.
 
2015 metais iškirstas perbrendusių medynų plotas, palyginti su 2010 metais, padidėjo 1,63 karto. Kirtavietėse palikta vidutiniškai 15,4 ktm/ha biologinės įvairovės medžių.
Plačiau >>

Per vieną dieną pasodinta beveik pusė milijono medelių

2016 04 16
 
Aplinkos ministerijos inicijuotos visuotinės talkos (nacionalinio miškasodžio) metu medžiai buvo sodinami 42 miškų urėdijose. Šeštadienį Lietuvoje sužaliavo apie 100 hektarų naujų miškų, buvo pasodinta beveik pusė milijono medelių. Prie iniciatyvos prisijungė ir miškininkams talkininkavo šalies gyventojai, taip pat bendruomenės, organizacijos, įmonės ir kt. Talkininkų buvo daugiau kaip 4 tūkst. 
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Plačiau >>

Sutartis padės kovoti su neteisėta medienos ruoša

2016 04 07
 
Balandžio 5 d., Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį vadinamajam Medienos reglamentui įgyvendinti. Institucijos įsipareigojo keistis informacija apie veiklos vykdytojus, teikti viena kitai pagalbą ir konsultacijas, bendradarbiauti organizuojant su Medienos reglamento įgyvendinimu susijusias įvairias priemones.
 
Kaip teigiama Aplinkos ministerijos pranešime, problemos, susijusios su neteisėta medienos ruoša, yra aktualios ne tik Lietuvai, bet ir daugeliui pasaulio šalių. Dėl siekio bet kokia kaina pasipelnyti nyksta miškai, mažėja biologinė įvairovė, susidaro apie 20 proc. visų pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jau nekalbant apie socialines, politines ir ekonomines pasekmes, kurios dažnai trukdo visuomenės pažangai.
Plačiau >>

Visuomenė vis aktyviau prisideda kovoje su aplinkosauginiais pažeidimais

2016 04 07

Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo centras per pirmąjį š. m. ketvirtį gavo daugiau kaip 2,5 tūkst. pranešimų apie pastebėtus ar galimus pažeidimus – net 500 daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

Žmonės bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis, gali pranešti apie pastebėtus nusikaltimus aplinkai, paskambinę bendruoju pagalbos telefonu 112 arba tiesiogiai į Centrą tel. (8~5) 273 2995. Gavę Bendrojo pagalbos centro operatoriaus perduotą ar tiesioginę paskambinusio žmogaus informaciją apie pažeidimą, Centro darbuotojai nedelsdami į įvykio vietą nukreipia aplinkosaugos pareigūnus ar, reikalui esant, mobiliąją jų grupę.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.

Plačiau >>

Urėdijose bus peržiūrimos pagrindinio ir tarpinio miško kirtimo strategijos

2016 04 06
 
Generalinė miškų urėdija praneša, kad pagal AMEPS (apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje) paskelbtus 2016 m. I pusmečio medienos aukciono rezultatus VĮ miškų urėdijos su medienos pirkėjais sudarė pusmetines bei ilgalaikes apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo sutartis net 94 proc. iš valstybinių miškų pasiūlytai parduoti produkcijai. Kita vertus, atlikus analizę nustatyta, kad tarpiniuose sandėliuose didėja neparduotos apvaliosios medienos, ypač malkinės, bei plokščių medienos kiekiai, taip pat nuo 43 tūkst. iki 59 tūkst. arba 36 proc. padidėjo eglės pjautinųjų rąstų kiekis.
Plačiau >>

Šalys susivienijo dėl švaresnio vandens ir efektyvesnio miškų naudojimo

2016 04 06
 
Balandžio 5-6 dienomis Vilniuje vyko projekto „Vandens valdymas Baltijos jūros regiono miškuose“ pristatymui skirta konferencija. Į ją atvyko Baltijos jūros šalių ekspertai ir šiame projekte dalyvaujančių organizacijų atstovai. 
 
Plačiau >>

Balandžio 16 dieną vyks visuotinė talka – visuomenė kviečiama į nacionalinį miškasodį

2016 04 04

Nacionalinis miškasodis – vienas didžiausių renginių, skirtų paminėti Žemės mėnesiui, kuris prasideda kovo 20-ąją (Pavasario lygiadienį) ir baigiasi balandžio 22 d., kai švenčiama Tarptautinė motinos Žemės diena. Atsiliepdama į Jungtinių Tautų kreipimąsi, Lietuva Žemės globėja tapo 1992 m. Kasmet beveik 200-uose pasaulio šalių Žemės mėnesį žmonės raginami vienytis ir prisidėti prie aplinkosauginių problemų sprendimo.

Šiemet po visuotinės talkos Lietugoje turėtų sužaliuoti bent 100 hektarų ateities miškų. Balandžio 16 d. nauji miškai bus pasodinti visose 42 miškų urėdijose. Bus siekiama ir naujo Lietuvos rekordo – didžiausio talkoje apsodinto miškų ploto.
Plačiau >>

Miškininkų rūpestis – eglynų sanitarija

2016 04 01
 
Dėl gausėjančių miško kenkėjų žievėgraužių tipografų pusamžiuose, brandžiuose ir perbrendusiiuose eglynuose pirmąjį šių metų pusmetį prognozuojama sanitariniu požiūriu nepalankiausia situacija. Didžiausia rizika tuose medynuose, kur pernai laiku nebuvo sutvarkyti šių kenkėjų pirminiai židiniai, taip pat nuo vėtrų nukentėjusiuose miškuose, vyresnio amžiaus eglynuose. Nesutvarkius eglių vėjavartų, gali susidaryti žievėgraužių židinių naujose vietose. 
 
Miškams labiausiai kenkia medžių ligos ir tam tikros gamtinės sąlygos
 
Kaip matyti iš Valstybinės miškų tarnybos parengtos Lietuvos valstybinių miškų 2015 m. sanitarinės būklės apžvalgos, šalies miškai pernai labiausiai nukentėjo dėl medžių ligų (30 proc. visų židinių ploto), abiotinių veiksnių (29 proc.), gyvūnų daromos žalos (21 proc.) ir kenkiančių vabzdžių (20 proc.). Tokie pažeidimai pernai buvo užregistruoti 10,2 tūkst. ha plote. Jis 2,2 karto mažesnis negu 2014 metais. 
 
Infekcinės medžių ligos pernai pažeidė 3048 ha miškų – beveik 1,6 karto mažiau negu 2014 metais. Nuo 2006 m. bendras ligų židinių plotas vis mažėja. Pernai labiausiai nukentėjo uosynai (1578 ha) ir drebulynai (1269 ha). Ligų pažeisti medžiai sanitariniais kirtimais buvo iškirsti 1191 ha plote. 
 
Abiotinių (vėjo, sausros, šalčio) ir kitų negyvosios gamtos veiksnių pažeidimų pernai užregistruota 2892 ha plote – 4,2 karto mažesniame negu 2014 metais.
Plačiau >>

Patikrino 25 girininkijas, suskaičiavo 36 biržių rezultatus

2016 03 30
 
Mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnai, šių metų vasario mėn. pradėję tikrinimus VĮ miškų urėdijose dėl nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo, apsilankė 25 girininkijose ir skaičiuoja 36 biržių rezultatus.
 
Penkiose miškų urėdijose patikrinimo metu nustatytas nenukirsto miško tūris viršijo Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis patvirtintas leidžiamas paklaidas. Kai kuriose biržėse tūris neatitiko nuo minus 5 iki plius 4 ktm.
 
Nenukirsto valstybinio miško skyrimo gyventojams ir sutarčių pasirašymo tvarkos pažeidimų nenustatyta, visos patikrintos VĮ miškų urėdijos laikosi reikalavimų ir vietinėje spaudoje paskelbė pranešimus apie planuojamą nenukirsto valstybinio miško pardavimą, tačiau ne visos girininkijos laikosi Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių reikalavimų. Vienoje girininkijoje kirstini medžiai buvo nežymėti spaudu pašaknyje, kas sudaro prielaidas piktnaudžiavimui.
 
