Kategorija Straipsniai

Pokyčiai sistemoje ALIS – leidimų kirsti išdavimas bus skaidresnis, biržės brėžinys turės būti skaitmeninis

2024 metų pradžioje Valstybinė miškų tarnyba įdiegs naują vidinį sistemos ALIS portalą, kuriame leidimų kirsti išdavimo procesas bus dar labiau suskaitmenintas. Žmogaus dalyvavimas leidimų kirsti išdavimo procese sumažės iki minimumo, procesas bus skaidresnis, sumažės žmogiškosios klaidos tikimybė.

LVAT: „Natura 2000“ teritorijoms turi būti įvertintas miškų kirtimo poveikis

Prieš tvirtinant vidinės miškotvarkos projektą privaloma atlikti planuojamų miškų kirtimų poveikio įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo įvertinimą, kai šią veiklą planuojama vykdyti šiose saugomose teritorijose ar jų artimoje aplinkoje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2023 m. gruodžio 6 d. nutartimi pripažino, kad Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtintas Ignalinos regiono valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas, yra neteisėtas tiek, kiek buvo numatyti pagrindiniai miškų kirtimai įsteigtose ir potencialiose Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose bei šių saugomų teritorijų artimoje aplinkoje.

Akcija „Saugom eglutę”

Neatsiejama žiemos šventinio laikotarpio dalis – eglučių puošimas. Paskutinį šių metų mėnesį – gruodžio 1–24 d. – Aplinkos apsaugos departamentas atliks akcijos „Saugom eglutę“ patikrinimus, stebės miškus, stabdys ir tikrins transporto priemones. Aplinkosaugininkai ragina nesusigundyti ir nekirsti eglučių savavališkai, nelaužyti jų šakų.

Neišmoktos pamokos

Prof., habil. dr. Andrius Kuliešis
Mūsų girios, 2023 m., nr. 11

Vienos iš grėsmingiausios žievėgraužio tipografo invazijos 1992–1996 metais, jos išplitimo bei raidos analizė parodė, jog normaliomis sąlygomis šis kenkėjas puola tik apsilpusius medžius, kurių intensyviai ūkininkaujamame miške nėra daug. Didelis ir laiku nesutvarkytas vėjavartų ir vėjalaužų kiekis, daugybė vėjo ir sausrų nusilpnintų medžių sudaro geras sąlygas daugintis žievėgraužiams tipografams ir pasiekti tokią populiacijos gausą, kai masine ataka įveikiami ir sveiki medžiai.