Default image

Rimondas Vasiliauskas

Pakeista Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka

Zbignev Glazko, Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyresnysis patarėjas
Mūsų girios, 2023 m. nr. 1

Aplinkos ministras 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-397 pakeitė Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą, galiojusį pusantrų metų ir patvirtino jo naują redakciją. Trumpai pristatysiu šio teisės akto, įsigaliojusio sausio 1 d., pagrindinius pakeitimus.

Senieji ąžuolai – gerbiamiausi Lietuvos medžiai

Svarbiausias ir labiausiai gerbiamas medis Lietuvoje visais laikais buvo ąžuolas. Lietuvoje natūraliai paplitę 2 rūšių ąžuolai: paprastasis ir bekotis ąžuolas, pastarasis – tik pietinėje Lietuvos dalyje esančiame Trako miške. Dabartinis ąžuolynų plotas Lietuvoje sudaro 2,3 % visų miškų. Gausiausia ąžuolynų - centrinėje Lietuvos dalyje, Kėdainių rajone ąžuolynai užima daugiau kaip 10 % visų medynų ploto. Garsiuoju ąžuolyno parku didžiuojasi Kaunas. Tai didžiausias natūralus ąžuolynas Europoje, esantis mieste.

Medienos ir jos gaminių tiekimas rinkai: kaip tinkamai įvertinti rizikas?

Europos Sąjungos reglamentas, kuriuo nustatomos medieną ir jos gaminius rinkai tiekiančių subjektų pareigos, galioja jau daugiau nei dešimt metų, vis dėlto ne visos mediena prekiaujančios įmonės ir asmenys Lietuvoje tinkamai laikosi jo reikalavimų. Anot Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miškų kontrolės skyriaus vedėjo Beno Bitausko, dažnai ūkio subjektai taiko deramo patikrinimo sistemą, bet neteisingai atlieka rizikos vertinimą.