Plačiau >>

Pusšimtis milijonų eurų iš ES struktūrinių fondų bus skirtas biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai

2016 03 30
 
Aplinkos ministro 2016-03-23 įsakymu Nr. D1-209 patvirtintas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas. Jame numatytos finansuojamos veiklos – kraštovaizdžio bei gamtinio karkaso sprendinių koregavimas savivaldybių bendruosiuose planuose; etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose; kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose; bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas; kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas. Šiuos projektus įgyvendinsiančioms savivaldybėms numatoma skirti iki 22,3 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Plačiau >>

Britų jėgainės degina JAV miškų medieną. Viskas dėl atsinaujinančių išteklių energetikos

2016 03 22

David Styles, Bangoro universiteto dėstytojas (anglies dvideginio tarša), Didžioji Britanija / www.theconversation.com

6 mln. tonų medienos granulių, pagamintų iš Luzianos, Džordžijos, Floridos, Alabamos ir Virdžinjos miškų žaliavų, pernai buvo išsiųsta per Atlantą tam, kad būtų sudegintos atsinaujinančių išteklių elektrinėse. Tai beveik dvigubai didesnis kiekis nei 2013 metais - JAV granulių pramonė klesti.
 
Paklausą daugiausiai lėmė Europos šalių siekis įgyvendinti ES direktyvoje dėl atsinaujinančių išteklių energetikos iškeltus tikslus. Pusę iš JAV eksportuojamų granulių elektros energijai gaminti sunaudoja Didžiosios Britanijos elektrinė „Drax“. Siekdama sumažinti anglies dvideginio išmetimą ir gauti vertingų žaliosios elektros energijos sertifikatų ši įmonė pamažu atsisako akmens anglių ir vis daugiau naudoja biomasės. Ar iš tikrųjų tikslinga vežti medieną beveik per pusę pasaulio, kad ji būtų sudeginta elektrinėje?
 
Daugelis aplinkosaugininkų taip nemano. NVO atstovai neseniai pasisakė, kad ES, formuodami energetikos tikslus, iš atsinaujinančių išteklių sąrašo medieną turėtų išbraukti. Jie teigia, kad pietrytinėje JAV dalyje kertant didelius plotus kietmedžio miškų nyksta biologinė įvairovė ir atmosferoje didėja anglies dvideginio kiekis. Net miškui ataugus, biomasėje ir dirvožemyje anglies jau nebus tiek, kiek buvo anksčiau, ir tai, žinoma, nėra gerai gyvūnijai.
Plačiau >>

Kovo 21-ąją minime Tarptautinę miškų dieną

2016 03 21
 
Tarptautinės miško dienos tikslas – atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į miškų nykimo ir kitas problemas, o žmonės raginami, minint šią dieną, sodinti medžius, bet ne seniai augančiuose miškuose, o naujuose plotuose arba ne miškų teritorijose.
 
Aplinkos ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad šiemet pagrindine Tarptautinės miškų dienos tema pasirinkta miškų ir vandens sąsaja.
 
„Miškuose esantys vandens išteklių baseinai ir pelkės sudaro net 75 proc. prieinamo gėlo vandens. Trečdalis didžiausių pasaulio miestų gauna didelę jų geriamojo vandens dalį tiesiog iš miškingų saugomų teritorijų. Miškai veikia kaip natūralūs vandens filtrai. Lietuvoje vandens apsauginiai miškai užima 146,5 tūkst. ha.“, – rašoma ministerijos pranešime.

 

Plačiau >>

Kažkam malkų tikrai nestigs: poligonuose šniojami miškai

2016 03 17

Šaltinis - www.lrytas.lt. / Audrė Srėbalienė ("Lietuvos rytas") > Verslas > Rinkos pulsas

Išplėsti Lietuvos karinius poligonus buvo nuspręsta prieš porą metų. Bet tik šiuo metu pradedami kirsti juose esantys valstybiniai miškai. Šoktelėjusi medienos pasiūla greičiausiai kai kur nurėš jos kainą.

Lietuvos kariuomenės karinių poligonų plėtra – valstybinės svarbos projektas. Tai reiškia, kad į plečiamą teritoriją patenkantys valstybiniai miškai turi būti nušluoti nuo žemės paviršiaus. Miškotvarkininkams pritarus valstybiniai miškai turi būti iškirti penkiuose poligonuose, daugiausia – Pabradės, Jonavos ir Gaižiūnų.
 
Visą straipsnį skaitykite čia.
Plačiau >>

Suskaičiavo šernus: medžiotojai ir toliau skatinami medžioti

2016 03 15

Prevencinėje programoje dėl afrikinio kiaulių maro plitimo pavojaus numatyta, kad 2017 m. balandžio 15 dieną šernų populiacijos tankumas medžioklės plotuose turi būti ne didesnis kaip 0,5 šerno vienam kvadratiniam kilometrui, o visoje šalyje būtų ne daugiau kaip 25 tūkst. šernų.
 
2016 m. vasario mėnesio apskaitos duomenimis, Lietuvoje yra beveik 21 tūkst. (20 839) šernų. Tai reiškia, kad jau dabar daugelyje savivaldybių šernų tankumas yra mažesnis nei 0,5 šerno ir tik 9 savivaldybėse šis rodiklis šiek tiek (0,535 - 0,677 šerno) viršija siektiną.
 
„Šie skaičiai nereiškia, – sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, – kad viskas jau padaryta ir galima ramiai laukti nieko neveikiant. Švelni žiema ir kitos palankios gamtinės sąlygos, tikėtina, lems gausias šernų vadas, ir jų vėl ims daugėti. Todėl medžiotojai turėtų ir toliau aktyviai šernus medžioti, kad šių gyvūnų būtų ne daugiau, negu numatyta, ir taip užkirsti kelią afrikiniam kiaulių marui plisti.“
Plačiau >>

Likvidinės medienos tūris 2015 m. visose miškų urėdijose vidutiniškai padidėjo 7 KTM/ha

2016 03 10
 
Miškų urėdijos ypatingą dėmesį skiria pagrindinio miško naudojimo plyno kirtimo biržių atrėžimo kokybei, nustatyto nenukirsto miško tūrio tikslumui, jose pagamintos medienos kiekio ir medienos apskaitai. Likvidinės medienos tūris 2015 m. visose miškų urėdijose vidutiniškai padidėjo 7 KTM/ha.
 
Pirmą kartą žinybos istorijoje iš vieno hektaro gauta 251 kubinis metras likvidinės medienos. Kai kurios miškų urėdijos padidino išeigą net 20-30 kubinių metrų iš hektaro. Vidutinė likvidinės medienos išeiga 24-iose miškų urėdijose pasiekė 79,1 proc. ir tai yra labai arti normatyvo (83,5 proc.)
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją.
Nuotrauka - pixabay.com.
Plačiau >>

Biokuro sandorių sudaryta už daugiau nei 7 tūkst. tne

2016 03 10
 
VĮ miškų urėdijos vykdydamos vieną svarbiausių 2014 - 2016 m. valstybinių miškų sistemos veiklos prioritetų „Žaliavos iš miško kirtimo atliekų gamybos apimčių didinimas valstybiniuose miškuose. Skiedros gamyba ir pateikimas biokuro biržai konkurencingomis kainomis”, nuo 2014 metų aktyviai dalyvauja Energijos išteklių biržoje siūlydamos parduoti pagamintą biokurą (skiedrą).
 
Baigiantis šių metų šildymo sezonui VĮ miškų urėdijų Energijos išteklių biržoje sudarytų biokuro (skiedros) pardavimo sandorių su šilumos tiekėjais, lyginant su praėjusiais metais, skaičius žymiai padidėjo ir parduodamas kiekis išaugo iki 7 tūkst. tne.
Plačiau >>

Lietuva išbandys cheminį ežerų valymo būdą?

2016 03 10
 
Viešojoje erdvėje pasigirdo susirūpinimo balsų, kad Aplinkos ministerija ketina naudoti chemikalus ežerams valyti. Šis būdas – fosforo surišimas cheminiais junginiais – bus taikomas, pasak Aplinkos ministerijos Vandenų departamento direktorės Agnės Kniežaitės-Gofmanės, tik įsitikinus, kad jis nekenkia aplinkai, ir jį išmėginus. Bandymui numatytas vienas mažas uždumblėjęs ežerėlis. Bet kuriuo atveju, prieš pasirenkant šį būdą taikyti platesniu mastu, bus įvertintas galimas poveikis aplinkai, atlikti visi reikiami tyrimai. Jis bus pasirinktas tik tada, jeigu išvada bus teigiama.
 
Minėtasis būdas iš esmės skirtas tik vienai ežerų vidinės taršos problemai spręsti – fosforui, kuris yra pagrindinis uždumblėjimą skatinantis elementas, šalinti. Nuskendusios atliekos, užterštumas naftos produktais ir toksiniais junginiais bei kitokios ežeruose pasitaikančios problemos sprendžiamos kitais būdais.
Plačiau >>

Dėl žolės gaisrų gamta patiria milžiniškų nuostolių

2016 03 10
 
Degančiose pievose žūsta ne tik besiskleidžiantys pavasariniai daigeliai, bet ir dauguma toje vietoje gyvenančių voragyvių, vabzdžių, varliagyvių ir driežų, pirmieji ant žemės perinčių paukščių lizdai su dėtimis, smarkiai išretėja pirmoji kiškiukų vada. Dėl ugnies poveikio skurdėja dirva, padidėja vėjo ir lietaus erozija, iki 30 proc. dirvožemio azoto pakyla į atmosferą kartu su degimo produktais, teršiančiais aplinkos orą. Liepsnos persimeta į durpynus ar durpingas pievas, miškus, ypač nukenčia sodinukai ir jaunuolynai, užsidega pastatai. 
 
Aplinkosaugininkai primena, kad galioja griežti Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas. Kategoriškai draudžiama deginti nenupjautą žolę, javus (pasitaiko ir tokių atvejų), nendres. 
Plačiau >>

Kovo 10-oji – paukščių sugrįžtuvių šventė

2016 03 10
 
 
Ši diena pavadinta 40 paukščių diena, nes manoma, kad apytikriai tiek paukščių rūšių išskrenda žiemoti į svečias šalis ir pavasarį grįžta į gimtinę. Pasitikdami paukščius ruošiame ir keliame inkilus.
 
„Visai nesvarbu inkilo spalva. Svarbu, kad jis būtų stabiliai pritvirtintas ir kad paukščiai iš savo namų matytų saulę“, – sako gamtininkas Selemonas Paltanavičius.
 
O jūs ar laukiate paukščių, ar iškėlėte inkilų?
 
Panaudota Aplinkos ministreijos informacija.
Nuotrauka - pixabay.com.
Plačiau >>

Kariai turi mokėti tausoti gamtą

2016 03 02
 
Aplinkos ministerija pranešė, kad šią savaitę Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre kariai mokomi, kaip išsaugoti gamtą pratybų metu. Šiam tikslui skirtas tarptautinių ir NATO pratybų aplinkosaugos kursas. 
 
Aplinkos ministerijos sistemos specialistai karius supažindina su Lietuvos kariniuose poligonuose taikomais aplinkosauginiais reikalavimais, administracinės atsakomybės taikymo ypatumais, kai pažeidimus ir žalą aplinkai padaro profesinės karo tarnybos kariai, atliekantys tarnybines pareigas. Aplinkosaugininkai sulaukia daug klausimų, kaip pratybų metu nepakenkti aplinkai, atkurti jos būklę, jeigu buvo padaryta žalos, ir kitų. Tokie mokymai planuojami ir gegužės viduryje.
Nuotrauka - www.am.lt.
Plačiau >>

LITBIOMA prezidentas: neverta nerimauti, jog biomasės vartojimas neigiamai paveiks miškų atkūrimo procesus

2016 03 02

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA prezidentas Virginijus Ramanauskas portalui 15min.lt pateikta pozicija:
 
"Baimės, jog biomasės energetikos plėtra gali neigiamai atsiliepti miškams yra nepagrįstos. Žinoma, būtina efektyvi miškų tvarkymo politika, priežiūra ir kontrolė.
 
Lietuvoje miškai sudaro daugiau nei 33 proc. valstybės teritorijos. Kasmet iškertama 9,7 mln. kubinių metrų, o metinis prieaugis siekia apie 18,8 mln. kubinių metrų. Taigi, miškų prieaugis gerokai viršija iškertamo miško kiekį, todėl neverta nerimauti, jog biomasės vartojimas neigiamai paveiks miškų atkūrimo procesus.
 
Be to, vis daugiau dirbama kuriant naujas technologijas, kurių pagalba energiją galima būtų išgauti deginant ne tik medienos biokurą, bet ir šiaudus, grūdų atsijas, komunalines atliekas."
Visą straipsnį skaitykite čia.
 
Plačiau >>

Tariamasi dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties

2016 03 01 
 
Vasario 26 dieną Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos ir Aplinkos ministerijos derybinės grupės pradėjo tartis dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties. Kiekviena grupė sudaryta pariteto pagrindais iš keturių atstovų. 
 
Aplinkos ministerijos požiūriu, kaip sakė ministerijos derybinės grupės vadovas, ministerijos kancleris Robertas Klovas, aplinkos apsaugos sistemai keliami reikalavimai, vykstantys jos organizaciniai ir techniniai pertvarkymai, didėjantys reikalavimai profesionalumui lemia poreikį turėti kvalifikuotus, motyvuotus ir atsakingus aplinkos apsaugos pareigūnus, gebančius efektyviai vykdyti savo funkcijas, padėti aplinkos apsaugos sistemai siekti strateginių tikslų. Tokiems pareigūnams išlaikyti turi būti sudarytos reikiamos darbo sąlygos, užtikrintos jų socialinės garantijos. 
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.
Iliustracija - pixabay.com.
Plačiau >>

Priminimas žvejams: nuo kovo 1 d. draudžiama gaudyti kiršlius ir sterkus

2016 03 01

Aplinkosaugininkai primena žvejams, kad nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d draudžiama gaudyti kiršlius, o iki gegužės 20 d. – sterkus. Tai vienos vertingiausių žuvų mūsų vandenyse. Jų ištekliams gausinti šios žuvys veisiamos dirbtinai. Vien praėjusiais metais Aplinkos ministerija iš žuvininkystės bendrovių nupirko ir rudenį ežeruose įveisė 180 tūkst. sterkų. 

Už draudžiamą šių žuvų žvejybą gresia nuo 115 iki 289 eurų bauda. Iš pažeidėjų bus konfiskuojami žvejybos įrankiai ir priemonės (valtys). Pažeidėjai taip pat turės atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą – už kiekvieną neteisėtai sugautą kiršlį ar sterką sumokėti po 158,5 Eur. Jeigu žuvys bus sugautos draustinyje ar rezervate, teks sumokėti trigubai daugiau. 

Plačiau >>

Sutarta dėl sklandesnės šernų gausos reguliavimo tvarkos

2016 02 25
 
Šiandien aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas susitiko su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriumi Jonu Miliumi ir sutarė nustatyti sklandesnę šernų gausos reguliavimo, susijusio su afrikinio kiaulių maro pavojumi, tvarką.
 
Tai leis išsklaidyti nesusipratimus, kurių kilo, kai vasario 17 d. VMVT direktoriaus įsakymu buvo nustatyta, kad visi žemės sklypų savininkai, kurie uždraudė medžioti savo žemėje, privalo vykdyti VMVT nurodymus reguliuoti šernų gausą.
Plačiau >>

Saugomam gamtos paveldui priskirti 78 nauji objektai

2016 02 24
 
Patikslintame valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąraše, kurį neseniai patvirtino aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, – 78 nauji geologiniai, hidrogeologiniai ir botaniniai objektai. Šis sąrašas yra tikslinamas kasmet.
 
Iš valstybės saugomam geologiniam paveldui šiemet priskirtų akmenų išsiskiria Antakmenės konglomeratas. Jis dar vadinamas Aukų akmeniu ir laikomas vienu seniausių pagonybės paminklų Lietuvoje. Šis konglomeratas – tai 4,3 m aukščio, 5,85 m ilgio ir 3 m pločio uola Ignalinos rajono Antakmenės kaime.
 
Vienas įdomesnių naujų hidrogeologinio paveldo objektų – Salomėjos šaltinis Biržų regioniniame parke. Jis taip pavadintas šio krašto gelmių tyrėjai, geologei Salomėjai Bucevičiūtei atminti.
Plačiau >>

Lietuva – tarp 25 planetos žaliausių šalių

2016 02 23
 
Įvertinus 180 šalių pagal tai, kaip jose saugoma ekosistema ir žmogaus sveikata, paskelbta, kurios valstybės yra žaliausios. Rezultatai buvo gauti, remiantis Jeilio universiteto (JAV) 2016 metų aplinkos kokybės tyrimu. Į pirmąjį trisdešimtuką pateko ir visos trys Baltijos šalys. Tiesa, Lietuvą šiek tiek aplenkė mūsų kaimynė Latvija. O Estija atsidūrė net ir aplinkai draugiškiausių šalių dešimtuke.
 
Kaip rašo interneto portalas „Treehugger“, praėjusių metų Klimato kaitos konferencijoje, kuri buvo surengta Paryžiuje, 195 šalių atstovai sutarė mažinti planetą šiltinančių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taigi, kad pasaulis būtų išgelbėtas, prireiks būti draugiškesniems aplinkai.
 
Dėl šios priežasties mokslininkai iš Jeilio ir Kolumbijos (JAV) universitetų kartu su pasaulio Ekonomikos forumu sukūrė Poveikio aplinkai indeksą (PAI), pagal kurį per pastaruosius 15 metų šalys vertinamos kas dvejus metus.
Plačiau >>

Pavasariniam miškasodžiui paruošta per 60 milijonų sodmenų

2016 02 23
 
Generalinė miškų urėdija pateikia (žr. lentelę) 2016 m. vasario 1 d. duomenis apie miškų urėdijų turimus parduoti miško sodmenis pagal medžių rūšis be išankstinių sutarčių.
 
Smulkesnę informaciją apie kiekvienos miškų urėdijų siūlomus parduoti sodmenis be išankstinių sutarčių galima sužinoti miškų urėdijų tinklapiuose, kurių sąrašą galima rasti tinklapyje www.gmu.lt bei internetiniame puslapyje www.valstybiniaimiskai.lt (paspaudus nuorodą ir pasirinkus konkrečią miškų urėdiją).
 
Generalinės miškų urėdijos informacija
Nuotrauka pixabay.com
Plačiau >>

Aplinkosaugininkų teisėtus veiksmus gina įstatymas

2016 02 19
 
Bendrovių „Grigiškės“ ir „Baltwood“ apsaugos vadovui V.D. praėjusį balandį buvo skirta 434 eurų bauda už tai, kad tyčia kliudė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) pareigūnams vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Jie nebuvo įleisti į sostinės Vilniaus gatvėje esančią teritoriją.
 
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas suteikia teisę aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, pateikusiems tarnybinį pažymėjimą, netrukdomai patekti į visų įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkių, karinių dalinių pasienio ruožų bei privačias teritorijas ir jose esančius objektus. Į įmonę pareigūnai turi teisę patekti ir be jos savininko, valdytojo ar jų įgalioto atstovo. Tačiau net ir suderinę patikrinimo laiką su atsakingais asmenimis, Vilniaus RAAD pareigūnai į minėtąją teritoriją nebuvo įleisti. Už kliudymą jiems vykdyti savo pareigas buvo nubausti ir du UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotojai.
Plačiau >>

Tobulinti nacionalinę šiltnamio dujų kiekio apskaitą padeda bendradarbiavimas su Norvegija

2016 02 19
 
Nacionalinei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio apskaitai ir prognozių rengimui tobulinti Lietuva vykdo bendrą projektą su Norvegija. Kaip sekasi jį įgyvendinti, bus aptarta Aplinkos ministerijoje antradienį, vasario 23 d.
 
Mūsų šalis, vykdydama tarptautinius JT bendrosios klimato kaitos konvencijos ir ES teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, kasmet teikia nacionalinę ataskaitą apie visų ūkio sektorių (energetika, pramonė, žemės ūkis, transportas, atliekų tvarkymas, žemės naudojimas, miškininkystė ir kt.) išmetamų ir absorbentais pašalinamų ŠESD kiekį. Minėtasis projektas vykdomas siekiant atitikti nuolat griežtėjančius ŠESD kiekio apskaitos ir prognozių rengimo reikalavimus, taikyti naujas Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos skaičiavimo metodikas.
Plačiau >>

Projektas „Sumforest“: kvies teikti paraiškas projektams tema „Darnūs miškai ateities visuomenei“

2016 02 17
 
Vasario 25 d. 14 val. Aplinkos ministerijos Miškų departamente mokslo institucijų atstovams pristatys ES finansuojamas projektą „Sumforest“. Informacinį renginį organizuoja Aplinkos ministerija ir Lietuvos mokslo taryba.
 
„Sumforest“ – tai tarptautinis mokslinių tyrimų koordinavimo projektas, vienijantis pagrindines Europos miškų politikos ir mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas. Jo tikslas – skatinti tarptautinius jungtinius mokslinių tyrimų projektus, sukurti palankias sąlygas suvienyti įvairių šalių mokslininkų patirtį ir žinias. Kovo 21 d. bus paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas tokiems projektams tema „Darnūs miškai ateities visuomenei“. 
 
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją
Plačiau >>

Pasaulio miškai išnyks, jeigu neišmoksime pasakyti „ne“

2016 02 17
 
Prof. Bill'as Laurance'as, Džeimso Kuko universitetas, Australija
Šaltinis - www.theconversation.com.
 
Naujas nerimą keliantis tyrimas parodė, kad pasaulio miškai ne tik sparčiai nyksta, miškų šerdys – nutolusios vidinės jų sritys, kurios ypač svarbios laukiniams gyvūnams ir ekologiniams procesams, nyksta dar greičiau.
 
Nyksta todėl, kad į paskutines išlikusias laukines vietoves miškuose sparčiai veržiasi naujų kelių, užtvankų, elektros linijų, vamzdynų ir kitų infrastruktūros pokyčių cunamis, jis atveria miškus, tarsi žuviai odą nudirtų, ir atiduoda naikinimui, dalinimui, brakonieriavimui ir kitokiai ardančiai veiklai.
 
Labiausiai pažeidžiami tropikų miškai, kuriuose yra biologine įvairove turtingiausios ir ekologijai svarbiausios mūsų planetos  buveinės.
 
Miškai bus naikinami tol, kol mes nepradėsime sakyti „ne“ aplinką naikinantiems projektams.
Plačiau >>

Lietuva 2014 metais mažiau teršė atmosferą nei 2013-aisiais

2016 02 10

Lietuva 2014 m. į atmosferą išmetė apie 1,97 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – 0,7 proc. mažiau nei 2013 metais. Palyginti su 1990-aisiais, kuriuos sutarta laikyti atskaitos tašku, šių teršalų išmesta net 59 proc. mažiau, nors šalies bendrasis vidaus produktas per tą laikotarpį išaugo 29 proc.
 
Šie duomenys pateikti Aplinkos ministerijos parengtoje Nacionalinėje šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje už 2014 metus. Ataskaitos projektas pateiktas Europos Komisijai.
 
Plačiau >>

Pareigūnai patikrino Anykščių, Ignalinos, Švenčionėlių, Tytuvėnų ir Ukmergės miškų urėdijų darbą

2016 02 09

Kaip ir buvo žadama, Generalinės miškų urėdijos mobilios miško kontrolės grupės pareigūnai ėmėsi aktyvesnių veiksmų. Šiemet jau buvo patikrinta, kaip vyksta nenukirsto valstybinio miško skyrimas ir pardavimas VĮ Anykščių, Ignalinos, Švenčionėlių, Tytuvėnų ir Ukmergės miškų urėdijose. Nenukirsto valstybinio miško skyrimo gyventojams ir sutarčių pasirašymo tvarkos pažeidimų nebuvo nustatyta, tačiau konstatuota, kad ne visi girininkai laikosi Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių reikalavimų. Kai kuriose girininkijose kirstini medžiai buvo nežymėti spaudu pašaknyje, kas sudaro prielaidas piktnaudžiavimui.

Plačiau >>

Albanijoje uždrausta dešimt metų kirsti medžius

2016 02 08
Šaltinis - www.lrytas.lt > Gamta > Flora
 
Albanija įvedė dešimties metų draudimą kirsti medžius pramoninėms reikmėms, penktadienį praneša BBC remdamasi šalies Aplinkosaugos ministerijai. Moratoriumui pritarė Albanijos parlamentas; už šį draudimą balsavo 101 deputatas iš 140. Įstatymo pažeidėjams gali būti skirta dešimties metų kalėjimo bausmė. Draudimas būtinas norint išvengti ekologinės katastrofos vienoje iš skurdžiausių Europos šalių.
 
Visą pranešimą skaitykite čia.
Iliustracija - pixabay.com.
Plačiau >>

Atsinaujinimo tikrai reikia. Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako generalinis miškų urėdas dr. RIMANTAS PRŪSAITIS

2016 02 08

Generalinio miškų urėdo pareigose dirbate daugiau kaip metus. Kokius užsibrėžtus tikslus, sumanymus pavyko įgyvendinti? Su kokiais sunkumais susidūrėte? Kaip įvertintumėte tą laikotarpį?
 
Antrus darbo metus generalinio miškų urėdo pareigose vadinčiau tik įsibėgėjimu. Nesu užsibrėžęs nuveikti kažko iškirtinio ar labai ypatingo. Veiklos frontas platus, todėl dirbti reikia pasiraitojus rankoves. Turėdamas per 30 metų darbo stažą ir remdamasis įvairiose pareigose įgyta patirtimi, galiu objektyviai vertinti šių dienų padėtį miškų žinyboje bei siūlyti tam tikrus sprendimus jai taisyti. Daugeliu aspektų dabartinė valstybinių miškų ūkio sistema yra „pavargusi“. Tikiuosi sulaukti dienos, kai miškų urėdijų darbuotojai galės pasigirti puikiomis darbo sąlygomis, oriais atlyginimais, išspręstomis buitinėmis, socialinėmis problemomis ir, svarbiausia, visi pamirš, kas tai yra neūkiškumas ir netvarka. 
 
Niekada nemėgau pasipūtusių, viską išmanančių vadovų ar specialistų. Visuomet vertinau ir vertinu darbo veteranų patirtį bei jų nuveiktus darbus, tačiau laikas nestovi vietoje ir atsinaujinimo valstybinių miškų ūkio sistemoje tikrai reikia. Po truputį tai pradedame daryti. 
Plačiau >>

Parkų lankytojai nupirko bilietų už 150 tūkst. eurų

2016 02 04

Praėjusiais metais nacionalinių ir regioninių parkų lankytojai nupirko lankytojų bilietų už beveik 150 tūkst. eurų. Šios lėšos naudojamos valstybiniams parkams saugoti, tvarkyti ir prižiūrėti, taip pat edukacinei ir švietėjiškai veiklai, pažintiniam turizmui organizuoti ir kt.

Anykščių regioninio parko direkcija surinktas lėšas planuoja skirti Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio tiltui, laiptams Šventosios pažintiniame take, laiptams prie Variaus atodangos, lentų takui į Bijeikių bokštą remontuoti, Lajų tako viršutinės aikštelės dangos atnaujinimui.
 
Varnių regioninis parkas pradėjo tvarkyti Debesnų botaninį taką Varnelės upės slėnyje. Jau sutaisyta pusė medinio tako (850 metrų).
Plačiau >>

Vasario 2-oji – Pasaulinė pelkių diena

2016 02 02
 
Pelkių apsaugai skirtas tarptautinis susitarimas Irano mieste Ramsare buvo pasirašytas 1971 m. vasario 2 dieną, prie pelkių saugojimo konvencijos prisijungė 160 valstybių, tarp jų – ir Lietuva. Pagal Ramsaro konvenciją saugomos ne tik visos planetos išlikimui svarbios pelkės, bet ir kitos vietos kuriose gausu vandens – šlapžemės.
 
Pelkės ir šlapžemės – didelė ir mūsų krašto vertybė. Šiuo metu septynios Lietuvos saugomos teritorijos yra įtrauktos į Ramsaro konvencijos sąrašus: Čepkelių, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto rezervatai, Nemuno deltos regioninis parkas, Girutiškio pelkė ir Adutiškio-Svylos-Birvėtos šlapžemių kompleksas.
Plačiau >>

Miškų urėdai bus atrenkami dar griežčiau ir skaidriau

2016 02 01

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas griežtina miškų urėdų paskyrimo tvarką. Jis pavedė generaliniam miškų urėdui Rimantui Prūsaičiui per dvi savaites parengti ir patvirtinti naujos tvarkos aprašą, kuriame turi būti nurodytos konkursų miškų urėdų pareigoms užimti organizavimo procedūros, konkretus pretendentų atrankos būdas, kriterijai, pagal kuriuos bus sudaromi testai ir praktinės užduotys, šių užduočių parengimo, saugojimo bei pateikimo tvarka ir kt.

Plačiau >>

Penkios tendencijos, kurios įtakos miškų likimą 2016 metais

2016 01 29

Praėjusiais metais buvo ir gerų, ir blogų su pasaulio miškais susijusių naujienų. O dabar prisisekite saugos diržus, nes 2016-ieji bus – tarsi pasivažinėjimas amerikietiškais kalneliais. Profesorius Billas Laurance'as akcentuoja penkias tendencijas, kurios šiemet gali padaryti didžiulį poveikį miškams. 
 
1. Prekių kainų griūtis
 
Lėtėjančios Kinijos ekonomikos vilnijantis poveikis gali būti reikšmingas ir miškams. Kinija įtakojo ir agresyviai reguliavo mineralų, iškastinio kuro ir medienos gavybą, ypač besivystančiose Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse, Lotynų Amerikoje, Afrikoje ir Sibire. Tai skatino kelių ir infrastruktūros plėtrą daugelyje nutolusių nepaliestos gamtos regionų – buvo vykdomi projektai, dažnai atidarydavę Pandoros skrynią, iš kurios pasipildavo bėdos miškams ir gyvūnams.
Plačiau >>

Iki balandžio 20 dienos lydekų nežvejokite

2016 01 29
 
Aplinkos ministerija primena, kad nuo vasario 1 d. įsigalios draudimas žvejoti lydekas. Jis galios iki balandžio 20 d. visuose Lietuvos vandens telkiniuose ne tik žvejams mėgėjams, bet ir verslininkams, kurie iki šiol lydekas galėjo gaudyti Kuršių mariose.
 
Verslinės žvejybos metu Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje atsitiktinai sugautas gyvybingas lydekas nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d. privalu paleisti. Jas draudžiama vežti, perdirbti, sandėliuoti, parduoti arba supirkti. Kituose šalies vidaus vandens telkiniuose lydekų verslinė žvejyba draudžiama ištisus metus.
 
Mokslinių tyrimų duomenimis, daugelyje Lietuvos vandens telkinių nepakanka plėšriųjų žuvų. Todėl Aplinkos ministerija kasmet organizuoja lydekų, sterkų, šamų ir kitų žuvų įveisimą. Vien 2014-2015 m. į vandens telkinius buvo suleista apie 30 tonų lydekaičių.
 
Šaltinis - www.am.lt
Nuotrauka - pixabay.com
Plačiau >>

Neteisėtais kirtimais per 2015 metus padaryta 705 tūkst. Eur žala aplinkai, baudų paskirta - 47 tūkst. Eur

2016 01 25
 
Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos pateiktais duomenimis, per 2015 metus valstybiniai miškų pareigūnai nustatė 244 neteisėtus miško kirtimo atvejus, kurių metu iškirsta 5264 m3 medienos.
 
Privačiuose miškuose nustatytas 121 neteisėtas miško kirtimo atvejis, iškirsta 4197 m3 medienos, tai yra 3520 m3 arba 46 proc. mažiau nei per 2014 metus. Valstybiniuose miškuose nustatyti 123 neteisėti miško kirtimo atvejai, iškirsti 1067 m3 medienos, tai yra 1199 m3 arba beveik du kartus mažiau nei per 2014 metus. Neteisėtais kirtimais padaryta 705 tūkst. Eur žala aplinkai.

 

Plačiau >>

Už Medienos reglamento pažeidimus siūlo administracinę atsakomybę

2016 01 18
 
Nuo 2013 m. kovo 3 d. Lietuvoje įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo yra nustatytos medieną ir medienos produkciją ES rinkai pirmą kartą pateikiančių vykdytojų pareigos. Medienos reglamento pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad į rinką nepatektų neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios medienos pagaminti produktai.
 
Šių metų sausio pradžioje Aplinkos ministerijos organizuotame su Medienos reglamento įgyvendinimu susijusių institucijų susitikime buvo nuspręsta teikti pasiūlymą įtraukti į Administracinių nusižengimų kodeksą atskirą straipsnį, kuriame būtų numatyta atsakomybė už Medienos reglamento reikalavimų pažeidimus.
Plačiau >>

Žadama, kad dar aktyviau dirbs Mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnai

2016 01 18
 
Mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnai praėjusiais metais atliko 47 reidus, 33 iš jų – valstybės įmonėse miškų urėdijose. Spalio mėnesį du ekipažai kartu su Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir Muitinės departamento pareigūnais vykdė tarpžinybinę akciją „Miškovežis”, lapkričio mėnesį visų valstybinių miškų urėdijų administruojamose teritorijose vyko Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės miškų tarnybos organizuota prevencinė akcija „Nelegali mediena“.
Plačiau >>

Šiemet bus perdirbta 890 kubinių metrų nupuoštų eglučių

2016 01 15
 
Aplinkos ministerija praneša, kad šiemet specialiuose konteineriuose buvo surinktas rekordinis kiekis nupuoštų šventinių eglučių – net 890 kubinių metrų. Surinkti medeliai bus perdirbti į biokurą arba kompostą. Ypač aktyviai nupuoštas eglutes nešė didžiųjų miestų gyventojai – Vilniuje surinkta 400, Šiauliuose – 270, o Klaipėdoje – apie 80 kubinių metrų medelių.
 
Specialiu akcijos ženklu pažymėti konteineriai stovėjo prie daugiabučių, prekybos centrų ir kitose vietose Vilniuje, Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje, Kybartuose, Širvintose, Šilutėje, Šilalėje, Pagėgiuose, Trakuose, Lentvaryje, Lazdijuose, Klaipėdoje ir Šiauliuose. 
 
Plačiau >>

Generalinės miškų urėdijos apdovanojimai ir padėkos nusipelniusiems miškininkams

2016 01 12
 
Generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis šių metų sausį įteikė aukščiausią valstybinių miškų žinybos apdovanojimą ilgamečiam Kauno miškų urėdui, šiuo metu – vyriausiajam miškininkui Juozui Jermalavičiui. Medalį „Auksinis ąžuolo lapas“ gerb. Juozas pelnė už pareigingumą, profesionalumą, atsakingumą, už Kauno krašto miškams paskirtus 26-erius savo gyvenimo metus.
 
Tauragės miškų urėdijoje generalinis miškų urėdas 50-ojo gimtadienio proga pasveikino ir miškų urėdą Robertą Piečią ir įteikė jam pasižymėjimo ženklą „Už nepriekaištingą tarnybą“. Dr. Rimantas Prūsaitis pasidžiaugė moderniu vadovavimu Tauragės miškų urėdijai, pokyčiais gerinant miškininkų socialines ir darbo sąlygas, energingo urėdo diegiamais aukštais gerbūvio standartais. 
 
Miškotvarkos inžinieriui Remigijui Daugalui ir Šilinės girininkui Bronislovui Ambrazui buvo įteiktos padėkos už kūrybiškumą kasdieniame darbe. Jiems Generalinė miškų urėdija dėkojo ir už profesionalias nuotraukas, pagražinusias ir suteikusias išliekamosios vertės „Miškininko kalendoriui 2016“. 
 
Parengta pagal Generalinės miškų urėdijos informaciją
Piešinys - pixabay.com
Plačiau >>

Lietuvos aplinkos būklės pokyčiai per 2014 metus

2016 01 12

Išleistas leidinys „Aplinkos būklė 2014. Tik faktai“, jame pateikiama informacija apie mūsų šalies aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio nulemtus jos pokyčius. Šešiuose skyriuose aptariamos klimato kaitos, oro, vandens, atliekų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kompleksinio poveikio aplinkai temos. Aanalizuojami įvairūs Europos aplinkos agentūros (EAA) bei Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) koncepcijos pagrindu sukurto modelio DPSIR rodikliai.

Leidinys skirtas valstybės institucijoms ir tarptautinėms aplinkosauginėms organizacijoms, taip pat visuomenei, skatinant ją domėtis  aplinkos apsaugos problemomis ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos aplinkosaugos politiką.
Plačiau >>

Kazys Grybauskas: Valstybinis ar privatus miškas – įstatymai vienodi

2016 01 06
Šaltinis - 15min.lt
 
Miško svarbą žmonės suprato nuo seno, todėl apie jo išsaugojimą buvo galvojama nuolat. Kadaise miško apsaugą reglamentavo įvairūs papročiai ar net draudimai. Tačiau civilizacijai skverbiantis ir į miškus, pirmenybę įgavo ekonominė miško nauda.
 
Vis tik apie miškų išsaugojimą buvo galvojama ir vėlesniais laikais, o susikūrus Lietuvos valstybei, paprotiniai draudimai netinkamai elgtis su mišku buvo apibrėžti teisės aktais.
Plačiau >>

Vartojimo prekės - dėl jų naikinami atogrąžų miškai. Ar jūs to norite?

2015 12 29
 
Pagal Sidnėjaus universiteto prof. Nicko Rowley straipsnį
theconversation.com
 
Siekiant sėkmingai spręsti klimato kaitos problemas, labai svarbu miškuose sukaupti kuo daugiau anglies dvideginio, tačiau net ir atmetus naudą klimatui, miškų vertė yra didžiulė. Atogrąžų miškai užima tik 6% Žemės paviršiaus, bet juose aptinkama net 80% įvairių pasaulio organizmų rūšių, ir ne visos dar atrastos. Miškuose, kurie šiuo metu kertami ir deginami, galbūt slypi ir galimybė išgydyti žmones nuo daugelio sunkiausių ligų. Pavyzdžiui, JAV Nacionalinio vėžio institutas tiria atogrąžų miškų organizmus, ir iš jų yra gaminami vaistai.
Plačiau >>

Miškininkai šiemet išdalino rekordiškai daug eglės šakų

2015 12 22
 
Gražia tradicija mūsų šalyje tapo Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos ir visų 42 miškų urėdijų drauge vykdoma akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Iš miško kirtimų valksmų prieš Kalėdas suvežtos eglių šakos kasmet dalinamos ne tik didžiųjų miestų, bet ir mažų miestelių gyventojams. Nekirsti eglių, o tik puošti jų šakas skatinanti akcija šiemet buvo septintoji.
 
„Žmonės puošia savo namus ir saugo gamtą – tai kalėdinė dovana ir miškui, ir visuomenei“, − džiaugėsi generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis. 
Plačiau >>

„Auksinio ąžuolo lapo“ medalis – Andriui Vancevičiui

2015 12 16

Kaip ir kasmet tradiciškai gruodį, Metų Švenčių išvakarėse, Generalinė miškų urėdija (GMU) organizavo kolegijos posėdį, kurio metu aptarti miškų urėdijų praėjusių metų rezultatai bei ateinančių metų prioritetiniai uždaviniai. Šių metų gruodžio 16 d. GMU vadovybė, skyrių vedėjai, miškų urėdijų vadovai bei jų atstovai, kiti kolegijos nariai, svečiai svarstė miškų ūkio veiklos 2015 - 2016 m. aktualius klausimus.

Svarbiu šio susirinkimo akcentu tapo GMU vyriausiojo patarėjo Andriaus Vancevičiaus apdovanojimas Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos medaliu „Auksinis ąžuolo lapas“. Šešiasdešimtojo jubiliejaus proga A. Vancevičius apdovanotas už aktyvų dalyvavimą, vykdant kardinalias pertvarkas valstybinėje miškų žinyboje, nuoširdų, profesionalų ir pasiaukojamą darbą.
Plačiau >>

Atnaujinta nuotolinė prieiga prie miškų kadastro duomenų

2015 12 14
 
Valstybinė miškų tarnyba (VMT) pranešė, kad yra sukurta ir naudotojams jau prieinama nauja VMTGIS (miškų kadastro duomenų nuotolinė prieiga internetu) aplikacijos versija. Didelė darbo sparta, patogus valdymas, didesnis funkcionalumas, naujausios IT programinės technologijos, naujausi ESRI programiniai sprendimai – tokie VMTGIS II pranašumai vardijami VMT pranešime. Ankstesniąją  VMTGIS aplikacijos versija bus galima naudotis tol, kol į naująją bus perkeltas visas pirmosios funkcionalumas.
Plačiau >>

Istorinis momentas: Paryžiuje pritarta klimato gelbėjimo paktui

2015 12 12
 
Kaip praneša 15min.lt, aidint džiugiems šūksniams ir plojimams Prancūzijos sostinėje šeštadienį pritarta 195 valstybių sutarties tekstas apie pasaulio ryžtą mažinti šiltnamio efektą stiprinančių dujų emisiją, kuri kelia grėsmę Žemės klimato stabilumui.
 
Paryžiuje pritarta klimato gelbėjimo paktui, pranešė CNN. Šis sprendimas palydėtas gausiais plojimais.
 
Konferencijai vadovavęs Prancūzijos užsienio reikalų ministras Laurent'as Fabiusas pranešė: „Kviečiu priimti šį dokumentą. Nematau jokių prieštaravimų“. ​
 
Plačiau >>

Paryžiaus klimato konferencija – siekis išvengti pavojingų klimato kaitos padarinių

2015 11 30
 
Šiandien Paryžiuje prasidėjo Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija, kuri vyks iki gruodžio 11 d. Šioje konferencijoje tikimasi pasiekti teisiškai privalomą tolesnį visuotinį susitarimą dėl klimato kaitos. Naujasis susitarimas turi įsigalioti 2020 metais, pakeisdamas galiojantį Kioto protokolą su Dohos pakeitimu.
 
„Lietuva Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje dės visas pastangas, kad būtų pasiektas visapusis, ilgalaikis ir dinamiškas susitarimas, padėsiantis pasauliui greičiau pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, atsparios klimato kaitos poveikiui. Naujasis susitarimas turi padėti kovoti su klimato kaita, didinti visuomenės pastangas prisitaikant prie klimato kaitos poveikio ir užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą ir darnų vystymąsi ES ir visame pasaulyje“, – sakė aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.
 
Plačiau >>

Nuo 2016 metų keisis šešių biosferos poligonų apsaugos tvarka

2015 11 24
 
Siekdamas užtikrinti veiksmingą mažojo erelio rėksnio apsaugą ir atsisakyti perteklinių ūkinės veiklos ribojimų, aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas pakeitė 6 biosferos poligonų apsaugos tvarką. Pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.
 
Pakeisti Labūnavos, Lančiūnavos, Taujėnų‒Užulėnio, Gubernijos, Gedžiūnų miškų ir Šimonių girios biosferos poligonų nuostatai. Pakeitimais atsisakyta kirtimų ribojimų biosferos poligono ribų plane pažymėtose veisimo vietose ir nurodyta apsaugą organizuoti tik aplink žinomas ir paukščių iš tiesų naudojamas lizdavietes. Taip pat numatyta, kada, lizdui sunykus, miško kirtimo apribojimai nebebūtų taikomi.
 
Tikimasi, kad tokio apsaugos modelio taikymas sumažins dėl nustatytų aplinkosauginių reikalavimų patiriamus miško ūkio nuostolius.
Plačiau >>

Afrikos miškai - gal tai mūsų paskutinė galimybė sulėtinti klimato kaitą

2015 11 20
 
Interneto svetainėje „The Conversation“ paskelbtame Lauros Sonter ir Gilianos Galford straipsnyje pažymima, kad miškų naikinimas yra antra pagal svarbą pasaulinę klimato kaitą įtakojanti priežastis. Šia tema daug diskutuojama, kalbant apie Amazonės miškų biologinės įvairovės naikinimą, tačiau rūpestis dėl miškų naikinimo Centrinėje Afrikoje, kur yra antri pagal dydį pasaulio tropiniai miškai, vis dar sulaukia stebėtinai mažai dėmesio.
 
Du trečdaliai išlikusių Afrikos miškų yra Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR). Šie miškai auga 1,7 mln. km² plote, kuris yra tokio dydžio kaip trečdalis Brazilijos Amazonės miškų. KDR miškai sugeria 22 milijardų tonų anglies dvideginio, ir  tai yra viena didžiausių pasaulio anglies dvideginio sankaupų.
Plačiau >>

Naujas leidinys apie Lietuvos kurortų klimatą ir orų poveikį sveikatai

2015 11 19

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos išleido leidinį „Lietuvos kurortų klimatas“, kurį sudaro 4 kurortų – Birštono, Druskininkų, Neringos ir Palangos, 4 kurortinių teritorijų – Anykščių, Ignalinos, Trakų, Zarasų – ir Likėnų klimato apžvalga. Likėnai įtraukti kaip viena seniausių ir didelį kurortinį potencialą turinti vietovė. Kiekviena vietovė pristatoma atskirai, apžvelgiant jos geografines, klimato sąlygas, apskaičiuojant klimatinį turizmo indeksą. Pastarasis parodo, ar vietovės klimatinės sąlygos tinkamos turizmui. Kaip rodo klimatinis turizmo indeksas, nagrinėjamos vietovės tinkamiausios turizmui liepą ir rugpjūtį, netinkamiausios – gruodį ir sausį.

Plačiau >>

Aplinkosaugininkų reidas: rado veiklos pažeidimų

2015 11 19

Siekdami užtikrinti, kad mediena būtų tvarkoma ir vežama, kaip tai nustato taisyklės, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai organizavo reidą. Jo metu aplinkosaugininkai patikrino arti 100 transporto priemonių, gabenusių medieną ir ja prekiavusių turgavietėse, dokumentus, 33 miško sklypuose vykdomus kirtimo darbus, privačiose miško valdose konsultavo privačių miškų savininkai.

Plačiau >>

Lietuva įsipareigojo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą

2015 11 16

Lietuva ratifikavo Kioto protokolo Dohos pakeitimą, nustatantį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslus 2013–2020 metais, ir įsipareigojo kartu su Europos Sąjunga, jos valstybėmis narėmis, ir Islandija bendrai 2013–2020 m. išmesti 20 proc. mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei 1990 m. Kioto protokolo Dohos pakeitimą šiuo metu ratifikavo 50 šalių, šis pakeitimas įsigalios jį ratifikavus 144 šalims.

 

Plačiau >>

Seimas paliko galioti 5 proc. mokestį miškų savininkams

2015 11 06

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija šių metų spalį pasiūlė panaikinti privačių miškų savininkams nuo 2015-ųjų įvestą papildomą mokestinę naštą, tačiau lapkričio 5 d. Seimas Eugenijaus Genvilo pristatytą Miškų įstatymo pataisą atmetė – 5 proc. mokestis miškų savininkams liko galioti.

 
 
 
 
 
 
Plačiau >>

VMI tikrina, ar medienos versle teisingai apskaitomi, deklaruojami ir sumokami mokesčiai

2015 11 06
 
Pastaruoju metu VMI ypač didelį dėmesį skiria gyventojams ir įmonėms, kurie parduoda didelius medienos kiekius. Numatyta stebėti ir kontroliuoti apie 1000 gyventojų ir daugiau nei 100 įmonių. Taikomos tiek švelniosios administravimo priemonės (siunčiami laiškai, kviečiami pokalbiui), tiek ir griežtesnės kontrolės priemones (mokestinius tyrimus ir patikrinimus).
 
Plačiau >>

Apdovanoti konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2015“ nugalėtojai

2015 11 06
 
Kaip praneša Aplinkos ministerija, lapkričio  5 d. Trakuose vykusioje konferencijoje „Miškas – žmogui, žmogus – miškui“ buvo ne tik aptarti privačių miškų savininkams aktualūs klausimai, bet ir apdovanoti konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2015“ nugalėtojai. Konkursą surengė Lietuvos miško savininkų asociacija ir Aplinkos ministerija. Šiemet jis vyko dešimtą kartą.
 
Pirmąją vietą pelnė Kazimieras Šiaulys (Trakai), antroji vieta atiteko Mindaugui Preibiui (Plungė), trečioji – Irenai Puškorienei (Kretinga). Dešimtyje apskričių taip pat buvo skirta po tris prizines vietas. 
 
Plačiau >>

Europos miškų konvencija: dėl pagrindinių nuostatų susitarta, kitus klausimus numatyta suderinti iki 2020 metų

2015 11 03

2015 m. spalio 20–21 dienomis aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas dalyvavo proceso „Europos miškai“ 7-ojoje ministrų konferencijoje ir kartu vykusioje neeilinėje šio proceso ministrų konferencijoje. Renginyje dalyvavo 38 Europos šalių ministrai ir kiti aukšto lygmens atstovai, stebėtojų teisėmis taip pat dalyvavo 18 tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, jie svarstė teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl Europos miškų (Europos miškų konvencijos) derybų užbaigimo.

Plačiau >>

Švedai Lietuvoje norėtų supirkti daugiau medienos

2015 10 13
Šaltinis 15min.lt
 
Kaip praneša 15min.lt, švedijos investuotojai rodo interesą supirkti daugiau medienos ir įsigyti miško valdų Lietuvoje. Iš to laimėtų ir smulkieji miško savininkai, atsirastų daugiau darbo vietų regionuose, tačiau, kaip rašo „Verslo žinios“, tokiam proveržiui sąlygos šiandien Lietuvoje dar vis mažiau patrauklios nei Latvijoje ir Estijoje.
Plačiau >>

Žemėlapyje matyti, kiek žemių nepramoniniuose rajonuose pažeista dėl kasinėjimų

2015 10 02

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) įgyvendintas projektas parodė, kiek Lietuvos žemių nepramoniniuose karjeruose yra pažeista dėl kasinėjimų. Situaciją atspindi parengtas pažeistų teritorijų žemėlapis. LGT specialistai įgyvendino projektą, kurio metu buvo renkama ir sisteminama informacija apie įvairiais kasinėjimo darbais pažeistas žemes.

Plačiau >>

TPDRIS – tai visos elektroninės teritorijų planavimo paslaugos – vieno langelio principu

2015 10 05

LR Aplinkos ministerija pranešė, kad naujoji Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS) jau veikia. Ji turėtų sutaupyti ir laiko, ir pastangų, ir lėšų visiems teritorijų planavimo proceso dalyviams – pradedant fiziniais asmenimis ir baigiant valstybės ir savivaldos institucijomis.

Naudojantis šia sistema, teritorijų planavimas nuotoliniu būdu vyksta nuo pat jo pradžios, kai priimamas sprendimas rengti teritorijų planavimo dokumentą (TPD), iki šio dokumento pateikimo Teritorijų planavimo dokumentų registrui. Elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, su visais jų priedais galima teikti interneto svetainėje www.tpdris.lt ir gauti atsakymus. 

Plačiau >>

Pasitvirtinusi nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą Lietuva atsidūrė tarp šalių lyderių

2015 10 05

LR Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyrius pranešė, kad jau yra patvirtintas Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas. Tai valstybės lygmens dokumentas, apimantis visą Lietuvos teritoriją (išskyrus šaliai priklausančius teritorinius vandenis Baltijos jūroje) ir nustatantis mūsų šalies kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo principines nuostatas bei svarbiausias tvarkymo kryptis. Tokius nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planus, aplinkos ministro Kęstučio Trečioko teigimu, turi nedaugelis pasaulio šalių.

Plačiau >>

Žurnalo „Mūsų girios“ redakcija sveikina miškininkus

2015 09 18
 
Kaip ir kasmet, trečiąjį rugsėjo šeštadienį, o šiemet rugsėjo 19-ąją, Lietuvos miškininkai švęs savo profesinę šventę. Sveikiname visus, nuoširdžiai mylinčius gamtą ir besirūpinančius miškais!
 
LR Aplinkos ministerijos duomenimis, šiuo metu 42 miškų urėdijose dirba daugiau nei 4 tūkst. specialistų ir darbuotojų, gausią bendruomenę papildo įvairiose institucijose, įmonėse ar organizacijose dirbantys specialistai, taip pat privačių miškų (savininkų yra apie 250 tūkst.) darbuotojai.
Plačiau >>

Koreguoti specialųjį teritorijos planą bus paprasčiau

2015 09 30

Rugsėjo pabaigoje Seimas pritarė Aplinkos ministerijos pasiūlytai Teritorijų planavimo įstatymo pataisai, kuri sudarys galimybę koreguoti specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Ligi šiol tokia galimybė buvo taikoma tik bendrųjų ir detaliųjų planų sprendiniams. 

Plačiau >>

Inkilų gaminimo ABC: nuo pirmos vinies iki įmantraus kūrinio

2013 03 18

Kaip pasigaminti gerą inkilą, kuris neišpus po metų? Kodėl Petro inkile apsigyveno paukščiai, o manajame ne? Kaip prižiūrėti inkilą? Kaip apsaugoti inkilą ir paukščius nuo plėšrūnų? Inkilų gaminimu užsiimantys entuziastai ir ornitologai vienbalsiai konstatuoja – pasigaminti ir rūpintis inkilais bei paukščiais dar deramai nemokame. 

Plačiau >>